CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BALÁZS ÉVA, H. [Hunyady Lajosné]

(Székelyudvarhely, 1915. dec. 20.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1966, doktora 1991; Akadémiai Díj 1970, 1975, 1990, Eötvös József-koszorú 1993; Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíja 1996.

M.: Kolos megye kialakulása, 1939; Negyvennyolcas kalendárium (1848-1948) [Hegedűs Gézával], 1947; Jobbágylevelek, összeáll., előszó, 1951; A parasztság helyzete és mozgalmai (1780-1787, A felvilágosult abszolutizmus parasztpolitikájához), 1955; Magyarország története 1526-1790, társszerző, szerk. [Makkai Lászlóval], 1957; Mátyás a kortársak között. Írások, levelek, vál., 1957; Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795), 1967; Karl von Zinzendorf et ses relations avec la Hongrie a l'époque de l'absolutisme éclairé, 1975; Bécs és Pest-Buda a régi századvégen 1765-1800, 1987; Magyarország története 1686-1790 I-II., társszerző, 1989.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]