CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

ABAFFY ERZSÉBET, E. [Egri Péterné]

(Bp., 1928. márc. 11.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1962, doktora 1985.

M.: Író és nyomdász viszonya a XVI. században, 1953; Balassi Zsigmond: Lovak orvossága, szövegkiad., 1957; Sopron megye nyelve a XVI. században, 1965; Szöveggyűjtemény a nyelvészeti kötelező irodalom területéről I-II., összeáll., 1965; Dunántúli missilisek a XVI. századból, szövegkiad., 1968; XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról, 1969; Magyar nyelvtörténet. Tanulmánygyűjtemény I-II., 1976; Bárczi Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése, s. a. r., szerk. [N. Abaffy Csillával], 1982; Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke (1555) és emlékirata (1585), kiad. [Kozocsa Sándorral], 1986; Bárczi Géza: A magyar igeragozás története, szerk., s. a. r. [N. Abaffy Csillával], 1990; Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata [szerk. Hegedűs Attila, Papp Lajos], kiad., 1991; Az ősmagyar fonémarendszer történetéhez, 1991; Bárczi Géza és a magyar hangtörténet, 1991; Középkori leveleink 1541-ig, szerk. [Hegedűs Attilával, Papp Lajossal], 1991; A magyar nyelv történeti nyelvtana I. köt. A korai ómagyar kor és előzményei [Rácz Endrével], 1991; II/1. köt. A kései ómagyar kor morfematika, 1992; Lázár Zelma-kódex. A XVI. század eleji nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [N. Abaffy Csillával és Madas Edittel], 1992; Székelyudvarhelyi kódex 1526-1528. A nyelvemlék hasonmás és betűhű átirata, s. a. r. [N. Abaffy Csillával], 1993; Bárczi Géza emlékkönyv születésének 100. évfordulója alkalmából, szerk. [Szathmári Istvánnal, B. Lőrinczy Évával], 1994.

[MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,Révai1,MNBCD]