CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BORSA GEDEON [Rene Badogos, 1941-ig Janits]

(Bp., 1923. okt. 11.): könyv- és nyomdatörténész, könyvtáros.

Akadémiai Díj 1972; Szabó Ervin-emlékérem 1980; Az irodalomtud. doktora 1989.

M.: Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca impressorum [...] [Käfer Istvánnal], Bp.-Túrócszentmárton, 1970; Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1635 I-II., szerk. [Hervay Ferenccel, Holl Bélával stb.], 1971-1983; Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600 I-II., Bp.-Baden-Baden, 1980; Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések 1560-61, kísérő tan. [hasonmás], 1983; A régi nyomtatványok anyaga, 1992; A régi nyomtatványok mérete, 1994; Könyvtörténeti írások. I. A hazai nyomdászat 15-17. század, 1996; Michael de Hungaria élete és művének nyomtatott kiadásai, 1997; A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773 + A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773 [hasonmás] [Muszka Erzsébettel és Haiman Györggyel], 1997.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]