CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BORI IMRE

(Bácsföldvár, 1929. dec. 28.): irodalomtörténész, kritikus. [JU]

Híd Irodalmi Díj 1965, 1969, 1971; Újvidék város Októberi díja, 1968; Szenteleky Kornél-díj 1973; A Munka Érdemrend arany fokozata 1980; Az MTA külső tagja 1990-től; Pro Cultura Hungarica 1995.

M.: A gyermek és a könyv [Szima Cuciccsal], esszé, Újvidék, 1957; Az ember keresése, tan., Újvidék, 1960; A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet antológiája, vál., jegyz., Újvidék, 1960; Irodalmunk kiskönyve, ant., szerk., Újvidék, 1964; Eszmék és látomások, tan., Újvidék, 1965; Radnóti Miklós költészete, tan., Újvidék, 1965; Két költő, tan. [Juhász Ferenc és Nagy László], Újvidék, 1967; Kassák irodalma és festészete, monogr. [Körner Évával], Bp.,1967, 2. átdolg. kiad. Bp., 1988; A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945, monogr., Újvidék, 1968; A szecessziótól a dadáig, tan., Újvidék, 1969; A szürrealizmus ideje, tan., Újvidék, 1970; Magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok, tan., Újvidék, 1970; Az avantgarde apostolai, tan. [Füst Milán és Kassák Lajos], Újvidék, 1971; Irodalmak - kölcsönhatások, tan., Újvidék, 1971; Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéből, ant., szerk., Újvidék, 1971; Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból, tan., ant., Újvidék, 1971; Fejezetek irodalmunk természetrajzából, tan., Újvidék, 1973; Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészet, vál., utószó, jegyz., Újvidék, 1973; Irodalmunk évszázadai, tan., Újvidék, 1975; Fridolin és testvérei, tan., Újvidék, 1976; Miroslav Krleža, kismonogr., Újvidék, 1976; Szövegértelmezések, írások versekről, prózáról, Újvidék, 1977; A nádsíp. XX. századi magyar novellák, vál., utószó, jegyz., Újvidék, 1977; Sinkó Ervin: Vándorbotom meg-megtorpan, vál. v., vál., utószó, Újvidék, 1977; Fehér Ferenc, kismonogr., Újvidék, 1978; Krúdy Gyula, kismonogr., Újvidék, 1978; Balázs G. Árpád, képzőműv., monogr., Újvidék, 1979; Varázslók és mákvirágok, tan., Újvidék, 1979; Sinkó Ervin, monogr., Újvidék, 1981; A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, monogr., Újvidék, 1982; 3. átdolg. bőv. kiad, Újvidék, 1993; Móricz Zsigmond prózája: értelmezési kísérlet, Újvidék, 1983; Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írásból, vál., utószó, életrajzi jegyz., Újvidék, 1983; Bori Imre huszonöt tanulmánya, Újvidék, 1984; A magyar irodalom modern irányai I-II., Újvidék, 1985-89; Kosztolányi Dezső, kismonogr., Újvidék, 1986; Tanulmányok a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról, tan., Újvidék, 1987; Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. Egybegyűjtött írások 1914-1920, gyűjt. [Pastyik Lászlóval], vál. és utószó, Újvidék, 1988; Ivo Andrić, monogr., Újvidék, 1992; Pogled na pripovedacko delo Ive Andrića - Pillantás Ivo Andrić elbeszélő művészetére, monogr., Újvidék, 1992; Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék-Bp., 1993; Szenteleky Kornél: Nyári délelőtt. Egybegyűjtött novellák, regény 1923-1933, gyűjt., utószó és bibliogr., Újvidék, 1993; Szenteleky Kornél, monogr., Újvidék, 1994; Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből, Újvidék, 1997; Honosságunk első félezer éve [Bosnyák Istvánnal, Rokay Péterrel, Glatz Ferenccel], Újvidék, 1997.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

BORI IMRE