CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ

(Újpest, 1897. dec. 2.-Bp., 1987. okt. 9.): esztéta, irodalomtörténész, író.

A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1983.

M.: Az esztétika látszat-valóság problémája, tan., 1932; A stíluselmélet új útjai, tan., 1934; Teremtő egyéniség, belső forma, tan., 1934; Irodalomtörténet és esztétika, tan., 1935; Bevezetés az esztétikába, tan., 1935; A magyar széppróza története szemelvényekben, 1937; Az impresszionizmus irodalmunkban, tan., 1938; Az esztétika autonómia-kérdése, tan., Debrecen, 1939; A jelenkori esztétika, tan., 1942; Líránk formanyelve a nyugatos nemzedék után, tan., 1944; A modern ízlés, tan., 1946; Természeti szép és művészi érték, tan., Pécs, 1948; A magyar líra Ady-ig, összeáll., jegyz., 1948; Arany lírai formanyelvének művelődéstörténeti helye, tan., 1957; Élmény és gondolat, tan., 1978; Teremtő értékelés, tan., 1984 <1978*KMIK>; A művészi érték világa, elméleti írások, esszék, tan.-ok, 1987.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4]