CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

CZIGÁNY LÓRÁNT [álnév: Girnóczy Antal]

(Sátoraljaújhely, 1935. jún. 3.): irodalomtörténész. [Anglia]

Az irodalomtud. doktora (London) 1965, 1998 (Bp.); Bárczi Géza-díj 1981; Szirmai Endre-díj 1988; A Miskolci Egyetem díszdoktora 1995; Pro Literatura díj 1997; Kortárs-díj 1997.

M.: The Béla Iványi-Grünwald Collection of Hungarica, bibl., London, 1967; The László Waltherr Collection, bibl., London, 1969; Angyal Dávid: Emlékezések, szerk., London, 1971; A túlsó partról. Révai András válogatott írásai, szerk., London, 1975; A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914, monogr., 1976; Új Látóhatár repertórium 1950-1975, összeáll., München, 1976, pótkötet 1976-1987, München, 1988; Mérlegen. Irodalmi, történelmi és szociológiai tanulmányok, szerk., Utrecht, 1978; Cs. Szabó László irodalmi munkássága [In: Cs. Szabó László: Hűlő árnyékban], bibl., összeáll., Bern, 1982; The Oxford History of Hungarian Literature from the Earliest Times to the Present, Oxford, 1984; Önarcképünk sorsunk tükrében 1945-1949, szerk. [Tóth Miklóssal], Utrecht, 1984; Szabó Zoltán: Ősök és társak, szerk., Bern, 1984; Szabó Zoltán: Terepfelverés, s. a. r., bev., Bern, 1987; "Nézz vissza haraggal!". Államosított irodalom Magyarországon 1946-1988, tan., 1990; Siklós István: Világ világossága mögöttem, vál. művek, szerk., Bp.-London, 1992; Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról, 1994; Cs. Szabó László: A tág haza. Összegyűjtött versek, szerk., jegyz., 1995; Pajzán Toldi, 1997.

[KMIK,MEIL,Borbándi,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

CZIGÁNY LÓRÁNT