B

Békés Pál

(Bp., 1956. márc. 27.): író, drámaíró, műfordító.

Rádiókritikusok Díja 1982; Makszim Gorkij-díj 1985; Az Európa Kvk. Nívódíja 1987; Új Magyar Hangjáték Díj 1988; Wessely László-díj 1988; Fitz József-díj 1991; IBBY-díj 1992; Az EURÓPA 1968 pályázat díja 1993; Déry Tibor-díj 1998.

M.: Darvak, r., 1979 [szlovákul: 1982]; Szerelmem, útközben, r., 1983; A kétbalkezes varázsló, meser., 1983; Lakótelepi mítoszok, elb., 1984, filmforgatókönyv, 1985; Dr. Minorka Vidor nagy napja, meser., 1985, filmforgatókönyv 1987; Borz a sámlin, mesék, 1986; Viola violával, mese, 1986; Törzsi viszonyok, elb., 1990; Érzékeny útazások Közép-Európán át, r., 1991; A Félőlény, meser., 1992; A bogárnak mindegy, elb., 1993; A női partőrség szeme láttára, d., 1993; New Buda, d. [franciául 1991, oroszul 1992], 1994.

Műford.: J. Thurber: A fehér szarvas, 1982; G. Shelby: A sátán széttörte láncát, 1983; W. Allen: Lelki jelenségek vizsgálata, 1984; C. Lasch: Az önimádat társadalma, 1984; S. Townsend: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója, 1986; S. Townsend: Adrian Mole szaporodó kínjai, 1987; V. Nabokov: Lolita, 1987; A. Burgess: Beteg a doktor, 1990.

[JAKL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Békés Sándor

(Tarcal, 1940. aug. 18.): író, újságíró.

M.: Áradás, elb., 1966; Végtelen utakon, kisr., elb., 1970; Pécsbánya, riportok, portrék, dokumentumok [Lom­bosi Jenővel], Pécs, 1977; Az első évtized. Tények, adatok, események a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának történetéből 1976-1986, Pécs, 1986.

[KKH,OSZKK,MIB8]

Békési Ágnes

(Kolozsvár, 1927. okt. 12.-Bukarest, 1970. aug. 5.): műfordító, szerkesztő. [ROM]

Műford.: O. Manole: Donca Simu, Bk., 1951; A. G. Vaida: A kis hazafi, ifj. r., Bk., 1951; V. Eftimiu: Bölénycsapáson, elb., Bk., 1957; A. Karajev: A fűrésztelep, r. [Adorján Lenkével], Bk., 1957; Vera Inber: Válogatott írások [Büchler Erzsébettel és Kőműves Gézával], Bk., 1958; C. Petrescu: Utas és olvasó, Bk., 1958; Sz. Rozenfeld: Saljapin, Bk., 1959; V. Bill-Belocerkovszkij: Az ultimátum, elb. [Büchler Erzsébettel], Bk., 1961; I. Şerbu: Kiűzetés a paradicsomból, r., Bk., 1961; F. Neagu: Vörös kakas, novellák, Bk., 1962; A. Tudor: George Enescu élete képekben, Bk., 1962; G. Sbârcea-
I. H. Darclée: Darclée, Bk., 1962; C. Petrescu: Prokrusztész-ágy, r., Bk., 1966; R. Jungk: Ezer napnál tündöklőbben, Bk., 1970; G. Ibrăileanu: Adela. Töredék Emil Codrescu naplójából, Bk., 1968; C. Hogaş: Egyedül, elb., ford., bev., Bk., 1969; V. Hugo: Gavroche, részletek a r.-ből, Bk., 1970; S. Wiesenthal: A gyilkosok közöttünk járnak, Bk., 1970.

[ROMIL,MIB8]

Békési Gyula [1936-ig Stevanyik]

(Újfehértó, 1924. nov. 10.): költő.

SZOT-díj 1973; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1984; Nagy Lajos-díj 1991; JA-díj 1992.

M.: Hazatalálni, v., 1965; Melegség fénye, v., 1969; Ember a hídon, v., 1972; Tüske és virág, v., 1980; Estébe kékülő, v., 1984; Tetőtlen ég. Válogatott versek, 1942-1984, 1990.

[KMIK,SZSZBKIK,MIB8,ÚMIL]

Békési Imre

(Kalocsa, 1936. ápr. 3.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1977, doktora 1995; Déry Tibor-jutalom 1996; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1996.

M.: A gondolkodás grammatikája, 1986; Szemiotikai szövegtan, I., tan., szerk. [Petőfi S. Jánossal], Szeged, 1990; Szemiotikai szövegtan, II., tan., szerk. [Petőfi S. Jánossal], Szeged, 1991; Jelentésszerkezetek interpretációs megközelítése, Szeged, 1993; Szövegtan és prózaelemzés [Petőfi S. Jánossal, Bácsi Jánossal, Benkes Zsuzsával és Vass Jánossal], 1994; Újabb megközelítések a Halotti Beszéd és Könyörgés vizsgálatában [Galgóczi Lászlóval, Nagy L. Jánossal], 1996.

[MTAA,MKK,KK92,KK94,KK96]

Békessy János [írói név: Hans Habe]

(Bp., 1911. febr. 12.-Locarno, 1977. szept. 30.): író. [1920-tól Ausztria, 1940-től-1945-ig USA, 1960-as évektől Svájc]

M.: Drei über die Grenze [Hárman a határon át. Hontalanok regénye], r., 1937; Walk in Darkness, r., New York, 1948; Ich stelle mich, meine Lebensgeschichte, emlékirat, Wien-München-Basel, 1954; Im Namen des Teufels, r., Wien-München-Basel, 1956; Die Tarnowska, r., Wien-München-Basel, 1962; Halál Texasban, riport r., 1964; A küldetés, riport r., 1966; Ha elesnek mellőled ezeren, dok.r., 1969; Mint hajdan Dávid, élménybeszámoló, Tel-Aviv, 1972; Palazzo, r., Olten-Freiburg, 1975; Das Leben für den Journalismus I. Reportagen und Gespräche, II. Meilensteine, III. Artikel und Glossen, IV. Reden und Antworten, München-Zürich, 1976; Ungarischen Tanz, r., München-Berlin, 1983.

[MÉL4]

Béky-Halász Iván [1956-ig Halász Iván]

(Bp., 1919. aug. 12.-Bp., 1997. márc. 8.): költő, író, műfordító. [Kanada, 1988-tól MO]

M.: A Bibliography of the Hungarian Revolution 1956, bibl., Torontó, 1963; Bibliography of Hungarian Dic­tionaries, 1410-1963, bibl., Torontó, 1967; Arccal a falnak. Válogatott versek 1936-1956, Torontó, 1972; Rab és börtönőr, v., Torontó, 1975; Count István Széchenyi, bibl., Torontó, 1976; Hungarian Historiography. I. Medieval Hungarian Historians, bibl., Torontó, 1976; Louis Kossuth, bibl., Torontó, 1977; Endre Ady, bibl., To­rontó, 1977; The Hungarians in Canada, bibl., Torontó, 1977; Count Miklós Zrínyi, bibl., Torontó, 1977; 20 poems, v., Torontó, 1978; Petőfi Sándor, bibl., Torontó, 1978; Tomiban már virágoznak a fák. Válogatott versek 1975-1978, Torontó, 1979; Zsigmond Móricz, bibl., Torontó, 1979; Áldott kikötők, v., Torontó, 1979; Gyula Illyés, bibl., Torontó, 1979; The Hungarian Cinema I-III., Torontó, 1979-81; The Hungarian Cinema, bibl., 1979-81; Indián nyár, v., Torontó, 1981; Korai dér, v., Torontó, 1981; Lajos Kassák and the Hungarian Avantgarde, bibl., Torontó, 1981, 1983; Gyula Krúdy, bibl., Torontó, 1981; Hungarian Linguistics of the XVIth-XIXth Century, bibl., Torontó, 1982; Rare Hungarian and Hungary-related Books of the XVIth-XVIIIth Century, bibl., Torontó, 1982; Hungarian Poetry in English and French, bibl., Torontó, 1982; Alexander Csoma de Körös, bibl., Torontó, 1984; Bibliotheca Hungarica Torontónensis v. 1-20., Torontó, 1976-1984.

Műford.: Four Hungarian Poets. Csoóri, Kálnoky, Pilinszky, Rónay, ant., szerk.,  ford., Torontó, 1985.

[KMIK,Borbándi,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MEIL]

Béládi Miklós

(Békés, 1928. márc. 23.-Bp., 1983. okt. 29.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1971, doktora (posztumusz) 1986; JA-díj 1975; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1982.

M.: Érintkezési pontok, 1974; Történelmi jelen idő, 1981; Az értelem-alapító [négy írás Németh Lászlóról], Békéscsaba, 1982; Válaszutak, 1983; Értékváltozások, 1986; A nyugati magyar irodalom 1945 után [Pomogáts Bélával és Rónay Lászlóval], 1986; Arcképvázlatok, könyvismertetések, Békéscsaba, 1987; Illyés Gyula, kismonogr., 1987; A magyar irodalom története III. 1945-1975, szerk., 1990; A magyar irodalom története 1945-1975. I. Irodalmi élet és irodalomkritika, szerk., 1981; A magyar irodalom története 1945-1975. IV. A határon túli magyar irodalom, szerk., 1982; A közvetítő kritika. Hátrahagyott tanulmányok, esszék, kritikák, tan., 1996.

[MIL,KMIK,KK4,MTAA,ÚML8,MÉL4,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Belányi György

(Barcs, 1954. nov. 20.): költő.

M.: Mintha mégis, v. 1983-1991, Szeged, 1992.

[MNBCD]

Beleznay Zoltán ->Banner Zoltán

Belia György

(Nagyszeben, 1923. dec. 2.-Bp., 1982. márc. 12.): irodalomtörténész, kritikus.

A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981; Ady-jutalom 1985.

M.: Ady Endre válogatott levelei, s. a. r., 1956; Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból, jegyz., vál. [Hatvany Lajossal], 1957; Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése, s. a. r., 1959; Levelek Hatvany Lajoshoz, jegyz., utószó, 1967; Romániai elbeszélők [V. András Jánossal], 1965; Mai román elbeszélők, szerk., 1968; Babits Mihály összegyűjtött versei, 1977; Gesta Romanorum [ford. Haller János (1626-1697)], s. a. r., 1977; Babits Mihály beszélgetőfüzetei I-II., kiad., szöveggond., 1980; Babits Mihály tanulóévei, 1983; Ady Endre levelei I-III., s. a. r., 1983.

[MIL,MTAA,KMIK,ÚMIL,MNBCD,MÉL4]

Bella István

(Székesfehérvár, 1940. aug. 7.): költő.

KISZ-díj 1969; JA-díj 1970, 1986; Déry Tibor-jutalom 1988; Az Év Könyve Jutalom 1988; A Magyar Művészetért Díj 1992; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994; A M. Honvédség és a M. Írószövetség Nívó­díja 1993, 1995, 1996; Horizont-díj 1996.

M.: Szaggatott világ, v., 1966; Az ifjúság múzeuma, v., 1969; Hetedik kavics, v., 1975; Igék és igák, v., 1977; A zöld pizsamabéka, gyv., 1979; Emberi délkörön, v., 1982; Az ég falára, vál. v. 1958-1981, 1984; Áni Máni nap­tára, gyv., 1985; Az arcom visszakérem, v., 1988; Képszavak [v., szövegek Szebeni András fotóihoz], fotóalbum, 1988; Arccal a földnek, v., 1991; Testamentom, vál. v., 1992; Szeretkezéseink. Régi és új szerelmes versek, 1996.

Műford.: Hu-péri, hu-ör... Vogul és osztják teremtésénekek, medveénekek és sorsénekek, 1996; Gałczyński, Konstanty Iłdefons: Búcsú az utcalámpáktól, v., 1996.

[KMIK,KKMGYI,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD]

Bélley Pál

(Bp., 1925. febr. 18.-Bp., 1976. ápr. 26.): irodalomtörténész, bibliográfus, újságíró.

M.: Die Bibliographie in den europäischen Ländern der Volksdemokratie, Lipcse, 1960; Kiváncsiak klubja. Válogatás a Rádió műsorából [s. a. r. Földes Gézáné, Bélley Pálné], 1978.

[MIL,MÉL3,ÚMIL,MNBCD]

Bellus Ibolya ->Boronkai Ivánné

Belohorszky Pál

(Nyíregyháza, 1948. máj. 4.-Bp., 1988. dec. 30. {1989*ÚMIL}): irodalomtörténész, kritikus.

Ady-jutalom 1985.

M.: Ivan Bunyin valóságélményének modellje, tan., 1972; A mulandóság lovagrendje, tan., műelemzések, 1982; Égő rózsamáglya, esszék, tan., 1987; King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők, ant., szerk. és utószó, 1983; Madách és a bűntudat filozófiája, 1973.

[KMIK,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Belon Gellért

(Füzesabony, 1911. szept. 24.-Pécs, 1987. máj. 23.): katolikus egyházi író (pécsi segédpüspök).

A teológiai tud. doktora 1935.

M.: Imádkozzál! Elmélkedések gyakori imáinkról, 1983; Jézus lelkülete, 1984; Ellesett pillanatok. Evangéliumi elmélkedések, 1986.

[ÚMIL]

Benamy Sándor [álnév: Ben Ami]

(Sáp, 1899. máj. 6.-Bp., 1989. okt. 13.): író, újságíró, műfordító.

M.: Történet három ágyról, r., Berlin, 1923; Európától Ázsiáig, útleírás, Bécs, 1925; Új Palesztína, útleírás, Bécs, 1925; Erről van szó, avantgárd irodalmi röpirat [Gaál Gáborral], Kvár, 1927; Kajüt, d., 1930; A földalatti hármak, "kollektív regény" [Fekete Tivadarral, Győri Illés Istvánnal, Károly Sándorral, Ligeti Ernővel, Nagy Karolával és Szántó Györggyel], Kvár, 1933; Itt voltam, s. a. r. [Nagy Karola írói hagyatékából; Benedek Marcell tanulmányával], 1934 [2. bőv. kiadás: Ne nézz utánam, 1984]; Válságok évei, 1942 {1937*ÚMIL} [2. kiadás: K. L. mérnök naplója c., 1982]; Szerelem albérletben, r., 1938; Állampolgár voltam Közép-Európában, emlékezés, 1940; Modern irodalmi műveltség kézikönyve [Ábel Olgával], 1941; Mielőtt belepi őket a por. Barangolások két kontinensen, 1942; Egy szám kiugrik, r., 1943 [2. kiadás: Egy szállodai szobalány regénye c., 1985]; Fehér rabszolgák, kisr., 1948; Forduló világ, regényes korrajz [az Állampolgár voltam Közép-Európában c. emlékezés teljes kiadása], 1948; Amerikában éltek, elb., 1952; Keserű kenyér, riportok [Ábel Olgával], 1953; Fordulat, d., bemutató: Egressy Színpad, 1956; Kalandozás a nagyvilágban, útleírások, 1957; A gomböntő halála. Októberi epizód, kisr., 1958; Kis pénzzel nagy utakon, útleírások, 1961; Egy kísértettérkép nyomán, szociográfia [Ábel Olgával], 1963; Hetvendolláros utazás. (Körbe Európán), útleírások, 1965; A XX. században éltem, önéletrajz, 1966; A pakompartos, az agglegény és a kisfiú, r., 1975; Nemi arisztokrata, nemi proletár, d., 1978; VII. Izétől Szent József Attiláig. (Szellemi hadállás a Continentál-Szálló 424-es szobájában. 1934-1944), emlékirat és korrajz, 1980; Rémtettek a szex és téboly világából, novellák, kisr., íróportrék, v., 1986; Ösztönök erdeje, kisr., d., 1987.

Műford.: A Barna Könyv [a lipcsei Göring-Dimitrov per], 1934; Solohov: Csendes Don, 1935-36, II-III. köt., 1941; A. Smedley: A vérző Kína [Epocha Kvk. kiadásai], 1938; U. Sinclair: Irodalomtörténete, 1938; U. Sinclair: Önéletrajz, 1938; U. Sinclair: A szerelem tövises útja, r. [Ábel Olgával], 1958; A modern irodalmi műveltség kézikönyve biográfiái [Ábel Olgával], Csokonai, 1941; Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, 1942; G. Flaubert: Bovaryné, 1943; Guy de Maupassant: Egy élet, 1944; I. Ehrenburg: Párizs bukása, r., Bk., 1945; Thorez: Franciaország a rethondes-i kapituláció után, 1946; Kovnator: Lenin anyja, 1946; Solohov: A gyűlölet iskolája. - Lent délen, két kisr., Kvár, 1946.

[ÚMIL,ROMIL,MEIL,MIL,KMIK,MÉL4,MK21/44]

Bence Erika

(Bezdán, 1967. nov. 4.): irodalomkritikus. [JU]

Üzenet-díj 1995.

M.: Talpig nehéz kisebbségben, 1995; Könyvkereskedés, tanulmányok, esszék, kritikák, Szabadka, 1997.

Bence Lajos 

(Göntérháza, 1956. júl. 1.): költő, irodalomtörténész, szerkesztő. [Szlovénia]

M.: Szíves szívtelen, v., Muraszombat, 1981; Vlaj Lajos (1904-1966), kismonográfia,  Lendva, 1983; A muravidéki magyar irodalom, tan., Muraszombat, 1988; Létlelet {Látlelet*ÚMIL}, vál. v., Lendva, 1989; Napraforgó - papagáj, gyv., Lendva, 1991; Írott szóval a megmaradásért. A szlovéniai magyarság 70 éve, Lendva, 1995 [2. bőv. kiad. Győr-Lendva, 1996].

[KMIK,ÚMIL]

Bence Utrosa Gabriella

(Muraszombat, 1959. dec. 24.): író. [Szlovénia]

M.: Visszahozott szép karácsony, mesék és elb., Lendva 1994; Ki lakik a sötétben? mesék, Lendva, 1997.

Bencédy József

(Tolna, 1921. nov. 1.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1990.

M.: A magyar helyesírás szabályai, társszerk., 1954 [11. javított kiadás, 1984]; A magyar helyesírás rendszere [Deme Lászlóval, Fábián Pállal], 1966; Nyelvművelő tanácsok, 1968; Jelentéstan. A mai magyar nyelv [Rácz Endrével], 1968; Public Education in Hungary, 1982; A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában, 1994; Sajtónyelv, 1995.

[MTAA,ÚMIL,MNBCD]

Bencsik Attila

(Bp., 1947. ápr. 28.): költő.

M.: Fordítgatós, v., 1987; Gyűrűzve oldva, v., 1991; Ahogy a madarak a téren, vál. v. 1992-95, 1996.

[MNBCD]

Bencsik Gábor

(Bp., 1954. szept. 1.): újságíró.

M.: Kis könyv a magyar hagymáról [németül is], 1989; Orpheus visszanéz, 1990; Az üldözöttek, r., 1994.

[KKH,Révai1,MNBCD]

Bencsik Imre

(Győr, 1924. jan. 14.-Bp., 1993. máj. 6.): író, filmíró, dramaturg.

Szocialista Kultúráért 1984.

Színpadi bemutatók: Egy fiúnak négy mamája [Fényes Szabolccsal és Romhányi Józseffel], Vidám Színpad, 1970; Kutyakomédia, zenés vígjáték [Blum Józseffel és Szenes Ivánnal], Vidám Színpad, 1975; Kölcsönlakás, Vidám Színpad, 1977; Pillanatnyi pénzzavar, Vecerni Brno, 1980, Komlói Játékszín 1986; Úriember jó kriptából [Szerb Antal: Pendragon legenda c. m. nyomán], Theater am Dom (Köln), 1982, Vörösmarty Színház, 1990; Az első férfi, Telepódium, 1985, Vecerni Brno 1986.

[MIL,KMIK,MKK,KK92,ÚFL,ÚMIL]

Bencz Mihály

(Bácsföldvár, 1913. szept. 27.-Bácsföldvár, 1970. máj. 14.): költő, író, műfordító. [JU]

M.: Mielőtt meghalok, v., Újvidék, 1937; Hárfazúgás, v., Újvidék, 1960 {1965*ÚMIL}; Magasok vándora, r., Újvidék, 1965.

Műford.: A. Stanićić: A kis kalóz, r., Újvidék, 1960;  M. Jevtović: Történetek Tito életéből, Szabadka,1961; M. Alećković: Kiderülnek a titkok, elb., Újvidék, 1962; B. Nušić: Hajdukok, ifj. r., Újvidék, 1964; G. Vitez: Az agyag­madár és más mondák meg regék, Újvidék, 1966; B. V. Radićević: A tanult macska, Újvidék, 1968.

[KMIK,MÉL3,ÚMIL]

Bencze János

(1945): író.

M.: Önkéntesek és árulók, kisr., Pécs, 1992; Titkok a Tücsök utcában, gyr., 1997.

Bencze József

(Boronka): tanár, író, költő.

M.: Cigányderes, v., Kaposvár, 1974; Hátamon csillagbatyuval, v., 1987.

[MNBCD]

Bencze József

(Gyergyóditró, Csík vm., 1929. okt. 5.): költő. [Ausztrália]

M.: Haragvó Isten előtt, v., Melbourne, 1971; Tilók alatt, v., Melbourne, 1978.

[MEIL]

Bencze Lóránt

(Sellye, 1939. dec. 6.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1984.

M.: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa, 1973; A gyógyító szó. A család jelentősége az egyén és a közösség életében, Sátoraljaújhely, 1988; Mikor, miért, kinek, hogyan. I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban, 1996; A szóképek, az alakzatok és a metaforaalkotás, 1996.

[MTAA,KK96]

Bencze Mihály

(Csernátfalu, Sztálin tart., 1954. nov. 20.): költő (matematikus). [ROM]

M.: A Cenk árnyékában. Brassói költők antológiája, megálmodta és útjára indította Bencze Mihály, összeáll. Jancsik Pál, Brassó, 1995; Lélekvándorlás, v. 1972-1996, Brassó, 1996.

[KATAL,RMKK]

Benczédi László

(Rákospalota, 1929. jan. 21.-Bp., 1986. dec. 20.{1984.*ÚMIL}): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1976.

M.: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben, 1953; Szocialista hazafiság - szocialista történetszemlélet [Csatári Dániellel], 1967; Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685, 1980; Magyarország története 1526-1683 I-II., társszerző, 1985.

[MTAA,KK86,MÉL4,ÚMIL]

Benda Kálmán [marczinfalvi]

(Nagyvárad, 1913. nov. 27.-Bp., 1994. márc. 13.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1963, doktora 1979; Bugát Pál-emlékérem 1966; A Fr. Tud. Akad. Pálma-rend tiszti fokozata 1990; Az MTA lev. tagja 1990, r. tagja 1991; Széchenyi-díj 1992; Szent-Györgyi Albert-díj 1992; Tessedik Sámuel Népfőiskolai Díj 1993; Demény Pál-emlékérem 1993; Nagy Imre-emlékplakett 1993; Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kodály Zoltán díja 1994; A Soros Alapítvány Életműdíja 1994.

M.: A magyar nemzeti hivatástudat története a XV-XVII. században, 1937; Népfőiskolai útmutató, 1940; Bocskai István, 1942; A törökkor német újságirodalma, 1942; Bocskai István függetlenségi harca, 1952; A magyar jakobinusok iratai I-III., 1952-1957; A szabadságért mindhalálig! Magyar katonalevelek, szerk., jegyz. [össze­gyűjt. Kozocsa Sándor], 1952; A Bocskai-szabadságharc, 1955; Ráday Pál iratai I-II. [Esze Tamással, Maksay Ferenccel, Pap Lászlóval], 1955-1961; A magyar jakobinus mozgalom története, 1957; A magyar jakobinusok. Iratok, levelek, naplók, szerk., bev., 1957; A négyszáz éves debreceni nyomda [Irinyi Károllyal], 1961; Takáts Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból, szerk., bev., 1961; Pápai János törökországi naplói, vál., szerk., jegyz., 1963; XII. Károly, 1968; Habsburg-abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. században, 1975; Nyáry Pál és Várday Kata levelezése 1600-1607, Kisvárda, 1975; Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből, 1978; A magyar korona regénye [Fügedi Erikkel], 1979; Mercurius Veridicus 1705-1710, bev., jegyz., 1979; Magyarország története 1790-1848, társszerző, 1980; Európa és a Rákóczi-szabadságharc, szerk., 1980; Magyarország történeti kronológiája I-IV., főszerk., 1981-1982; Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát ügyében, vál., szerk. [Elek Judittal], 1983; Pierre Lescalopier utazása Erdélyben (1574), kiad. [Tardy Lajossal], 1983; Habsburg-abszolutizmus a XVI-XVII. század fordulóján, 1984; Moldvai csángó-magyar okmánytár I-II., 1989; Együtt élő népek a Kárpát-me­dencében [Kiss Gy. Csabával és másokkal], 1994.

[AKL,MTAA,ÚML8,MKK,KK92,KK94,ÚMIL]

Bendefy László [1934-ig Benda]

(Vasvár, 1904. aug. 17.-Bp., 1977. aug. 13.): geológus, történész.

A műszaki tud. kandidátusa 1958; A földtud. doktora 1972; Lázár Deák-emlékérem 1971.

M.: Afrika meghódítása, 1934; Felfedezők. Magyar utazók Afrikában, 1934; Ősidők, ősemberek. Képek a magyarföldi ősemberek életéből, 1934; Az ismeretlen Julianus, 1936; Fr. Julianus utazásának kéziratos kútfői, 1937; Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor Falához. (Góg és Magóg fala). Szemelvények Ibn Khordadhbeh és Edriszi műveiből, 1941; Kummagyarija, 1941; A magyarság kaukázusi őshazája, Gyeretyán országa, 1942; Magna Hungaria és a Liber Censuum. Kéziratos kútfők Fr. Julianus utazásáról, 1943; A magyarság és Közép­kelet, 1945; A magyar földmérés 1890-1920, 1970; Mikoviny Sámuel megyei térképei, 1976.

Műford.: F. J. D. P. Carpini és F. B. Polonus: A mongolok között, ford., bev., jegyz., 1946.

[ÚMIL,MÉL3,MNBCD]

Bene Ede

(Pápa, 1929. szept. 13.-Rennes, 1985. máj. 30.): irodalomtörténész. [FRO]

A francia Akadémiai Pálmák Rendje tiszti fokozata 1976.

M.: Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et orientale, kiad. [a közép-kelet-európai felvilágosodás-kon­ferenciák aktái], 1971-1978.

[ÚMIL]

Bene Sándor

(Bp., 1964. szept. 13.): irodalomtörténész.

M.: Zrínyi és a vadkan [Borián Gellérttel], tan., 1988; Zrínyi Miklós válogatott levelei, vál., s. a. r., jegyz. [Hausner Gáborral], 1997; Siralmas jajt érdemlő játék. Magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról [Bajáki Ritával és Hargittay Emillel], bev., Piliscsaba, 1997.

[ÚMIL,OSZKK,HungÉrt1990-93]

Benedek András

(Bp., 1913. jún. 21.-Bp., 1995. dec. 10.): író, műfordító, dramaturg.

Az Európa Kvk. Nívódíja 1987; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993.

M.: M. Garnier: "Miami" yacht, r., átd., 1934; A francia szellemesség a XVIII. században, tan., 1936; Ikaros, drá­mai költemény, 1941; Az istenesi székelyek betlehemes játéka, tan., Kvár, 1943; Mesebeli János, mesejáték, 1946; A három poltura, mesejáték, 1947; A Noszty fiú esete Tóth Marival, színmű [Karinthy Ferenccel], 1950; Csudakarikás, népi mesejátékok, 1955; Százszorszép, mesejáték, 1958; A Bánk bán dramaturgiája, 1963; Eu­gene O'Neill, tan., 1964; Színházi dramaturgia nézőknek, tan., 1975; Színházi műhelytitkok, tan., 1985; A torreádor, r., 1987; Békés honvédelem, 1994.

Műford.: Barbara W. Tuchman: Távoli tükör. A szerencsétlen XIV. század, 1987.

[ÉM,KL,MINL,SZKL,MIL,KMIK,ÚMIL, OSZKK,MNBCD]

Benedek András, S. [családnév: Stumpf-Benedek András]

(Munkács, 1947. febr. 1.): költő, irodalom- és művelődéstörténész. [Kárpátalja/MO]

M.: Ez hát a hon!, olvasókönyv, 1992; A tettenérhető történelem. Történelmi-kultúrtörténeti vázlat Kárpátaljáról, Ungvár, 1993; Kárpátalja története és kultúrtörténete, 1994; "Itt élned, halnod kell..." Kárpátaljai honismereti olvasókönyv, Ungvár-Bp., 1994; Régi versek, Bp.-Beregszász, 1995; A megmaradás esélyei, tan. gy., Bp.-Be­regszász, 1996; A Tisza bölcsője. Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig, szerk., Bp.-Beregszász, 1996.

[FÉL,ÚMIL,MNBCD,OSZKK]

Benedek István [kisbaczoni]

(Bp., 1915. jan. 17.-Velence [Olaszo.], 1996. jún. 9.): író, kultúrtörténész (orvos).

Széchenyi-díj 1992; Szent-Györgyi Albert-díj 1992; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994.

M.: Ösztön és bűnözés, tan., 1943; Az ösztönök világa, tan., 1948; Aranyketrec. Egy elmegyógyintézet leírása, 1957 [11 kiadás, angolul, németül, szlovákul is]; Csavargás az Alpokban, útleírás, 1958; Kisvárosi történet, r., 1961; J. J. Rousseau: Vallomások, ford., 1962; A darwinizmus kibontakozása, tan., 1961; Beszélgetés ideges emberekről, tan., 1963; Lamarck és kora, monogr., 1963; Ember és gyerek, kisr., 1965; Három ing, r., 1966; Bolond világ, tan., 1967; Semmelweis és kora, életrajz, 1967; Csineva I-II., r., 1968, III. 1983; Párizsi szalonok, r., 1969; Lélektől lélekig, vál. írások, 1970; Három kisregény, 1970; A tudás útja, publ., 1972; Pusztába kiáltott szó, esszék, 1974; Mondta Krisztina. Párbeszéd az impresszionizmusról, 1976; Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban, tan., 1976; Benedek Marcell, életrajz, emlékezések, naplók, feljegyzések, 1977; Rousseau, életrajz, 1978; Az író lelke, esszék, 1978; Mandragóra I-II., kultúrtörténeti tanulmány, 1979; A ledöntött oszlop [Gustave Courbet életregénye], 1983; Szirt a habok közt, esszék, úti jegyzetek, önéletrajzi írások, 1984; Hátrább az egerekkel!, esszék, 1986; Hippokratésztől Darwinig. A természettudomány nagy korszakai, tudománytört., 1986; Az értelem dicsérete, műv. tört. tan., 1987; Tibeti orvoslás és varázslás, tudománytört., 1987; Rendületlenül, ant., 1989 [!1990]; Hügieia, ant., 1990; Közérdekű magánügyeim, tan., 1990; Hetvenhét, publicisztika, 1991; Ady Endre szerelmei és házassága, 1992; Hetvennyolc. Pocsolyától az óceánig, esszék, tan., 1993; Véderővita. Nemzetpolitikai írások, 1993 {1994*ÚMIL}; Hetvenkilenc. Göröngyös út, esszék, tan., 1994; Nyolcvan. Számadás és lecke, esszék, tan., 1995.

[MIL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD]

Benedek István Gábor

(Gyula, 1937. okt. {dec.*ÚMIL} 29.): író.

A Miskolci TV-fesztivál "zsűri díja" 1984; Rózsa Ferenc-díj 1988.

M.: Gazdaságosság és kölcsönösség, tan. [Marinovich Endrével], 1980; Földalatti történet, r., 1982; "Ez az a munkásság", riportok, s. a. r. [Maris Jánossal, Varga Zsuzsával], 1984; A gyilkosok hajnalban kelnek, r., 1985; Boldog vesztegzár, riportr., 1987; "Holnapra a világ", irodalmi forgatókönyv, 1990; Tépd le a sárga csillagot. Interjúk az 1944-es budapesti zsidó ellenállásról [Vámos Györggyel], 1990; A komlósi tóra, elb., 1994; Magyar sófár, elb., 1994; Brooklyn, elb., 1996; Az elégett fénykép, elb., 1997.

Műford.: Énekek Éneke, 1975; Li San-jing, kínai opera, [Hszü Csi-janggal], 1989.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Benedek Katalin

(Bp., 1934. aug. 27.): költő.

M.: A vasárnapi vendég, d., 1970; Alattunk a város, d. [bp.-i előadás 1973], [szlovákul: Pozsony, 1977; németül: Berlin, 1977].

[OSZKK,MIB]

Benedek Marcell [kisbaczoni]

(Bp., 1885. szept. 22.-Bp., 1969. máj. 30.): író, irodalomtörténész, műfordító.

Palmes Academiques 1928; Baumgarten-díj 1944; Az irodalomtud. doktora 1952; Kossuth-díj 1963.

M.: Don Juan feltámadása, verses r., 1904; A népköltészet hatása a XIX. század nagy epikusaira, 1907; Az erősebb, d., 1912; Victor Hugo, tan., 1912; Az elnökválság, d., 1916; Vulkán, r., 1918; Királyság és köztársaság, 1919; Pokoljáró Tar Lőrinc, r., 1920; A modern világirodalom 1800-1920, 1920; A francia regény a XIX. században, tan., 1921; Zola, tan., 1921; A láthatatlan testőr, r. fiatal leányok számára, 1921; France breviarium, 1923; Bevezetés az olvasás művészetébe, 1923; A modern magyar irodalom, 1924; Ady breviarium I-II., 1924; Irodalmi lexikon, szerk., 1927; Hamlet tanár úr, r., 1928; A francia irodalom, 1928; Délsziget avagy a magyar irodalom története, 1928; Magyar író tragédiája 1929-ben, emlékezés, 1930; [Francia-magyar-magyar-francia nagy kéziszótár, szerk. (Aurelien Sauvageot-val), 1932-37]; Tégyamitakarsz, r., 1933; Irodalom-esztétika, 1936; A magyar irodalom története, 1938; Flóra, r., 1943; Az irodalmi műveltség könyve, Kvár, 1947; A bálvány, r., 1948; Nemzeti érzés, 1948; Benedek Elek, 1955; Először életemben, elb., 1957; Az olvasás művészete, 1957; Shakespeare, tan., 1957; Kis könyv a versről, 1960; Romain Rolland, tan., 1961; Könyv és színház, 1963; G. B. Shaw, tan., 1963; Magyar irodalmi lexikon I-III., főszerk., 1963-65; Kis könyv a drámáról, 1964; Kis könyv a regényről, 1965; Naplómat olvasom, 1965; Ibolyaszín bárány, elb., 1965; Hajnaltól alkonyatig. Vallomások egy élet olvasmányairól, 1966; Irodalmi hármaskönyv, 1966; Szépen élni, emlékezés, tan., 1968; Babits Mihály, tan., 1969; Arany János, tan., 1970.

Műford.: E. Rostand: A napkeleti királykisasszony, d., 1904; O. Wilde: Flórenczi tragédia, 1907; E. Berneker: Tolsztoj élete, 1909; Z. Lagerlöf: Helga, elb. [191?]; T. Carlyle: Munka és hit, gondolatok, 1910; H. Lavedan: A fiatalok, jelenetek, 1910; A. Schopenhauer: Írók és kritikusok, olvasók és gondolkozók, 1910; R. Herzog: Az óriás, elb. [1911-1920 között]; Roda Roda: A szimuláns és egyéb elbeszélések [1911-1920 között]; E. Hey­king: Találkozások, elb., 1911; M. Maeterlinck: A kék madár, mesejáték, 1911; M. Renard: Az auto-immobil, elb., 1911; G. B. Shaw: Cashel Byron mestersége, r., 1911; F. Wedekind: A föld szelleme, d., 1911; J. P. Ja­cobsen: Mogens. Lövés a ködben, elb., 1912; Z. Lagerlöf: Gösta Berling, r., 1912; M. Prévost: Mit tanuljanak a lányok, 1912; G. B. Shaw: Szociálizmus milliomosok számára és egyéb tanulmányok, 1912; A. C. Doyle: A brigadéros házassága és egyéb történetek, 1913; A. France: Az ing, mese, 1913; V. Hugo: A párisi Notre-Dame, r., 1913; M. Provins: Hogyan fognak meg bennünket, jelenetek, 1913; R. L. Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, elb., 1913; H. Godfrey: Miss Semaphore megifjodásának csodás története, elb., 1914; G. de Maupassant: Családi körben, elb., 1914; G. de Maupassant: Monsieur Parent, r., 1914; M. Prévost: A végrendelet és egyéb elbeszélések, 1914; A tékozló fiú, d., 1914; H. G. Wells: Az elcserélt élet s egyéb történetek, 1914; E. Balmer-W. Mac Harg: Trant, a psychologus detektív, r., 1916; A. Castell: A hadipilóta, elb., 1916; L. Ganghofer: A zarándok-út, elb., 1916; Z. Lagerlöf: Marianna, r., 1917; A. Madelung: A szív, elb., 1917; M. Prévost: Úr és szolga, r., 1917; P. Bourget: A hazugság, elb., 1918; Thomas Lord Cromwell élete és halála 1602, d., 1918; L. Andrejev: Júdás, r., 1919; H. de Balzac: Pons bácsi, r., 1919; R. Kipling: Muszkák foglya és egyéb történetek, 1919; C. Farrère: Száz aranymillió, r. [192?]; H. Heine: Itália, útleírás [Bíró Sándorral], 1921; H. Barbusse: Világosság, r. [Holló Mártonnal], 1920; C. Collins: Egy pár kesztyű, elb., 1920; A. France: Az irodalmi élet, 1920; G. Le Bon: Az igazságok élete, 1920; É. Zola: A koncz, r., 1920; H. de Balzac: A házasélet fiziológiája, vagy eklektikus filozófiai elmélkedések a házasélet boldogságáról és boldogtalanságáról, 1921; M. Barrès: Kitépett sarjak, r., 1921; P. A.-F. Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok, r., 1921; C. Dickens: Akinek tücsök szól a tűzhelyén... elb., 1921; C. Dickens: Karácsonyi ének prózában, vagyis karácsonyi kísértet-história, elb., 1921; C. Dickens: Az élet küzdelmei, r., 1921; G. Flaubert: Bouvard és Pécuchet, r., 1921; H. de Balzac: Vesztett illúziók, r., 1922 [Elveszett illúziók, 1954]; T. Gautier: Maupin kisasszony, r., 1922; J. W. Goe­the: Az ifjú Werther szenvedései, r., 1922; F. S. Marvin: A nyugati civilizáció fejlődése [Rózsa Dezsővel], 1922; G. de Maupassant: Balkézről, elb., 1922; M. Prévost: Moloch úr és neje, r., 1922; R. Rolland: Tolsztoj gróf élete, 1922; O. Wilde: A szent kurtizán vagy a drágaköves asszony, d.-töredék. - A jelenktéktelen asszony, d., 1922; É. Zola: Hölgyek öröme, r., 1922; H. de Balzac: Két fiatalasszony levelesládája, r., 1923; H. de Balzac levelei, 1923; H. de Balzac: A völgy lilioma, r., 1923; R. Kipling: Három kópé, r., 1923; G. de Maupassant: Szépfiú, r., 1923 [A Szépfiú, 1952]; R. Rolland: Clerambault, r., 1923; Stendhal: A pármai Certosa, r., 1923; H. de Balzac: Chabert ezredes, r., 1924; C. Dickens: Nickleby Miklós élete és kalandjai, r., 1924; J. W. Goethe: Meister Vilmos tanulóévei, r., 1924; F. La Rochefoucauld: Gondolatok, 1924; D. Sz. Mereskovszkij: Nagy Péter, tört. r., 1924; D. Sz. Mereskovszkij: Téli szivárvány, r., 1924; D. Sz. Mereskovszkij: Vele vagy ellene, r. [Be­nedek Marcellnével], 1924; H. de Régnier: A szerelem iskolája, r., 1924; R. Rolland: Az elvarázsolt lélek, I-V., r., 1924-1938; R. Rolland: Mahátmá Gandhi, 1924; R. Rolland: Zenei miniatűrök, I-II., 1924-1927; A. de Vigny: Cinq-Mars összeesküvése, tört, r., 1924; R. Rolland: Haendel, 1925; A. Schnitzler: Elza kisasszony, r., 1925; O. Wilde: A kritikus mint művész, 1925; O. Wilde: Vera, vagy a nihilisták, d., 1925; A. France hátrahagyott írásai, 1926; P. Benoit: A mosolygó szobor, r., 1927; G. de Maupassant: Vízen, r., 1927; L. Ny. Tolsztoj. Ismeretlen Tosztoj. A Tolsztoj család hivatalos kiadása [Havas Józseffel], 1927; A. Daudet: A kis parókia, r., 1928; E. Ludwig: Az ember fia, tört. r., 1928; J. Wassermann: A lángész, r., 1928; É. Zola: Három város, r. [Bartos Zoltánnal], 1928; M. Arlen: Ifjú szerelmesek, r., 1929; R. Dorgelès: A szent, r., 1929; E. Ferber: Az úszó színház, r., 1929; R. H. Francé: Ítél az élet, 1929; D. Sz. Mereskovszkij: Örök útitársak, tan., 1929; E. M. Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan, r., 1929; R. Rolland: Beethoven, 1929; A. Hermant: Egy dédanya vallomásai, r., 1930; R. Kipling: A dzsungel könyve és az új dzsungel-könyv, r., 1930; G. de Maupassant: Yvette, elb., 1930; A. Maurois: Byron élete, életrajz, 1930; J. Racine: Phédre. - Andromacha, d. [Ábrányi Emillel], 1930; O. E. Rölvaag: Győzedelmes Péter, r., 1930; O. E. Rölvaag: Hallgat a prairie, r., 1930; T. Wilder: Az androsi leány, r., 1930; H. Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója, r., 1931; W. Durant: A gondolat hősei, 1931; A. Hermant: Egy ifjúkor története, r., 1931; S. Lewis: Wrenn urunk, r., 1931; E. M. Remarque: És azután.., r., 1931; R. Rolland: Goethe és Beethoven, 1931; R. Halliburton: Újra felfedezem Délamerikát, útleírás, 1932; E. Kästner: Pici és Anti, elb., 1932; A. Munthe: San Michele regénye, r., 1932; F. Mauriac: Viperafészek, r., 1933; A. Rach­manowa: Házasság a vörös viharban, r., 1933; A. J. Cronin: A kalapkirály, r., 1934; H. Fallada: Szántóvetők, bombavetők, r., 1934; M. van der Meersch: Boldoggá teszlek, r., 1934; A. Rachmanowa: A bécsi tejesasszony, r., 1934; A. Rachmanowa: Szerelem, Cseka, halál..., r., 1934; B. Russell: Házasság és erkölcs, 1934; H. G. Wells: Egy test, két lélek, r., 1934; A. Rachmanowa: Gyermekkorom, r. [Benedek Marcellné Győri Lujzával], 1935; T. Wilder: Szent Lajos király hídja, r. [Kosztolányi Dezsővel], 1935; R. Dorgelès: Radec professzor széruma, r., 1936; A. de Musset: A század gyermekének vallomása, r., 1936; B. Nichols: Kertem, házam, szívem, r., 1936; P. L. Travers: A csudálatos Mary, gyr., 1936; L. Chambrun: Kitűnő barátom Shakespeare, visszaemlé­kezés, 1937; F. Hurst: Asszony a vonaton, r., 1937; W. B. Pitkin: Negyven évvel kezdődik az élet, r., 1937; C. Zuckmayer: Salware vagy a bozeni Magdolna, r., 1937; J. Green: Leviáthán, r., 1938; R. Martin du Gard: A Thi­bault család, r.-ciklus, 1938; L. Perutz: A svéd lovas, r., 1938; L. Bromfield: Árvíz Indiában, r., 1939; A. J. Cro­nin: Három szerelem, r., 1939; H. A. L. Fisher: Európa története. I-III. [Balla Antallal], 1939-1941; Lin Yutang: A bölcs mosoly, 1939; Lin Yutang: Mi kínaiak, 1939; R. Martin du Gard: Amit még el kellett mondani... Epilog a Thibault család-hoz, 1940; J. Steinbeck: Érik a gyümölcs, r., 1940; J. Steinbeck: A mohos szikla, r., 1941; J. Racine: Berenice, d., 1943; K. Roberts: Oliver Wiswell, r., 1943; J. Steinbeck: Egerek és emberek, r., 1943; J. Steinbeck: A szeszélyes autóbusz, r., 1947; J. Steinbeck: A gyöngyszem, r., 1949; A. Stil: Bányászok dicsérete, r., 1950; J. Amado: Vörös vetés, r., 1951; V. N. Azsajev: Távol Moszkvától, r. [Kassai Margittal], 1951; J. Deiss: Washingtoni történet, r., 1952; É. Zola: Igazság, r., 1952; A. France: Jelenkori történet, r. [Kolozsvári Grand­pierre Emillel], 1953; Mark Twain: Utazás az Egyenlítő körül, riportok, 1953; F. Rabelais: Gargantua és Pan­tagruel, r. [szemelvények], 1954; Mark Twain: Jámbor lelkek külföldön, szatirikus útirajz, 1954; R. Kipling: Riki-tiki-tévi, mese, 1955; J. G. Noverre: Levelek a táncról és a balettekről, 1955; Mark Twain: Útirajzok, 1955; R. Rolland: Jean Christophe gyermekévei, r., 1957; R. Rolland: Július 14., d., 1957; R. Rolland: Jean-Baptiste Lully, 1959; Voltaire: Jancsi és Miki, elb., 1959; R. Martin du Gard: Önéletrajzi és irodalmi emlékek, 1960; R. Rolland: Napló a háborús évekből. 1914-1919, válogatás, 1960; R. Rolland: Zenei utazások a múlt birodalmába, 1960; Voltaire: Zadig avagy a végzet, keleti történet, 1961; J.-J. Rousseau: Vallomások [Benedek Istvánnal], 1962; R. Rolland: Lully, Gluck, Grétry, 1981.

[MIL,MÉL3,ÚMIL,OSZKK]

Benedek Mária 

(Óbecse, 1953. dec. 24.): író. [JU]

M.: A képernyőn havazik. Naplójegyzetek, Újvidék, 1979.

[ÚMIL]

Benedek Pál [eredeti név: Braun Pál]

(Tótkomlós, 1931. júl. 27.-Tel-Aviv, 1998. aug. 5.): újságíró, műfordító. [1957-től Izrael]

Műford.: I. Hárel: Mose Dáján Izrael nemzeti hősének élettörténete, Tel-Aviv, 1968; U. Dán: Az Uganda-műve­let [Barzilay Istvánnal], Tel-Aviv, 1976.

[MEIL,Borbándi,OSZKK]

Benedek Szabolcs

(Bp., 1973. márc. 18.): író.

M.: A Nagy Degeneráció, r., 1997.

Benedikty Béla

(Bp., 1943. márc. 15.): szerkesztő, dramaturg.

M.: Az új Kháron, hangjátékok, 1979.

[KMIK]

Beney Zsuzsa [Gazda Zsuzsanna, Beney Lászlóné]

(Bp., 1930. ápr. 21.): költő, esszéíró.

Füst Milán-jutalom 1979; JA-díj 1990; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1990; Kortárs-díj 1991; A Holmi kritikapályázatának díja 1992; az irodalomtud. kandidátusa 1993; A Soros Alapítvány Alkotói Díja 1998.

M.: Tűzföld, v., 1972; Cérnahangra, gyv., 1972; Ikertanulmányok, esszék, 1973; Rontás, r., 1974; Nyitva van az aranykapu, verselemzések gyermekeknek, 1979; A második szó, v., 1981; Gyász, v., Békéscsaba, 1987; Nap­ló, előtte és utána, r., 1987; József Attila-tanulmányok, 1989; Tűzföldi táj, vál. és új v., 1990; Versek a labirintusból, Pécs, 1992; Szó és csend között, esszék, 1993.

Műford.: T. Williams: Az ifjúság szép madara - Ez a ház bontásra vár [Örkény Istvánnal], Szeged, 1996.

[KMIK,Lexikonpótlások,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Benjámin László

(Bp., 1915. dec. 5.-Bp., 1986. aug. 18. {20.*MÉL4}): költő.

Baumgarten-jutalom 1949; Kossuth-díj 1950, 1952; JA-díj 1968; A Munka Érdemrend arany fokozata 1970; Pro Arte 1971; SZOT-díj 1972; Munka Vörös Zászló Érdemrend 1975; A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval ékesített Zászlórendje 1985.

M.: A csillag nem jött, v., 1939; A betűöntők diadala, v., 1946; A teremtés után, v., 1948; Örökké élni, v., 1949; Tűzzel, késsel, v., 1951; Válogatott költemények, 1951; Éveink múlása, vál. és új v. 1938-1953, 1954; Egyetlen élet, v., 1956; Kölcsönkenyér visszajár, verses képesk., 1959; A brémai muzsikusok, verses képesk., 1958; Ötödik évszak, v., fordítások, 1962; Misi és Miska, verses képesk., 1962; Vidám abc, verses képesk., 1964; Világ füstje, v. 1938-1963, 1964; Kis magyar antológia, irod. paródiák, 1966; Írom ráadásnak, vál. v., 1967; Ben­jámin László válogatott versei, 1968; Tengerek fogságában, v., 1967; Sziklarajzok, vál. és új v., 1973; Tüzet akartam, v., 1978; Vallomások, viták, tan.-ok, cikkek, 1979; Önéletrajz, vál. v., Békéscsaba, 1981; Összegyűjtött versek, 1982.

Műford.: J. G. Kovacic: Jama. Tömegsír, v., 1950.

[MIL,KMIK,KK69,KK3-4,KL,MINL,MML,VKE,ÚML,DKA,ÚMIL,MÉL4,OSZKK]

Benke László

(Újvárfalva, 1943. ápr. 28.): költő, újságíró.

A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1979.

M.: Piros barackfa, v., 1974; Csordítok nyírvizet, v., 1978; Változás, v., 1982; Előttem kiterítve, önéletrajzi írások, 1991; A kihalt játszótér, vál. és új v., 1993; Gyalogos riportok, riportok, cikkek, karcolatok, 1995; Vérrel virágzó. Negyven magyar költő versei 1956 negyvenedik évfordulóján, szerk. [Kuczka Péterrel és Varga Domokossal], 1996.

[KMIK,ÚMIL,KK96]

Benkóczy György

(Eger, 1911. okt. 10.): író.

M.: A tetejetlen fa, népi mesedráma, Mezőkövesd, 1994; Rejtelmes anyanyelvünk, tan., Miskolc [!Mezőkövesd], 1996.

[MNBCD]

Benkő Ákos

(Kiskunfélegyháza, 1928. máj. 10.): irodalomtörténész.

M.: Szirmai Károly: Mindig elválni valamitől, elb., s. a. r., jegyz., St. Gallen, 1976; Szirmai Károly: Szavak estéje, vál. tan.-ok, kritikák, cikkek, s. a. r., előszó, jegyz., St. Gallen, Stuttgart-Sydney, 1978; Szirmai Károly művei a kritika tükrében, St. Gallen, Stuttgart-New York, 1977; Szirmai Károly, kismonogr., Stuttgart-München, 1980; Szirmai Károly: Az idő hídján, elb., s. a. r., vál., Stuttgart-New York, 1981.

[OSZKK]

Benkő Attila

(Bp., 1942. ápr. 9.): költő, szerkesztő.

M.: Köszönet a kulcsokért, v., 1975; Péntek után csütörtök, v., 1979; Álmatlanul, v., 1984; Madarak a futballpályán, v., 1987; Küszöbök és vendégek, 1991; Nézegető - Képversek, [ill. Várnagy Ildikó ~ vázlatai alapján], Pécs, 1991.

[KMIK,ÚMIL,KK96]

Benkő László

(Szeged, 1912. aug. 7.-Bp., 1994. ápr. 1.): nyelvész.

Az nyelvtud. kandidátusa 1962, doktora 1974.

M.: A "Halott vőlegény története", tan., Mvh., 1934; Cseri Péter három elbeszélése, kiad., bev., 1942; A falukutatástól a nemzetnevelésig, tan., 1943; Justh Zsigmond: Fuimus, kiad., bev., 1957; Nyelvtani elemzések [Sze­mere Gy.-val], 1959; A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondatfűzése, 1962; Juhász Gyula költői nyelvének szótára, 1972; Az írói szótár, 1979; Zolnai Béla élete és munkássága, 1990.

[MKK,KK92,ÚMIL]

Benkő Loránd

(Nagyvárad, 1921. dec. 19.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1952, doktora 1960; Az MTA lev. tagja 1965 {1960*ÚMIL}, r. tagja 1976; A Finn Orosz­lán Lovagrend tagja 1970-től; A Munka Érdemrend arany fokozata; Révai Miklós-emlékérem 1980; Pais Dezső-díj 1988; Apáczai Csere János-díj 1991; Déry Tibor-jutalom 1993; Széchenyi-díj 1996.

M.: A Nyárádmente földrajzi nevei, 1947; A régi magyar személynévadás, 1949; A családnév-változtatás kérdései, 1950; Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949 [Lőrincze Lajossal], 1951; Történeti magyar nyelvtan I-II., egyetemi jegyz., 1951; A magyar ly hang története, 1953; Helyesírásunk időszerű kérdései [Deme Lászlóval és Bárczi Gézával], 1955; Magyar nyelvjárástörténet, 1957; A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában, 1960; A magyar helyesírás szabályai, szerk. [Fábián Pállal és Bárczi Gézával], 1954, 10. kiad., 1961, 11. jav. kiad., 1984; A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai, Szeged, 1965; A magyar nyelv története, egyetemi tankönyv [Bárczi Gézával és Berrár Jolánnal], 1967; A nyelvföldrajz történeti tanulságai, 1967; A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-IV., főszerk., I. köt. 1967, II. köt. 1970, III. köt. 1976, IV. köt. 1984; The Hungarian Language, társszerk., Hága-Párizs-Bp., 1972; Az irodalom szerepe nyelvünk életében, 1978; Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, 1980; Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében, 1982; A magyar fiktív (passzív) tövű igék, 1984; Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből [Györffy Györggyel], 1985; A történeti nyelvtudomány alapjai, 1988; A magyar nyelv történeti nyelvtana, főszerk., 1991- [II/1. A kései ómagyar kor, 1992; II/2. A kései ómagyar kor. Mondattan, szöveggrammatika, 1994]; A moldvai csángók eredete a nyelvtudomány szemszögéből, 1990; Pais Dezső, monogr., 1993; Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I/1., I/2., szerk., I/3., szerk., 1993, 3., 4., főszerk., 1993, II/4., II/5., szerk., 1994.

[FÉL,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Benkő Mihály

(Bp., 1940. nov. 22.): műfordító.

M.: Új törvény Spártában, ifj. r., 1983; Csata Nikápolynál, ifj. r., 1987; Kádár János visszatér, r., Balassagyar­mat, 1993.

[MNBCD]

Benkő Samu [álnév: Benkő Mátyás, Dósa Ferenc]

(Lőrincfalva, Maros-Torda m., 1928. febr. 25.): művelődéstörténész. [ROM]

A Ro. Írószövetség Díja 1971, 1984; A filozófiai tud. doktora 1978; A Ro. Akadémia díja 1980; Az MTA külső tagja 1990; Nagy Imre-emlékplakett 1994; Déry Tibor-jutalom 1994; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994; Kemény Zsigmond-díj 1997; Széchenyi-díj 1997; Tőkés László Alapítvány díja 1997.

M.: Minek nevezzelek, v.ant., szerk., Bk., 1955; Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről [Csetri Elekkel, Imreh Istvánnal], Bk., 1956; Kemény Zsigmond Naplója, bevez., Bk., 1966; Bölöni Farkas Sándor. Utazás Észak-Amerikában, bev., jegyz., Bk., 1966; Bolyai János vallomásai, Bk., 1968 [románul: 1976]; Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok, Bk., 1971; Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen, Bk., 1972; A felvilágosodás meggyökerezésének néhány sajátossága az erdélyi magyar művelődésben, Kvár, 1973; Bolyai-levelek, szerk., Bk., 1975; Confesiunile lui Bolyai János, Bk., 1976; II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból, szerk., Bk., 1976; Ormós Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen, szerk.,  Bk., 1976; A helyzettudat változásai, műv. tört. írások, Bk., 1977; Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok, 1977; "A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni", beszélgetések Kós Károllyal, Bk., 1978; Haladás és megmaradás, műv. tört. tan., 1979; Erdélyi Muzéum 1814-1818, vál., bev., Bk., 1979; Széchenyi István: Közjóra való törekedések, szemelvények, összeáll., bev., Bk., 1981; Őrszavak, műv. tört. írások, Bk. [-Bp.], 1984; Szenci Molnár Albert: Napló és más írások, vál., bev., Bk., 1984; Permanenţâ şi devenire, Bk., 1984; Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak, s. a. r., bev., jegyz., Bk., 1990; Nagy Géza, a literátor és művelődésünk mindenese, Kvár, 1991; Kós Károly: Életrajz, közzéteszi, Bp.-Bk., 1991; A romániai magyar tudomány helyzete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület feladatai, 1993; Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások. 1990-1994, Csíkszereda, 1996.

[ROMIL,KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL, KKACs,K-L,RMKK,OSZKK]

Benkő Zoltán

(Bp., 1923. ápr. 15.): újságíró.

56-os Emlékérem 1992; Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993; Nagy Imre-emlékplakett 1994.

M.: Az őr felszólítás nélkül lő, Miskolc, 1993; Történelmi keresztutak 1941-1956, emlékiratok, Miskolc, 1993.

Benő Attila

(Marosvásárhely, Maros m., 1968. máj. 10.): költő, író. [ROM]

M.: Csontkalitka, v., Bk., 1995; Visszatérintés, v., Mvh., 1997.

Bényei József

(Tiszaladány, 1934. júl. 7.{1937*ÚMIL}): író, költő, újságíró, szerkesztő. 

Szocialista Kultúráért 1963; Debrecen Város Művészeti Díja 1974; Alföld-nívódíj 1976; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1973, 1979; Rózsa Ferenc-díj 1984; Aranytoll 1988; Krúdy-emlékérem 1991; A "Széchenyi és korunk" Irodalmi Pályázat különdíja 1992; Magyar Lajos-díj, 1993; Holló László-díj, 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1994.

M.: Sugárverésben, v., 1969; Egyet lép az ősi város. Versek Debrecenről, ant., szerk., Debrecen, 1971; Hortobágy mellyéke. Versek Hajdú-Biharról, ant., szerk., Debrecen, 1972; Csokonai koszorúja. Versek Csokonairól, ant., szerk., Debrecen, 1973; A Válasz repertóriuma, Debrecen, 1973; Gondolatok a kispolgáriságról, Debrecen, 1973; Harminc esztendő. A Néplap jubileumára, szerk. [Debrecen], 1974; A hétköznapok megtalálnak, v., 1975; A debreceni színészet története, társszerző, Debrecen, 1976; Béber László: Debreceni érdekességek. Válogatott írások Debrecen múltjából, szerk., bev., Debrecen, 1979; Hogy a virág megmaradjon. Szabolcs-szatmári költők antológiája, szerk. [Katona Bélával], Nyíregyháza, 1979; Gyermekeink nagyobbra nőnek. Versek a gyermekekről, ant., szerk., Debrecen, 1979; Századok szelleme. Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról, szerk. [Fülöp Lászlóval, Juhász Bélával], Debrecen, 1980; Hajnali lovak, v., 1984; Magyar írók perei, tan., 1984; Rózsabokor a domboldalon. A legszebb magyar nóták szövegei, vál., szerk., Debrecen, 1985; Fehér ingben. Magyar költők Veres Péterről, vál., szerk., Debrecen, 1987; Okos hűséggel. Nyírbátor az újabb irodalomban és képzőművészetben, vál., szerk., Nyíregyháza [!Nyírbátor], 1987 [!1988]; A forradalom hétköznapjai, Debrecen, 1988; A házasság humora, Debrecen, 1988; A személyi kultusz humora, Debrecen, 1989; A rendőrök humora. Ötszáz vicc (olló, gereblye, élet), Debrecen, 1990; Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben, vál., szerk., Nyíregyháza, 1988; A lélek mentőövei. Versek Szabó Lőrincről, vál., szerk., Nyíregyháza, 1990; Magyar hegyibeszéd. Magyar költők Móricz Zsigmondról, vál., szerk., Nyíregyháza, 1990; Egymaga egy hazát. Kölcsey Ferenc a magyar költészetben, vál., szerk., Nyíregyháza, 1990 [!1991]; A halott meggyfa, v., Debrecen, 1991; A kétkedés hite. Magyar költők Váci Mihályról, vál., szerk., Nyíregyháza, 1992; A rászedettek fejedelme. Lírai vallomások Ratkó Józsefről, vál., szerk., Nyíregyháza, 1992; Rigmusköltészet az ötvenes években, Debrecen, 1992; Sorssal vert poéta. Tompa Mihály a magyar költők lantján, vál., szerk., Debrecen, 1992; A sajtó humora. Ötszáz vicc(féle) olló, gereblye, élet, Debrecen, 1992; Karnagyok, Debrecen, 1993; Holló László életműve, vál., szerk., Debrecen, 1993; A kalapos király búcsúja, v., magánkiad., 1994; Tüzet viszek, v., 1994; A mindenség zenéje. Magyar költők versei Bartók Béláról, vál., szerk., Debrecen, 1995; Vonatok balladája. Magyar költők versei a vasútról, vál., szerk., 1996; Kékszakállú elégiái, v., Miskolc, 1997.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD,OSZKK,HungÉrt1990-93]

Bényei Miklós

(Tiszaladány, 1943. jan. 5.): irodalomtörténész, bibliográfus.

A történelemtud. kandidátusa 1989; Szocialista Kultúráért 1974; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1987; Szinnyei József-díj 1998.

M.: Eötvös József olvasmányai, monogr., 1972; Petőfi Sándor és Debrecen, szerk., Debrecen, 1973; Debrecen 1848-1849, bibl. [Gellér Ferencnével], Debrecen, 1974; Helyismereti munka a "B" típusú könyvtárakban [mód­szertani útmutató], 1974; Hajdú-Biharban történt 1968-1974, kronológia, Debrecen, 1975; Helyismereti munka a magyarországi könyvtárakban [tájékoztató], 1976; Eötvös József: Vallomások és gondolatok, forráskiadvány, szerk., jegyz., bev. tan., 1977; A Tanácsköztársaság debreceni sajtójának repertóriuma, Debrecen, 1979; Hajdú-Bihar megye munkásmozgalom-történetének irodalma 1945-1977, bibl., 1980; Reformkori országgyűlések színházi vitái 1825-1848, forráskiadvány, szerk., jegyz., utószó, 1985; A Márciusi Front és Debrecen, vál. dokumentumok, összeáll., szerk., Debrecen, 1987; A Csokonai Kiadó létrejötte. Dokumentumválogatás 1977-1988, Debrecen, 1988; Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken, Debrecen, 1989; Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai (1791-1847), szerk., jegyz., utószó, 1990; Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról, Nyíregyháza, 1994; Eötvös József könyvei és eszméi, Debrecen, 1995; Széchenyi István és Debrecen, Debrecen, 1996; Helytörténet, iskola, könyvtár, helytört., 1997.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bényei Tamás

(Debrecen, 1966. febr. 15.): kritikus, irodalomtörténész, esszéíró.

Pro Scientia-díj 1990.

M.: Esendő szörnyeink és más történetek, világirodalmi esszék, 1993; Apokrif iratok mágikus realista regényekről, tan., Debrecen, 1997.

[ÚMIL]

Benyhe János

(Hódmezővásárhely, 1926. nov. 8.): irodalomtörténész, műfordító.

A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988; A portugál Tengerész Henrik Érdemrend Lovagkeresztje 1989; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1996.

M.: válogatásában, tanulmányával megjelent antológiák: Klasszikus spanyol drámák, 1967; Dél-európai népek irodalma [Lator Lászlóval], 1969; Latin-amerikai elbeszélők, 1970; Hesperidák kertje. Az ibéri világ költészete [András Lászlóval], 1971; Az üldöző, latin-amerikai kisregények, 1972; Pablo Neruda válogatott versei, 1974; A flamingó - chilei elbeszélők, 1975; Federico García Lorca válogatott versei, 1977; Pablo Neruda: Válogatott versek, 1978; Pablo Neruda versei, 1986; Járom és csillag - latin-amerikai költők, 1984.

Műford.: J. Amado: Zsubiabá, v., 1952; J. Amado: Az éjszaka pásztorai, r., 1967; V. Teitelboim: A pampa éneke, r., 1954; A. Esperança: Úriemberek, r., 1955; P. A. de Alarcon: A háromszögletű kalap. Méregzsák kapitány, r.-ek, 1957; Imposztorok tüköre. Spanyol kópé-regények, [Határ Győzővel, Szokoly Endrével], 1957; R. Lomboy: Bio-Bio, r., 1957; V. R. Macal: A kígyómadár palotája, elb.-ek, 1957; D. H. de Mendoza: Lazarillo de Tormes élete, jó sora és viszontagságai, r., 1958; F. Garcia Lorca: A csodálatos vargáné, d., 1959; C. L. Fallas S.: Egy kölyök kalandjai, ifj. r., 1960; M. de Cervantes Saavedra: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha [Győry Vilmos fordításának átdolgozása], 1962; G. Ramos: Emberfarkas, kisr., 1962; L. Vélez de Guevara: A sánta ördög, r. [Szegő István fordításának átdolgozása], 1962; J. Goytisolo: Szigeti krónika, r., 1964; C. J. Cela: Szélmalom, kisr.-ek, 1966; J. C. Pires: Országút vándorai, r., 1967; A. Camus: A száműzetés és az ország, elb.-ek [Antal Lászlóval, Szávai Nándorral], 1969; G. de Maupassant: Céltalan szépség, négy elb. [Illés Endrével, Pór Judittal], 1969; R. Radiguet: A test ördöge. Orgel gróf bálja, r.-ek [Zigány Miklóssal], 1970; J. Amado: Flor asszony két férje, r., 1970; Simón Bolivar írásai, 1976; M. Vargas Llosa: Kölykök, elb.-ek [Kesz­tyűs Erzsébettel, Nagy Mátyással], 1976; 12 escritores espańoles y latino-americanos - 12 spanyol és latin-amerikai író, [András Lászlóval és Bogdán Krisztinával] [vál. Bogdán Krisztina], 1996.

[MIL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Bényi Gergely

(1976): költő.

M.: Új rezervátum, v. 1993-1996, 1996.

Bényi László

(Rákosliget, 1909. dec. 18.): festő, művészeti író.

A Szinyei Merse Pál Társ. elismerő oklevele 1936; A Miniszterelnök Képzőművészeti Díja 1946; Franciao.-i Nemzetközi Kiállítás bronzérme 1968; Paris-Sud Kiállítás ezüstérme 1969; A "Kortárs Festészet" V. Szicíliai Fesztivál I. díja 1980.

M.: Csontváry ismeretlen levelei, 1936; Zichy Mihály [B. Supka Magdolnával] 1953; Koszta József, 1959; Rud­nay Gyula, 1961; Paál László, 1977; Körhinta. Emlékforgácsok egy festő naplójából, 1991.

[KK96]

Benyó Judit

(Rotthalmünster [NO], 1945. ápr. 25.): költő, író, műfordító.

M.: Lóránd, kisr., 1970; Az őssejt, egyfelvonásos, 1970; A fenyők dombján, egyfelvonásos, 1972; Feltaláló útja a piramisokhoz, egyfelvonásos, 1973; Lépcsők, kisr., 1974; Tetovált szavak, v., 1974; Vigasztalan bánat, kisr., 1983; Szerelem-madár, v., 1986; Extázis alkonyatban, v., 1988; Üri Férfi, egyfelvonásos d., 1989; Az éjszaka mágusa, versek és két egyfelvonásos, 1989; Olympus Mons, egyfelvonásos d., 1990; Iguanodon, egyfelvonásos, 1990; Tomboló Bolygó, egyfelvonásos d., 1990; Benyó Ildikó mű­vészete, kismonogr., szerk., 1990; Sokdimenziós ember, kisr., 1990;  Oldódj fel!, v., 1991; A megmenekülés, egy­felvonásos d., 1991; Sugárveszély, egyfelvonásos d., 1991; Vágta a mezőn, magánkiad., 1997.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Berczeli Anzelm Károly [Vyhnalek Károly, írói név: Berczeli A. Károly] {Anselm*KMIK}

(Szeged, 1904. júl. 7.-Bp., 1982. jan. 3.): költő, író, műfordító.

M.: Tűz van!, v., 1922; Mise, v., Szeged, 1926; Mindenkiért, elb., Szeged, 1928; Giambattista Vico és a történelem, tan. [Vyhnalek Károly néven], Szeged, 1929; Ádám bukása, v., Szeged, 1931; Útitársak, d., Szeged, 1932; Fiatalok, d., Szeged, 1933; Tigrisek, d., Szeged, 1933; A lángész, d., 1933; Margit és Márton, d., 1933; Fegyencek, három egyfelv., Szeged, 1933; Sámson és Delila, d., Szeged, 1935; Mária próféta, r., Szeged, 1936; Fekete Mária, misztériumjáték, 1937, bemutató: Szegedi Szabadtéri Játékok, 1937; Július, v., 1938; Uram irgalmazz!, d., 1938; Hőskor, vál. v., 1942; Válogatott versek [bev. Baránszky-Jób László], 1944; Két pásztor, r., 1947; Az új iskola, bábjáték, 1953; Válaszúton, d., 1954 {1953*KMIK}; Kék ég alatt, r., 1958; Nyári éj, v., 1971; Hullámsír, r., 1974; Előjáték, r., 1978; Figlio del sole, tan. [Carla Corradi költészetéről], Parma, 1978; Mesterhe­gedű, r., 1978; Dies Irae, vers, Parma, 1980; Kamaszok, r., 1983; Ecce homo, vál. v., 1992.

Műford.: Magyar költő magyarul, Janus Pannonius-versek, Pécs, 1934; Új olasz költők, v., 1941; Calderón: Huncut kísértet, 1958; Giovanni Pascoli válogatott versei, 1960; José de Espronceda: A salamancai diák, eposz, 1961; Walther von der Vogelweide válogatott versei, 1961; Victor Hugo: Torquemada, d., 1962; Mihai Benuić: A boldogság szarvasa, v., 1967.

[ÚMIL,KMIK,OSZKK,MNBCD,Révai2]

Bérczes László

(Tiszanána, 1951. febr. 15.): író, színikritikus.

Színikritikusok Díja 1990.

M.: A mezsgyén (beszélgetőkönyv), 1993; A végnek végéig. Paál István, 1995; Székely körvasút. Tompa Miklós mesél, 1996.

[MNBCD]

Bérczessi B. Gyula

(Salgótarján, 1913. okt. 29.): költő, író.

Egressy Béni-emlékérem 1989.

M.: Napos oldalon, v., 1935; Két part közt szakadék, r., 1937; Ha szél fú a hegyek felől, v., 1943;  Hazádnak rendületlenül. Részletek Egressy Béni életéből, 1981; Kirándulás meseországba, verses mesék, 1982; Ilyen vagyok, v., 1984 [!1985]; Tollal, lanttal, fegyverrel. Egressy Béni életútja, 1986; Lukrécia, r., 1988; Básti Gergely keresztje, r., 1989; Távozz tőlem Sátán, v., 1990.

[MNBCD]

Berda József [Brda]

(Bp., 1902. febr. 1.-Bp., 1966. júl. 5.): költő.

Baumgarten-jutalom 1944; JA-díj 1965.

M.: Áradás, v. [bev. Szabó Lőrinc], Újpest, 1926; Vérző napok, v., elb.-ek [Lengyel Miklóssal és Kulcsár Lászlóval], 1927; Egyedül, v., Újpest, 1928; Öröm, v., Újpest, 1930; Irgalmas szegénység, v., Újpest, 1931; Örökkévaló lobogással {... háborgásról*ÚMIL}, v., Újpest, 1932; Indulat, v., Szeged, 1935; Férfihangon, Újpest, 1934 {1933*KMIK, 1936*ÚMIL} Emelt fővel, v., Újpest, 1937; Méltó a szóra, vál. v., Újpest, 1938; Sötétség, v., Újpest, 1939; Béke, v., Újpest, 1940; Ördögnyelv, v., 1941; Fény és árnyék, v., 1943; B. J. válogatott versei [bev. Baránszky-Jób László], 1944; Égő évek fölé, v., 1949; Élj és énekelj!, vál. v. 1925-1954, 1954; Ostor és olajág, v., 1957; Így igaz!, v., 1961; Égni! Elégni!, v., 1964; Magamhoz méltón, vál. v. [szerk. Mátyás Ferenc], 1965; Száguldj szabadság!, vál. v. [kiad. Kovalovszky Miklós], 1974; B. J. válogatott versei [kiad., bev. Vargha Kálmán], [1980], cop. 1979.

[MÉL1,ÚMIL,KMIK,OSZKK,MNBCD]

Bereck József

(Albár, 1945. márc. 9.): író, műfordító. [Szlovákia]

A Szlovák Irodalmi Alap Nívódíja 1974.

M.: Vihar előtt, elb., Pozsony-Bp., 1974; Öregem, az utolsó, r., Pozsony-Bp., 1977 {1981*KMIK}; Vereség és kilenc más elbeszélés, Pozsony-Bp., 1981; Chvíle lásky, vál. elb. [szlovákra ford. Karol Wlachovský], Pozsony, 1983; Indulatos ébredés, elb. és publ., Pozsony-Bp., 1988; Végső visszaszámlálás, vál. elb., Dunaszerdahely, 1993; Biliárd néhány hős emlékének, három elb., Dunaszerdahely, 1995; A galambszelídítő, ifj. elb., Duna­szerdahely, 1997.

Műford.: L. Ballek: Posta délen, elb. [Bp.]-Pozsony, 1979; J. G. Tajovský: Zavaros örökség, színmű, Kassa, 1980.

[KMIK,KKKP:102,ÚMIL,OSZKK,CSMIL,MNBCD]

Bereczki Gábor

(Békés, 1928. márc. 24.): nyelvész, műfordító, folklorista.

A nyelvtud. kandidátusa 1958; doktora 1988; Akadémiai Díj 1976.

M.: Cheremis Folksongs [Vikár Lászlóval], 1971; Chuvas Folksongs [Vikár Lászlóval], 1979; Kalevipoeg. Észt hősének, 1985; Votyak Folksongs [Vikár Lászlóval], 1989; Chrestomathia Ceremissica, egyet. segédkönyv, 1990; Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte, Szeged, 1992; A Névától az Urálig, tan., Szombathely, 1994; A magyar nyelv finnugor alapjai, egyet. tankv., 1996.

Műford.: L. Meri: Hegyen-völgyön. Kobrák és kentaurok nyomában, 1965; J. Smuul: A Japán-tengeren, 1967; A. Tammsoare: Sötét sziklák, r., 1970; F. Tuglas: A kis Illimas, r., 1971; L. Viita: Moréna, r., 1977; P. Kuusberg: Esőcseppek, r., 1979; V. Beekman: Éjszakai pilóták, r., 1980; L. Meri: Az északi fény kapujában, útleírás, 1982; L. Väinö: Az ismeretlen katona, r., 1982; J. Kross: A cár őrültje, r., Bp.-Pozsony, 1983; J. Kross: Martens professzor elutazása, r., 1989.

[MTAA,MNBCD,KK96]

Bereczky László

(Nagykálló, 1931. szept. 12.): író, újságíró, könyvtáros.

Szinnyei József-díj, 1995.

M.: Könyvtárosok zsebkönyve, 1964; A tudományos szakkönyvi hálózatok [Pataky Ernővel], 1968; Okulásul fiamnak, r., 1975 {1971*KMIK}; Magyar történelem, világtörténelem 1945-1980, szerk., 1984; Magyar könyvek könyve, szerk., 1985; Lovak Koháron, r., 1986.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Beregszászi János

(): költő.

M.: Tűzből mentett versek, Kecskemét, 1990.

Bereményi Benő András

(Bp., 1947. jan. 4.): író.

A Műv. Alap Irodalmi Díja 1983.

M.: Köldökzsinór, r., 1982.

[KMIK]

Bereményi Géza [Rózner, Vetró]

(Bp., 1946. jan. 25.): író, dramaturg, filmrendező.

KISZ-díj 1979; JA-díj 1984; Balázs Béla-díj 1989; SZOT-díj 1986; Filmkritikusok Díja 1989; A Magyar Filmszemle fődíja 1989; A Legjobb Európai Film Díja 1989; A Magyar Művészetért Díj 1992; Déri János-díj 1993; Huszka Jenő-díj 1998.

M.: A svéd király, elb., 1970; Legendárium, r., 1978 {1977*KK96}; Trilógia (Kutyák, Légköbméter, Halmi vagy a tékozló fiú), d., 1982; A tanítványok, technikai filmforgatókönyv, 1985; Eldorádó, filmforgatókönyv, 1989; Dalok, 1992; Kelet-nyugati pályaudvar, három időjárásjelentés, ahogyan azt Cseh Tamás előadta az 1979., 1982. és 1992-es években, 1993; A turné, filmforgatókönyv, 1993; Dalok Cseh Tamás zenéjére, Tatabánya, 1994; A feltűrt gallér, elb., 1994; A telihold dalai, Cseh Tamás-lemez anyaga, 1997.

[ÚML8,AKL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,OSZKK,MNBCD]

Berend T[ibor]. Iván [Berkovics]

(Bp., 1930. dec. 11.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1957, doktora 1962; Az MTA lev. tagja 1973; r. tagja 1979; Kossuth-díj 1961; Apáczai Csere János-díj 1981; Állami Díj 1985.

M.: Magyarország gyáripara [...] 1900-1914 [Ránki Györggyel], 1955; A monopolkapitalizmus kialakulása és uralma Magyarországon 1900-1944 [Ránki Györggyel], 1958; Magyarország a fasiszta Németország "életterében" 1933-1939 [Ránki Györggyel], 1960; Magyarország gazdasága az első világháború után 1919-1929 [Ránki Györggyel], 1966; Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX-XX. században [Ránki Györggyel], 1969; A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944 [Szuhay Miklóssal], 1973; A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1968, 1974; Öt előadás gazdaságról és oktatásról, 1978; Napjaink a történelemben, 1980; Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között, 1982; Gazdasági útkeresés 1956-1965, 1983; Európa gazdasága a 19. században 1780-1914 [Ránki Györggyel], 1987; A magyar gazdasági reform útja, 1988; A történelem - ahogyan megéltem, memoár, 1997.

[MTAA,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Berényi Gábor

(Bp., 1946. márc. 21.): filozófus.

M.: Kalandok, lehetőségek, filozófiai tan., 1988.

Műford.: G. Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok, 1973; J. G. Fichte: A erkölcstan rendszere [vál. és jegyz. Vajda Mihály], 1976; J. C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. világháború után, 1996; U. Eco: A nyitott mű. Válogatott tanulmányok [másokkal, utószó Kelemen János], 1976; M. Sérullaz: Az impresszionizmus enciklopédiája [utószó Székely András], 1978; M. Scheler: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika, ford. és utószó, 1979; A. Comte: A pozitív szellem. Két értekezés, ford. utószó, jegyz., 1979;  R. K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra [vál., utószó Kulcsár Kálmán], 1980; E. Goffman: A hétköznapi élet szociálpszichológiája, tan. [Habermann M. Gusztávval], 1981; S. Nowak: A szociológiai kutatás módszertana. Általános problémák, 1981; Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete, 1915-1927 [Horváth Zsófiával, Simon Kingával], 1981; M. Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások [ford. másokkal, utószó Lukács József], 1982; F. Tönnies: Közösség és társadalom [Tatár Györggyel], 1983; Zalai Béla: A rendszerek általános elmélete. Összegyűjtött írások [előszó Bacsó Béla, szerk., jegyz., ford. Berényi Gábor], 1984; G. Simmel: Rembrandt. Művészetfilozófiai kísérlet, 1986; G. Simmel: Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások, 1990; G. Simmel: A kacérság lélektana [Bognár Virággal], 1990; I. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése [jegyz. Láng Rózsa], 1991; Fehér Ferenc, Heller Ágnes: Kelet-Európa "dicsőséges forradalmai", tan., 1992; Heller Ágnes, Fehér Ferenc: A modernitás ingája, 1993; C. Sandford: Mick Jagger  [előszó: Földes László], 1994; R Wagner: Művészet és forradalom, s. a. r. [ford. Gy. Alexander Erzsi és Radvány Ernő], 1995; Heller Ágnes: Morálfilozófia, 1996; I. Kant: A gyakorlati ész kritikája, 2. kiad. 1996; J. C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. világháború után, 1996; M. Eliade: A szent és a profán. A vallási lényegről [jegyz. Ara-Kovács Attila], 1996; H. White: A történelem terhe, tan. [összeáll. Braun Róbert], 1997.

[KK92,KK94,KK96,MNBCD]

Béres Attila

(Bp., 1946. máj. 6.): költő, író.

A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata 1976; Az EURÓPA 1968 pályázat díja 1993; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994; A M. Írószövetség pályázatának különdíja 1995.

M.: Beűzetés a paradicsomba, v., 1970; Holnap van már, v., 1974; József Attila válogatott versei, vál., előszó, 1975; Ajándéknyár, elb., 1977; Hány napod van még, őrvezető?, r., 1978; Karácsonykereső, verses képesk., 1984; Csupa Marlonbrando, elb., hangjáték, 1985; A bábjátékos, rockopera [Várkonyi Mátyással], bemutató: 1985; Daráló, folytatásos rádiójáték [Asperján Györggyel, Gábor Annával és Horváth Péterrel], 1991; Rock Odüsszeia, 1994.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Beretka Ferenc

(Péterréve, 1955. máj. 21.): író. [JU]

A Magyar Szó novellapályázatának I. díja.

M.: Abban az utcában, elb., Újvidék, 1980.

[KMIK,ÚMIL]

Béri Géza

(Bp., 1933. febr. 3.-Bp., 1979. dec. 24.): költő.

M.: Válogatott versei és novellái, 1992.

[ÚMIL,MÉL4]

Berkes Erzsébet

(Újpest, 1940. dec. 15.): kritikus, dramaturg.

JA-díj 1983; SZOT-díj 1984; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1989.

M.: Pillanatképek, irod. kritikák, 1984.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Berkes Péter

(Sopron, 1931. nov. 12.): író.

Kiváló Szolgálatért Érdemrend; A HM Nívódíja 1976; A Zrínyi Katonai Kvk. Nívódíja 1981; Ifjúsági Díj 1984.

M.: Hajnal előtt, v., 1961; Ilyenek vagyunk, elb., 1963; Hivatás, tan., 1966; Hangország, ifj. ism. terj., 1968; A harmadik alternatíva, r., 1968; Ördöglyuk, r., 1968 {1969*KMIK}; Az öreg bánya titka, 1969; A bánya réme, ifj. r., 1970; Várható időjárás, ifj. ism. terj., 1971; Tied a világ!, r., 1974; Utánam, srácok!, ifj. r., 1975; Hét fehér boríték, r., 1976; Kalapács koppan, ifj. ism. terj., 1978; Tolvaj Janó..., ifj. r., 1980; Katonamesterség, ifj. ism. terj., 1982; Bezzeg a Töhötöm!, ifj. r., 1982; Tűz! Tűz!, ifj. ism. terj., 1983; Távoli hegyek felé {Távol a hegyek...*KMIK}, elb., 1983; Égi utazók, ifj. ism. terj., 1983; Az ország háza, ifj. ism. terj., 1985; Teknős Béla nem lesz béka, meser., 1986; A fűre lépni veszélyes, ifj. r., 1986 {1968*ÚMIL}; SOS, szobafogság!, gyr., 1987.

[KMIK,KKMGY,MIB8,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Berkesi András [Bencsik]

(Bp., 1919. nov. 30.-Bp., 1997. szept. 14.): író.

Petőfi-emlékérem 1948; Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata 1948, 1954; Felszabadulási Emlékérem; Szabadság Érdemrend bronz fokozata 1957; Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem 1957; JA-díj 1959 {1954*ÚMIL}; SZOT-díj 1965; Jubileumi Emlékérem 1975; A Munka Érdemrend arany fokozata 1979; Honvédelmi Emlékérem arany fokozata 1979.

M.: Októberi vihar, r., 1958 [csehül: 1959; oroszul, ukránul, bolgárul: 1960]; Kopjások, r. [Kardos Györggyel], 1959 [csehül, lengyelül: 1963, oroszul: 1964]; Vihar után, r., 1959 [oroszul, ukránul, bolgárul: 1961]; FB-86, r., 1960 [ukránul: 1963]; Bunker, kisr., 1960 [lengyelül: 1962]; Magány, r., 1961; Sellő a pecsétgyűrűn, r., 1964 [oroszul: 1967, csehül: 1969, bolgárul: 1970; örményül: 1971; grúzul: 1972; lettül: 1980]; Játék a tisztességgel, r., 1964 [szlovákul: 1968]; Viszontlátásra, Harangvirág - A kör bezárul - Villa Bécs mellett, színművek, 1965 [A kör bezárul, d., bemutató: Jókai Színház, Békéscsaba, 1962; Villa Bécs mellett, d., bemutató: József Attila Színház, 1964; Viszontlátásra, Harangvirág!, színmű, bemutató: József Attila Színház, 1965]; Húszévesek, r., 1965 [ma­cedón nyelven: 1971]; Pisztrángok és nagyhalak, r., 1967 [csehül: 1969, oroszul: 1984]; Küszöbök, r., 1969 {1971*KK96} [csehül: 1976, oroszul: 1981]; Alkonydomb, r., 1970 [oroszul: 1979]; Akik nyáron is fáznak, r., 1971 {1974*KK96}; A 13. ügynök, r., 1972; Berci bácsi, d., bemutató: Miskolc, 1973; Siratófal, r., 1973 {1970*KK96} [oroszul: 1980]; Hűség, r., 1974 {1971*KK96}; Szól a kakas már - Hídavatás - Thomson kapitány, r.-ek, 1975 [Szól a kakas már, szlovákul: 1978, oroszul: 1983; Thomson kapitány, szlovákul: 1978]; Megnyugvás és béke, r., 1976; Különös ősz, r., 1977 {1972*KK96}; Kálvária, d., bemutató: József Attila Színház, 1977; Fönn az emeleten, r., 1979; Ha az igazságra esküdtél..., r., 1980 {1989*KK96}; Az ezredes, r., 1982; Bará­tok, r., 1982; Vallomás, r., 1983; Szerelem három tételben, r., 1985 {1984*KK96}; Útlevél a pokolba, r., 1986; Az öt kódex titka, r., 1987 {1986*KK96}; Szélcsend, r., 1987; A fekete mappa, r., 1988; A gyűrű, r., 1990; Mónika, r., 1990; Tűz a tanyán, r., 1991; A bosszú, r., 1991; A tanút meg kell ölni!, r., 1992; Bűnös vagy áldozat, r., 1993; A sors keze, r., 1994; A szenvedély csapdái, r., 1995; Vakvágányon, r., 1996; Aki az ördöggel cimborál, r., 1997.

[MIL,Lexikonpótlások,ÚML,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,OSZKK,MNBC]

Berkessy Ferenc

(): író [orvos]. [NO]

M.: A barátom Bonifác, r., München, 1985; Bonifác segít magán (ahogy tud), r., Újvidék {Immenstadt*MEIL}, 1987; A nagy üzlet, fant. kisr., Colombo, 1987; Unterwegs unter Palmen, humoreszkek, Colombo, 1988.

[MEIL,KATAL]

Berki Feriz

(Cattaro [Ausztria], 1917. dec. 31.): görögkeleti pap, teológus.

A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1957, 1987; Szt. Vladimir-rend 1987; A Moszkvai Teológiai Akadémia díszdoktora 1973; A Bp.-i Református Teológiai Akadémia díszdoktora 1988; Magyar Lajos-díj 1992; Aranytoll 1997.

M.: A Magyarországi Orthodox Keleti Egyház szervezése, 1942; Az 1868. IX. tc. kánonjogi megvilágításban, 1945; Kánonok könyve, 1946; Liturgikon I-II., 1955; Imakönyv az orthodox keresztények számára, 1956; Ev­chologion, 1959; Hymnologion I-II., 1969; Újgörög társalgási zsebkönyv, 1969; Az orthodox keresztyénség, szerk., 1975; Az el nem ásott talentum, 1985.

Műford.: Aranyszájú Szent János Isteni liturgiája [Popovics Istvánnal], 1944.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Berki Nándor

(): költő.

M.: Vörös madarak, v., 1996.

Berkovits György

(Orosháza, 1940. okt. 21.): író, szociográfus.

Budapestért Díj 1993.

M.: Világváros határában, szociográfia, 1976; Terepszemle, szociográfiák, 1980; - mondta Gabes, - magyarázta Gy. Bence, szociografikus r., 1982; Nem sírunk, nem nevetünk, elb., 1984; A barátom regénye, r., 1990; Életvesztesek. Regény, egyes szám második személyben, 1991; Halálkísértő regény egyes szám harmadik személyben, r., 1992 {Halálkísértő. Regény egyes szám...*ÚMIL}; Századvégi levelek, illetve Levelek a XX. századvégről, esszék, 1995.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Berkovits Ilona [Tolnai Gáborné]

(Bp., 1904. márc. 26.-Bp., 1986. jan. 12. {15.*ÚMIL}): művészettörténész.

A művészettört. tud. kandidátusa 1952, doktora 1962.

M.: A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante kódexe, 1928; Miniatori ungheresi nel "Dictionnaire des Miniatu­ristes", 1941; La miniatura ungherese nel periodo degli Angioini, Róma, 1947; A magyarországi Corvinák, 1962; Zichy Mihály élete és munkássága, 1964; Magyar kódexek a XI-XVI. században, 1965; Luca Signorelli, 1983.

[ML,MKL,ÚML8,MÉL4,ÚMIL]

Berlász Jenő

(Bp., 1911. aug. 28.): történész, könyvtáros, levéltáros.

A történelemtud. doktora 1985 {1984*ÚMIL}; Szinnyei József-díj 1993.

M.: Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a 18. században, 1958; Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1802-1867, 1981.

[MKK,KK92,KK94,KK96,MTAA,ÚMIL]

Bernád Ágoston

(Kolozsvár, 1929. nov. 29.-Kolozsvár, 1997. nov. 9.): irodalomtörténész, szerkesztő. [ROM]

M.: Ím, az igazságnak terjednek sugári... Szemelvények a magyar felvilágosodás irodalmából, vál., előszó, Bk., 1965; Jósika Miklós: Abafi, előszó, jegyz., Bk., 1965; Balzac: Goriot apó, előszó, jegyz., Bk., 1967; Kaffka Margit: Színek és évek, előszó, jegyz., Bk., 1969; Bethlen Miklós önéletírása, vál., bev., jegyz., Bk., 1970; Galambos Lajos: Isten őszi csillaga, utószó, Bk., 1973; Ambrus Zoltán: Midas király, utószó, Bk., 1974; Ember és polgár leszek. A felvilágosodás korának magyar irodalmából, ant., szerk., Kvár, 1974; Gozsdu Elek: Köd, előszó, Bk., 1975; Moldova György: Malom a pokolban, utószó, Bk., 1976; Heltai Gáspár: Válogatott művei, összeáll., bev., jegyz., Kvár, 1979; Jósika Miklós: Abafi, bev., jegyz., Kvár, 1981.

[ROMIL,RMKK]

Bernáth Árpád

(Jánoshalma, 1941. febr. 15.): irodalomtörténész, germanista.

Az irodalomtud. kandidátusa 1980, doktora 1996; A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 1992; Apáczai Csere János-díj 1997.

M.: Texttheorie und Interpretation. Untersuchungen zu Gryphius, Borchert und Böll, Kronberg/Ts. [Csúri Károllyal és Kanyó Zoltánnal], 1975; Az egyszerű formák szemiotikája, szerk. [Csúri Károllyal], Szeged, 1985; Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, szerk. [Csúri Károllyal], Szeged, 1985; Heinrich Böll. Egy életmű áttöri a határokat, társszerk., Szeged, 1987.

[KK96,ÚMIL]

Bernáth Aurél

(Marcali, 1895. nov. 13.-Bp., 1982. márc. 13.): festőművész, író.

Kossuth-díj 1948, 1970; Munkácsy-díj 1950; Érdemes Művész 1952; Kiváló Művész 1964.

M.: Írások a művészetről, tan.-ok, 1947; Így éltünk Pannóniában, önéletr, r., 1956; Kor és pálya. Válogatott Munkái I-IV., 1956-1967; Utak Pannóniából, önéletr, r., 1960; A múzsa körül, önéletr. r.,1962 {1960*MIB8}; A múzsa udvarában, vál. írások, 1967; Gólyáról, Helgáról, halálról, elb., 1971; Lássuk, mire megyünk ketten!, ifj. ism. terj. [Szobor Zénóval], 1973; Kisebb világok, napló, 1974; Feljegyzések éjfél körül, napló, 1976; Egy festő feljegyzései, napló, 1978.

[MIL,ÚMIL,KMIK,Mél4,MIB8,OSZKK]

Bernáth Béla

(): folklorista.

M.: Az irányzó, 1981; A szerelem titkos nyelvén. Erotikus szólások és egyéb folklórszövegek magyarázata, 1986.

[MNBCD]

Bernáth István

(Orosháza, 1928. szept. 13.): irodalomtörténész, műfordító.

M.: Németalföldi költők antológiája. Hollandok, flamandok és frízek, vál., szerk., bev., jegyz., 1965; Skandináv költők antológiája. Dánok, faeröeriek, izlandiak, norvégek, svédek, vál., szerk., bev., jegyz., 1967; Hollandból magyarra... Kultúrhistóriai tanulmányok és szemelvények, vál., szerk., bev., 1986; Egy Miatyánk Dél-Afrikáért. Afrikánsz irodalmi antológia (1940-1990), vál. [Molnárfi Lászlóval], 1994.

Műford.: J. W. Goethe: Reineke, a róka, hexameter-eposz [bev. Füst Milán], 1958; W. Hauff: Mesék, 1958; In­dridi G. Thorsteinsson: A 79-es sofőr, r., 1959; J. C. F. Hölderlin: Versek, levelek, Hyperion, Empedoklész, 1961; Énekek éneke, 1962; E. Toller: A géprombolók, d., 1962; H. Laxness: Izlandi pör, r., 1965; Vikingfiak, izlandi saga, bev., jegyz., ford., 1965; Észak-európai népek irodalma, ant., vál., bev., jegyz., ford., 1970; Három izlandi történet [Hrafnkels saga, Gísla saga, Bandamanna saga], előszó, ford., jegyz., 1973.

[MIL,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Bernáth László

(Bp., 1930. jún. 24.): újságíró.

M.: Iskolák, tanárok, diákok [Dersi Tamással], 1965; A magyar rajzfilm két évtizede, 1980; Und ich grüsze die Schwolhen, 1985; Műfajismeret, bev. tan., 1994; Tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni, 1996.

Berrár Jolán

(Bp., 1925. aug. 13.-Bp., 1985. febr. 6.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1958.

M.: Női neveink 1400-ig, 1952; Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből, 1957; Magyar történeti mondattan, 1957; A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig, 1960; A magyar nyelv története, egyetemi tankönyv [Bárczi Gézával és Benkő Loránddal], 1967; Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára, szerk. [Károly Sándorral], 1984.

[MÉL4,ÚMIL]

Berta Péter

(Kaposvár, 1972. szept. 2.): költő.

Hidas Antal-díj 1996.

M.: A szimultán tettenérése, v., Békéscsaba, 1993; Szerepelvárások és szervezőelvek a keresztény halálközeli rítusokban, 1996-97.

[MNBCD]

Bertalan Tivadar

(Bp., 1930. okt. 2.): festő, grafikus.

M.: A mindenség púpja, 1997; Szellemtések, 1997.

Bertalan Zoltán

(): költő.

M.: Évszakok omlásai, v., 1972.

Bertényi Iván

(Bp., 1939. aug. 16.): történész, levéltáros.

A történelemtud. kandidátusa 1971, doktora 1988; A Nemzetközi Heraldikai Akadémia t., a madridi Kir. Heraldikai Akadémia és az Adler Heraldikai-Genealógiai Társ. lev. t.

M.: Szepesi Jakab országbíró, 1970; Az országbírói intézmény története a XIV. században, 1976; A magyar korona története, 1978; Kis magyar címertan, 1983; Magyarország az Anjouk korában, 1987; Nagy Lajos király, 1989; Magyarország rövid története [Gyapay Gáborral], 1992; Új magyar címertan, 1993; Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000-1440), 1997.

[KK96]

Bertha Bulcsu

(Nagykanizsa, 1935. máj. 9.-Bp., 1997. jan. 19.): író, publicista.

JA-díj 1966, 1971, 1975; Szocialista Kultúráért 1970; Haza Szolgálatáért arany fokozata 1972; SZOT-díj 1978; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1978; A Főváros Pro Arte Díja 1981; Gábor Andor-díj 1986; Az Év Könyve Jutalom 1987; Füst Milán-jutalom 1991; A M. Művészeti Akadémia tagja 1992; Táncsics Mihály-díj 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1995; Illés Endre-díj 1996; Pro Literatura Díj (posztumusz) 1997; Alternatív Kossuth-díj 1997.

M.: Lányok napfényben, elb., 1962; Harlekin és szerelmese, elb., 1964; Füstkutyák, r., 1965; A nyár utolsó nap­ja, elb. [oroszul is], 1968; Át a Styx folyón, kisr. és elb., 1969; A bajnok élete, r., 1969; Tűzgömbök, r. [lengyelül is], 1970, filmváltozat, 1975; Meztelen a király, íróportrék, 1972; Írók műhelyében, interjúk, 1973; Balatoni évtizedek, szociográfia, 1973; A kenguru, r. [németül, ukránul, oroszul, bolgárul, csehül és szlovákul is], 1976; A Teimel villa, elb., 1976; A fürdőigazgató, d., 1977, bemutató: Miskolc, 1977; Délutáni beszélgetések, íróportrék, 1978; Ilyen az egész életed, vál. elb., 1980; A fejedelem sírja felett, publ., karcolatok, esszék, 1980; Fehér rozsda, elb., 1982; Különleges megbízatás, vál. elb., 1983; Medvetáncoltatás, tárcák, elb., 1983 {1980*KMIK}; Árnyak és lovasok, elb.,  tárcák, 1986; Te jössz, Lupusz..., r., 1988; Willendorfi Vénusz, publ. írások, 1988; Írók, színészek, börtönök. Interjúk, 1990; Egy író állatkertje. Vázlatok, karcolatok, 1992; Kémnő a sárkányrepülőtéren, vál. elb., 1992; Utazás fehér lavórban, vál. publ., 1994; Kommunizmus délutáni napfényben, elb., 1996.

[MIL,DKA,ÚML8,KMIK,KK3-4,Lexikonpótlások,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,OSZKK,MNBCD]

Bertha Csilla

(1946): író.

M.: A drámaíró Yeats, tan., 1988.

Bertha Mária, O. [Orbán Jánosné]

(Pozsony, 1952. nov. 25.): műfordító. [Szlovákia]

Műford.: V. Ferko: Ördögborda, r., Pozsony-Bp., 1985; V. Stýblová: Kérem a szikét, r., Pozsony-Bp., 1985; J. Boček: Égető csókok [Szőke Edittel], elb., Pozsony-Bp., 1987; P. Francovicz: Nyugtalanság, r., Pozsony-Bp., 1987; Jiři Brdečka: Egy faun megkésett délutánja, r., Pozsony, 1990; Szőnyi Endre: Pozsonytól Kassáig - Felső-Magyarország építészete 1848-1918 [Hushegyi Gáborral], 1995.

[KKKP:229,CSMIL]

Bertha Zoltán

(Szentes, 1955. jún. 4.): irodalomtörténész, kritikus.

Kölcsey-díj 1996.

M.: A hetvenes évek romániai magyar irodalma, tan. [Görömbei Andrással], 1983; A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971-1980 [Görömbei Andrással], 1983; A szellem jelzőfényei, tan.-ok, 1988; Bálint Tibor, monográfia, 1990; Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi  magyar irodalom köréből, 1994; Arcvonalban. A közélet színterein 1980-1994, Debrecen, 1994; Sütő András, monogr., Pozsony, 1995.

[JAKL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD,HungÉrt1990-93]

Bertók László

(Vése, 1935. dec. 6.): költő, író.

Baranya M. Tanács Művészeti Díja 1964; Miniszteri Dicséret 1970; Szocialista Kultúráért 1978; Radnóti Miklós-díj 1973; JA-díj 1982; Janus Pannonius-díj 1983; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985; Az Év Könyve Jutalom 1986; Somogy Megyei Tanács Művészeti Díja 1988; Graves-díj 1989; Déry Tibor-jutalom 1990; MSZOSZ-díj 1991; Szinnyei Júlia-emlékdíj [1990. évi] 1991; Kortárs-díj 1991; Weöres Sándor-díj [Soros] 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1995; Pro civitate Pécs 1995; A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 1997.

M.: Lengő fényhidak, v. [Galambosi Lászlóval és Makay Idával], Pécs, 1964; Fák felvonulása, v., 1972; Így élt Csokonai Vitéz Mihály, életrajz, 1973; A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának története 1948-1973, Pécs, 1974; Így élt Vörösmarty Mihály, életrajz, 1977; Emlékek választása, v., 1978; Tárgyak ideje, v., 1981; Ágakból gyökér, v., 1984; Várkonyi Nándor, bibl., Pécs, 1984; Hóból a lábnyom, vál. és új v., 1985; Zöld pajzs alatt. Bertók László versei. Írások Bertók Lászlóról, Kaposvár, 1985; Pákolitz István, bibl., Pécs, 1986; A kettészakadt villamos, v., 1987; Bárdosi Németh János, bibl., Pécs, 1989; Kő a tollpihén, v., 1990; Szederkényi Ervin és a Jelenkor, bibl., Pécs, 1991; Ha van a világon tető, v., Pécs, 1992; Csorba Győző, bibl., Pécs, 1993; Priusz, visszaemlékezések, 1994; Három az ötödiken, v., 1995.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL, MIB8]

Bessenyei György

(Békés, 1928. dec. 2.-Bp., 1987. jún. 10.): irodalomtörténész.

M.: Ady fogadtatása, 1963; Szárnyatlan madár. Antológia 20. századi prózairodalmunkból, vál., szerk., bev., 1976.

[MIL,ÚMIL]

Bessenyei József

(Bp., 1949. jún. 12.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1993.

M.: 1504-1566, Memoria rerum. A Magyarországon legutóbbi László király fiának legutóbbi Lajos királynak születése óta esett dolgok emlékezete. Verancsics-évkönyv, s. a. r., utószó, jegyz., 1981; A Héttorony foglya. Török Bálint, 1986; Zay Ferenc: János király árultatása; Kis Péter: Magyarázat; [Bánffy György]: Második János... török császárhoz menetele, összeáll., a szöveget gond., jegyz., 1993; A magyarországi boszorkányság forrásai, szerk., 1997; Diósgyőr vára és uradalma a XVI. században, Miskolc, 1997.

[Révai2,MNBCD]

Besze Imre

(Derekegyház, 1945. nov. 28.): író, újságíró.

M.: Lélekharangszó, vál. v., magánkiad., 1995.

[KKH]

Beszédes István

(Zenta, 1961. szept. 12.): költő. [JU]

Sinkó Ervin-díj [Bozsik Péterrel közösen] 1989.

M.: Te-leírt világ, versant. [többekkel], Újvidék, 1987; Kívánja-e a pirosat?, v., Újvidék, 1988; Égvizi séta, déli tükör, v., Zenta, 1997.

[KMIK,ÚMIL]

Beszédes Valéria

(Szabadka, 1951. febr. 10.): néprajzkutató. [JU]

Üzenet-díj 1993.

M.: Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese, szerk., Szabadka, 1978; A ház. A lakóház szókincse, Szabadka, 1991; Emberek és otthonok. Néprajzi tanulmányok, Szabadka, 1994; Bácskai magyar népviseletek, szerk., Újvidék, 1994; Örökség. Kis magyar néprajz, Szabadka, 1995.

Betlen Oszkár [Bettelheim]

(Pozsony, 1909. szept. 13.-Bp., 1969. jan. 20.): újságíró, történész.

A történettud. kandidátusa 1968.

M.: Ellenforradalom Magyarországon 1956, 1958; Élet a halál földjén, életr., 1959; Népi demokratikus fejlődés Spanyolországban 1936-1939, 1963; A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa, 1964; Az egységfront-mozgalom és a harc a munkásosztály egységes forradalmi pártjáért 1933-1937, 1967; Párizs, Madrid, Bécs. A Kommintern egységpolitikája 1933-1937, 1968; A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1848-1945, egyet. jegyz., 1969.

[MIB8,ÚMIL,MÉL3,CSMIL]

Bettes István

(Rimaszombat, 1954. aug. 15.): költő. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1990 {1991*ÚMIL}.

M.: Bohócok áldozása, v., Pozsony, 1981; Két bukfenc között, v., Pozsony-Bp., 1985; Szétcincált ének idején, v., Pozsony-Bp., 1990 {1991*ÚMIL}; Mit tudom én?..., vál. v., Pozsony, 1993; Kapufa a Parnasszuson [pálya­kezdő szlovákiai magyar költők antológiája], szerk., Pozsony, 1993; Hun bál, gyv., Pozsony, 1996.

[KMIK,KKKP:108,ÚMIL,KATAL,CSMIL]

Bezerédi Ágnes, Cs. [Csőryné]

M.: Nemere István, bibliográfia [Kovács Enikővel], Miskolc, 1987; Borsod-Abaúj-Zemplén megye környezetvédelmi szakirodalma [Szigeti Gábornéval], Miskolc, 1988; H. G. Wells, bibliográfia, összeáll. [Csiszár Jolánnal], Miskolc, 1988; Nemere István irodalmi munkásága, bibliográfia, Miskolc, 1992; Az AIDS és a kábítószer, bibliográfia, Miskolc, 1993.

[MNBCD]

B. Foky István ->Foky István

Biacsi Antal

(Szenthubert, 1941. márc. 3.): szerkesztő, publicista. [JU]

A Híd szociográfiai pályázatának 1. díja 1968; Üzenet-díj 1982; Svetozar Markovic újságírói díj 1984.

M.: Ez a halál nem magánügy, tan., 1969; Brenner János: Lifka a kinematográfia úttörője, s. a. r., Szabadka, 1982; Kis délvidéki demográfia, Szabadka, 1994; Tanók József: Emlékkőrző. Nova Crnja - Magyarcsernye 200 éves. Adalékok a falu történetéhez, szerk., Magyarcsernje, 1992; II. könyv 1995.

[ÚMIL]

Biacsi Dávid

(Szabadka, 1975. szept. 8.): író. [JU]

M.: Adventi út. Prózai írások, Szabadka, 1995.

Bibó István [barátosi]

(Bp., 1911. aug. 7.-Bp., 1979. máj. 10.): szociológus, filozófus, jogtudós.

Az MTA lev. t. 1946-49, 1989; posztumusz Széchenyi-díj 1990; Magyar Örökség Díj 1998.

M.: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban, Szeged, 1934; Kényszer, jog, szabadság, monogr., Szeged, 1935; A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, tan., 1946; Emlékirat, 1957; Harmadik út, vál. tan., London, 1960; Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció, 1975; The Pralysis of International Institutions and the Remedies, London, 1976; Bibó-emlékkönyv I-II., tan.-ok, szamizdat, 1980 [összeáll.: Kenedi János, szerk. Réz Pál], Bp.-Bern, 1991; Összegyűjtött munkái I-IV. [s. a. r. Kemény István, Sárközi Mátyás], Bern, 1981-1984; Válogatott tanulmányok I-III. [vál. Huszár Tibor, szerk. Vida István, Nagy Endre], 1986, IV. 1990; Nietzsche-tanulmány, repr. kiad., 1992; A demokratikus Magyarországért. Válogatott tanulmányok, 1994; Életút dokumentumokban, 1995.

Műford.: J. Muenier-A. M. Savarin: Szilbakó éneke. Vérfürdő Amazóniában, r., 1971; P. Duchesne: Sacco és Vanzetti, rip.r., 1972; J. de Launay: A fasizmus végnapjai Európában, 1975.

[MÉL4,ÚMIL,MK21/44]

Bibó Lajos

(Hódmezővásárhely, 1890. dec. 20.-Hódmezővásárhely, 1972. okt. 27.): író, újságíró.

Budapest Székesfőváros Irodalmi Nagydíja 1927.

M.: A fáklya füstölve ég, elb., 1923; A juss, d., 1925; Ladikon az ősmagyar hazába, ifj. r., 1925; A föld, elb., 1927; Báthory Zsigmond, d., 1927; Anyám, r., 1928 {1929*ÚMIL,MÉL3}; Meg kell a szívnek hasadni! r., 1929; Kétlelkű szerelem, r., 1930; A nagy találkozás, r., 1932; Egyetlen asszony, d., 1932; A fekete bég, ifj. r., 1933; Vihartvetők. (Sándorbul embör lösz.), r., elb., 1933; A halottak győznek, r., 1934; Kanizsai kaland, ifj. r., 1934; Mindhalálig, ifj. r., 1934; A vetés megérik, r., 1934; A halott szerető, r. [1934]; A búzát azért learatják, elb. [1934]; Anna tekintetes úr, r., 1935; Nincs irgalom, r., 1936; Eszter, d., 1937; Üveghintó, d., 1937; A gyerek, r., 1938; A lélek megmenekül, r., 1939; Halovány virág, r., 1940; Sasfészek, d., 1940; Az utolsó kaland, r., 1940; Fekete napok, r., 1941; A legyőzhetetlen ellenfél, r., 1941; A föld fia, r., 1942; Futóbetyár, r., 1942; Egy kis boldogság, r., 1942; Olasz megbékélés, r., 1942; Az orvos szerelme, r., 1942; Örvény, elb., 1942; Vitéz Thury György, r., 1942; Hibások, d., 1942; Két huncut öreg, r., 1943; A kincs, elb., 1943; Sötét hajnal, r., 1943; Visszajár a múlt, r., 1943; A láp, r., Boldogság, elb., 1944; Nincsenek messze a mezők, r., 1944; Napfoltok, d., 1944; Subások, vál. elb., 1968.

[ÚMIL,MK21/44,MÉL3]

Bicskei Zoltán

(Kanizsa, 1958. máj. 21.): esszéíró. [JU]

M.: b.z. rajzos füzete... Kanizsára...  esszék, Újvidék, 1990.

Bihari József

(Érmihályfalva, 1908. máj. 8.-Eger, 1997. nov. 26.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1963, doktora 1973.

M.: Debrecen szellemi élete és a francia ösztönzések, Debrecen, 1934; Az orosz igeszemlélet [A.Tyihonovval], 1968; Neue Wege der Behandlung des russischen Verbalaspekts in der ungarischen Oberschule, Erfurt, 1969; Einige Bemerkungen zur Diskussion um die Behandlung des Verbalaspekts im Russischunterricht [Dr. P. Fretwurst-tal], Greifswald, 1970; Bevezetés a russzisztikába, főisk. tankönyv [H. Tóth Imrével], 1976.

Bihari Klára [Barát Endréné]

(Nagyszalonta, 1917. dec. 8.-Bp., 1997. jún. 6.): író, költő.

JA-díj 1958; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1977; A Móra Kvk. Nívódíja 1987; A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1987; Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 1993; Aranytoll 1997.

M.: Bihari Klára versei, 1937; Új tündérország, mesék, 1948; Brigitta nővér, elb., 1956; Szomjúság, r., 1957 [Moszkva, 1968, Kijev, 1961]; A kis tündér, mesék, 1957; Csillagok pásztora, mesék, 1960; Bahcsiszeráji látomás, kalandozás szovjet földön [Barát Endrével], 1960; Tisztességes asszony, elb., 1960; Holnap, r., 1961; Mene Tekel, r., 1963; A kilincs, elb., 1964; Magányosok, r., 1966; Az áldozat, r., 1968; A csábító, elb., 1968; Miért?, r., 1969; Párbeszéd a paradicsomban, elb., 1970; Kétszer az úton, r., 1972; Éjféltől reggelig, elb., 1972; Nincs tovább, r., 1974, Bk., 1983; Próbaidő, r., 1975; Körtánc, elb., 1976; Asszonyi szolgálat, r., 1977; A menyasszony, elb., 1978; Lány a dobozban, elb., kisr., 1981; Elvált asszony, r., 1983; A fekete tündér lánya, mesék, 1983; Lorin és Lillia, meser., 1986; Angyal, elb., 1986; A bűnvalló elb., 1987; Az öregasszony és a végzet, elb., 1989; A táncoló szatír, r., 1990.

[MIL,KMIK,KKMGYI,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bihari Sándor

(Kisgyőr, 1932. aug. 17.): költő.

JA-díj 1966; Salvatore Quasimodo-díj 1994; Szabó Lőrinc-díj 1995.

M.: Emelt fővel, v., 1953; Vándor, neonfényben, v., 1963; Utóhang a megpróbáltatáshoz, v., 1965; Kaptárkövek, v., 1967; Minden nap élni, v., 1970; Lélegzet, v., 1977; Rajzok a levegőre, v., 1980; Teremtődünk, v., 1984; Summa, vál. és új v., 1988; Minden dolgok közt, v., 1992; Borjúláncon, emlékezés, Miskolc, 1996.

[MIL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL, MIB8]

Bikácsi László

(Bp., 1913. jún. 10.): tanár, irodalomtörténész, kritikus.

M.: Egy korszak irodalmi élete 1861-1867, 1935; A demokrácia kézikönyve [Soproni Jánossal], 1947; Gyermekkönyvtárak a FSzEK történetében, 1968; Vajda János Összes Művei III., kritikai kiadás, s. a. r. [Pór Péterrel], 1977.

[MIL,ÚMIL]

Bikácsy Gergely [álnév: Glauziusz Tamás]

(Szécsény, 1942. okt. 9.): kritikus, dramaturg, filmesztéta.

Balázs Béla-díj 1990; A Holmi kritikapályázatának díja 1992; Az MHB Táncsics Mihály Alapítvány Filmkritikusi Díja 1993; Az EURÓPA 1968 pályázat díja 1993.

M.: Andrzej Wajda, kismonogr., 1975; A francia irodalom a huszadik században, társszerző, 1975; Pajkos nő az árnyas utcán, "giccsregény" [Glauziusz Tamás néven], 1988; Bolond Pierrot moziba megy. A francia film 50 éve, 1992; Buńuel-napló, 1997.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bikich Gábor [álnevei: Bakách Gábor, Beteg János]

(Bp., 1923. ápr. 6.): költő. [Olaszo.]

M.: Külhoni szövegtár l., szerk., Boston, 1979.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,MIB8]

Binder Pál [álnév: Mátyás Pál]

(Botfalu {Brassó*ÚMIL}, 1935. márc. 15. {9.*ÚMIL}-Brassó, 1995. ?): művelődéstörténész, helytörténész. [ROM]

M.: Utazások a régi Európában, szerk., Bk., 1976; A céhes élet Erdélyben, vál. [Kovách Gézával], Bk., 1981; Közös múltunk, tan., Bk., 1982; Utazások a török birodalomban, vál., szerk., Bk., 1983; Az erdélyi magyar evan­gélikus egyházközségek és iskolák története és névtára (1542-1861), Brassó, 1993.

[ROMIL,ÚMIL]

Birkás Endre

(Bp., 1913. aug. 5.-Bp., 1975. nov. 29.): író, könyvtáros.

M.: Kelepce, kisr., 1942; Elfelejtett emberek, r., 1959 [svédül: Helsingfors, 1962]; Kő és homok, r., 1961; Vakvá­gány, r., 1963; Kopár ég, kisr., 1966; Ólmos eső, kisr.-ek, 1969; Álmatlan nappalok, elb., 1972; A kalap, r., 1977.

Műford.: G. Greene: Merénylet, r., 1957; A. Huxley: A lángész és az istennő, kisr., elb. [másokkal], 1964; P. Lagerkvist: Barabás, kisr., 1967.

[ÚMIL,KMIK,OSZKK,MÉL3]

Birkás Erzsébet

(Jászapáti, 1950. nov. 30.): költő.

M.: Állj be te is a körbe, gyv. [Érd], 1996; A megmaradás földjén. Versek 1972-1996 [Érd], 1996.

Birnbaum Marianna Daisy [családnév: László Marianna Daisy; névváltozat: Birnbaum D. Marianna]

(Bp., 1934. ápr. 28.): irodalomtörténész. [1956-tól USA]

Corvina-díj (Columbia) 1979.

M.: Elek Artúr pályája, tan., 1969; An Anthology of Ugric Folkliterature, szerk., bev., bibl., München, 1977; An Armchair Picaresque. The Texture and Structure of George Konrád's The Case Worker, tan., Columbus, 1980; Janus Pannonius. Poet and Politician, tan., Zágráb, 1981; Miklós Radnóti. A Biography of His Poetry, tan., München, 1983; Humanists in a Shattered World. Croatian and Hungarian Latinity in the Sixteenth Century, tan., Columbus, 1986 {Los Angeles*ÚMIL} Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel, 1991; Attila, the Man and his Image, szerk. [Franz H. Bäumllal], 1993; The Orb and the Pen. Janus Pannonius, Matthias Corvinus, and the Buda Court, tan., 1996.

[MEIL,Borbándi,ÚMIL,HUNG]

Bíró András [álnevei: Jász Iván, Lux S. Pál]

(Székesfehérvár, 1923. máj. 3.): költő, műfordító, újságíró.

Baumgarten-ösztöndíj 1947/48; {Baumgarten-díj 1949*ÚMIL}; Szocialista Kultúráért 1978; Műv. Min. Nívódíja 1978; Kiváló Munkáért 1982; Csuka Zoltán-díj 1987, 1996; Krúdy-emlékérem 1989; Nagy Lajos-emlékérem 1997; A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 1998.

M.: Élő beszéd, v., 1946 {1947*MIB8}; Az új élet útján, riportok, 1956; 15 Jahre der Ungarischen Landwirt­schaft, írta, szerk., 1965; Levelek a kertből, 1977; A szépség ünnepe, v., 1982; Berda a sírból, v. [rajz. Kaján Tibor], 1986; Kutyasport, a kutyatartás abc-je, 1987; Dávid és Góliát. Mária vallomásai, két verses poéma, 1988; A szókimondás évada, 1988; A hiszékeny csaló, r., 1989; Kutya a lakásban, 1990; A hűség könyve. Híres emberek kutyáikról..., riportok, 1991 {... kutyáiról*ÚMIL}; Nemzedékek, 1991; Egy évtized, 1992; Házam, hazám, szerelmem, szerk., 1993; Holt angyalok. Versek a fiókból 1948-1961, v., Kvár, 1994; Keresztek, kardok, koronák, tört, r., 1996; Hit és bizalom. Válogatott versek, 1982-1995, Érdliget, 1997; A szépség ünnepe, v., 1997; Kutyahűség, történetek, 1997; Kutya a házban és a ház körül, 1997.

[MIL,KMIK,ÚMIL,KK96,MNBCD,MIB8]

Bíró Béla

(Makó, 1899. dec. 11.-Irvine, 1982. okt. 6.): művészettörténész. [1956-tól USA]

M.: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája, 1955; Handbook of Art History, Dubuque 1963, Los Angeles, 1964.

[ROMIL,MEIL,MÉL4,HUNG]

Bíró Béla

(Köpec, Háromszék m., 1947. febr. 18.): író, újságíró. [ROM]

M.: A tragikum tragédiája, monogr., Bk., 1984.

Műford.: Al. Săndulescu: Liviu Rebreanu, Bk., 1985; F. Mihăilescu: Hortensia Papadat Bengescu, Bk., 1986; Antimetafizika. Nichita Stănescu válaszol Aurelian Titu Dumitrescu kérdéseire, Bk., 1987.

Szerk.: Paul Georgescu: Poenaru doktor, utószó, Bk., 1982; Panait Istrati: Pusztai bogáncsok, utószó, Bk., 1983.

[RMKK]