B

Bíró Ferenc

(Szentes, 1937. febr. 5.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1974; doktora 1991 {1990*KK92,94,96} Akadémiai Díj 1997.

M.: A fiatal Bessenyei és íróbarátai, 1976; Les Lumières en Pologne et en Hongrie [Hopp Lajossal, Sinkó Zsófiával], 1988; A felvilágosodás korának magyar irodalma, 1994.

[ÚMIL,KK92,KK94,KK96,MNBCD]

Bíró Ferenc

(Kolozsvár, 1960. ápr. 9.): költő. [ROM]

M.: Suttogások, v., Bk., 1983.

[KMIK]

Bíró József

(Bp., 1951. máj. 19.): költő, műfordító.

Omoroka-díj 1990 [Nové Zámky]; A nemzetközi vizuális költészeti biennálé diplomája 1995.

M.: Térérzés, v., 1986; Vénusz légycsapója, v., 1989; Szájzár, v., 1995; Szájzár három könyv, 1985-1995, 1997.

[JAKL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bíró László Péter

(Kolozsvár, 1960. ápr. 9.): író. [ROM]

M.: Lehetséges láncszemek, tud.-fant. elb., Bk., 1985.

[KMIK,KKACs{1955*}]

Bíró Mária

(Bp., 1946. dec. 27.): író.

M.: ... Vivant Professores!, r., 1986.

[KMIK]

Bíró Péter

(Bp., 1964. szept. 21.): író.

M.: Csak ami van, r., 1991.

[MNBCD]

Bíró Sándor

(Alsósófalva, Udvarhely m., 1907. ápr. 12.-Antibes, 1975. júl. 6.): történész, református lelkész. [FRO]

A történelemtud. kandidátusa 1961.

M.: A bujdosó fejedelem. II. Rákóczi Ferenc élete, Brassó, 1936; Egyetemes történelem. Ókor, Kvár, 1937; Mátyás király, Kvár, 1940; A Tribuna és a magyarországi román közvélemény, Kvár, 1941; Oroszhegyi Józsa: Román élet, s. a. r., Kvár, 1942; A magyar református egyház története, társszerk., társszerző, 1949; Bălcescu Miklós a magyar és a román nép összefogásáért, 1954; A magyar református egyház története [szerk. A. Szi­lágyi István], 1954; Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében, 1960.

[MÉL3,ÚMIL,ROMIL,OSZKK]

Bíró Yvette [Bíróné Ungár Yvette]

(Bp., 1930. ápr. 3.): filmesztéta, dramaturg, filmíró. [1976-tól FRO, 1978-tól USA]

Az irodalomtud. kandidátusa 1968; A Berlini Filmfesztivál Közönség Díja 1985; Balázs Béla-díj 1995.

M.: A 10 éves Talpalatnyi föld, 1958; A film formanyelve, 1964; A film drámaisága, 1967; Miklós Jancsó, Párizs, 1977; Mythologie Profane. Cinéma et Pensée Sauvage, Párizs, 1982 [angolul: Bloomington, 1982], magyarul: Profán mitológia: a film és a mágikus gondolkodás, 1990; Filmkultúra. Válogatás 1965-1973, vál., előszó, 1991; A hetedik művészet, 1994; Egy akt felöltöztetése. Képzeletgyakorlatok [Marie-Geneviève Ripeau-val], 1996; A rendetlenség rendje, tan., 1996.

[Borbándi,MEIL,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bíró Zoltán

(Bp., 1941. ápr. 21.): művelődéspolitikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1996.

M.: Vállalások és kételyek, esszék, 1987; Saját út. Népi írók magyar jövőképe 1945-1948, tan., 1988; Októberi kérdések. Pozsgay Imrével beszélget Bíró Zoltán, 1988; Egy év után, választás előtt, 1990; Elhervadt forradalom 1987-93, tan., cikkek, 1993.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]

Birtalan Balázs

(Bp., 1969. okt. 12.): költő.

M.: B-változat, v., 1995; Halállal lakoljanak?, 1997.

[MNBCD]

Birtalan Ferenc

(Bp., 1945. júl. 25.): költő.

M.: Bérszalagkokárda, v., 1985; Tarisznyában a tenger, történetek gyerekeknek, 1989; Összevesztem a tulipán­nal, gyv., 1989.

[KMIK,ÚMIL]

Bistey András

(Diósgyőr, 1942. nov. 24.): író, újságíró.

A M. Honvédség és a M. Írószövetség nívódíja 1995, 1996.

M.: Bányai Kornél, tan., 1972; Összeláncolva, elb., 1978; Szibéria melege, dok.r., 1982; Élt itt egy ember,  három kisr., 1984; Égő tetők alatt, ifj. r., 1987; Első közös nyarunk, elb., 1989; Jász Dekameron, elb., 1992 {1922*ÚMIL}; Lángok a víz fölött, kisr., elb.-ek, 1997.

Műford.: Giorgio Virgolino: Követlek..., elhagylak..., szerk., bev., ford. [Iluh Istvánnal], 1989.

[KMIK,ÚMIL,KK96,MNBCD]

Bisztray Ádám [Bisztray-Balku]

(Bukarest, 1935. nov. 5.): költő, író.

JA-díj 1993; Salvatore Quasimodó-emlékdíj 1997; Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj (MÚK) 1998.

M.: Erdőntúli táj, v., 1972; Elfelejtett tél farkasokkal, elb., emlékezések, 1974; Csillagpázsit. Fecskék a nosztori völgyben, emlékezések és karcolatok, 1976; Nikodémusz, kisr., 1979; Más lett a béke, v., 1981; Tornác a Duna felett, két kisr., 1982; Varga Hajdú István rajzai, előszó, szerk., Békéscsaba, 1983; Kerítetlen világ madara, v., 1984; Malomjáték, kisr., 1984;Tavaszra nyíló ablak, vál. v., Békéscsaba, 1984; Ex libris és vers. Diskay Lenke kisgrafikái, szerk. [Téglás Jánossal], 1986; Márciustól Aranyvasárnapig, kisr., 1987; Ragály és oltalom, v., 1988; A Nap házában, v., 1992 {A napházában*ÚMIL} Vakító sirályok, v., 1995.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,OSZKK]

Bisztray György [George]

(Bp., 1938. okt. 2.): irodalomtörténész. [1965-től Norvégia, 1966-tól USA, 1976-tól Kanada]

M.: The Concept of Realism in Marxist Literary Criticism, disszertáció, Minnesota, 1973; Humanities in the Modern World II. és IV., 1976, 1980; Marxist Models of Literary Realism, New York, 1978; Hungarian Cultural Presence in North America, tan., szerk. [Dreisziger Nándorral], Torontó, 1981; Hungarian-Canadian Literature, tan., Torontó, Buffalo-London, 1987; A Torontói Egyetem Magyar Tanszékének első évtizede, Torontó, 1991; Átértékelősdi, elb., Torontó, 1992.

[MEIL,Borbándi,Miska,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KATAL]

Bisztray Gyula

(Fogaras, 1903. jan. 18.-Bp., 1978. jan. 6.): irodalomtörténész, könyvtáros.

M.: Színházi esték (1930-1940), 1942; Erdély magyar egyeteme, 1942; A magyar próza könyve I-III. [I. köt. Kerecsényi Dezsővel], 1942-48; Író és nemzet, tan., 1943; Éltem én is Árkádiában, v., 1943; Az ősi föld, elb., 1944; A régi Erdély, 1948; Petelei István családja, 1949; Jókedvű magyar irodalom, 1968; Jókedvű magyar tudósok, 1972; Könyvek között egy életen át, 1976.

[MÉL3,ÚMIL]

Bitay Éva ->Kiss Bitay Éva

Bitskey István

(Eger, 1941. márc. 26.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1976, doktora 1991.

M.: Hitviták tüzében, kismonogr., 1978; Humanista erudíció és barokk világkép. (Pázmány Péter prédikációi), 1979; Régi magyar emlékírók, s. a. r., utószó, jegyz., 1982; Luther Márton és kora, 1983; Bethlen Kata önéletírása, s. a. r., 1984; Pázmány Péter. Egy tudakozó prédikátor nevével iratott öt levél, s. a. r., 1984; Így élt Bethlen Gábor, kismonogr., 1985; Pázmány Péter, kismonogr., 1986; Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalom köréből, szerk., Debrecen, 1987; Világirodalmi tanulmányok, szerk. [Tamás Attilával], Debrecen, 1990; Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Reneszánsz kor, s. a. r., 1990; A római Collégium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk, Debrecen, 1990 [olaszul: Il Collegio Germanico Unga­rico di Roma e la cultura barocca in Ungheria, monogr., Róma, 1991]; Hungáriából Rómába. A római Collégium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés, monogr., 1996; Eszmék, művek, hagyományok. Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról, Debrecen, 1996; Püspökök, írók, könyvtárak, Eger, 1997; Bán Imre: Költők, eszmék, korszakok, vál., szerk., Debrecen, 1997.

[KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bittei Lajos [Bittner]

(Bp., 1920. szept. 26.-Bp., 1976. szept. 12.): újságíró, költő, műfordító.

A Nagyvilág műfordítói pályadíja 1958.

Műford.: R. M. Rilke válogatott versei, 1960; W. R. Schnell: Így nevelt a szobalányunk, r., ford., bev., 1972; Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség, tan. [Rónay Györggyel], 1973.

[MIL,MÉL3,ÚMIL,OSZKK]

Bizám Lenke [Geréb Béláné]

(Bp., 1921. ápr. 1.-Bp., 1990. dec. 11.): esztéta.

A filozófiatud. kandidátusa 1969.

M.: Theodor Dreiser, tan., 1963; Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról, tan., 1970.

[ÚMIL,MÉL4]

Bóc Imre [Boóc]

(Bp., 1923. febr. 3.): író.

Magyar Szabadság Érdemrend 1946; Magyar Népköztársaság Érdemérem 1951; Magyar Partizán Emlékérem 1955; A Munka Érdemrend arany fokozata 1978; Az Önkéntes Ellenállók Keresztje 1978; MR nívódíja 1982; MTV elnökség nívódíja 1984; A Hazádnak Rendületlenül sajtópályázat díja 1986; A Gerelyes Endre-pályázat díja 1986; A közgazd. tud. kandidátusa 1985.

M.: Francia ég alatt, dokumentumr., 1947; Fogyasztási cikkek minőségellenőrzése, társszerző, 1966; A legfélelmetesebb kockázat, r., 1976; Az utolsó és első hetek, dokumentumr., 1980; Halál az első napon, rádiójáték, 1982; Mindig van tanú, r., 1984; A belkereskedelem négy évtizede, társszerző, 1985.

[KMIK,KK96,ÚMIL]

Boda István

(Kisvárda, 1928. dec. 19. {1923*MIB8}): költő, író, újságíró.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1968, arany fokozata 1979; Aranytoll 1991; Táncsics Mihály-díj 1992.

M.: Három költő, v. [Pákolitz Istvánnal, Petrovácz Istvánnal], 1954; Féltem a világot, v., Debrecen, 1955; Mint a vándorló madarak, 1966 {1967*KMIK}; Tétova Ikaruszok, v., 1979 {1977*KMIK}; Angyal áll az ajtó előtt, r., 1986.

[MIL,KMIK,SZSZBKIK,ÚMIL,MIB8,OSZKK]

Bódás János

(Tác, 1905. febr. 7.-Székesfehérvár, 1987. máj. 1.): költő [református lelkész].

M.: Új titkok előtt, v., Pápa, 1926; Jegenyék alatt, v., Tahitótfalu, 1928; Utifű, v., Szombathely, 1935; Térjetek meg, evangelizációs beszédsorozat, Szombathely, 1939; Gyalogút, v., 1940; Mezőföldi református egyházmegye lelkészi könyvtárának pót-könyvjegyzéke 1901-1942, Székesfehérvár, 1942; A világ fejedelme, egyh.-i beszédek, Székesfehérvár, 1943; Felfelé, v., 1943; Mai prédikátor, v., 1963; Istenes énekek, v., 1971; Mennyei szőlősgazda, v., 1972; Isten holdjai, vál. v. 1926-1975, 1975; Virág a sziklán, v., 1982; Számadás, v., 1983; El­mondom a világnak, ögy. v., 1987; Szirom és gyümölcs, vál. v. [vál. és utószó Román Károly], Bp.-Szfvár, 1996.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4,OSZKK]

Bódi Tóth Elemér [családnév: Tóth]

(Vasszilvágy, 1940. okt. 6.): író, költő, újságíró.

Pro Arte Salgótarján 1982; Madách Imre-díj 1987; Magyar Lajos-díj 1997.

M.: A mesék kapujában, v., Salgótarján, 1983; A nyomtalanság csodái, v., 1986; Pánsíp szól a parton. 1985-1986, 1990; A torony alatt. Lírai napló, 1987-1991 [bev. Alföldy Jenő], 1991; Európai tea, v., 1993.

[KMIK,ÚMIL]

Bodicsi Zsuzsa

(Kiskunhalas, 1915. jún. 2.): költő (orvos).

M.: Hozzád énekelek, v., 1984; Van hazád, v. [1984]; Üvegszálak, elb., v. [Zalaegerszeg], 1985; Csillagfürtök, v. [Orosháza], [1986]; Verses világjárás, v. [1988]; Rézcsillagok, v., Orosháza, 1990; Hajnalkérlelő, v., Orosháza, 1994.

[MNBCD]

Bodnár György

(Karcag, 1927. júl. 23.): irodalomtörténész, kritikus.

Szocialista Kultúráért 1953; Szocialista Munkáért Érdemérem 1955; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1973, arany fokozata 1985; JA-díj 1976; Az irodalomtud. kandidátusa 1971, doktora 1987; Illés Endre-díj 1990; Pro Literatúra-díj 1995; Komlós Aladár-díj 1996; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1997; Ipolyi Arnold-díj 1998; Eötvös József-koszorú 1998.

M.: Kaffka Margit: Hullámzó élet, cikkek, tan., vál., bev., 1959; Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját, cikkek, s. a. r., 1961; A magyar irodalom története III. köt. 1905-től napjainkig, szerk. [Béládi Miklóssal], 1967; Kaffka Margit válogatott művei, vál., 1974; Törvénykeresők, tan., 1976; A "mese" lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés születése, tan., 1988; Juhász Ferenc, monogr., 1993; Babits Mihály: Timár Virgil fia, r., s. a. r. 1997.

Műford.: A. Maltz: Simon McKeever utazása, r., 1959.

[MIL,KMIK,MTAA,ÚMIL,KK92,KK94,KK96,HungÉrt1990-93]

Bodnár Gyula

(Királyhelmec, 1948. máj. 21.): író, publicista. [Szlovákia]

A komáromi Jókai Napok fődíja 1983.

M.: Messze van Helgoland, publ., Pozsony, 1992; Nyomkereső [Tóth Lászlóval], Dunaszerdahely, 1994.

[KKKP:123,CSMIL]

Bodnár István

(Semjén, 1912. okt. 11.-Bp., 1988. aug. 23.): író, költő, újságíró.

M.: Jaj! Atyám, a jövő, v., Sárospatak, 1932; Az én falum árnyékában, r., Pozsony, 1938; Dornkappel, r., Prága, 1938; Ludas Matyi, népi színjáték, 1939; Pozsonyi éjszakák, r., 1941; Egyszer minden kiderül, elb., 1942; Négy igaz barát, r., 1942; Vihar a Tátrában, r., 1942; Mária útja, r., 1943; Orvos a külvárosban, r., 1944; Nagyatádi Sza­bó István pályafutása, 1947.

Műford.: A. P. Csehov: Ki a tettes?, r., 1943; I. Ny. Potapenko: Fiatalok házassága, r., 1943; A. Sz. Puskin: Furcsa esküvő, elb., 1943; I. Sz. Turgenyev: A diadalmas szerelem dala, elb., 1943; I. Gruzdjev: Gorkij élete és művészete, 1946.

[ÚMIL,OSZKK,MK45/60,CSMIL]

Bodnár István

(Kisvárda, 1943. jún. 17.): költő, újságíró.

M.: A számadás évszaka, v., Nyíregyháza, 1983; Tájak és ízek. Szabolcs-szatmári irodalmi útikalauz, szerk. [Ka­tona Bélával], Nyíregyháza, 1984; Csillagbűvölő, versek, prózai írások, Nyíregyháza, 1988 [!1989]; Barangolások Szabolcsban, Szatmárban, Beregben, riportok [Balogh Gézával, Ézsik Sándorral], Nyíregyháza, 1991; Azok a boldog séták, interjúk, Nyíregyháza, 1991; Hósirály, v., 1991; Marsallbot a kezemben, interjúk, 1994; A gesztenyefa árnyékában, kisr., 1995; Európa kék ege alatt, v., útleírások, 1996; Irodalmi utazások [Katona Bélával], 1997.

[MNBCD]

Bodnár Lajos

(Mátyóc, 1922. aug. 25.): néprajzkutató. [Szlovákia]

M.: Csuprosok és üstfoltozók, Pozsony, 1993.

[CSMIL]

Bodó Barna

(Sepsiszentgyörgy, Háromszék m., 1948. júl. 29.): újságíró, szerkesztő. [ROM]

A Ro. KISZ irodalmi díja 1982.

M.: Eötvös Lóránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból, vál., bev., jegyz., Bk., 1980; Feleúton - útfélen. Följegyzések, beszélgetések, Bk., 1982; Mit tettem mint fizikus? vál., bev., jegyz., Bk., 1985; Ember és világ. Tanulmányok a hitről, vál., Bk., 1986; Holnap is köszönnek, rip., Bk., 1989.

[KKACs,RMKK]

Bodó Béla [eredeti név: Blum]

(Bp., 1903. júl. 15.-Bp., 1970. okt. 13.): újságíró, író.

M.: Büszke csillagok, kisr., 1951; Vaku Imre útja, elb., 1952; Brumi Mackóvárosban [rajz: Szávay Edit], meser., 1956; Káin visszatért, r., 1959; Brumi újabb kalandjai, meser., 1959; Brumi az iskolában, meser., 1961; Lapzárta után. Egy szerkesztőség regénye, kisr., 1963; Ádámok és Évák, elb., 1964; Brumi a Balatonon, meser., 1967; Ha mennél hideg szélben, elb., 1967; Brumi mint detektív, meser., 1970.

Műford.: F. L. Packard: A hétszázhetvenhetes, r., 1940; [W. H. Wright] S. S. Van Dine: Az egyiptomi nyaklánc, r., 1940.

[MIL,KMIK,MÉL3,ÚMIL,MIB8,MK21/44]

Bodolay Géza

(Pápa, 1923. nov. 22.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1965.

M.: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848, 1963; Petőfi diáktársaságai, 1973; A Pápai Kollégium története. A türelmi rendelettől a forradalom és szabadságharc leveréséig (1781-1849) [Rúzsás Lajossal, Trócsányi Zsolttal, Kiss Józseffel és Pölöskei Ferenccel], 1981; Pápai Öregdiákok Baráti Köre, 1985; A 150 éves Képzőtársaság kezdetei és Kerkápoly Károly, Pápa, 1992.

[KK96,ÚMIL]

Bodor Ádám

(Kolozsvár, 1936. febr. 22.): író. [ROM, 1982-től MO]

A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1969, 1974; Pezsgő-díj 1974; Elsőkötetesek Díja 1969; A Ro. Írószövetség Pró­zadíja 1970, 1975; Kritikusok Díja 1975; Az Év Könyve Jutalom 1985, 1989; JA-díj 1986; Déry Tibor-jutalom 1989, 1992; Artisjus Irodalmi Díj 1990; A Magyar Napló Díja 1991; A Holmi novellapályázatának I. díja 1991; Kortárs-díj 1991; A Soros Alapítvány Életműdíja 1992; Krúdy Gyula-díj 1992; MR Hangjáték Szerzői Díj 1993; Pro Literatura-díj 1996; Márai Sándor-díj 1996; A Soros Alapítvány Alkotói Díja 1998; A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 1998.

M.: A tanú, elb., Bk., 1969; Plusz-mínusz egy nap, elb., karcolatok, Bk., 1974 [románul: Bk., 1979]; Megérkezés északra, elb., karcolatok, Bk., 1978; Milyen is egy hágó?, elb., 1980; A Zangezur hegység, elb., karcolatok, Bk., 1981; Az Eufrátesz Babilonnál, vál. elb., 1985 [angolul: Edinburgh, 1991]; Vissza a fülesbagolyhoz, vál. elb., Pécs, 1992 [második, bővített kiad. Pécs, 1997]; Sinistra körzet. Egy regény fejezetei, 1992.

[KMIK,ROMIL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8]

Bodor András

(Magyarszovát, Kolozs vm., 1915. aug. 5.): történész, műfordító. [ROM]

M.: Szent Gellért Deliberatiójának főforrása, 1943; Egyetemes ókori történet, egyet. jegyz., Kvár, 1959; Prele­geri din istoria universală veche [N. Lascuval, E. Condurachival és N. Gostarral], Bk., 1967; Istoria universală antică şi medie, tankönyv, Bk., 1973; Történeti kronológia I-II., szerk. [Csetri Elekkel], Bk., 1976; Iskolánk történetéből, Kvár, 1994.

Műford.: Heracleitos [Szabó Györggyel], Bk., 1951; Korai görög materialisták [Szabó Györggyel és Gálffy Zsigmonddal], Bk., 1952; Aristoteles [Szabó Györggyel], Bk., 1952; Leukippos-Demokritos [Szabó Györggyel], Bk., 1952; Epikuros-Lucretius [Szabó Györggyel], Bk., 1953; Morus, Bacon, Hobbes, Locke - az angol materialisták, Bk., 1953; R. Erasmus: A balgák dicsérete, Bk., 1960; Aiszóposz meséi, ford., vál., bev., jegyz., Bk., 1970; Richard de Bury: Philobiblon. A könyvek szeretete, ford., jegyz. [bev. Jakó Zsigmond], Bk., 1971; Erasmus világa [Dankanits Ádámmal és Trencsényi-Waldapfel Imrével], Bk., 1972; Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai, ford., bev., jegyz., Bk., 1972; F. Bacon: Új Atlantisz, ford., bev., jegyz., Bk., 1976; Tacitus: Sorsfordulatokban gazdag kor, ford., vál., bev., jegyz., Bk., 1984.

[ROMIL,ÚMIL]

Bodor Béla

(Bp., 1954. febr. 24.): költő, író, kritikus.

A Holmi novellapályázatának díja 1991; A Holmi kritikapályázatának díja 1992; A Madách-pályázat I. díja 1994; Az Ady Társaság pályázatának I. díja 1995.

M.: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok, v., 1989; A nevek születése, v., 1997.

[KK94,KK96,ÚMIL]

Bodor Miklós

(Kisvárda, 1920. szept. 17.): költő.

M.: Az Én virágom, v., 1977; Tisztavízű Forrás, v., 1983; Elkésett tavasz, 1988; Utak és útvesztők, v., 1989; A csend honában, v., 1992.

Bodor Klára

(Bp., 1904. aug. 15.-Kolozsvár, 1973. júl. 28.): ifj. író. [MO/RO]

M.: Az Óperencián innen és túl, mesék [Bede Olgával és Berinde Györggyel], Bk., 1957; Panni, kisr., Bk., 1970.

[ROMIL]

Bodor Pál [álnevei: János István, Diurnus, Veress Tamás, Bóra Gábor, Tóth Balázs, Máthé Klára, Baál István, Zaláni János]

(Bp., 1930. júl. 28.): író, műfordító, publicista. [ROM, 1983-tól MO]

Kulturális Érdemrend 1967 [Románia]; A Ro. Írószövetség Költészeti Díja 1969, Prózadíja 1981; Déry Tibor-ju­talom 1988; A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1989; Opusz Díj 1989; Fehér Rózsa-díj 1993; Szabó Zoltán-emlékdíj 1994; Demény Pál-emlékérem 1994; Aranytoll 1996; Kisebbségekért-díj 1996; Magyar Lajos-díj 1997; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998.

M.: Két arasszal az ég alatt, v., Bk., 1961; Égetett agyag, v., Bk., 1963; Tengerpart az udvaron, riportok, Bk., 1964; A meztelen lány, v., Bk., 1969; Monológ zárójelben. Röplapok versben, prózában, Bk., 1971; Add magad hozzá a világhoz! Intarziakötet a mások s a magam verseiből, azaz műfordítások, parafrázisok, kommentárok versben és prózában, Kvár, 1975; A lány, aki nincs - Egy fél élet, két kisr., Bk., 1975; Kék folt, r., Bk., 1979, Bp., 1981; Apám könyve. Túlvilági röplapok versben és prózában, v., kisr., Bk., 1980, átdolgozott kiadás: Haldoklás anyanyelven, r., 1986; Svájci villa, r., Bk., 1981, Bp., 1985; Elszaporodtak a kenguruk, karcolatok, röplapok, Kvár, 1982; Szélmalomjáték. Tallózás régi és újabb feljegyzések között, Bk., Bp., 1983; Az olvasás ihlete. Irodalmi napló, 1988; Hazába kiáltott szó, irodalmi és közírói tárcák, 1989; Hogyan kell kastélyt építeni?, három kisr., 1989; Exodus a vaskapun át, Bécs, 1989; Pusztába kiáltott szó, tárcák, Bp., 1989; A hisztéria szükségállapota: Kellemetlen kézikönyv Romániáról, 1990; Erdélyi portrék, 1991.

Műford.: G. Iuteş: A csodálatos parittya, elb., Bk., 1956; C. Petrescu: Prücsök, ifj. r., Bk., 1958; T. Mazilu: Sorompó, r., Bk., 1961; T. Buşecan: Atyafiság, d., Bk., 1961; R. Luca: Májusi reggel, r., Bk., 1962; P. Simion: Különös kőműves, elb., Bk., 1964; D. Rendis: Kaland Athéntól északra, r., Bk., 1967; L. Fulga: Alexandra és a pokol, Bk., 1973; G. Dumitrescu: Éjszakai támadás, vál. v., Bk., 1979; D. Săraru: A pillanat, r., Bk., 1980; T. Ma­zilu: Vadidegen világ, r., utószó, Bk., 1983.

Szerk.: G. Sbârcea: Befejezetlen emlékirat, utószó, Bk., 1971; G. Sbârcea: Szép város Kolozsvár..., utószó, Bk., 1980; Szemlér Ferenc: Versek (1966-1978), összeáll., Bk., 1983; J. Weverberg: Az aranyfüstös ház, Békéscsaba, 1990.

[MIL,KMIK,ROMIL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KKH,MIB8]

Bodosi György [Dr. Józsa Tivadar, álnév: Giorgo di Bodossino]

(Bp., 1925. márc. 24.): költő, író.

M.: Az öröm szavai, v., 1964; Kő, kerék, víz, v., 1968; A Nap hiánya, v., 1972; A szólás vágyával, v., 1980; Völgy­vallatás, irod. szociogr., 1980; Illyés Gyula Tihanyban, Pécs, életrajz, 1990; Ébresztgetések, v., 1990; Tündér Tihany, 1992; Hazában emberként, Vörösberény, 1994; Balatonfüred [ford. Korányi Judit, C. Jones, fotó Sze­lényi Károly], album, Veszprém, [1995].

[ÚMIL,KMIK,MIB8]

Bodri Ferenc

(Újpest, 1931. okt. 31.): művészettörténész.

M.: Babits és Esztergom, szerk. [Téglás Jánossal], 1983; A fiatal Móricz és Esztergom, Tatabánya, 1984; Barta Éva, kismonogr., 1988 {1987*KK96}.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bodrits István

(Szabadka, 1910. márc. 11.-Újvidék, 1978. szept. 29.): műfordító, szerkesztő. [JU]

Župančić szlovén fordítói díj; Bazsalikom-díj 1977.

M.: A magyar helyesírás szótára. I. rész. Nyelvtan és helyesírási útmutató. II. rész Szótár, szerk., Újvidék, 1953; Hófehérke [A Grimm testvérek elbeszélése után], Belgrád, 1956; Ezeregyéjszaka legszebb meséi, szerk., Újvidék, 1960; Meseország kapuja, szerk., Újvidék, 1966; Benedek Elek: Arany réten arany fű, szerk., Újvidék, 1967.

Műford.: F. Bevk: Tito, életrajz, Újvidék, 1958, 1978; V. Kazimirović: A szabadság zászlaja alatt,  tan., Újvidék, 1958; Lj. Vukadinović-D. Stefanović: Olimpia a dzsungelben, ifj. r., Újvidék, 1960; C.  Kosmač: Szép tavaszi nap, r., Újvidék, 1961; M. Borisavljević: Derült ég alatt, elb., Újvidék, 1963; E. Peroci: Százszorszép, ifj. elb., Újvidék, 1963; I. Cankar: Sötétben,  elb., Újvidék, 1964; A bölcs juhászlegény, horvát népmese, Újvidék, 1964; A hálás medve, népmese, Újvidék, 1964; A három borsószem, szlovén népmese, Újvidék, 1964; A kincsesbarlang, horvát népmese, Újvidék, 1964; A medve és a róka, horvát népmese, Újvidék, 1964; A szegény fiú és a róka, macedón népmese, Újvidék, 1964; Az aranymadár, szlovén népmese, Újvidék, 1964; Az élve nyúzott bakkecske, népmese. Újvidék, 1964; Az okos lány [és A két garas], szerb népmese, Újvidék, 1964; Az ördög meg az inasa [és Ki tud nagyobbat hazudni], szerb népmese, Újvidék, 1964; Ero meg a török, népmese, Újvidék, 1964; Gólyaemberek, macedón népmese, Újvidék, 1964; J. Grimm-W. Grimm: Grimm testvérek. Csillagtallérok, Újvidék, 1964; D. Kete: A varrólány meg a bűvös olló,  ifj. elb., Újvidék, 1964; Vasfia sárkány, szerb népmese, Újvidék, 1964; A túlvilágról jött Ero, népmese, Újvidék, 1965; B. Ćopić: A tudós kiskutya, ifj. elb., Újvidék, 1965; J. Grimm-W. Grimm: A farkas és a hét kecskegida, mese, Újvidék, 1965, 1967; J. Grimm-W. Grimm: Csizmás kandúr, mese, Újvidék-Ljubljana, 1965; J. Grimm-W. Grimm: Hófehérke és a hét törpe, mese, Újvidék, 1965; J. Grimm-W. Grimm: Hetet egy csapásra, mese, Újvidék-Ljubljana, 1965; Hüvelyk Matyi, mese, Újvidék, 1965, 1967; J. Grimm-W. Grimm: Piroska és a farkas, mese, Újvidék, 1965, 1967; A. Martić: Az ajándék, Újvidék, 1965; B. V. Radičević: A három hazug, Újvidék, 1965; E. Smasek: A nagy nyúl meg a kis nyuszi, Újvidék, 1965; D. Štetinova: Aranyszív, Újvidék, 1965; G. Vitez: A tükör, Újvidék, 1965; V. Winkler: Az ellopott lámpás, Újvidék, 1965; I.  Brlić-Mažuranić: Régmúlt idők meséi, Újvidék, 1965; T. Seliškar: A partizán, a medve és az öszvér, Mese az öszvérről, amely megmentette a partizánokat, A nagy áldozat, V. Winkler: A cipó,  elb., Újvidék, 1965; T. Seliškar: Szomorú és vidám történetek az öszvérről, ifj. elb., Muraszombat, 1965; H. C. Andersen: A borsóhercegnő, mese, Újvidék-Ljubljana, 1967; H. C. Andersen: A disznópásztor, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: A fülemüle, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: A király új ruhája, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: A rút kiskacsa, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: A szegény ember meg a gazdag ember, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: A tűzszerszám, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: Csere-bere fogadom, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: Hüvelyk Rózsika, mese, Újvidék, 1967; H. C. Andersen: Tökfilkó Jancsi, mese, Újvidék, 1967; B. Župančić: Szellemidézés, r., Újvidék, 1967; Grimm: Hamupipőke, mese, Újvidék, 1967; D. Maksimović: Mese a hattyúról, Újvidék, 1967; V. Pećjak: A szökevény robot, Újvidék, 1967; Ch. Perrault: Csizmás kandúr, mese, Ljubljana, 1967; Z. Petan: Az üresfejű Andrejka, mese, Újvidék, 1967; K. Brenkova: A hontalan cica, ifj. elb., Újvidék, 1968; E. Peroci: Estéli lányka, ifj. elb., Újvidék, 1968; A. Hieng: Káró király, r., Újvidék-Bp., 1969; Rövid kirándulás, három kisr. [Borbély Jánossal és Major Nándorral], Újvidék, 1969; A. Ingolić: A gimnazista lány, r.,  Újvidék, 1969; G. Rodari: Csoda a szobában, Újvidék, 1969; P. Božić: Az élet peremén, r., Újvidék, 1970; B. Župančić: Vészharang, r., Újvidék, 1972; T. Seliškar: Partizánmesék, Újvidék, 1976.

[ÚMIL,MÉL4]

Bodrog Miklós

(Nyíregyháza, 1929. dec. 7.): műfordító, ev. lelkész (pszichoterapeuta).

Európa Kvk. Nívódíja 1988.

M.: Adventi kalendárium, szerk. [Ugrin Arankával], 1990; Álmaink barlangvilága. C. G. Jung nyomában, 1995; Izgalmas lélektan, 1997.

Műford.: F. Riemann: Az öregedés művészete, 1987; Jung: A lélektani típusok általános leírása, 1988; M. -L. von Franz: Női mesealakok, 1992; Jung: Mélységeink ösvényén, 1993; Jung: Álom és lelkiismeret. Három írás, 1996; Jung: Gondolatok a jóról és a rosszról, 1996; Jung: Gondolatok a vallásról és a kereszténységről, 1996; Jung: A szellem szimbolikája. Két tanulmány [Halasi Zoltánnal], 1997; Carl Gustav Jung alapfogalmainak lexikona, 1-2., 1997-1998.

[MNBCD]

Bodrogi Tibor [eredeti név: Fradl]

(Újpest, 1924. szept. 20.-Bp., 1986. márc. 6.): néprajzkutató.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1962, doktora 1984; Szocialista Kultúráért 1956, 1961, 1963; Akadémiai Díj 1963; Felszabadulási Emlékérem 1970; MTA Emlékérem 1976.

M.: Óceánia művészete, 1959 [angolul: Bp., 1959, németül: Würzburg-Wien: 1960, franciául: Párizs, 1961, olaszul: Bp.-Róma: 1962 és hollandul is]; Mesterségek születése, 1961; Art in North-East New-Guinea, Bp., 1961; Társadalmak születése, 1962; Afrika művészete, 1967 [németül: Wien-München, 1967, Leipzig, 1967; angolul: Bp.-New York, London, Torontó, Sydney, 1968, lengyelül: Wrocław, 1968; franciául: Párizs, 1969]; Indonézia művészete, 1971 [hollandul: Den Haag, 1970, angolul: Greenwich-Bp., 1972, franciául: Párizs-Bp., 1972, németül: Wien-München, 1972; Leipzig, 1972; románul: Bk., 1974]; A tigrisember. Indonéziai mesék, vál, utószó, jegyz., 1972; Fekete Dekameron, előszó, vál., jegyz., 1974; Törzsi művészet I-II. [Boglár Lajossal], 1981 [németül: 1982]; Mesterségek, társadalmak születése, 1997.

Műford.: L. Morgan: Az ősi társadalom, 1961; H. Damm: Kanaka. A Déltenger népei, 1961; J. G. Fraser: Az aranyág [Bónis Györggyel], 1965 [jav. kiad. 1993]; H. Birket-Smith: A kultúra ösvényei. Általános etnológia, 1969; Navaring az óriás. Mítoszok és mesék Új-Guineából, vál., ford., utószó, jegyz., 1973; Rákos Sándor: Táncol a hullámsipkás tenger. Óceánia népeinek költészete, vál., szerk., ford., utószó, jegyz., 1976.

[FÉL,ÚMIL,MÉL4]

Bódy Gábor

(Bp., 1946. aug. 30.-Bp., 1985. okt. 24.): író, filmrendező.

M.: Tüzes angyal. Psychotechnikum, azaz Gulliver mindenekelőtti utazása Digitáliában, forgatókönyvek, esszék, 1987.

[KMIK,MÉL4]

Boér Géza

(Torja, Sztálin tart., 1952. márc. 13.-Kézdivásárhely, 1989. jan. 23. {22.*KMIK}): költő. [ROM]

M.: Hiányok térképe, v., Bk., 1980; Létlelet, v., Bk., 1989.

[ROMIL,ÚMIL,KMIK]

Bogácsi Erzsébet

(Bp., 1948. márc. 14.): színikritikus.

Színikritikusok díja 1984, 1990.

M.: Rivalda-zárlat, interjúk, 1991.

[MNBCD]

Bogáti Péter

(Bp., 1924. dec. 15.): író, műfordító, kritikus, dramaturg.

A Móra Kvk. Nívódíja 1979; Kritikusok Díja 1982; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985; Gyermekekért Érdemérem 1986; Az MSZOSZ Különdíja 1990; A M. Honvédség és a M. Írószövetség pályázatának nívódíja 1993; IBBY-díj 1996.

M.: Bástya a Tiszán, elb., 1951; Győzelmi jelentés, elb., 1951; Vörös érc, r., 1951; A kör bezárul, d., 1952; A Hóvirág másodkormányosa jelenti, ifj. r., 1958; Az ágasvári csata, ifj. r., 1961; Halló, itt Mátyás király, fantasztikus ifj. r., 1966; Pihe Pali, gyr., 1967 [németül: 1970]; Mindenki mondja a magáét, r., 1970; Huszárkaland, ifj. r., 1973; A linkostowni csapda, ifj. r., 1976; Őrnagy Úr, keressen magának ellenséget!, ifj. r. [Zágonyi Károly életregénye], 1978; Flamingók Új-Budán, tört. esszé, 1979; Édes Pólim, tört. levélr., 1979; Az utolsó ember, avagy C. Robinson különös története, fantasztikus r., 1982 [bolgárul: Várna, 1986, csehül: 1987]; Az oroszlán is macska, gyr., 1985; A mahagóni ember [László Károly regényes tört. életrajza], 1986; Bankrablók, bűnügyi elb., 1986; Találmányok és feltalálók története aprók és nagyok épülésére [A. Lupatelly-vel], 1987; A Nevenincs tér lovagjai, ifj. r., 1989.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,MNBCD]

Bogdán István

(Bp., 1922. szept. 15.): író.

M.: Régi magyar mesterségek, 1973; Őfelsége magánnyomozója, krimimese, 1977; Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. sz. végéig, 1978; Régi magyar mulatságok [1979], 1978; Régi magyar históriák, 1980; Mestere volt egykor..., 1984; Régi magyar mértékek, 1987; Kézművesek mestersége, 1989; Magyarországi hossz- és földmértékek, 1601-1874, 1990; Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig, 1991.

[MNBCD]

Bogdán István

(): író.

M.: Dani, ifj. r., 1996.

Bogdán József

(Zenta, 1956. jan. 12.): költő. [JU]

M.: Ablakok, v., Verbica, 1989; Billegések, v., Tótfalu, 1992; Szívzörejek, v., Újvidék, 1994; Falu a hármas határon, szociográfia [társszerző], Tótfalu, 1996; Szeder indája, gyv., Újvidék, 1996.

[ÚMIL]

Bogdán László

(Sepsiszentgyörgy, Háromszék m., 1948. márc. 8.): költő, író, műfordító. [ROM]

A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Prózadíja 1980, 1985; A Ro. Írószöv. Díja 1981, 1988; LÁTÓ-nívódíj 1992; Füst Milán-díj 1994; A MÚRE nívódíja 1995.

M.: Matiné, v., Bk., 1972; Helyszínkeresések forgatáshoz, r., Bk., 1978; Címeremben két hattyú, r., Bk., 1980; Játék mozgó tükrökkel, elb., Bk., 1983; Ingaévek, v., Bk., 1984; Luca-napi időjóslások, fantasztikus r., Bk., 1985; A bőrönd elföldelése, elb., Bk., 1986; Promenád avagy A jobb kézre húzott kesztyűk városa. Töredékek vígeposzból, r., Bk., 1989; A késdobáló avagy A jobb kézre... Második könyv, r. [Promenád c. trilógia 2. része], Bk., 1991; A késdobáló, r., Bk., 1994; Eltűnés. Töredékek vígeposzból. Harmadik könyv, r., Bk.-Kvár, 1994; Agitátorok éjszaka. Töredékek vígeposzból, r., Sepsiszentgyörgy, 1995; Az erdélyi kertmozi, v., Mvh., 1995; Az ördög Háromszéken. Töredékek vígeposzból, r., Sepsiszentgyörgy, 1997.

Műford.: P. Stoica: Nyulak és évszakok, v., Bk., 1978.

Szerk.: J. Cortázar: Az összefüggő parkok, utószó, Bk., 1983; M. H. Simionescu: Intelmek Delfinhez, utószó, Bk., 1987; Bajor Andor: Apróhirdetés, vál., előszó, Bk., 1989.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KKACs]

Bogdánfi Sándor

(Budafok, 1912. nov. 26.-Újvidék, 1987. jan. 26.): író, műfordító. [JU]

Svetozar Marković Toza-díj 1980; Moša Pijade-díj 1980; Újvidék város Októberi Díja 1982.

M.: Új fény, színmű, Újvidék, 1950; Vass Péter, színmű, Szabadka, 1951; Se füle, se farka, humoreszkek, Újvidék, 1959; A nagy kaland, ifj. r., Újvidék, 1961; A világ dióhéjban, aforizmák, félpercesek, Újvidék, 1968; Egy merénylő vallomása, r., Újvidék, 1969; Ember a holdban, humoreszkek, elb.-ek, karcolatok, Újvidék, 1969; Sirodalmunk könyve, paródiák, Újvidék, 1970; Hallgatni nem arany, aforizmák, Újvidék, 1971; Óriások, ifj. r., Újvidék, 1971; Angyalok játszanak, r., Újvidék, 1974; Magyari sirodalom, paródiák, Újvidék, 1976; Minden - és még valami, aforizmák, humoreszkek, Újvidék, 1980; Szeretném, ha nevetnének, bökversek, humoreszkek, paródiák, karcolatok, Újvidék, 1982; Éjszakák, elb., Újvidék, 1987.

Műford.: P. Romac: Szökés a börtönből, Újvidék, 1952; J. Reed: Tíz világrengető nap, Újvidék, 1954; R. Do­manović: Kínlódia, szatirikus elb., Újvidék, 1961.

[KMIK,MÉL4,MIB8,ÚMIL]

Boglár Lajos [álnév: Belovits]

(Săo Paulo [Brazília], 1929. dec. 27.): néprajzkutató, múzeológus.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1969.

M.: Trópusi indiánok között, 1964; Wahari, 1978; Őserdei kultúra, 1978; Indián művészet Mexikótól Peruig, 1983; Mítosz és kultúra, 1989; Teremtéstörténetek, Szentendre, 1994; Szimbolizáció és akkulturáció, 1995; A kultúra gyökerei Brazíliában, 1997.

[MTAA,KK94,KK96,MNBCD]

Bognár András

(Madaras, 1932. júl. 5.-Madaras, 1989. júl. 8.): irodalomtörténész.

M.: Cornides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás, szerk., 1967; Példák könyve, 1510, szerk., bev. [Lé­várdy Ferenccel], 1960; Pesty Frigyes (1823-1889) kéziratos helynévtárából, kiad., Kecskemét-Szolnok, 1978.

[ÚMIL]

Bognár Antal 

(Nagyfény, 1951. ápr. 24.): író. [JU/MO]

Sinkó Ervin-díj 1972; Híd Irodalmi Díj 1986.

M.: Textília, elb., Újvidék, 1976; Esélyek könyve, r., Újvidék, 1983; Eligazodni, elb., Újvidék, 1984; Álmok a halálban, r., Újvidék, 1986; Kertek és parkok, ant., s. a. r., Újvidék, 1989; Mátyás király országlása, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1990; Szent Péter atyafisága, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1991;  Rózsa Sándor menedéke,  mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál.  Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1993; Tündér Ilona kertje, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1994; Boldog és szomorú történetünk, családr., 1994.

[KMIK,ÚMIL]

Bognár Imre ->Bonczos István

Bognár Róbert

(Braunau [Ausztria], 1947. máj. 30.): író, műfordító, szerkesztő.

Wessely László-díj 1983; Az Európa Kvk. Nívódíja 1989, 1991; Illyés Gyula-díj 1993; Forintos Díj 1996.

M.: Sziget viharban, ifj. ism. terj., 1979; A klinika - Betanítás, két kisr., 1984; A verekedős szellem. Nigériai kalandok [fotók: Wirth Péter], 1987.

Műford.: J. M. G. Le Clézio: A háború, r., 1974; M. Mammeri: Ópium és ököl, r., 1976; H. de Balzac: Eugénie Grandet, r., 1976; G. Ajar: Előttem az élet, r., 1977; Lautréamont: Maldoror énekei, prózaeposz, 1981; J. P. Rouland-C. Olivier: Bájos hekus, bűnügyi r., 1981; V. Villamont: Kisdarázs, r., 1982; R. Queneau: Az élet vasárnapja, r., 1982; B. Vian: Venyigeszú és a plankton, r., 1984; Pergaud: Gombháború, ifj. r., 1986; Dumas: Ange Pitou, r., 1988; R. Queneau: Stílusgyakorlatok, ford., kieg., 1988; A. Gide: Ha el nem hal a mag, önéletrajzi r., 1991; A. Gide: Ha él, nem hal meg, önéletrajzi r., 1991; G. Simenon: Az eljegyzés, bűnügyi r., 1992; M. Halter: Ábrahám emlékezete, r., 1995; G. Perec: W, vagy a gyerekkor emlékezete, r., 1996; F. Sagan: Rejtekutak, r. [Bognár Zsuzsával], 1996; G. Perec: Laterna obscura. 124 álom, 1996; Ágota Kristof: Trilógia [tart.: A nagy füzet - A bizonyíték - A harmadik hazugság; Takács M. Józseffel], 1996; B. Vian: Piros fű, r., 1997.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Bogoly János

(Királyhelmec, 1951. júl. 4.): pedagógus. [Szlovákia]

M.: Királyhelmec, tört, r., Pozsony, 1993.

[KKKP]

Bogoly József Ágoston [eredeti név: Bögöly József]

(Csorna, 1958. jan. 26.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1993.

M.: Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus századvégi filológiai öröksége, Pécs, 1994.

[KK96,ÚMIL]

Bogyay Tamás [álnév: Kőszegi Ákos]

(Kőszeg, 1909. ápr. 9.-München, 1994. febr. 8.): történész, művészettörténész. [1945-től NO]

M.: A művész a korai középkorban, 1932; Normannische Invasion - Wiener Bauhütte - Ungarische Romantik, Baden-Baden, 1953; Karolingische Skulpturen am Chiemsee, Erlangen, 1953; Lechfeld. Ende und Anfang, München, 1955; Kép és látomás. Egy fejezet a magyar romantika történetéből, Köln, 1962; Bayern und die Kunst Ungarns, München-Zürich, 1964; Grundzüge der Geschichte Ungarns, Darmstadt, 1967; Stephanus Rex. Versuch einer Biographie, Bécs, 1975 [magyarul: Bécs, 1976, Bp., 1988]; Die Heiligen Könige, szerk. [Bak Jánossal és Gabriel Silagival], Graz-Bécs-Köln, 1976; Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen [Ferdinandy Mihállyal], München, 1979; Über die Forschungsgeschichte der Heiligen Krone, 1983; Magyarország története - távlatból, 1993.

[MEIL,Borbándi,ÚMIL,KATAL]

Bohár András

(Bp., 1961. febr. 11.): esztéta, vizuális művész.

M.: Cselényi László, kism., Dunaszerdahely, 1997.

Bohuniczky Szefi

(Nagypécsely, 1894. márc. 19.{1896. GULYÁS}-Bp., 1969. febr. 28.): író.

Baumgarten-jutalom 1938, Baumgarten-díj 1942.

M.: Nők, elb., Pápa, 1930; Rigó, elb., Pápa, 1930; Szegény ember, r., 1934 {Szegény emberek*MÉL3}; Az eszteregi hitbizomány, r., 1936 {Eszteregi...*MÉL3} Három év, r., 1941 [olaszul: Róma, 1944]; Asszonyok és lányok, r., 1942; Válság, r., 1943; Lázas évek, r., 1947; Otthonok és vendégek. Önéletrajzi írások [összeáll. Petrányi Ilona], 1989.

[MÉL3,ÚMIL,GULYÁS]

Bojtár Endre

(Bp., 1940. máj. 26.): irodalomtörténész, műfordító, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1976; Az Európa Kvk. Nívódíja 1986; Az Év Könyve Jutalom 1987; A Nyitott Társadalom  Alapítvány Díja 1991; Ránki György-díj 1992; Gediminus Érdemrend (litván) 1994; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1997.

M.: A lengyel költészet antológiája, szerk., 1969; A csíkos Trolibusz - mai litván elbeszélők, szerk., 1970; A kelet-európai avantgarde irodalom, monogr., 1977; A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban, monogr., 1978 [angolul: Amsterdam-Philadelphia-Bp., 1985]; Litván költők antológiája, szerk., 1980; Egy keleteuropéer az irodalomelméletben, esszék, 1983; Kevés szóval litvánul, nyelvkönyv, 1985; "Az ember feljő...". A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban, monogr., 1986; Litván kalauz, tan., 1990; Európa megrablása. A balti államok bekebelezésének története dokumentumok tükrében 1939-1989, 1989 {1990*KK96}; East European Avant-Garde Literature, monogr., 1992; Kelet-Európa vagy Közép-Európa?, tan., cikkek, 1993; Aki utoljára nevet. Közép-európai humorantológia, szerk., 1997; Bevezetés a baltisztikába, mo­nogr., 1997.

Műford.: L. Aškenazy: Kutyaélet, 1961; K. Saja: Kik laknak a nagybőgőben?, meser., Ungvár-Bp., 1973; M. Jančová: Mese az iskolatáskáról, amelyik szomorú volt, Pozsony, 1966; A róka és a holló. Szlovák népmesék, Bp.-Pozsony, 1966; K. Kosik: A konkrét dialektikája, tan., 1967; H. Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései, 1968; J. Černý: A futballról - komolyan, 1971; K. Saja: Jónás, a próféta, d.-k. [Maráz Lászlóval], 1971; M. Macourek: Jakub és a kétszáz nagypapa, mesék, Bp.-Pozsony, 1974; M. Kownacka: Kerti kalandok, gyr., ford., átd., Varsó-Bp., 1978; J. Marcinkevičius: Három dráma [Tandori Dezsővel], 1979; K. Saja: A szőttes, elb.-ek [Bojtár Annával, Maráz Lászlóval], 1979; J. Svarc: Az elvarázsolt testvérek, mesejáték [versford. Tótfalusi Istvánnal], 1980; Sz. Marsak: A balsors és a katona, mesejáték, 1982; F. Nepil: Saját manccsal írtam, mese, 1983; S. T. Kondrotas: A kígyó pillantása, r., 1986.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Bojtár B. Endre

(Bp., 1963. szept. 20.): műfordító.

Bazsalikom-díj 1993.

Műford.: A. Minkowski: Dagi, ifj. r., 1985; M. Roberts: Európa története 1900-1973. Az új barbárság kora? 1992; M. Pavić: A tüsszögő ikon, elb. [Gállos Orsolyával], Újvidék-Pécs, 1993, cop. 1991; Cz. Milosz: A hatalom megragadása, r., 1993; B. Pekić: Veszettség, r. [Radics Viktóriával], 1995.

[MNBCD]

Bóka László

(Bp., 1910. júl. 19.-Bp., 1964. nov. 1. {okt. 31.*KMIK}): költő, író, irodalomtörténész.

Baumgarten-jutalom 1940; Baumgarten-díj 1943; Az irodalomtud. doktora 1952; Az MTA lev. tagja 1953-tól; JA-díj 1960.

M.: Csáth Géza novellái, tan., 1937; Magyar Agapé, v., 1940; Vajda János, monogr., 1941; Jégvilág {Jégvi­rág*KMIK}, v., 1944; Mire tanít a magyar irodalom?, 1946; József Attila, 1946; Petőfi Sándor, 1946; József Attila. Essay és vallomás, tan., 1947; Zenekíséret, r., 1947; Népiesség és népnevelés, 1949; Szebb az új, v., 1950; A magyar irodalom története 1849-től napjainkig, 1950; A szép magyar vers {Szép magyar vers*ÚMIL} tan., 1952; Ady Endre élete és művei. Bevezetés az Ady-kérdésbe, monogr., 1955; A magyar irodalom története a XX. században, 1957; Alázatosan jelentem I-II., r., 1958; Tegnaptól máig, vál. tan., esszék, cikkek, 1958; A karoling trón, r., 1960; Karfiol Tamás, r., 1961; Arcképvázlatok és tanulmányok, 1962; Nandu I-II., r., 1963; Harag nélkül, v., 1964; Őszi napló, r., 1965; Könyvek, gondok. Válogatott tanulmányok és jegyzetek [szerk. Bes­senyei György], 1966; Válogatott tanulmányok [szerk. Sík Csaba], 1966; Zenekíséret - Hanna, kisr., elb., 1967; Magyar Urbanista. Válogatott versek 1936-1964 [szerk. Sík Csaba], 1969; Atlantisz. Összegyűjtött versek I-II., 1974; Eskü, r., 1976.

[MÉL1,ÚMIL,KMIK,OSZKK]

Bókay Antal

(Pécs, 1951. jan. 6.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1981.

M.: A modern grammatika eljárásai a szövegelemzésben, Pécs, 1973; József Attila-versek elemzése [Kecskés Andrással, Szabolcsi Miklóssal, Szigeti Lajossal, Szőke Györggyel és Tverdota Györggyel], 1980; "Köztetek lettem én bolond..." Sors és vers József Attila utolsó éveiben [Jádi Ferenccel és Stark Andrással], 1982; Az irodalomtudomány alapjai. Irányzatok, tan., Szombathely, 1992; Bevezetés az irodalomtudományba - a modern irodalmi gondolkodás irányzatai, Szombathely, 1992; Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, tan., 1997.

[KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bókkon Gábor

(Bp., 1954. szept. 16.-Bp., 1990. jan. 24.): költő, zeneesztéta.

M.: Néhány szó a tigrisekről, v., 1982.

[KMIK,ÚMIL]

Bokor Katalin

(Bukarest, 1935. márc. 10.): költő, író, szerkesztő. [ROM]

M.: Kuki törpe Virágországban, Bk., 1969; Az avasi betyár, elb., Bk., 1970; Ikebana, elb., Bk., 1972; Napratörő, v., Bk., 1975; Örömmadár, karcolatok, elb., Bk., 1977; Hősök nyomában, gyr., Bk., 1981; Lámpások. Gyermekirodalmi kisantológia, összeáll., előszó, Bk., 1981; Tűzpiros szavak, gyv. antol., összeáll., Bk., 1982; Anyu, apu meg én, ifj. r., Bk., 1985.

Műford.: I. Crânguleanu: Szüleink, a kommunisták, Bk., 1981.

[ROMIL,RMKK]

Bokor László

(Sárvár, 1927. márc. 24.-Bp., 1979. márc. 20. {máj. 17*ÚMIL}): irodalomtörténész.

{Bp., 1929. jún. 8.*MÉL4}

M.: József Attila Bécsben, tan., 1963; Jókai Mór: De kár megvénülni, kritikai kiadás, szerk., 1971; Kortársak József Attiláról I-III., szerk. [Tverdota Györggyel], 1987.

[ÚMIL,MÉL4]

Bokor Levente

(Bp., 1941. márc. 6.): költő, újságíró.

M.: Befejezhetetlen mondat, v., 1983; Isten magányossága, vál. v., 1996.

[KMIK]

Bokor Nándor

(): költő.

M.: Mindenesetre, v., 1990.

Bokor Rózsa

(Dombiratos, 1922. febr. 16.): író.

M.: Tanoncévek, elb., 1994; Holnap vasárnap. Fejezetek egy újságíró naplójából, 1996.

Bokros János

(Sárkeresztúr, 1938. aug. 9.-Székesfehérvár, 1989. aug. 9. előtt): költő.

M.: Imádság örömért, v., Szfvár, 1985; A hetedik napon, v., Szfvár, 1989.

[MNBCD]

Bolberitz Pál

(Bp., 1941. szept. 15.): teológus, filozófus.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994.

M.: Reménység és jövő, 1972; Bölcselettörténet II., Nyíregyháza, 1978, Bp., 1984; Általános metafizika, 1981; Bevezetés a logikába, 1981; Filozófiai istentan, 1981; Ismeretelmélet, 1981; Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében, 1981; Lét és kozmosz, 1985; Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája [Gál Ferenccel], 1987; Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus, Lipcse, 1988; Minek gyónjak, Újvidék, 1988; Filozófiai kozmológia, 1989; Isten a filozófiában, 1991; Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok, 1992; És az Ige testté lőn [B. Kopp Judittal], Szeged, 1993; A filozófia lényege, alapproblémái és ágai [Turay Alfréddal, Nyíri Tamással], 1993; Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban, 1996.

Műford.: L. Boff: Miatyánk, 1988.

[ÚMIL,MNBCD]

Boldisár László, B. [Beregi]

(Ungvár, 1908.-London, 1977. okt. 23.): író, költő. [1962-től Kanada]

Árpád-díszoklevél 1971.

M.: Csurranó színes pohár, v., Torontó, 1971; Hószobor a téren, elb., Torontó, 1974; Karikó furcsa esete. Prózai írások múltból és jelenből, London, 1976; A kor számadása, vál. v., Torontó, 1977; Vagyunk és Éledő őrtűz, ant., Torontó, 1980.

[MEIL]

Boldizsár Ildikó

(Dunaújváros, 1963. márc. 10.): etnográfus.

Az Év Könyve Jutalom 1992 [megosztva Szalma Jánossal]; IBBY-díj 1998.

M.: "Az élet él és élni akar." Könyvek az egészségről, bibliográfia [Benkő Zsuzsannával], 1987; A beteg ember könyvei, bibliográfia, 1988; Wilhelm Hauff: A szarvastallér legendája, mesék, vál., 1989; Amália álmai. Mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról [Szalma Jánossal], 1991; Menekülő mesék - Price-izbejeglice - Fugitive Tales, mesegyűjt. [három nyelvű; magyarra ford. Turi Tibor, angolra ford. Mohorović Denis], Szeged, 1996; Wilhelm Hauff minden meséje művelt ifjak és leányok részére, vál., szerk., 1996; A fekete világkerülő ember meséi, Érd, 1997; Varázslás és fogyókúra, mesék, mondókák, 1997.

Műford.: G. Chalk: A Békavőlegény, mese, 1995.

[KK96,MNBCD]

Boldizsár Iván [1934-ig Betlen]

(Bp., 1912. okt. 30.-Bp., 1988. dec. 22.): író, újságíró.

A Magyar Szabadságrend ezüst fokozata 1947; Munka Érdemrend 1955; Rózsa Ferenc-díj 1967; A Munka Érdemrend arany fokozata 1969, 1972, 1979; JA-díj 1970; Állami Díj 1975; A Móra Kvk. Nívódíja 1981; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1982; Az Év Könyve Jutalom 1992.

M.: Tiborc, szociográfiai fotóalbum [fotó: Kálmán Kata], 1938; A gazdag parasztok országa, szociogr. [Dániá­ról], 1939; Nagy idők kis lexikona, 1942; Megbűnhődte már e nép..., röpirat, 1946; A másik Magyarország, röpirat, 1946; Fortocska, naplójegyzetek, 1948; Téli párbaj, kisr., 1949; Magyarországi napló, 1951; Összeesküvés a magyar nép ellen, 1952; A toll fegyverével, cikkek, 1952; Oradour vádol, politikai publ., 1953; A reménység üzenete, politikai publ., 1954; Reggeltől reggelig, r., 1955; Tiborc új arca, szociográfiai fotóalbum [fotó: Kálmán Kata], 1955; Magyarország, 1955; Balatoni kaland, elb., 1956; Éjfélkor, filmforgatókönyv, 1957; Halálos felhők, politikai publ., 1957; Születésnap, r., 1959; Az éjszaka végén, r., 1962; Rokonok és idegenek, franciaországi napló, 1963; Zsiráffal Angliában, útinapló, 1965; Királyalma, elb., 1967; Túlélők, d., 1967; Az angyal lába, útirajzok, cikkek, karcolatok, 1969; A filozófus oroszlán, esszék, útijegyzetek, 1971; New York percről percre, útinapló, 1971; Halálaim, elb., 1974; A szárnyas ló, tan., útijegyzetek, napló, 1975; A félelem iskolája, elb., 1977; A sétáló szobor, útijegyzetek, 1978; Szé­pecske haza, útijegyzetek, 1978; Örökké élni, elb., 1979; Tündér Viola és bábuk, mesék, 1981; Don-Buda-Párizs, emlékezések, 1982; A korona napja, visszaemlékezések, útijegyzetek, publ. írások, 1983; Szülőföldünk Európa, esszék, tan., 1985; Keser-édes, emlékezések, elb., 1987; A lebegők, publ., szociográfiai írások, 1989.

Műford.: J. Roth: A Radetzky-induló, r., 1935; V. Cather: Árnyékok a sziklán, r., 1937; G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás, 1938; S. Cloete: Egy nép elindul, r., 1939; J. Aldridge: A diplomata I-II., r., 1952; J. Effel: Az em­ber teremtése, [Bartócz Ilonával], 1994; F. Sagan: Jó reggelt, búbánat!, r., 1994.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4]

Boldizsár Miklós

(Bp., 1945. márc. 13.): író, dramaturg.

M.: Királyok és alattvalók, drámák, 1982; Ezredforduló. [Opera prózában, két részben, 1972-1974], 1991.

Bemutatók: Szerelmesek a város felett, Thália Stúdió, 1969; Hérosztratosz, Kecskemét, 1971; A hős, 1980.

[KMIK,ÚMIL,MIB8]

Bolemant László

(Ógyalla, 1968. ): költő. [Szlovákia]

M.: Üvegszálak, v., Pozsony, 1996.

Bolgár György

(Bp., 1946. júl. 15.): újságíró, költő, író.

Pulitzer-emlékdíj 1993; Az EURÓPA 1968 pályázat díja 1993; Táncsics Mihály-díj 1998.

M.: A másodperc rései, v., 1974; Levéltitkok, v., 1981; Néhanapló, elb., 1983; Férfi és női dolgok könyve, elb., d., 1987; A tett halála, r., 1987; A New York Times sztori, [é. n.] 1994; Csodák pedig vannak [Fazekas Erzsébettel], 1995.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bolla Kálmán

(Gérce, 1930. jún. 1.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1963 (Moszkva), 1964 (Bp.), doktora 1984.

M.: A gércei nyelvjárás hangtana, 1959; A zárt ízés esetei a gércei népnyelvben, 1960; Az orosz magánhangzók időtartamviszonyainak kísérleti-fonetikai vizsgálata, Moszkva, 1963; A mai orosz nyelv [Páll Ernával és Papp Ferenccel], 1968; A magyar hangtan válogatott bibliográfiája, szerk. [Molnár Józseffel], 1977; [Az orosz beszédhangok atlasza] Atlasz zvukov russzkoj recsi. A Conspectus of Russian Speech Sounds, 1981; Magyar hangalbum. A magyar beszédhangok artikulációs és akusztikus sajátságai, 1980; Orosz hangalbum. A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai, 1982; A finn beszédhangok atlasza, 1985; Német beszédhangok atlasza, [Valaczkai Lászlóval], 1986; Szupraszegmentális elemzések, 1992; A magyar beszéd szegmentális elemei, I-II., 1993-1994; A beszédhangok fonetikus jelölése, 1994; A magyar beszédhangok akusztikus jellemzői, 1994; Magyar fonetikai atlasz, egyet. tankv., 1995.

[MTAA,KK,MNBCD]

Bollók János

(Mezőkövesd, 1944. jún. 17.): klasszika-filológus.

Marót-díj 1980; Lénárd-díj 1995; A nyelvtud. doktora 1996.

M.: Firmicus Maternus: Asztrológia. A pogány vallások tévelygéséről, 1984; Seneca: Az élet rövidségéről. A lélek nyugalmáról, 1994; Philón Alexandrinosz: Mózes élete, 1995.

[KK96]

Bólya Péter

(Érsekújvár [Szlovákia], 1944. jún. 27.-Bp., 1993. szept. 14.): író (orvos).

A Zrínyi Kvk. Nívódíja 1989.

M.: Az eltűnt szoba, elb., 1975; A veréb századik lépése, kisr., 1979 [szlovákul: Pozsony, 1988]; A felelős, novellaciklus, 1979; A védőirat, r., 1981; Tűztalpak, 1981; Mindenhez közel, elb., 1983; Szüret. Három regény, 1984; A vihar szeme, vál. elb., 1984; Jelentés, orvosi levél - szociográfia, 1984; Orvosi üzenetek, 1985; C-dúr, fisz-moll - Nyáridő, r., 1986; Külhon, r., 1986; Vallomás bűnügyben, r., 1986; Siker és siker, r., 1989; Szökési kísérlet, elb., 1989; Pohár a falon, kisr., 1989; Éva nővér, r., 1990; Piros sál a hulla nyakán, bűnügyi r., 1992.

[KMIK,MKK,KK92,ÚMIL,MNBCD]

Bóna László

(Bp., 1960. okt. 29.): esszéíró.

M.: Holtvilág, esszék, 1989; Természetrajz, esszék, 1995.

Bonczos István [álnevei: Bognár Imre, Köleséri István, Szentmiklósi István, Szalontai István]

(Nagyszalonta, Bihar vm., 1912. febr. 4.-Nagyszalonta, 1979. máj. 21.): író. [ROM]

M.: Kubikosok, elb., Bk., 1949; Szovjetföldön, két elb., Bk., 1949; Törik a jég, karcolatok, Bk., 1951 {r., Bk., 1950*MÉL4}; Érmelléki gyerekek, ifj. r., Bk., 1953 {1958*MIB8}; Egyszerű történetek [Bognár Imre álnéven], elb., Bk., 1955; Kinyílott a rozmaring [Bognár Imre álnéven], ifj. r., Bk., 1955; Egy piros hajnalon, elb., karcolatok, Bk., 1959; A vonat megy..., r., Bk., 1960; Biri és Fickó, mese, Bk., 1961; A rézhajú lány, elb., Bk., 1962; Tiszta öröm, elb., Bk., 1965.

[MIL,ROMIL,KMIK,ÚMIL,MÉL4,MIB8]

Bonifert Mária

(1946): író.

M.: A világban zokniban, 1993; Magyar egér, esszék, 1994.

Bónis Ferenc

(Miskolc, 1932. máj. 17.): zenetörténész.

A zenetud. kandidátusa 1987; Erkel Ferenc-díj 1973; Szabolcsi Bence-díj 1979.

M.: Erkel Ferenc, 1953; Bartók élete képekben, 1956 [oroszul: 1961; angolul, franciául: 1964; németül: Bonn, 1964]; Magyar táncok Haydn korából [Szabolcsi Bencével], 1959; Mosonyi Mihály, 1960; Kadosa Pál, 1965; Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban, 1972 [átdolg. kiad. 1980; németül: Bécs, 1972; Zürich, 1981; angolul: London, New York, 1972; japánul: Tokió, 1981; oroszul: Moszkva, 1981]; Így láttuk Kodályt, szerk., 1979 [bőv. kiad. 1994]; Tizenhárom találkozás Ferencsik Jánossal, 1984; Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete, szerk., Kecskemét, 1992; Hódolat Bartóknak és Kodálynak, 1993; Kodály-tanulmányok, szerk. [Szőnyi Erzsébettel], angol és német nyelvű, 1994.

[MTAA,KK94,KK96]

Bónis György

(Bp., 1914. jan. 5.-Bp., 1985. nov. 6.): jogtörténész.

Az állam- és jogtud. kandidátusa 1952, doktora 1969; Akadémiai Jutalom 1954.

M.: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban, Kvár [1947]; Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve (1602) [Valentiny Antallal], Kvár, 1947; Egyetemes állam- és jogtörténet [Sarlós Mártonnal], 1957; A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon, 1971; A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában, 1972; Középkori jogunk elemei, 1972; Révay Péter, kismonogr., 1981.

[MTAA,ÚML8,ÚMIL,MÉL4]

Bonyhai Gábor

(Kecskemét, 1941. aug. 22.-Bp., 1996. jún. 26.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1971 (Moszkva), 1972 (Bp.).

M.: Az értékek rendszere Thomas Mann A kiválasztott c. regényében, 1974.

Műford.: N. Hartmann: Esztétika, 1977; R. Ingarden: Az irodalmi műalkotás, 1977; H. G. Gadamer: Igazság és módszer, 1984; Szondi Péter: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába, 1996.

[MNBCD]

Bor Ambrus [Lukács János]

(Gödöllő, 1921. okt. 31.-Bp., 1995. máj. 18.): író, műfordító, publicista.

Szocialista Kultúráért 1970, 1977; Gábor Andor-díj 1976; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1978, arany fokozata 1983; JA-díj 1981; A Magyar Rádió Nívódíjai; A Művészeti Alap Irodalmi Díja [Györffy Miklóssal] 1987; Az Év Könyve Jutalom 1988; Az Európa Kvk. Nívódíja 1988, 1991; Osztrák Jutalomdíj 1992; Kortárs-díj [1994. évi] 1994.

M.: A nagykorúság órája, elb., 1961; Világfutók, r., 1961; Üvegszekrény, elb., 1966; Fejezetek a fiúért, r., 1969; Genezáret, elb., 1970; Útlevélkép háttérrel, r., 1972; Perújítás, vál. cikkek, riportok, 1975; Rövidítések és jelek, elb., 1976; Hosszabb távok, elb., 1980; Jel, vál. elb., 1981; Morion, r., 1983 [svédül: 1986]; Szakadatlan jelen, r., 1986; Meráni hegedű, r., 1991; Szem. Válogatott novellák [vál. Tarján Tamás], Lakitelek, 1997.

Műford.: R. M. Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései, r., 1946; E. Kästner: Az emberke, ifj. r., 1966; H. Böll: Mifelénk, esszék [Rajman Katalinnal, Nemeskürty Istvánnal], 1969; E. Kästner: Emberke meg a kislány, ifj. r., 1969; A. Seghers: A bizalom, r., 1970; S. Lenz: Németóra, r., 1971; E. Barlach: Szemben a gonosszal, vál. írások, 1973; H. Böll: Csoportkép hölggyel, r., 1973; W. Heynowski-G. Scheumann: A "Hallgatás" hadművelet, tan., 1974; O. Kokoschka: Életem, visszaemlékezések, röv. kiad., 1974; D. Wellershoff: Mindenki részt vehet, r., 1974; H. Böll: Katharina Blum elvesztett tisztessége vagy: miből lehet erőszak, és mit tehet velünk, kisr., 1976; S. Lenz: A példakép, r., 1976; F. J. Degenhardt: Üszkös terep, r., 1977; G. Saiko: Ember a nádasban, r., 1977; A. Andersch: A félárnyék barátja, kisr., elb., 1979; P. Handke: Vágy nélkül, boldogtalan, kisr., 1979; H. Böll: Gondviselő ostromzár, r., 1980; S. Lenz: Honismereti gyűjtemény, r., 1980; P. Kersten: Apám hétköznapi halála, kisr., 1981; H. Böll: Egy bohóc nézetei, r., 1982; L. G. Buckheim: A hajó, r., 1982; P. Hartling: Panaszos utóhang, r., 1982; M. Walser: Lélekedzés, r., 1982; S. Lenz: A veszteség, r., 1983; H. Böll: Frankfurti előadások, 1984; H. Böll: A hagyaték, r., 1984; F. Zorn: Mars, r., 1984; C. Nostlinger: Konzerv Konrád, ifj. r., 1985; M. Walser: A hattyús ház, r., 1985; H. Böll: És lőn este és reggel, vál. elb. [Rajman Katalinnal], 1986; H. Böll: Asszonyok rajnai tájban, r., 1987; M. Walser: Hullámverés, r., 1987; G. Grass: A hal, r., 1988; G. Grass: A Patkánynő, r., 1988; C. Nostlinger: Punk, avagy a hajmeresztő hétfő, ifj. r., 1988; P. Hartling: Öreg John szobát és eget meszel, ifj. r., 1989; S. Lenz: Gyakorlótér, r., 1990; E. Canetti: Tömeg és hatalom, r., 1991; F. Denger: A Nagy Főnök, vagy az Ószövetségi Szentírás új, hetyke és hűvös foglalata, 1992; S. Zweig: A változás mámora, r., 1992; H. Arnold: Henri de Toulouse-Lautrec. Az élet színháza, 1993; U. Danella: Regina révbe ér, r., 1993; G. Grass: Békaszó, elb., 1993; E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép [Barna Imrével], 1993; S. M. Grossing: A Habsburgok szerelmi krónikája, 1994; J. Simmel: S a szivárványhoz útnak eredt... , r., 1994; Goethe: Az ifjú Werther szenvedései, r., 1995.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,ÚMIL,MIB8,OSZKK]

Borbándi Gyula [álnév: Gyulai Ernő, Orbán Gyula]

(Bp., 1919. szept. 24.): történész, író, szerkesztő. [1949-től Ausztria, Svájc, 1951-től NO]

Pro Cultura Hungarica 1991; A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1991; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1991; Bethlen Gábor-díj 1992; Nagy Imre-emlékplakett 1995; Pulitzer-emlékdíj 1997; Kisebbségért Díj 1997.

M.: Tanulmányok a magyar forradalomról, szerk. [Molnár Józseffel], München, 1966; Der ungarische Populis­mus, Mainz, 1976, magyarul [bőv. kiadás]: A magyar népi mozgalom, New York, 1983, Bp., 1989; A magyar emigráció életrajza 1945-1985, Bern, 1985, Bp., 1989; Nyugati magyar esszéírók antológiája, szerk., Bern, 1986; Nyugati magyar tanulmányírók antológiája, vál., szerk., Bern, 1987; Ötszáz mérföld, esszék, naplók, München, 1989; Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia, 1992; Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története, 1996; Emigráció és Magyarország, Basel-Bp., 1996; Magyar politikai pályaképek. 1938-1948, 1997.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,KK96]

Borbás Mária

(Bp., 1930. ápr. 23.): műfordító, szerkesztő.

Szocialista Kultúráért 1971; Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1985, 1990; IBBY-díj 1986, 1992; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1989; JA-díj 1994.

M.: Shakespeare Összes drámái I-IV., szerk., 1955, 1988; H. G. Wells: A bűvös bolt, elb., vál., 1959; Ciróka-Maróka, 1961; Tél Budán, 1969; Firenzei éjszakák, vál., 1981; Halhatatlan szerelmesek, vál., 1983; Élhetetlen szerelmesek, vál., 1984; Karácsonyi ének, vál., 1995.

Műford.: Népek Meséi: Pro úrfi és a tigris, 1959; Az oroszlánmenyasszonyok, 1961; M. R. Anand: Rádhá és Krisna szerelme, 1964; D. Masters: Baleset, 1964; C. Achebe: Örökké nyugtalanul, 1964; A. Kopit: Jaj, Apu, szegény Apu... 1966; J. S. Le Fanu: Fogadó a repülő sárkányhoz, 1966; R. Dahl: Szuperpempő, 1968; M. Spark: A menj-el madár, 1968; P. Branch: Minden hétfőn gyilkosság, 1968; D. Lessing: A fű dalol [Bartos Tiborral], 1968; H. Fielding: Amelia, r., 1969; E. Welty: A Ponder-szív, 1969; J. Wain: Nem kell vala megvénülnöd, 1970; E. Albee: A homokláda, 1970; M. Drabble: Malomkő, 1971; H. Melville: Bartleby, a tollnok, 1971; N. Pevsner: Az európai építészet története, 1972; M. Spark: Mr. Robinson, 1972; G. Durell: Rokonom, Rosy, 1973; P. L. Travers: A csudálatos Mary visszatér, 1973; R. Morris: Szökevény, 1974; B. K. Greenleaf: Amerika-láz, 1975; H. Melville: Benito Cereno, 1975; P. Abraham: Királylányt vettem feleségül, 1976; J. Austen: Értelem és érzelem, 1976; J. Hillaby: Gyalogszerrel Európában, 1976; S. Jackson: Caruso, 1976; A. Christie: Egy marék rozs, 1977; P. L. Travers: A csudálatos Mary kinyitja az ajtót, 1977; A. Ransome: Téli szünidő, 1977; J. Wyndham: Újjászületés [Baranyi Gyulával], 1977; A. Christie: Gyilkosság a paplakban, 1978; H. Clement: Az elveszett rakéta, 1978; D. Ellington: Mindenem a muzsika, 1978; K. Vonnegut: Macskabölcső, r., 1978; C. Hare: Az eltűnt klarinétos, 1979; J. Hillaby: Gyalogszerrel Nagy-Britanniában, 1979; E. Kästner: Emil és a három iker, ifj. r., 1979; R. L. Stevenson: Tornyosház a homokparton, 1979; W. M. Thackeray: Levelek, 1979; W. B. DuBois: John Brown balladája, 1980; G. Meredith: Ople tábornok..., 1980; D. Thomas: Rebeka leányai, 1980; V. Woolf: Esszék, 1980; N. Gordimer: Livingstone bajtársai, 1981; I. Shaw: Párizs! Párizs!, 1981; L. Stone: Ellenség a házban, 1981; K. Vonnegut: Börleszk, 1981; R. A. Rosenstone: Romantikus forradalmár, 1982; J. Austen: A klastrom titka, 1983; A. A. Milne: Holnemvolt, 1983; A. Ransome: Galambposta, 1983; M. Spark: Célszerű lődörgés, 1983; K. Vonnegut: Börtöntöltelék, 1983; A múlt születése: A római világ, 1984; C. McCullough: Tövismadarak [Göncz Árpáddal], 1984; J. S. Le Fanu: A kísérő szellem, 1984; A. Brontë: Wildfell asszonya, 1985; R. Dahl: Danny, a szupersrác, 1985; M. Frayn: Bádogemberek, 1986; P. Theroux: A vén patagóniai express, 1986; K. Vonnegut: Mesterlövész, 1986; J. Donovan: New Yorkban minden más, 1987; G. Mikes: Papucsban [Dezsényi Katalinnal], 1987; E. Orczy: A vörös pimpernel, 1987; A. Christie: Fülemüle-villa, 1988; G. Durell: A részeg erdő, 1988; K. Vonnegut: A Titán szirénjei, 1988; A múlt születése: Az Újvilág, 1989; R. Chandler: A gyöngy bajjal jár, 1989; E. L. Doctorow: A költők élete, 1989; P. Quentin: Halálos hajsza, 1989; J. Webster: Kedves ellenségem!, 1989; R. Dahl: Karcsi és a csokoládégyár, 1990; P. Hauck: Légy jó önmagadhoz, 1990; A. Lurie: Külhoni viszonyok, 1990; R. Dahl: Matilda három csodája, r., 1991; S. Dainow: Segítség! Serdülők!, 1992; A. Koestler: Mint éjjeli tolvaj, 1992; E. Brontë: Üvöltő szelek, 1993; A. Christie: A kutya se látta, 1993; R. Dahl: Karcsi és a nagy üveglift, 1993; L. P. Hartley: A szerelmi postás, 1993; A. Sommer-Bodenburg: Csokolándy - A szülinapi csokikutya, 1993; A. Sommer-Bodenburg: Csokolándy - Víg élet a kutyaélet, 1993; A. Christie: Így éltünk Mezopotámiában, 1994; G. Durell: A véznaujjú maki meg én, 1994; M. Prunty: Használati utasítás fiúkhoz, 1994; A. Sommer-Bodenburg: Csokolándy -  Vigyázat, kutyafogók!, 1994; A. Sommer-Bodenburg: Csokolándy - Az ínyencek királya, 1994; P. L. Travers: Mary Poppins a Parkban, 1994; A. Christie: Gyilkosság méretre, 1995; G. Durell: Életem értelme, 1995; I. B. Singer: A félelmetes fogadó, 1995; M. C. Higgins: Ne felejts!, 1996; G. Ortner: Gyógyító mesék, 1996; R. Pilcher: Elmúlt a nyár, 1996; R. Pilcher: Ház a tengerparton, 1996; P. L. Travers: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában, 1996; G. Durell: A piknik és egyéb kalamajkák, 1997; Diana, a walesi hercegnő, 1997; R. Pilcher: Otthon I., 1997; P. Pullman: Északi fény, 1997; Az itáliai reneszász [B. Szűcs Margittal és Kertész Balázzsal], 1998.

[MKK,KK92,KK94,KK96]

Borbély János

(Újvidék, 1933. júl. 3.): műfordító. [JU]

Bazsalikom-díj 1978; Szerbia köztársasági műfordítói díja 1987.

Műford.: R. Marinković: Kezek, elb., Újvidék, 1961; A. Isaković: Páfrány és tűz, elb., Újvidék, 1963; M. Božić: A kurlanok, r., Újvidék, 1964; I. G. Kovaćić: A harag napjai, vál, elb., Újvidék, 1965; I. Ćipiko: Pókhálóban, r., Újvi­dék, 1967; A. Œoljan: Rövid kirándulás, három kisr. [Bodrits Istvánnal és Major Nándorral], Újvidék, 1969; D. Kiš: Fövenyóra, r., Újvidék, 1973; M. Matošec: Kumroveci gyermekévek. ifj. r., Újvidék, 1976; D. Kiš: Borisz Da­vidovics síremléke, elb.,  Újvidék, 1978; H. Hitrec: Füstlakók, r., Újvidék, 1979; A táltos ló. Mesék, Újvidék, 1980; A. Tišma: Az ezerkettedik éjszaka, elb., Újvidék, 1984; Az aranyhegyek birodalma. Válogatott műfordítások a mai jugoszláv prózából, Újvidék, 1985; D. Kiš: A holtak enciklopédiája, elb., Újvidék, 1986 [Bp., 1990]; M. Kovać: Európai költésrothadás, esszék, Újvidék, 1987; Mesedoboz I-VI., Újvidék-Bp., 1991; D. Kiš: Kételyek kora, esszék, tan. [többekkel], Pozsony-Újvidék, 1994.

[ÚMIL]

Borbély János

(Bp., 1956. febr. 3.): költő.

M.: Egyszerű ez {Egyszerű eset*ÚMIL}, v., 1979.

[JAKL,KMIK,ÚMIL,MNBCD]

Borbély László [álnév: Rizai]

(Bp., 1905. ápr. 21.): író.

A Svéd Vasa Rend lovagkeresztje 1935.

M.: Édes János, ifj. r., 1932; Egy magyar fiú Kongóban, ifj. r., 1934; Este tíztől hajnali háromig, kisr., 1933; Gyilkos kerestetik, szatíra, 1933; Nincs megbocsátás, kisr., 1933; A gyilkos arany, r., 1933; Ez jó házasság lesz, leányr., 1935; Tengerre magyar! Magyar hajóval Budapesttől Port Saidig, ifj. elb., 1939; A tenger hősei, ifj. r., 1940; A tengeri medve, elb., 1940; A latin tenger partjain, útirajz, 1943; Kincskeresők, ifj. r., 1959; A senki-szigeti nagy kaland, ifj. r., 1963 [németül: Stuttgart, 1969], rádiójáték, 1971; Tizenkét légió, elb., 1990; A Po­seidon titka, ifj. r., Budaörs, 1991; Allah Kerim, ifj. r., Budaörs, 1992; Vihar Bogárország felett, gyr., Budaörs, 1993; A titokzatos idegen, elb., színművek, Budaörs, 1996.

[ÚMIL]

Borbély Sándor

(Bp., 1941. dec. 2.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

Ifjúságért Érdemérem 1976; Szocialista Kultúráért 1984; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988; IBBY-díj '89 1990.

M.: Gellért Oszkár, kismonogr., 1976; Beszélgetés a forradalommal, ant., vál., szerk., 1977; Csoda, ant., vál., szerk., 1978; 222 új magyar vers, ant., vál., szerk., 1980; Fiatal magyar költők [másokkal], 1980; Asszonyaink arca, ant., szerk., vál., 1983; Juhász Gyula, monogr., 1983; Ő, világirodalmi ant., v., elb., szerk., 1985; Így élt Nagy Lajos, életrajz, 1986; Tájékozódás, tan., kritikák, 1986; Így élt Ady Endre, életrajz, 1989; Szívem, v., szerk., 1993; Klasszikusok rangrejtve. Költőportrék és verselemzések, 1996; Kik írtak a gyerekeknek. A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-Z-ig, 1996; Ötven nagyon fontos novella, szerk., 1996.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Borbély Szilárd [József]

(Fehérgyarmat, 1964. nov. 7.): író, költő.

IRAT-nívódíj 1989; Alföld-díj 1995; Déry Tibor-jutalom 1996; Szép Ernő-jutalom 1998; Az irodalomtud. kandidátusa 1998.

M.: Adatok, v., Debrecen, 1988; A bábu arca - Történet, v., esszék, 1992; Hosszú nap el. Drámai jambusok, Pécs, 1993; Mint. minden. alkalom, v., 1995; A Vanitatum vanitas szövegvilága, tan., Fehérgyarmat, 1995.

[ÚMIL,KK96]

Borcsa János

(Kézdivásárhely, M. Autonóm Tart., 1953. júl. 29.): író, szerkesztő. [ROM]

A Ro. Írószövetség Díja 1986; A Hét Nívódíja 1994.

M.: Megtartó formák, irodalomkritika, Bk., 1984; Szövegközelben - létközelben, tan., Mvh., 1994 {1993*ÚMIL}; Szövegszigettenger, tan., Kvár, 1996.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KKACs,RMKK

Bordás Győző

(Verbász, 1948. márc. 5.): író, kritikus. [JU]

Pro Cultura Emlékplakett 1997.

M.: A két Pechán [Bela Durancival], monogr., Újvidék, 1982; Fűzfasíp, r., Újvidék, 1992; Csukódó zsilipek, r., Újvidék, 1995; Üvegház. Velünk történt, esszék, Újvidék, 1997.

[ÚMIL]

Bordy Margit [Lészai Bordy Margit]

(Unoka, Maros-Torda vm., 1944. okt. 17.): rajztanár, festőművész, költő. [ROM]

M.: Hét fehér, v., Bk., 1981.

[RMKK]

Borenich Péter

(Zirc, 1940. máj. 4.): újságíró, dramaturg.

Prix Italia nagydíj, 1975; Rádiós kritikusok díja, 1978; Új magy. hangjátékért díj, 1987, 1988, 1989, 1991, 1996; Cserés Miklós-díj, 1994; Tolerancia-díj 1996, 1997.

M.: Miért tettem?, dok.d., 1974; Párbeszéd egy boldog asszonnyal, hangjátékok, beszélgetések, novellák, 1976; Hungária expressz, 1979; Pesti történet, dok.dráma, bemutató 1980; Csak a labdán van bőr. A totóbotrány igazi háttere, 1983; Doppingbotrány, 1988; A Nagy Imre-per tanácsvezető bírája voltam, 1989; Mi már akkor is tudtuk, 1989; A játszma, 1990; A blokád, 1991; Bosszú Gyömrőn, 1992; Zsarolás vagy alku, 1992; Rómeó és Rómeó, 1994; Az átvilágítás átvilágítása, 1994; A Kádár-villa titka, 1995.

[KK96]

Bori Imre

(Bácsföldvár, 1929. dec. 28.): irodalomtörténész, kritikus. [JU]

Híd Irodalmi Díj 1965, 1969, 1971; Újvidék város Októberi díja, 1968; Szenteleky Kornél-díj 1973; A Munka Érdemrend arany fokozata 1980; Az MTA külső tagja 1990-től; Pro Cultura Hungarica 1995.

M.: A gyermek és a könyv [Szima Cuciccsal], esszé, Újvidék, 1957; Az ember keresése, tan., Újvidék, 1960; A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet antológiája, vál., jegyz., Újvidék, 1960; Irodalmunk kiskönyve, ant., szerk., Újvidék, 1964; Eszmék és látomások, tan., Újvidék, 1965; Radnóti Miklós költészete, tan., Újvidék, 1965; Két költő, tan. [Juhász Ferenc és Nagy László], Újvidék, 1967; Kassák irodalma és festészete, monogr. [Körner Évával], Bp.,1967, 2. átdolg. kiad. Bp., 1988; A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945, monogr., Újvidék, 1968; A szecessziótól a dadáig, tan., Újvidék, 1969; A szürrealizmus ideje, tan., Újvidék, 1970; Magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok, tan., Újvidék, 1970; Az avantgarde apostolai, tan. [Füst Milán és Kassák Lajos], Újvidék, 1971; Irodalmak - kölcsönhatások, tan., Újvidék, 1971; Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéből, ant., szerk., Újvidék, 1971;  Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból, tan., ant., Újvidék, 1971; Fejezetek irodalmunk természetrajzából, tan., Újvidék, 1973; Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészet, vál., utószó, jegyz., Újvidék, 1973; Irodalmunk évszázadai, tan., Újvidék, 1975; Fridolin és testvérei, tan., Újvidék, 1976; Miroslav Krleža, kismonogr., Újvidék, 1976; Szövegértelmezések, írások versekről, prózáról, Újvidék, 1977; A nádsíp. XX. századi magyar novellák, vál., utószó, jegyz., Újvidék, 1977; Sinkó Ervin: Vándorbotom meg-megtorpan, vál. v., vál., utószó, Újvidék, 1977; Fehér Ferenc, kismonogr., Újvidék, 1978; Krúdy Gyula, kismonogr., Újvidék, 1978; Balázs G. Árpád, képzőműv., mo­nogr., Újvidék, 1979; Varázslók és mákvirágok, tan., Újvidék, 1979; Sinkó Ervin, monogr., Újvidék, 1981; A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, monogr., Újvidék, 1982; 3. átdolg. bőv. kiad, Újvidék, 1993; Móricz Zsigmond prózája: értelmezési kísérlet, Újvidék, 1983; Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írásból, vál., utószó, életrajzi jegyz., Újvidék, 1983; Bori Imre huszonöt tanulmánya, Újvidék, 1984; A magyar irodalom modern irányai I-II., Újvidék, 1985-89; Kosztolányi Dezső, kismonogr., Újvidék, 1986; Tanulmányok a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról, tan., Újvidék, 1987; Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. Egybegyűjtött írások 1914-1920, gyűjt. [Pastyik Lászlóval], vál. és utószó, Újvidék, 1988; Ivo Andrić, monogr., Újvidék, 1992; Pogled na pripovedacko delo Ive Andrića - Pillantás Ivo Andrić elbeszélő művészetére, monogr., Újvidék, 1992; Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék-Bp., 1993; Szenteleky Kornél: Nyári délelőtt. Egybegyűjtött novellák, regény 1923-1933, gyűjt., utószó és bibliogr., Újvidék, 1993; Szenteleky Kornél, monogr., Újvidék, 1994; Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből, Újvidék, 1997; Honosságunk első félezer éve [Bosnyák Istvánnal, Rokay Péterrel, Glatz Ferenccel], Újvidék, 1997.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Borián Gellért

(Bp., 1962. jan. 9.): tanár, bencés szerzetes.

M.: Zrínyi és a vadkan [Bene Sándorral], tan., 1988.

[ÚMIL]

Bornemisza Attila

(): költő.

M.: Paris monológja, v., 1994.

Bornemisza István

(): író. [Szlovákia]

M.: Egy század tragédiája és reménye, Pozsony, 1996; Egy letűnt világ tanúja emlékezik I. köt. 1938-1987, Pozsony, 1997.

Boronkai Iván

(Bp., 1933. márc. 3.-Bp., 1995. máj. 13. ): irodalomtörténész, filológus, műfordító.

Az irodalomtud. kandidátusa 1976, doktora 1992.

M.: Római regék és mondák, feldolg., 1960; De dictis et factis Hungarorum, szemelvények, 1978; Johannes Vitéz de Zredna: Opera quae supersunt, kritikai kiadás, 1980; Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. A Magyarországi Középkori Latinság Szótára, főszerk. [összeáll. ~, Bellus Ibolya, Déri Balázs, Hegyi György, Romhányi Beatrix, Szabó Mária és Szovák Kornél], I-IV. köt. 1987-1992, VI. köt. 1994; Apparatus ad Pii Secundi Commentarios, összeáll. [Bellus Ibolyával], 1994; Pii Secundi pontificis maximi Commentarii I-II., s. a. r. [Bellus Ibolyával], 1994.

Műford.: Gesta Romanorum. Középkori elbeszélések, szerk., ford., jegyz., 1965; Aeneas Silvius Piccolomini: Pápa vagy zsinat, szerk., ford., kísérő tan. [Kapitánffy Istvánnal], 1980; Janus Pannonius: Beszédek, levelek [Szigethy Gábor előszó, jegyz.], 1983; Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók, ford. [másokkal], 1985; Cicero válogatott művei, beszédek, esszék, levelek, 1987; Vitéz János levelei és politikai beszédei, vál., s. a. r. [Bellus Ibolyával], 1987.

[ÚMIL,MNBCD]

Boronkai IVÁNné Bellus Ibolya

(Bp., 1950. nov. 29.): irodalomtörténész, klasszika-filológus.

M.: Vitéz János levelei és politikai beszédei, vál., s. a. r. [Boronkai Ivánnal], 1987; Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A Magyarországi Középkori Latinság Szótára [főszerk. Boronkai Iván, összeáll. ~, Déri Balázs, Boronkai Iván, Hegyi György, Romhányi Beatrix, Szabó Mária és Szovák Kornél], I. köt., 1987, II. köt., III. köt. [kiadásra előkészítette Boronkai Ivánnal] 1992; Pii Secundi pontificis maximi Commentarii I-II., s. a. r. [Bo­ronkai Ivánnal], 1994; A magyar ókortudomány bibliográfiája 1976-1990, 1996.

Műford.: L. Batkin: Az itáliai reneszánsz [Soproni Andrással], 1986.

[MNBCD]

Boros Attila

(1934): szerkesztő.

M.: Harminc év magyar operái. 1948-1978, 1979; Klemperer Magyarországon; Muzsika és mikrofon. A rádiózenekar négy évtizede, 1985.

Műford.: K. Böhm: Pontosan emlékszem, önéletrajz, 1977.

[OSZKK,MNBCD]

Boros Endre ->Boros Ferenc

Boros Ferenc [álnevei: Balogh András, Boros Endre]

(Nagyvárad, Bihar vm., 1908. ápr. 3.-Nagyvárad, 1963. jún. 30.): műfordító. [ROM]

M.: Vásárfia, elb., Bk., 1949.

Műford.: I. Istrati: Jó úton, elb. [Balogh András néven], Bk., 1952; C. Petrescu: Sötét évek, r., Bk., 1956; C. Pet­rescu: Apostol, r., Bk., 1957; C. Teodoru: Oroszlánrész, Nagyvárad, 1960; I. G. Destelnica: Édesapja rózsaszála [Boros Endre néven], Nagyvárad, 1960; M. Leonard: A Horváth-nemzetség [Boros Endre néven], Nagyvárad [1961?]; I. Ghica: Hajdani erkölcsök, Bk., 1963; V. Silvestru: A haragos búzaszem, bábjáték, Nagyvárad, 1963.

[ROMIL]

Boros Gábor

(Tata, 1959. júl. 13.): filozófus, műfordító.

A filozófiatud. kandidátusa 1990.

M.: Spinoza és a filozófiai etika problémája, 1997; Spinoza-tanulmányok, szerk., 1994; Filozófia [Geréby Györggyel, Kisbali Lászlóval], 1996; Sapientia humana [Gyurgyák Jánossal], 1997; B. Spinoza: Etika, 1997.

Műford.: R. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, 1994; K. Lowith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia gyökerei, 1996.

Boros István

(Bp., 1953. okt. 2.): író, újságíró.

Mihályfi Ernő-díj 1990.

M.: Narkó-blues, szociográfia [Vértessy Péterrel], 1986; Patkánykölykök, r., 1989; Bronzugatás, r., 1992.

[MNBCD]

Boros László

(Bp., 1927. okt. 2.-Zürich, 1981. dec. 8.): teológus (jezsuita szerzetes). [1959-től Svájc]

M.: A köztünk élő Isten, Kismarton, 1970; Az emberben felénk hajló Isten, Kismarton, 1973; németül: Vertrau­ten zum Leben [Hermann Kieferrel], Mainz, 1987; Aus der Hoffnung leben. Zukunftserwartung in christlichen Dasein, Mainz, 1992; Im Leben Gott erfahren, Freiburg i. Br., 1993; Megváltott lét, 1993.

[ÚMIL,KATAL,MÉL4,MEIL,Borbándi]

Boross Elemér [Bornstein; álnév: L. M. Ehrwein]

(Bp., 1900. febr. 4.-Bp., 1971. nov. 26.): költő, író.

A Munka Érdemrend arany fokozata 1970.

M.: Ábel, v., Békéscsaba, 1920; Vakablak, d., 1929; Egy ember, aki folyton nevet, tragikomédia, 1929; Forgószél, tragikomédia, 1932; Berlinben történt... [álnéven], r., 1934; Az éneklő fűrész, r. [1938]; Életjel, v. [1941]; Velük voltam, emlékezések, 1969.

[ÚMIL,OSZKK]

Bors Gizella ->B. Fejér Gizella

Borsa Gedeon [Rene Badogos, 1941-ig Janits]

(Bp., 1923. okt. 11.): könyv- és nyomdatörténész, könyvtáros.

Akadémiai Díj 1972; Szabó Ervin-emlékérem 1980; Az irodalomtud. doktora 1989.

M.: Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca impressorum [...] [Käfer Istvánnal], Bp.-Túrócszentmárton, 1970; Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1635 I-II., szerk. [Hervay Ferenccel, Holl Bélával stb.], 1971-1983; Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600 I-II., Bp.-Baden-Baden, 1980; Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések 1560-61, kísérő tan. [hasonmás], 1983; A régi nyomtatványok anyaga, 1992; A régi nyomtatványok mérete, 1994; Könyvtörténeti írások. I. A hazai nyomdászat 15-17. század, 1996; Michael de Hungaria élete és művének nyomtatott kiadásai, 1997; A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773 + A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773 [hasonmás] [Muszka Erzsébettel és Haiman Györggyel], 1997.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]

Borsa Iván [1941-ig Janits]

(Bp., 1917. aug. 23.): történész, levéltáros.

A történelemtud. doktora 1989; Eötvös József Koszorú 1997.

M.: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 1526-ig, 1940; Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, 2/2-4, 1272-1301 {1270*}, szerk., 1961-1987; Magyar Országos Levéltár. A Mohács előtti gyűjtemény, összeáll., 1972; A Szent-Ivány család levéltára, 1230-1525, szerk. [Mályusz Elemér kézirata alapján], 1988; Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867-1940; 1989; A Balassa család levéltára 1193-1526, szerk. [Fekete Nagy Antal kézirata alapján], 1990; A Justh család levéltára (1274-1525), kiad., 1991; Zsigmond-kori oklevéltár III-V. kötet, 1411-1416, szerk., kiegészítette [Mályusz Elemér kézirata alap­ján], 1993-1997.

[MTAA,ÚMIL,KK94,KK96,HungÉrt1990-93]

Borsa Miklós

(): író.

M.: Parazsaru, r., 1994; Három transzcendens etűd. Parazsaru. Amőba iskola. Sodoma pusztulása, r., elb., 1994.

[MNBCD]

Borsi-Kálmán Béla [1977-ig Kálmán Béla]

(Csengerbagos, 1948. márc. 22.): történész, műfordító.

Az Európa Kvk. Nívódíja 1981; A történelemtud. kandidátusa 1990.

M.: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez, tan., 1984; Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez, 1993; Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században, Bp.-Bk., 1995; Kihívás és eretnekség, tan., Sepsiszentgyörgy, 1996; Kockázatos viszonyok, tan., Pécs, 1997.

Műford.: I. Orlea: Kövek a tengerparton, r., 1975; M. Eliade: Különös kalandok. [Honigberger doktor rejtélye, kisr., A kígyó, kisr.], 1976; C. Toiu: Vadszőlőlugas, r., 1980.

[ÚMIL,MTAA]

Borsné Fejér Gizella [B. Fejér, Bors]

(Kolozsvár, 1923. febr. 12.): műfordító. [ROM]

Műford.: F. Dürrenmatt: Görög férfi görög nőt keres, Bk., 1969; P. Schuster: Öt liter cujka, Bk., 1969; E. Wittstock: Látomás, Bk., 1973; R. Flinker: Tisztítótűz, Bk., 1976.

[ROMIL]

Borsody István [Borsody, Stephen, álnév: Zabari János]

(Eperjes, Sáros vm., 1911. szept. 16.-?, 1995.): író, történész. [1947-től USA]

M.: Kisebbségi problémák, 1937; A magyar-szlovák kérdés alapvonalai, 1939; Benes, 1943; Magyar-szlovák kiegyezés, 1945; Modern Hungarian Historiography. Bibliographical Article, Chicago, 1952; The Development of Historiography, Harrisburg, 1954; The Triumph of Tyranny. The Nazi and Soviet Conquest of Central Europe, New York, 1960; Hungary the Development of Historiography, Port Washington, 1967; The Austrian Empire, tan., Lexington, 1974; The Tragedy of Central Europe: Nazi and Soviet Conquest and Aftermath [a Triumph of Tyranny bőv. és jav. kiadása], New Haven, 1980; A magyar kisebbség állapotáról. Szlovákiai jelentés, Párizs, 1982; Nyugati magyar esszéírók antológiája, Bern, 1986; The Hungarians: a Divided Nation, szerk., New Haven [Conn.] {Párizs*ÚMIL}, 1988; Európai évek, tan., 1991; The New Central Europe, Boulder [Colo.], 1993.

[MEIL,Borbándi,ÚMIL,KATAL,HUNG]

Borsos Miklós

(Nagyszeben, 1906. aug. 13.-Bp., 1990. jan. 27.): szobrász, grafikus, esszéíró.

Munkácsy Mihály-díj 1954; Kossuth-díj 1957; Egry József-díj 1965; Érdemes Művész 1967; A Munka Érdemrend arany fokozata 1971; Kiváló Művész 1972.

M.: Visszanéztem félutamból, emlékezések, 1971; A toronyból, visszaeml., 1979.

[AKL,DKA,KÁA,KK3-4,KK69,KL,ÚML,ÚMIL,MÉL4]

Borzsák István

(Monor, 1914. dec. 24.): klasszika-filológus.

A nyelvtud. kandidátusa 1953, doktora 1965; Akadémiai Díj 1971; 1982-től az MTA lev. tagja, 1987-től r. tagja; Széchenyi-díj 1993; Herder-díj 1994; Akadémiai Aranyérem 1996.

M.: Az ókori világ ismeretei Magyarország földjéről, 1936; A latin nyelv szelleme, 1942; A római irodalom története, 1944; A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1925-50, 1952; Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei, 1955; Az antikvitás XVI. századi képe, 1960; A görög irodalom világa, összeáll., 1966; P. Cornelius Tacitus der Geschichtsschreiber, Stuttgart, 1968; Ábel Jenő, 1981; A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon, 1984; Kell-e a latin?, szerk., 1990; A római történeti hagyomány kialakulása, 1990; Dragma. Válogatott tanulmányok, 1994-1997; Ókori történeti chrestomathia II. Görög történeti chrestomathia, III. Római történeti chrestomathia, szerk. [II. köt. 9. kiad. 1987; III. köt. 6. kiad. 1987] [I. Ókori keleti történeti chrestomathia, szerk. Harmatta János, 4. kiad. 1987]; Régi magyar iskolai Georgica-fordítás [Kecskeméti Gáborral], 1994.

Műford.: A. V. Misulin: Az ókori világ története, 1949; N. A. Maskin: Az ókori Róma története [Harmatta Jánossal, 1951; A. B. Ranovics: A hellénizmus és történeti szerepe, 1952; N. A. Maskin: Augustus principatusa, 1953; V. N. Gyakov-N. M. Nyikolszkij: Az ókori világ története, 1954; L. Lipin-A. Bjelov: Az ékírás regénye, 1955; E. Doblhofer: Jelek és csodák. Letűnt írások és nyelvek megfejtése, 1962; W. Ceram: A hettiták felfedezése, 1962; Szamosközy István: Erdély története, 1963; S. Oertwig: Elsüllyedt városok, 1963; B. Jacobi: Temp­lomok és paloták, 1966; Tacitus összes művei, 1980; A Báthoriak kora [Szilágyi Jánossal, Novák Józseffel], 1982; Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt, 1982.

[AKL,MIL,MKK,KK92,KK94,MTAA,ÚML7-8,ÚMIL]

Bory Zsolt

(Nagykálló, 1921. szept. 15.-Nyíregyháza, 1984. máj. 2.): költő, könyvtáros.

M.: Szekerek a ködben, v., Nyíregyháza, 1939; Kelet felől. Fiatal szabolcs-szatmári írók antológiája, szerk., Nyíregyháza, 1974; Mélyhegedű, vál. v., Nyíregyháza, 1975.

[MÉL4,OSZKK]

Bosnyák István

(Darázs, 1940. okt. 8.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. [JU]

Tribün-díj 1962; Az irodalomtud. doktora 1974; Zsáki József-díj 1987; Szenteleky Kornél-díj 1994.

M.: Laskói esték, vallomások, Újvidék, 1968; Theatrum mundi à la Joszif Visszarionovics Sztálin, tan., Újvidék, 1970; Ellenversek, ethoszok, v., Újvidék, 1977; Ember a forradalomban, ember a soron kívül [Vázlatok egy portréhoz II.], tan., Újvidék, 1977; Szóakció I. Adalékok irodalmunk szellemrajzához, Újvidék, 1980; Szóakció II. Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához, Újvidék, 1982; Pisma sa panonskog asfalta, szerbül [Levelek a pannon aszfaltról, ford. Varga József], Stražilovo, 1982; Hétezer nap Szibériában, avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikája, tan., 1986; Mű és magatartás, esszék, kommentárok, Újvidék, 1987; Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz, tan., bibl., Újvidék, 1991; "Lehetetlen" kapcsolatok "lehetetlen" időkben, komparatisztikai tan.-ok, Újvidék, 1992; Kis éji Ady-breviárium. Anno Domini 1989. Ceruza-sorok: parafrázisok, adaptációk, centók és centónék egy ezredvégi Ady-összes margójára, v., Újvidék, 1993; Pörök, táborok, emberek I. Kor- és kórtörténeti variációk az ezredvégről, tan., Újvidék, 1994; Sinkóék. Sinkó Ervin és Rothbart Irma életútja hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve, Újvidék, 1995; Becskereki Szabó György, Újvidék, 1996; Honosságunk első félezer éve [Bori Imrével, Rokay Péterrel, Glatz Ferenccel], Újvidék, 1997; Pörök, táborok, emberek. Kor- és kórtörténeti variációk az ezredvégről, II. tan., Újvidék, 1997.

Szerk.: Kontrapunkt. Symposion-antológia, szerk. [előszó Sinkó Ervin, utószó Bányai János], Újvidék, 1964; Sinkó Ervin: Nehéz honfoglalás. Naplófeljegyzések 1939-től 1944-ig, s. a. r., utószó, jegyz., Újvidék, 1971; Magyar irodalmi olvasókönyv, Újvidék, 1973; Vázlatok egy portréhoz. Sinkó variációk 1963-1973, tan., Újvidék, 1975; Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt. Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig, s. a. r., jegyz., Újvidék, 1976; Sinkó Ervin: Szemben a bíróval, vál. tan., vál. bibl., Bp., 1977; Ady Endre - Endre Ady: Pjesme - Versek, s. a. r., elő- és utószó, Eszék, 1978; Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945-1959, Újvidék, 1979; Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok I., szerk., Újvidék, 1982, II. köt., Újvidék, 1984; Jugoszláviai magyar nyelvjárások, s. a. r., előszó, Újvidék, 1982; Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok, s. a. r., Újvidék, 1983; Sinkó Ervin: Egy regény regénye, s. a. r., szöveggond., jegyz., Újvidék, 1985, Bp., 1988; Jugoszláviai magyar népköltészet I., vál., szerk., előszó, jegyz., Újvidék, 1985, II. köt, Újvidék, 1988, III. köt., Újvidék, 1990, IV. köt., Újvidék, 1990; Sinkó Ervin: Krleža, s. a. r., szöveggond., utószó, jegyz., bibl., Újvidék, 1987; Ervin Šinko: Drvarski dnevnik, s. a. r., jegyz., utószó, Beograd, 1987; B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás, gyűjt., s. a. r., előszó, jegyz., Újvidék, 1988; B. Szabó György: Tér és idő, s. a. r., előszó, jegyz., Újvidék, 1988; B. Szabó György: A tér és idő árnyékában, gyűjt., s. a. r., előszó, jegyz., Újvidék, 1989; Sinkó Ervin: Áron szerelme I-II., kisr.-ek, s. a. r., jegyz., Újvidék, 1989; B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok, gyűjt., s. a. r., előszó, jegyz., bibl., Újvidék, 1990; Sinkó Ervin: Az út. Naplók 1916-1939, jegyz., bibl., 1990; Önmagunk nyomában. A JMMT évkönyve 1990, szerk., Újvidék, 1994.

[KMIK,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8]

Bóta László

(Felsőtárkány, 1926. szept. 30.): irodalomtörténész.

M.: Balassi Bálint: Összes versei, kiad., 1954; Tinódi Lantos Sebestyén válogatott munkái, összeáll., 1956; Tinódi Sebestyén: Cronica, kísérő tan., 1959.

[MIL,ÚMIL,OSZKK]

Botár Attila

(Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1944. márc. 17.): költő.

Nagy Lajos-díj 1998.

M.: Időkerülő, v., Veszprém, 1981; Elsüllyesztett harang, v., Veszprém, 1985; Sötétfehér, v., 1994.

[ÚMIL]

Botár Béla

(Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1915. aug. 29.): költő, műfordító. [ROM, 1946-tól MO]

M.: Jobb a kőnek, v., Székelyudvarhely, 1945.

Műford.: F. Munteanu: A boldog kereskedő, Bp., 1961.

[ROMIL]

Botka Ferenc

(Szabadka, 1929. márc. 18.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1968 (Moszkva), 1969 (Bp.), doktora 1992; SZOT-díj 1983; Déry Tibor-jutalom 1993.

M.: A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája 1919-1938, 1966; Kassai Munkás 1907-1937, tan. és szöveggyűjtemény, 1969; Magyar szocialista irodalom oroszul 1921-1945, bibl., 1972; A magyar irodalom első kiadásai I-II., bibl., 1973-74; Jelszótól a világképig. Tanulmányok és cikkek a magyar szocialista irodalom történetéből, 1919-1945, 1982; Üzenetek Szibériából. Hadifogság és irodalom 1914-1921, 1985; A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945 I-II. [Vargha Kálmánnal], 1982-89; Déry Tibor és Berlin, 1990; Távlatok és zsákutcák, 1991; A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945-1970, szerk., 1991; Megnyugodva és megbékélve. Tollvonások Déry Tibor arcképéhez, 1994; Kortársak Déry Tiborról, 1994; D. T. úr feleletei, avagy a befejezett mondat, tan., 1994; Déry Tibor és Berlin. A Szemtől Szembe és forrásvidéke, 1994; D. T. úr X-ben. Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról, szerk., 1995; Három asszony. Déry Tibor levelezése Pfeiffer Olgával, Oravecz Paulával és Kunsági Máriával, szerk., 1995; Déry Tibor: Lia. Korai elbeszélések, 1915-1920, s. a. r., 1996.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD,HungÉrt1990-93,MNBCD]

Botlik József

(Szőny, 1949. jan. 15.): újságíró.

A Nógrád M.-i Tanács és a Palócföld folyóirat Madách-pályázatának díja 1984, 1985.

M.: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957-1982), tan. [Tatabánya] {Komárom*ÚMIL}, 1986; Erdély tíz tételben, 1918-1940, tan., 1988; Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991, monogr. [Dupka Györggyel], 1991; Magyarlakta települések ezredéve Kárpát­alján [Dupka Györggyel] Ungvár-Bp., 1993; Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez. 1918-1993 [Csorba Bélával, Dudás Károllyal], cop. 1994; Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig, 1646-1997, tan., 1997.

[KMIK,ÚMIL,MNBCD]

Botond Bolics György {Botond-Bolics*KMIK}

(Arad, 1913. okt. 22.-Bp., 1975. jan. 8.): író (mérnök).

M.: Ha felszáll a köd..., tud.-fant. r., 1957; Ezer év a Vénuszon, tud.-fant. r., 1959; Korunk csodái, tan., 1960; Idegen bolygón született, tud.-fant. r., 1961; Ma csoda ... holnap valóság, tan., 1966; Redivivus tüzet kér {Redivivus ezredes*KMIK}, tud.-fant. r., 1969; Az Orbitron-terv, tud.-fant. r., 1986. [Van-e élet a földön kívül, film, 1959; Mikrobi, tv-sorozat, 1969-75.]

[MÉL3,KMIK,ÚMIL,MIB8]

Botond István [eredeti név: Botond Pál; álnév: Ágoston Mária]

(Bp., 1912. aug. 7.-Sydney, 1978. ápr. 20.): költő, író, műfordító (orvos). [1945-től Dánia, 1948-tól Ausztrália]

Árpád-ezüstérem 1968; Árpád-aranyérem 1972.

M.: Megosztanám veled, v., Sydney, 1968; Őszi máglya, v., Sydney, 1971; Szüret, v. [Csepely Rudolffal és Novák Máriával], Melbourne, 1972; Petőfi Sándor emlékkönyv, szerk., Sydney, 1972; A csend virágai - Az Al­kazár árnyékában, v. és elb., Melbourne, 1976.

[Borbándi, MEIL,KMIK,ÚMIL,MIB8,KATAL]

Botta István

(Bp., 1918. ápr. 10.): egyháztörténész.

M.: Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdetei, tan., 1978; Dévai Mátyás, a magyar Luther, tan., 1990; Huszár Gál élete, művei és kora (1527-1575), tan., 1991.

Bottyán János

(Belényes, 1911. okt. 23.-Bp., 1984. jan. 22.): szerkesztő (református lelkész).

Ady-jutalom 1985.

M.: Rombadöntött és felépített templomaink 1944-1950, összeáll., 1950; Hitünk hősei, életrajzok, 1971; A budapesti Kálvin téri templom története 1930-1980, 1980; A magyar Biblia évszázadai, 1982; Kőrösi Csoma Sándor, 1984; Belényestől Segesvárig, tan., útilevelek [szerk. Király László], 1987.

[MNBCD,MÉL4,OSZKK]

Bozsik Péter

(Csantavér, 1963. szept. 5.): költő, műfordító. [JU/MO]

Sinkó Ervin-díj 1989 [Beszédes Istvánnal közösen].

M.: Te-leírt világ, versant. [többekkel], Újvidék, 1987; Visszakézből, v., Újvidék, 1989.

[ÚMIL]

Bozsik Valéria

(Jászberény, 1932. nov. 24.): író.

M.: Válaszúton, r., 1961; Szerelem és kísérlet, r., 1966; Csillogó csalétek, r., 1980.

[KMIK,ÚMIL]

Bödey József

(Tana, 1918. júl. 18.): nyelvész, műfordító, szótárszerkesztő.

M.: Kratök kursz po ungarszki ezik, Szófia, 1943; Rökovodsztvo za izucsavane na ungarszki ezik i ungaro-bölgarszki recsnik [magyar nyelvkönyv bolgárok számára], Szófia, 1949; Bolgár-magyar szótár, 1956; Bolgár társalgási zsebkönyv [Szabolcsi Lászlónéval], 1959; Magyar-német szemléltető szótár [Szily Ernővel], 1959; Bolgár nyelvkönyv [Nagypál Terézzel], 1963; Bolgár-magyar szótár, 1966; Magyar-bolgár és bolgár-magyar útiszótár, 1967; Magyar-bolgár szótár, 1975.

Műford.: K. Grigorov: Falusi tanácselnök, elb., 1953; D. Dimov: Dohány, 1955; N. Vapcarov: A legnagyobb hullám, d., bemutató: Madách Kamara, 1959-60; M. Grâbcseva: Tüzecske. Partizánregény, 1971; D. Koszev [másokkal]: Bulgária története, 1971; K. Kalcsev: A munkásosztály fia, 1972; I. Vinarov: A csendes front harcosai, 1974; A Bolgár Kommunista Párt története, 1977; Sz. Dicsev: Ráli, a törökverő, ifj. r., 1981.

[OSZKK]

Bögözi Kádár János [eredeti név 1988-ig Kádár János]

(Brassó, Brassó m., 1939. aug. 18.): költő, író. [ROM, 1988-tól MO]

A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1977, 1981; A Ro. Írószövetség Díja.

M.: A vályúfaragó, v., Bk., 1965; Fénycsíkok nyomába, kisr., Bk., 1967; Sarkos szavak, v., Bk., 1969; Rondó, kisr., Kvár, 1972; Városaim, lírai emlékezések, Kvár, 1974; Felleg alatt, v., Bk., 1977; Rád olvasom, v., Kvár, 1978; Alma, szilva, császárkörte..., gyv., Bk., 1980; Helyzetdalok, v., Bk., 1981; Levelek itthonról haza. - Egyetemben tanácskoztak ellenem... jegyzetek, kisr., Kvár, 1983; A tél szeme, gyv., Bk., 1984; Csöndes szép vidék ez..., v., Kvár, 1986; Szerencsefűvel, v., 1997.

[ROMIL,ÚMIL,KMIK,KKACs]

Bőhm András

(Kaposvár, 1943. okt. 9.): költő, festő.

ART '89 Nemzetközi Fesztivál irodalmi fődíja 1989.

M.: Napnyugtán. Egy mozgássérült költő versei, v. [saját képeivel], 1992.

[ÚMIL]

Bölöni Domokos

(Dányán, Kis-Küküllő m., 1946. aug. 11.): író. [ROM]

A LÁTÓ novellapályázatának díja 1992.

M.: Hullámok boldogsága, elb., karcolatok, Bk., 1980; A szárnyas ember, elb., Bk., 1986; Harangoznak Rossz Pistának, próza, Mvh., 1992; Egek, harmatozzatok! vál. novellák, Mvh., 1995.

[ROMIL,KMIK,KKACs,RMKK]

Bölöni György

(Szilágysomlyó, Szilágy vm., 1882. okt. 30.-Bp., 1959. szept. 11.): író, újságíró.

Baumgarten-díj 1948; Kossuth-díj 1955.

M.: Ady, az újságíró, 1956; Hallja kend, Táncsics!, 1958; Magyarság-emberség, 1958.

[ÚMIL]

Bölöni Sándor

(Ploieşti, 1939. febr. 8.-Nagyvárad, 1982. aug. 12.): író, műfordító, újságíró. [ROM]

Műford.: H. Bojko: Zöld patika, gyv., Bk., 1964 {1967*ROMIL}; C. Bratu: Ugyanazzal a taktikával, d., Brassó {Bk.*ROMIL}, 1967.

[ROMIL,ÚMIL,MÉL4]

Böndör Pál

(Újvidék, 1947. szept. 28.): költő, műfordító, dramaturg. [JU]

Sinkó Ervin-díj 1973; Híd Irodalmi Díj 1994.

M.: Eső lesz, v., Újvidék, 1970; Karszt, v., Újvidék, 1974; Vérkép, v., Újvidék, 1978; Versek - Pesme, vál, v. [kétnyelvű kötet], Belgrád, 1978; Vígeposz, v., Újvidék, 1982; Jégverés, v., Újvidék, 1985; A krupié kiosztja önmagát, v., Újvidék, 1986; Ebihalak, ifj. r., Újvidék, 1987; A gázló, v., Újvidék, 1989; Örökhatbé, gyv., Újvidék, 1992; Tegnap egyszerűbb volt, v. 1989-1991, Újvidék, 1993; A Pannon-tengeren. Válogatott és új versek, Újvidék, 1996; Eleai tanítvány, vál. és új v., Újvidék, 1997.

[KMIK,ÚMIL,MIB8]

Börcsök Erzsébet

(Csene {Torontálszécsény* MÉL3}, 1904. nov. 9.-Újvidék, 1971. máj. 9.): író. [JU]

M.: A végtelen fal, r., Szabadka, 1933; Vándor a Nišavánál, elb., Pétervárad, 1936; Eszter, r., Újvidék, 1939; Emberek a Karas mellől, elb., Újvidék, 1963; Eszter I-II., r., Újvidék, 1968; Sári, r., Újvidék, 1971.

[MIL,MÉL3,KMIK,ÚMIL,MIB8]

Börcsök Mária

(Bp., 1944. nov. 28. {1943*MIB8}): költő.

M.: Harminchárom vers, Pécs, 1978; Mindenki mást csinál, gyv., 1981; Állatiskola, gyv., 1992.

[ÚMIL,MIB8]

Böröndi Lajos

(Kapuvár, 1954. jún. 19.): költő, író, könyvtáros.

M.: Emigráns remény, v., 1989; Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma, bibl., 1991; Elszorult lélekkel, v., 1992; A hallgatás színe, v., Sopron, 1994; A másik part, v., Sopron, 1996; A kert még csupa nyár, v., Győr, 1997.

[ÚMIL,MNBCD]

Bősze Balázs

(Sopron, 1946. dec. 31.): költő.

M.: Mozduló repedések, v. [Bugyi Sándorral és Schneider Lipóttal], 1986.

Böszörményi Gyula [álnév: Robin Mash]

(1965): író.

A M. Írószövetség pályázatának Különdíja 1995.

M.: Kucó, r., [Bp.-Ungvár] 1991; Csillag az éjszakában [Robin Mash álnéven], 1997; Hullámok hátán [Robin Mash álnéven], 1997; Kucó - Villamostangó, két kisr., 1997.

[MNBCD]

Böszörményi Zoltán

(Arad, Arad tart., 1951. dec. 18.): költő, író. [ROM/Kanada]

M.: Örvényszárnyon, v., Bk., 1979; Címjavaslatok, v., Bk., 1981.

[ROMIL,KKACs]

Bözödi György [eredeti név: Jakab György]

(Bözöd, Udvarhely vm., 1913. márc. 9.-Budakeszi, 1989. nov. 25.): író, szociográfus, történész. [ROM/MO]

Baumgarten-jutalom 1939; A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1979.

M.: Székely emberek, zsidó istenek, jegyzetek, Kvár, 1935; Székely bánja, szociográfia, Kvár, 1938; Szabédi László: Alkotó szegénység, bev., Bp., 1939; Romlás I-II., r., 1940; A tréfás farkas [Bágyi János meséi], 1942; Nyugtalan pásztorok, kisr., 1942 [Bk., 1968]; Székelyek. A nép élettörténete, vázlat, Bp., 1943; Repedt csupor, elb., 1944; Erdély szabadságharca (1848-1849) a hivatalos iratok, levelek és hírlapok tükrében [bev. Balogh Edgár], Kvár, 1945; Rebi néni feltámadása, elb., Kvár, 1945; Eladó temető, elb., Sepsiszentgyörgy, 1945; Hazafelé, vál. elb., Mvh., 1958; Az eszös gyermök [Bágyi János meséi], 1958; Nyugtalan pásztorok, kisr. és elb.-ek [bev., Izsák József], Bk., 1968; Nap és árnyék, v., Bk., 1979; Halott-világítás, elb. [vál. és az előszót írta Gálfalvi György], 1990; A Nap s a Hold keresése. Székely népmesék, összegyűjt., 1993.

Műford.: V. Em. Galan: Baragán I., Bk., 1956, II. köt., Bk., 1961; Z. Stancu: Vérebek, r., Bk., 1956; P. Ispirescu: Szegény ember okos leánya, román népmesék [Ignácz Rózsával, Jékely Zoltánnal], 1957; L. Rebreanu: Akasztottak erdeje, Mvh., 1957; Román népmesék, Bk., 1958; C. Petrescu: Főváros, Bk., 1963.

[ÚMIL,ROMIL,KMIK,MÉL4,K-L]

Brády Zoltán

(Vajdahunyad, 1940. júl. 5.): újságíró.

Szent Márton-díj 1992.

M.: Tigris a jégmezőn. Három szatírikus egyfelvonásos [1976]; Postás a fridzsiderben, [1976]; Vetéstől vetésig [1980]; A boldogság gyilkosai, 14 riport a bűnről, 1983; Eltemettük a részeges nagymamát. A világ legszebb szerelme. Érzelmi dokumentumok, elb.-ek, 1985; Fekete Doboz, betiltott írások, 1989.

[MNBCD]

Brasnyó István

(Moholgunaras, 1943. aug. 15.): költő, író, műfordító. [JU]

Híd Irodalmi Díj 1976; 1988; Szirmai Károly Irodalmi Díj 1978; A Forum Könyvkiadó 1983. évi regénypályázatának I. díja, 1988. évi regénypályázatának I. díja; Bazsalikom-díj 1984; A Mozgó Világ nívódíja 1993; A M. Honvéd­ség és a M. Írószövetség irodalmi pályázatának  nívódíja 1994; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994.

M.: Vadvizek, v., Újvidék, 1966; Kinn a szélben, elb., Újvidék, 1968; Árnyék és fű, v., Újvidék, 1969; Üres királyok, miniatűrök, Újvidék, 1970; Csapda, elb., Újvidék, 1971; Égi laboda, gyv., Újvidék, 1971; Könnyűatlétika, v., Újvidék, 1971; A levegő titkai.  Gazdanépek, v., karcolatok, Újvidék, 1972; Lampion a fán, elb., Újvidék, 1972; Égetni viszik?, v., Újvidék, 1973; Kései csillag, gyv., Bp.-Újvidék, 1973; Szociográfia, v., Újvidék, 1973; Holdfény, gyv., Újvidék, 1974; Kialudt tűz, v., Újvidék, 1974; Tükrös madonna, elb., kisr., Újvidék, 1976; Álom, gyv., Újvidék, 1978; Másként s másként, v., Újvidék, 1978; Família, r., Újvidék, 1979; A szivárvány jöttmentjei, ifj. r., Újvidék, 1980; Földvár, v.{r.*ÚMIL}, Újvidék, 1980; Hósáv, r., Újvidék, 1981; Az imágó, elb., Újvidék, 1982; Bereniké haja, v., Újvidék, 1982; Szeretném, ha meghallgatnál, gyv., Újvidék, 1983; Majomév, r., Újvidék, 1984; Körtánc a világ körül. A világirodalom legszebb gyermekversei, összeáll., előszó, Újvidék, 1984; Hogyan kell szivárványt festeni?, ifj. r., Újvidék, 1985; Óda a regényhez, v., Újvidék, 1985; Macula, r., Újvidék, 1988; Az árvaház, r., Újvidék, 1989; Gyöngyéletünk története, elb., Újvidék, 1989; Bestiárium, v., Újvidék, 1990; Mit szeretek? gyv., Újvidék, 1990; Szokott-e ősz lenni Paraguayban?, r., Újvidék, 1992; Az írmag, r., Újvidék, 1993; Kész regény, r., Újvidék, 1996.

Műford.: Székely Tibor: A pápuák szigetén, útleírás, Újvidék, 1978; L. Ondrejov: Új tavasz, r., Újvidék, 1978; R. Obrenović: Ez kész cirkusz, történetek gyermekeknek, Újvidék, 1979; P. Zubac: Elvtársunk, Tito, v., Újvidék, 1979; G. Olujić: Gyöngyházrózsa és más mesék, Újvidék, 1981; N. Zekerya: Három utca gyerekei, mesék, Újvidék, 1982; S. Škrinjarić: Elődök utcája, r., Újvidék, 1983; M. Stefanović: Mit érdemel az a bűnös... gyr., Újvidék, 1984; A messzeség virraszt. A mai ruszin költészet antológiája, Újvidék, 1984; P. Gilevszki: A dal éneke, v., Újvidék, 1985; T. Momirovszki: Szilfák kora, elb., Újvidék, 1985; J. B. Tito: Önéletrajzi vallomások, Újvidék, 1985; M. Pavić: Kazár szótár, r., Újvidék, 1987; M. Kovač: Égbeli jegyespár, elb., Újvidék, 1990; D. Obradović: Szívemnek drága föld. Válogatás a szerző műveiből, Újvidék, 1990.

[KMIK,KKMGY,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8]

Brassaď Halász Gyula

(Brassó, 1899. szept. 9.-Nizza, 1984. júl. 7.): publicista (fotóművész, grafikus). [FRO]

A cannes-i filmfesztivál díja 1956.

M.: Trente dessins. Poèmes de J. Prévert, Párizs, 1946; Histoire de Marie, poèmes, Párizs, 1949; Graffiti de Brassai, album, Párizs, 1960; Conversations avec Picasso, Párizs, 1964 [magyarul: Beszélgetések Picassóval, ford. Réz Ádám, 1968]; Henry Miller grandeur nature [1]-2., Párizs, 1975-1978; Előhívás. Levelek (1920-1940), közread. Halász Kálmán, vál., utószó Horváth Andor, Bk., 1980.

[ROMIL,OSZKK,MÉL4]

Bratka László

(Bp., 1949. ápr. 18.): költő, műfordító.

A Móra Kvk. Nívódíja 1987; Az Év Könyve Jutalom 1996; Wessely László-díj 1997.

M.: Verseim idegen tájban, v., 1981; Négylábú tyúk. Mai szovjet szatírák, ant., szerk., vál., 1984; A forradalom bíbora. Szovjet-orosz költők antológiája, szerk., vál. [Mezey Katalinnal], 1987; A mohóság hajtotta, a titkok szomja, v., 1992; Sarkcsillagig érő ajtófélfa tövében, v., 1993.

Műford.: V. Popov: Mégis összejött, elb., 1985; M. Zoscsenko: Napfelkelte előtt, r., 1990; V. Nabokov: Meghívás kivégzésre, r., 1991; K. Vaginov: Harpagoniáda. Három kisregény [M. Nagy Miklóssal], 1994; E. Sanyutei: Kísértetlámpás, elb., 1994; V. Nabokov: Terra incognita, elb., 1995; V. Jerofejev: Az orosz széplány, r., 1996; V. Jerofejev: Élet egy idiótával, elb., 1997.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Braun István ->Kvazimodo Braun István

Bréda Ferenc

(Déva, Hunyad tart., 1956. febr. 20.): költő, író, műfordító, kritikus. [ROM, 1984-től FRO]

M.: A létezéstől a lehetőségig, esszék, Bk., 1980; Tűzpróba, v., Bk., 1983; Bábel tornya. Echinox ant., szerk. [Be­ke Mihály Andrással és Bretter Zoltánnal], Bk., 1983; Dante: Párbeszédek, előszó, jegyz., Bk., 1984.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL]

Bredár Zsolt

(Beregszász [Kárpátalja], 1967. ápr. 4.): költő.

M.: Elvesznek sorban a jelzők, v., 1996.

Brém-Nagy Ferenc

(Nyírbátor, 1965.): szerkesztő, író.

M.: Vándorünnepek, elb., Debrecen, 1991.

[MNBCD]

Bretter György

(Pécs, 1932. márc. 21.-Bp., 1977. nov. 17.): esszéíró, filozófus, kritikus. [ROM]

A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1973.

M.: Vágyak, emberek, istenek. Tanulmányok, esszék, reflexiók, Bk., 1970; Párbeszéd a jelennel. Esszék, tanulmányok, Bk., 1973; Lukács György: Tanulmányok, vál., bev., Bk., 1973; Szövegek és körülmények, tan., szerk., Bk., 1974; Vázlat a "kijelentő mondat" filozófiájához, Bk., 1975; Fichte eszményi állama, Bk., 1975; Sinkó Ervin: Don Quijote útjai, szerk., bev., Bk., 1975; Itt és mást. Válogatott írások [előszó Egyed Péter], Bk., 1979; Crez şi istorie, esszék, tan. [ford. Francisc Grünberg, előszó N. Tertulian], Bk., 1979; Párbeszéd a vágyakkal, esszék [bev. Tordai Zádor], 1979; A kortudat kritikája, tan., Bk., 1984.

Műford.: D. D. Roşca: A tragikus lét. Filozófiai szintéziskísérlet, utószó, Bk., 1971 {1970*ROMIL}; M. Maliţa: A szürke arany [Farkas Lászlóval és Brassay Jánossal], Kvár, 1976.

[ROMIL,MÉL3,ÚMIL,MIB8]

Bretter Zoltán

(Kolozsvár, 1958. jan. 6.): író, filozófus. [ROM/MO]

M.: Bábel tornya, Echinox ant., szerk. [Beke Mihály Andrással és Bréda Ferenccel], Bk., 1983; Eszmék a politikában: a nacionalizmus, szerk. [Deák Ágnessel], Pécs, 1994.

[JAKL,ÚMIL]

Breuer János

(Bp., 1932. jún. 8.): zenetudós, zenekritikus.

Erkel Ferenc-díj 1979; A MAOE Zenei Nagydíja 1997.

M.: Kortárs magyar zeneszerzés, 1962; Kodály Zoltán, 1962; Dávid Gyula, 1966; Zene és bábszínpad [Szilágyi Dezsővel és Passuth Krisztinával], 1971; Harminc év magyar zenekultúrája, 1975; Kodály-dokumentumok I. 1910-1944, 1976; Tizenhárom óra Kadosa Pállal, 1978; Bartók és Kodály, 1978; Zenei írások a Nyugatban, szerk., 1978; Kodály-kalauz, 1982; Negyven év magyar zenekultúrája, 1985; Szovjet zene Magyarországon 1920-1945, 1987; A Guide to Kodály, 1991; Fejezetek Lajtha Lászlóról, 1992.

[KK94,KK96,ÚMIL]

Brickner Balázs

(): író.

Budai Gábor-díj 1996.

M.: Reneszánsz, három kisr., 1997.

Brindza Károly

(Topolya, 1919. ápr. 13.): író, helytörténész. [JU]

Svetozar Marković-díj 1963; Topolya Község Októberi Díja 1980; Üzenet-díj 1984; Zsáki József-díj 1983.

M.: Mondd el helyettem, elvtárs. Fejezetek Topolya és vidéke munkásmozgalmának történetéből, Újvidék, 1971; Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1895-1941. I-IV. k., Topolya, 1977, 1979, 1982, 1985; Békétlen rónaság, krónika, Moravica, 1986.

[ÚMIL]

Brodszky Erzsébet [Szappanos Gézáné, Sz. Brodszky Erzsébet]

(Bp., 1907. márc. 10.-Bp., 1983. márc. 19.): műfordító.

Műford.: M. Mendelsson: A mai amerikai irodalom, 1949; Sz. M. Rozenoer: A Vatikán reakciós szerepe a nevelés terén, 1950; P. A. Pavlenko: Itáliai utazás, 1951; P. Cvirka: A testvériség magvetői, elb.-ek, 1952; V. Inber: Elbeszélések, [Árkos Antallal], 1952; J. Janovszkij: Romok között, elb.-ek, 1952; A. G. Maliskin: Istenhátamö­götti emberek, r., 1952; L. Sejnyin: Hadititok, r., 1952; D. A. Furmanov: Felejthetetlen napok és más elbeszélések [Tábor Bélával], 1953; A. Koptyajeva: Ivan Ivanovics, r., 1953; M. Romm: Lenin októbere, irod. forgatókönyv, 1953; B. Zubavin: Családi krónika, elb.-ek, 1953; A. Cserkaszov: Az aranyásó, r., 1954; V. Ivanov: A rajnai várkastély, fant. r., 1954; L. Martovics: A ravasz Panyko, elb.-ek [Gács Andrással, Szirmai Mariannéval], 1954; A. Sz. Szerafimovics: Város a sztyepen, r., 1954; K. A. Fegyin: Európa elrablása, r., 1955; J. Fjodorov: A kőhegyek ura, r., 1956; S. G. Colette: Zsendülő vetés, r., 1958; I. Katajev: A szív, elb.-ek, 1958; G. de Nerval: Sylvie, r., 1958; J. Olesa: Irigység, r., 1958; L. Platov: Hét szál fű országa, r., 1958; Á. Sólem: Tóbiás a tejesember, elb.-ek, 1958; Á. Sólem: Énekek Éneke, r., 1959; N. Adamjan: A jerevani lány, r., 1959; K. A. Fegyin: Fivérek, r., 1959; A. Grin: Bíborvörös vitorlák, elb.-ek, 1959; M. I. Zsesztyev: Aranygyűrű, r., 1960; I. Goff: Nem baj, ha költő nem leszel, r., 1960; A. Sz. Puskin: A pikk dáma és egyéb elbeszélések [Trócsányi Zoltánnal], 1960; A. Grin: Hullámfutó, r., 1961; K. M. Szimonov: Élők és holtak, r., 1961; K. A. Fegyin: Máglya, r., 1963; P. Halov: A 307-es irány, r., 1964; N. Hikmet: Romantika, r., 1964; M. P. Sztelmah: A nagy rokonság I-II. [Terényi Istvánnal], Bp.-Kijev, 1964; M. Z. Thomas: Humbolt amerikai utazása, ifj. r., 1964; O. Fors: Kőbe öltözöttek, r., 1965; F. Mauriac: Viperafészek és más kisregények [Benedek Marcellel, Pór Judittal], 1965; K. M. Szimonov: Nem születtünk katonának, r., Ungvár-Bp., 1965; V. Andrejev: Gyermekkorom, visszaemlékezés, 1966; A. Sir Nevai: Ferhád és Sirin, elb. költemény, 1966; I. Andronyikov: Az N. F. I. rejtélye és más irodalmi kalandok, 1966; R. Chateauneu: Tűzoszlopok, r., 1967; A. Grin: Száz mérföld a folyón, elb.-ek, 1967; Á. Sólem: A kisemberek városa, elb.-ek, 1967; S. G. Colette: Gigi, kisr.-ek, elb.-ek, 1969; Sz. Dangulov: Diplomaták, r., Ungvár-Bp., 1969; A. Vinogradov: A fekete konzul, tört. r., 1969; S. G. Colette: Édenek és börtönök, önéletrajz, 1971; Ny. Jevdokimov: Mese a városlakó Nyurkáról, kisr., 1972; M. Rolnikaite: Három találkozás, r., 1972; A Laima és a két anya. Lett népmesék, 1972; K. M. Szimonov: Az utolsó nyár, r., 1973; Sz. Dangulov: Zárt ajtók mögött, I-II. rész, tört. r., Ungvár-Bp., 1974-1978; O. Honcsar: Emberek és fegyverek, r., Ungvár-Bp., 1974; D. N. Mamin-Szibirjak: Vándorol az erdő, ifj. elb.-ek [Éber Inával], Ungvár-Bp., 1975; F. Mauriac: A méregkeverő, r., 1975; Á. Sólem: A Motl gyerek, r., 1975; S. Schwarz-Bart: Eső veri, szél fújja csoda-Télumée-t, r., 1976; J. V. Trifonov: Türelmetlenség, tört. r., Ungvár-Bp., 1976; Ajbek: Rózsáskert dalosa, r., 1978; W. Schmidli: Az árnyak háza, r., 1978; V. Lams: A bábu és a komédiás, r., 1979; Sz. Dangulov: Döntő hónapok, tört. r., Ungvár-Bp., 1981; M. Gorkij: Ahogy én tanultam, ifj. elb., 1981; R. Ezera: Csak egy nap volt a nyár, r., 1985.

[MÉL4,OSZKK,MNBCD]

Bródy János

(Bp., 1946. ápr. 5.): zenész, szövegíró.

SZOT-díj 1981; A Magyar Művészekért Alapítvány különdíja 1990; Huszka Jenő-díj 1996; Liszt Ferenc-díj 1996.

M.: Jelbeszéd, dalszövegek [vál. Horváth Béla, Mezey Barna], 1983; Bródy János majdnem minden szövege [1986]; Az utca másik oldalán, dalszövegek , 1965-1994 [összeáll. Kiss Miklós], 1994.

[KKZÉ,KK94,KK96,ÚMIL]

Bródy László

(Sátoraljaújhely, 1897. febr. 21.-Bp., 1984. ápr. 23.): költő, műfordító.

M.: Bohóc, v., 1921; A huszonötödik utca, v., 1923; Nap nap után, v., 1925; Bábszínház, v., 1926; Nem kellenek már madarak, v., 1931; Évek seregszemléje, v., 1941; Esztendők, v., 1945; Törpe versek, miniatűrök, 1972; Száz szonett, 1974; Vitéz László alkonya, v., 1976.

[MÉL4]

Brokés Ágnes

(Kaposvár, 1940.): költő.

M.: Jó hely. Versek 1976-1990, 1996.

[MNBCD]

Bruck András

(): író, újságíró.

M.: New Yorkba zárva, r., 1995.

Bruck Edit(h) [eredeti név: Steinschreiber]

(Tiszakarád, 1932. máj. 3.): író, műfordító, újságíró. [1948-tól Palesztina, 1952-től Olaszo.].

M.: Chi ti ama cosi, r., Milánó, 1958 [németül: Frankfurt am Main, 1961; magyarul: Ki téged így szeret 1964]; È Natale, vado à vedere, Milánó, 1962; Andremo in città {Adremo*ÚMIL}, r., Milánó, 1962 [németül: Hamburg, 1965]; Le sacre nozze, r., Milánó, 1969; Due stanze vuote, r., Velence-Padova, 1974; Transit, r., Milánó, 1978 [magyarul: Tranzit, ford. Székely Éva 1988]; Mio splendido disastrom, r., Milánó, 1979 [magyarul: Gyönyörű romlásom, ford. Székely Éva 1994]; In difesa del padre, r., Milánó, 1980; Római lakás haszonélvezettel, r. [ford. Székely Éva], 1996.

[KK,Borbándi,MEIL,KK96,ÚMIL]

Brunauer Hunyadi Dalma [Hunyadi-Brunauer, Dalma; 1949-ig Hunyadi Dalma, 1962-ig Dalma Hunyadi]

(Bp., 1924. febr. 24.): nyelvész, irodalomtörténész, kritikus. [1948-tól USA]

M.: World Literature in Transition, 1960; Literature and Religion, 1971; Dezső Kosztolányi [Brunauer Istvánnal], München, 1983.

[Borbándi,MEIL,HUNG]

buSzabó Dezső

(Hernádszentandrás, 1941. márc. 20.): költő.

M.: Garázsmenet, v., magánkiad., 1991; Mocsár - Minták, v., magánkiad., 1995; Gyermekláncfű, v. magánki­ad., 1997.

Buda Attila

(Zalaegerszeg, 1953. ápr. 12.): könyvtáros, irodalomtörténész.

M.: A Babits család levelezése, szerk., bev. jegyz., 1996; 1956 magyar szépirodalma. 1956 kézikönyve [fő­szerk.: Hegedüs B. András] II. Bibliográfia, 1996; Károlyi István fóti temploma, s. a. r., 1997; Gróf Károlyi István élete, Újpest, 1997 [1998].

Buda Ferenc

(Debrecen, 1936. nov. 3.): költő, műfordító.

Radnóti Miklós-díj 1973; JA-díj 1973; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1979; A Móra Kvk. Nívódíja 1979; SZOT-díj 1988; Az Európa Kvk. Nívódíja 1988; IBBY-díj 1989; Az Év Könyve Jutalom 1992; Nagy Imre-emlékplakett 1993; A Magyar Művészetért Díj 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994; Pro Literatura-díj 1996.

M.: Füvek példája, v., 1963; Ébresszen aranysíp, v., 1970; Kócmadzag, gyv., 1979; Holt számból búzaszál, v., 1982; Csönd, ének, csönd... Buda Ferenc ötven esztendős, v., kritikák, interjú, bibl. [szerk. és bibl. Agócs Sándor], 1986 [!1987]; Évgyűrűk bilincsei, prózai írások, interjúk, 1988; Szép szerelmes szavak, v. vál. 500 év magyar költészetéből, 1988; Csöndország, v., 1991; Egyetlen verseink, 1991; Jeles napjaink, irod. ant., 1991; Hatalmam: nyugalom. Összegyűjtött versek és műfordítások közeli és távoli rokonoktól, v., 1992; Ének a Don hőseiért, v., 1992.

Műford.: Varázsének, török, mordvin, lapp, finn, mari népköltészet, Kecskemét, 1973; A szürke héja, kirgiz népmesék, 1988; A láthatatlan tolvaj, kazah népmesék, 1988.

[DKA,MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,MNBCD]

Budaházi István

(Mérkvállaj, 1951. márc.11.): költő.

M.: Hozzon jó hírt a szél, v., Nyíregyháza, 1985; Kiscsengő, gyv., Nyíregyháza, [1987].

[ÚMIL,MNBCD]

Budai Balogh Sándor

(1919?-Bp., 1990. jan. 6.): író, könyvtáros.

M.: Vad vizek futása. Mozaikok Szabó Dezső kolozsvári életéből, 1984; Szabó Dezső bibliográfia [Hartyányi Istvánnal], 1996.

[OSZKK,MNBCD]

Budai Katalin

(Bp., 1953. dec. 31.): kritikus.

A Művészeti  Alap Kritikusi Ösztöndíja 1986; Greve-díj {Graves-díj*ÚMIL} 1992.

M.: Somerset Maugham világa, kismonogr., 1986.

[KMIK,ÚMIL]

Budai Kulcsár János

(Bp., 1937. júl. 31.): író, költő, újságíró.

M.: Töltött bumeráng, v., humoreszkek, 1992.

[KKH]

Bujdosó Alpár

(Bp., 1935. dec. 18.): költő. [1956-tól Ausztria]

Kassák Lajos-díj [Magyar Műhely, Párizs] 1978; Nagy Imre-emlékplakett 1993.

M.: Zárt világ, vál. elb., Párizs, 1972; 1 és 2 között az Erzsébet-hídon, szövegmontázs, Párizs, 1980; Irreverzibilia zeneon, v., képversek, Párizs, 1985; Vetített irodalom, Párizs-Bécs-Bp., 1993.

[KMIK,MEIL,Borbándi,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bujdosó Bálint [Meskó Lajos, álnév: Kubinyi Géza, Kubinyi G. Lajos, Kubinyi M. Lajos]

(Baja, 1912. ápr. 27.): költő (piarista pap). [USA]

M.: A harmadik csodaszarvas, v., Bécs, 1972; Rovás a romokon, v., Boardman, O., 1987; Trianon, verses ant., vál., Youngstown, O., 1990.

[KATAL,Borbándi,MEIL]

Bulla Károly

(Bp., 1946. jún. 16.): író.

A Műv. Alap Elsőkötetesek Díja 1976.

M.: Majális, elb., 1975.

[KMIK,ÚMIL]

Burány Béla

(Zenta, 1931. febr. 12.): író, néprajzkutató. [JU]

M.: Zentavidéki népballadák, Zenta, 1962; Száraz kútgém, üres válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zen­tán és vidékén [Fábri Jenővel, Tripolsky Gézával], Zenta, 1966; Két szivárvány koszorúzza az eget.  142 népdal Zentán és vidékén [Fábri Jenővel], Zenta, 1969; Rukkolnak a szép zentai legények. 99 katonadal Zentán és vidékén [Fábri Jenővel, Tripolsky Gézával, Bodor Gézával], Zenta, 1972; Hej, széna, széna! 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal, Zenta, 1973; Hallották-e hírét? pásztordalok, rabénekek, balladák, Újvidék, 1977; A Tiszából a Dunába folyik a víz. Vajdasági magyar népdalok [Bodor Anikóval, Bodor Gézával, Gyura Juliannával, Tripolsky Gézával], Zenta, 1978; Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott az életem. Egy parasztasszony önéletrajza, szerk., Újvidék, 1983; Szomjas a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus népmese, gyűjtötte és az előszót írta, Újvidék, 1984, Bp., 1988; Nádsípot fújtam. Vajdasági magyar népi mondókák és játékok apró gyermekeknek, Újvidék, 1987; Piros a tromf. 77 vajdasági magyar erotikus népmese, 1988; A legkisebb királylány kívánsága. 88 vajdasági erotikus és obszcén népmese, Bp., 1988; Bp., 1990; Dél-tiszavidéki vadvirágos hímzés. Vajdasági hímzésminták, Temerin, 1991; Emberek, sorsok, balladák. Így éltünk Dél-Pannóniában, Újvidék, 1991; Emberek, sorsok, katonák. Így éltünk Dél-Pannóniában II., Újvidék, 1994; A menyecske meg a feketerigó. 107 erotikus és obszcén vajdasági magyar népmese, Szeged, 1997; Szakad a part, tan., Újvidék, 1997.

[ÚMIL]

Burány Nándor

(Zenta, 1932. dec. 6.): író. [JU]

Neven-díj 1980; Szenteleky Kornél-díj 1991; A M. Honvédség és a M. Írószövetség irodalmi pályázatának 1994. évi nívódíja; Üzenet-díj 1994.

M.: Homok az aszfalton, v., Újvidék, 1962; Magunk próbaköve. Egy aktivista naplója, publ., Újvidék, 1964; Összeroppanás, r., Újvidék, 1968; Csőd, r., Újvidék, 1970; Különszoba, r., Újvidék, 1972;  Hadjárat, r., Újvidék, 1975; Kamanci Balázs, tört. r., Újvidék, 1977; Keselyűlegelő. Nándorfehérvár megvédésének igaz története, ifj. r., Újvidék, 1979; Guzsaly, tört. r., Újvidék, 1980; Megtorlás, ifj. r., Újvidék, 1984; Cserbenhagyott, r., Újvidék, 1985; Gyümölcsöskert házzal eladó, elb., Újvidék, 1987; Margit-híd, r., Újvidék, 1991.

[KMIK,KKMGY,ÚMIL]

Burger István

(Bp., 1964. jún. 9.): költő, újságíró.

M.: Kazamata-ország, v., Miskolc, 1989 [!1990]; Depresszionizmus, v., Miskolc, 1991.

[KKH]

Burkus Valéria

(Antalfalva, 1917. máj. 2.): író, költő, műfordító. [JU]

Zsáki József-díj 1982.

M.: Elkésett nyár, v., Szabadka {r., Újvidék*ÚMIL}, 1963; Mesélek a zöld disznóról, mesék, Újvidék, 1967; Ibolya. Ferenczi Ibi rivaldafényben, Szabadka, 1970; Furkósbot, ki az üvegből! hangj., Újvidék, 1972; Irány a tenger, ifj. r., Újvidék, 1973; Magamon átszűrve, visszaemlékezés, Újvidék, 1981; Én, a dolgozó háziasszony, szakácsköny és háztartási tanácsok, Szabadka, 1996; Muksi mesék, Szabadka, 1997; Fekete kanári, ifj. r., Szabadka, 1997.

Műford.: Z. Vidaček-Mikić: Homokvár, Újvidék, 1968.

[KMIK,ÚMIL]

Busa Margit

(Bp., 1914. jún. 21.): bibliográfus, könyvtáros, sajtótörténész.

Kazinczy Ferenc Társaság emlékplakettje 1986; Szinnyei József-díj 1998.

M.: A magyar irodalom helyi hagyományai, társszerző, 1955; A Thököly-kódex és kuruckori versei, 1958; Kazinczy Ferenc bibliográfia 1775-1980, Miskolc, 1981; Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése, Győr, 1986; Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849 I-II., 1986; Biblia Kazinczy Ferenc szavaival, 1991; Kazinczy Ferenc utazásai, 1773-1831, szerk., Bp.-Miskolc, 1995; Magyar sajtóbibliográfia 1850-1867, 1996.

[ÚMIL,MNBCD]

Bustya Endre [álnevei: Jászai Andor, Gombos Károly]

(Marosvásárhely, Maros-Torda m., 1927. jún. 29.-Kolozsvár, 1996. dec. 23.): irodalomtörténész, műfordító. [ROM]

Ady Endre-jutalom 1979.

M.: Földrengés előtt, szerk. [Ady-novellák], Bk., 1952; Ady Endre: Novellák I-II., szerk., Mvh., 1957; Ady Endre: Összes novellái, s. a. r., jegyz., 1961; Ady Endre: Vörös felhők alatt, novellák, vál., bev., jegyz., Kvár, 1972; Ady életének és munkásságának időrendje [függelék a Mag hó alatt c. versválogatáshoz], Kvár, 1972; Ady Endre művei, II. köt., szerk., 1977.

Műford.: Volt egyszer, hol nem volt... román népmesék, Bk., 1956; M. Sîntimbreanu: Kicsi hiba - nagy galiba, Bk., 1958; I. Ludo: A tábornok úr kormányoz, r., Bk., 1959; I. C. Drăguşanu: Erdélyi peregrinus, bev., jegyz., Bk., 1973; I. Brad: Emil Isac, új eszmék szószólója [Farkas Lászlóval], Kvár, 1975.

[MIL,ROMIL,ÚMIL,KKACs,RMKK]

Buza Péter

(Bp., 1942. máj. 22.): újságíró.

Kőrösi Csoma Emlékérem 1984, Podmaniczky-díj 1990; Pro urbe Budapest 1994.

M.: A szóbeli közlésmód szerepe a tudományos tájékoztatásban, 1974; Mire való a borravaló?, 1981; Pest-budai történetek, 1983; Kószálunk a régi Pesten, 1986; Szenzációk nyomában a békeidők Budapestjén, 1989; Egy hét Budapesten, 1989, [németül, angolul, spanyolul, olaszul, franciául, 2. kiad. 1993]; Buda-Duna-Pest, 1991; Herminamező története, 1992; Duna-hidak, 1992; Balatonfenyves - fejezetek egy nyaralótelep életéből, 1993; Források és díszkutak, 1994; Palotai tegnapok, 1995; Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója, vál. és szerk., 1994; Egy város játékai, 1996; Fenyves anno..., 1996; Budapest és Szentendre, 1996; Fuit - egy sír regénye, 1996; Pestújhely emlékkönyve, 1997.

[KK94,KK96]

Buzinkay Géza

(Bp., 1941. jún. 21.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud.kandidátusa 1983; Zsámboky János-emlékérem, 1984; Pulitzer-emlékdíj, 1995.

M.: Borsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és karikatúrák a XIX. század második felében, 1983; Műferdítések és poétai rugamok. XIX. századi élclapjaink paródiái és travesztiái, 1983; Kunyhók, paloták, lakóházak, 1984; "Kő se mutatja helyét". A királysírok pusztulása, 1986; Mokány Berci és Spitzig Iczig, Göre Gábor mög a többiek... A magyar társadalom figurái az élclapokban 1860 és 1918 között, 1988; Kis magyar sajtótörténet a kezdetektől 1957-ig, 1993; A magyar sajtó története [Kókay Györggyel, Murányi Gáborral], 1994.

[KK96,ÚMIL]

Büki Attila [Kiss]

(Szombathely, 1948. okt. 7.): költő, festő, újságíró.

Az Országos Béketanács Különdíja 1988.

M.: Arcomon szél söpör, v., Kapuvár, 1978; Szélfútta szavak. Szép szó avagy irodalom az alkoholmentes klubokban, v., elb., 1986 {1984*ÚMIL}; Havas utak szárnyain, v. [franciául is], Békéscsaba, 1987; Üzenetek a Sárga Házból, szerk. [Valkai Zsuzsával], 1988; Mire hazaérünk, v., 1990; Télidő, gyv., 1992; A gondolattól a meg­valósulásig, alapismeretek újságíróknak [Végh Miklóssal és Szalai Máriával], 1992.

[KMIK,ÚMIL,MNBCD]

Büky Béla

(Bp., 1928. nov. 22.-Bp., 1998. ápr. 2.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1977; Akadémiai Díj 1996.

M.: A fővárosi keresztnévadás hatóerői, 1961; A Jankovich Miklós-féle katalógusgyűjtemény, mint ismeretlen, 1712 előtti régi magyar könyv- és variánsadatok forrása, Szfvár, 1966; Három színműfordítás az első magyar színtársulatok korából, Szfvár, 1967; A beszédtanítás pszichológiája, 1973; Nyelvi képességek, fogalomkincs, megértés [Egyed Andrással, Pléh Csabával], 1984; A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban, 1996.

[MNBCD,OSZKK]

Büky László

(Nagykanizsa, 1941. okt. 7.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1984.

M.: "A szív idézete: líra". A szív főnév használata Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében, Szeged, 1982; Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó [másokkal], 1987; Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében, 1989.

[MTAA,ÚMIL,MNBCD]