D

Dácsi Farkas József

(1951): költő.

M.: A Glóbusz úrnője, v., Békéscsaba, 1991.

Daday Loránd [álnevei: Székely Mózes, Derzsi Mihály, Kovács Bálint]

(Beszterce, Beszterce-Naszód vm., 1893. nov. 6.-Dés, 1954. júl. 23.): író. [ROM]

M.: Zátony [Székely Mózes néven], r., 1931 (Youngstown, Ohio, 19802); Csütörtök [Székely Mózes néven] r., 1935; Kié az ország? [Székely Mózes néven], d., 1944; Malomszeg [Kovács Bálint néven], elb., Bk., 1954 (uo., 19572); A lápon át, elb., Bk., 1970.

[ROMIL,MÉL1,ÚMIL]

Dali Sándor

(Szováta, Maros-Torda m., 1930. jún. 29.): újságíró. [ROM]

M.: Le a kalappal, ifj. r., Bk., 1967  [németül: 1968] {1965*ROMIL}; Mindenki viselkedik, publ., Bk., 1978.

[ROMIL,RMKK,KKACs]

Dallos István

(Nyitra, 1901. dec. 26.-Felsődobok, 1972. márc. 26. {ápr. 21.*ÚMIL}): szerkesztő, újságíró. [Szlovákia]

M.: A nyitrai írók könyve, ant., Nyitra, 1935; Szlovenszkói magyar írók antológiája I-IV., szerk. [Mártonvölgyi Lászlóval], Nyitra, 1937; A Híd vallomása, emlékirat, Pozsony-Bp., 1969.

[MIL,MÉL3,ÚMIL,CSMIL]

Dallos Sándor

(Győrszentmárton, 1901. okt. 31.-Bp., 1964. márc. 10.): író.

Baumgarten-díj 1938; JA-díj 1953.

M.: Gomblyukban piros virág, r., 1931; Betegek, r. és elb.-ek, 1932; Dunántúli legendás könyv, elb., 1937; Mint a kóbor kutyák, elb., Debrecen, 1938 {Mint kóbor kutyák*, 1938*ÚMIL,1935*KMIK,MÉL1}; Az ember nyomában, önéletrajzi r., 1938; A vándor elindul, önéletrajzi r., 1938; A fehér ménes, elb., 1940; Mezei mirákulum, elb., 1940; Álom, r., 1941; Nagy János megadja magát, r., 1942; Csavargók, r., 1943; A nap szerelmese, életrajzi r. [Munkácsy Mihályról], 1957; Az aranyecset, életrajzi r. [A nap szerelmese c. r. folytatása], 1958; A déli szél, egyfelv. és elb., 1960; Támadás a Szellő utcában, elb., 1975; Fújt a szél, kisr., elb., karcolatok, 1978; Élet az ecetfák alatt, elb., 1981; Sátorom az ég, kisr., elb., Pozsony-Bp., 1986; Munkácsy I-II., r., 1993.

[MÉL1,ÚMIL,KMIK,MNBCD]

Dallos Szilvia

(?, 1935. jan. 30.): színész.

Balázs Béla-díj 1979.

M.: Illemberke történetei az óvodában, 1991; Forgatások mosolya. Anekdoták a magyar film történetéből, 1995; Cukorkásüveg. Élni a világ szélén, kisr., elb., 1997.

[Színészlexikon,MNBCD]

Dalos György [Dalos György Alfréd]

(Bp., 1943. szept. 23.): író, költő, műfordító.

A Magvető Kvk. Nívódíja 1990; Adalbert von Chamisso-díj (Bajor Szépművészeti Akadémia) 1995.

M.: Szavaink születése, v., 1964; Meine Lage in der Lage, v., történetek, Berlin, 1979; Neunzehnhundertfünf­undachtzig, v. [magyarul 1982, angolul, franciául, dánul, svédül, japánul és törökül is megjelent], Berlin, 1982; Előtörténetek, elb., 1983; A cselekvés szerelmese. Duczynska Ilona élete, 1984; Kurzer Lehrgang, langer Marsch, dokumentumr., Berlin, 1985; magyarul: Hosszú menetelés, rövid tanfolyam, r., 1989 {1988*KK96}; Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában [másokkal], 1986; Mein Grossvater und die Weltgeschichte. Eine Dokumontage, Berlin, 1985; Archipel Gulasch, Bréma, 1986; A körülmetélés, r., 1990; Ungarn - vom roten Stern zur Stephanskrone, esszé, 1991; Proletarier aller Länder, entschuldigt mich, viccgyűjtemény, 1993; A kulcsfigura, r., 1995; Gast aus der Zukunft, esszé, 1996.

Műford.: Ny. A. Csukovszkij: Uszály és égbolt, r., Ungvár-Bp., 1970; A. A. Naszibov: "Labirintus-akció", kémr., 1970; J. Sz. Szemjonov: A Stirlitz-dosszié, kémr., 1971; H. Thürk: Singapore, dok.r., 1973; J. Z. Vorobjov: Az idegháború katonája, életrajzi r., Ungvár-Bp., 1973; H. M. Enzensberger: A havannai kihallgatás, dok. d., 1974; K. Pickshaus-D. Raulf: Osztályharcok a mai Nagy-Britanniában, 1974; V. I. Csujkov: A harmadik birodalom bukása, visszaemlékezés, 1975; U. K. Kekkonen: A finn külpolitika útja, 1975; M. Ny. Tuhacsevszkij válogatott művei, 1975; A második világháború története. 1939-1945. 1. köt. [Nádor Tiborral], 1976; D. A. Volkogonov: A szovjet tiszt etikája, 1976; P. N. Fedosev: A filozófia és a tudományos megismerés, 1982; Az orosz tolvajvilág és művészete, 1994.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Dalos László

(Pesterzsébet, 1924.): író, kritikus, műfordító.

Krúdy Gyula-emlékérem 1994.

M.: K. G. Pausztovszkij: Fehér szivárvány, elb.-ek, vál., 1971; K. G. Pausztovszkij: Messzi-bolyongás, útirajzok, vál., ford., 1974; Pausztovszkij világa, tan., 1979.

Műford.: K. G. Pausztovszkij: A pilóta naplója, kalandr., Bp.-Ungvár, 1967; K. G. Pausztovszkij: Romantikus, r., Bp.-Ungvár, 1970; K. G. Pausztovszkij: Jegyzetek a cigarettásdobozon, esszék, összeáll. [Szőllősy Klárával], 1971; K. G. Pausztovszkij: Az aranyrózsa, vallomások, megemlékezések [Szőllősy Klárával], 1973; G. Verdi: Er­nani. Opera 4 felvonásban [szöveg: Francesco Maria Piave], 1979; K. G. Pausztovszkij: Romantikusok, r., 1984.

[MIL,OSZKK,MNBCD]

Dalos Margit

(Bp., 1938. szept. 20.): író.

M.: Szénszünet Kapernaumban, r., 1993.

[ÚMIL,MNBCD]

Dalos Rimma [eredeti név: Rimma Dalos-Truszova]

(Verhoturje [SZU], 1944. ápr. 20.): költő, műfordító.

M.: Nélküled én, v. [bilingvis kiad., ford. Veress Miklós és Tandori Dezső], 1988.

Műford.: Eszmék, tervek, épületek. Szovjet építészet 1917-1932, 1977; N. R. Erdman: Drámák [Harsányi Évával], 1990.

[KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Dán Dalmát [Dalmáth Ferenc, eredeti név: Fényes István]

(-Izrael?? , 1991. máj. ?): műfordító. [1968-tól Izrael]

M.: Krapekok, humoreszkek, karikatúrák [Réber Lászlóval], 1966 [Dalmáth Ferenc néven]; Pesti panaszkönyv, humoreszkek, karikatúrák, tréfák [Kaján Tiborral], 1966 [Dalmáth Ferenc néven]; Bibliographia Hungarica-Ju­daica. Magyar-zsidó bibliográfia, 1945-1990, 1991.

Műford.: [Kishont Ferenc] E. Kishon: 100 új humoreszkje, Tel-Aviv, 1975; E. Kishon: Veszett ernyő nyele, humoreszkek, karcolatok, 1984; E. Kishon: Az eszed tokja, humoreszkek, 1986; E. Kishon: A zanyja Krausz, humoreszkek, 1988.

[OSZKK]

Dán Judit

(Orosháza, 1976. júl. 15.): költő.

M.: Fűzfából tűz, v., Orosháza, 1994.

Dán Róbert

(Bp., 1936. júl. 25.-Bp., 1986. márc. 27.): könyv- és irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1972, doktora 1982.

M.: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és héber nyelv Magyarországon, tan., 1973; Péchi Simon világképe és forrásai, 1975; Matthias Vehe-Glirius and the Radical Reformation, 1979; Válaszuti György: Pécsi disputa, bev. és jegyz. [Németh S. Katalinnal], 1981; Accumulated Index of Jewish Bibliographical Periodicals, Bp.-London, 1979; Bogáti Fazakas Miklós: Psalterium, s. a. r. [Szabó Gézával], 1979; Matthias Vehe-Glirius: Life and Work of a Radical Antitrinitarian with His Collected Writings, Bp.-Leiden, 1982; Matthias Vehe-Glirius: Istenismeret és más írások, vál., jegyz., utószó, 1984; A szombatos ideológia és Péchy Simon irodalmi munkássága, 1987.

[ÚMIL,OSZKK,MNBCD,MÉL4]

Dancs István

(Bp., 1948. máj. 28.): író.

M.: Randori, kisr., elb., 1986; Pornó, elb., 1988.

[KMIK]

Dáné Tibor

(Kolozsvár, 1923. márc. 24.): író. [ROM]

Az Illyés Gyula Alapítvány Díja 1992; A M. Honvédség és a M. Írószövetség nívódíja 1997.

M.: Athá-Rá, a fáraó írnoka, tört. r., Bk., 1958; Vadvirágszelídítő, tan., Bk., 1958; Háromemeletes túlvilág, Bk., 1964; Kortársaim, a gyermekek, ifj. elb., Bk., 1965; Hüvelyk Matyi családfája. A mesehősök származása, tan., Bk., 1967; A Tau-Ceti hívójele, tud.-fantasztikus r., Bk., 1968; Akinek nincs árnyéka, bűnügyi r., Kvár, 1970; Az aranyhármas. Válogatás a mai román ifjúsági prózából, vál., előszó, jegyz., Kvár, 1972; Farkasűző furulya. Válogatás a hazai magyar ifjúsági prózából, vál., előszó, jegyz., Kvár, 1973; Kulturkuriózumok kalendáriuma, Kvár, 1973; Négy tenger hajósa, ifj. r., {Bk.*ÚMIL} 1973; Egy gazdátlan püspöki szék. Válogatás a XX. sz. antiklerikális irodalmából, vál., előszó, jegyz., Kvár, 1974; A varázsvessző lovagja. Schroff úr, a barátom által hitelesített és jóváhagyott szöveg alapján közreadott tanúvallomás, r., Kvár, 1978 (Bp., 19872); A fáraó igazlátó szeme, tört. ifj. r., {Bk.*ÚMIL} 1979; Az évszázad bűnügye, r., Bp., 1982; Száz szerelmes szonett, antol., vál., Kvár, 1984; Marco Polo utazásai, vál., bev., jegyz., Bk., 1986; Kolombusz hadinaplója, bev., jegyz., Bk., 1988; A Kajántető kincse, elb., Bk., 1989.

Műford.: A. Mihale: Félelmes éjszakák, elb., Bk., 1959, A. Mihale: Találkozások, elb., 1960; M. Novicov: Doftánai történetek, Bk., 1961; I. L. Caragiale: Színdarabok [Kiss Jenővel, Méhes Györggyel], Bk., 1961; J. Verne: A Barsac-expedíció különös története, Bk., 1978; J. Verne: Az aranyvulkán, Bk., 1982.

[MIL,ROMIL,KKMGY,KMIK,ÚMIL,KKACs,RMKK,OSZKK,MIB8]

Dániel Anna [Kerékgyártó Jánosné]

(Bp., 1908. júl. 10.): író, műfordító, irodalomtörténész.

A Móra Kvk. Nívódíja 1979; Gorkij-díj 1980; JA-díj 1983; Az Európa Kvk. Nívódíja 1985; IBBY-díj 1989.

M.: Flóra, r., 1931; Valahogy élni kell, r., 1933 {1931*ÚMIL}; Márta szerencséje, r., 1933; Erzsébet királyné, ifj. r., 1937; István király útja, ifj. r., 1938 {István Mihály útja* ÚMIL}; Angyalkert. Brunszvik Teréz élete, ifj. r., 1940; Racine, tan., 1941; Ibsen, tan., 1955; Ibsen [átdolgozott kiadás], 1966; Diderot, életrajzi r., 1971; Hiányzik Szecső, ifj. r., 1973 [csehül: Prága, 1978]; Margot királyné gobelinjei, ifj. r., 1974; Meneküljön, aki fél, r., 1977; Roland polgártársnő, életrajz, 1977; Találkozások napja, ifj. r., 1977; Karambol, ifj. r., 1979 [lettül: Riga, 1986, lengyelül: Varsó, 1986]; George Sand, életrajz, 1980; A világ színpadán, életrajz, 1982; Az együttes, ifj. r., 1983; George Sand világa, életrajz, 1985; Így élt Türr István, életrajz, 1985; Teréz küldetése [Brunszvik Teréz életregénye, az Angyalkert c. r. 2. kiadása], 1986; Diderot világa, kismonogr., 1988; Schiller világa, kismonogr., 1988; Széllovasok, ifj. r., 1988 {1989*ÚMIL}; Toll és trónus, r., 1989.

Műford.: G. Sand: A kis Fadette, r., átd., 1929; M. Blank-Eismann: A táncosnő, r., 1933; A. M. Jokl: Basilius Knox csodálatos találmányai, ifj. r., 1949; A. Kedros: Új virág, r., 1956; A. Daudet: Numa Roumestan. Párizsi erkölcsök, r., 1958; J. Valles: Szemben a világgal, r.-trilógia [Lányi Viktorral], 1959; R. Gary: Lady L., r., 1965; É. Zola: Munka, r., 1965; R. Rolland: Robespierre, d., 1966; J. Husson: Herbeleau lova, r., 1967; Y. Gandon: Jacquette a vészben, tört. r., 1968; C. Etcherelli: Elise vagy az igazi élet, r., 1969; E. F. Vidocq: Egy kalandor a múlt századból, visszaemlékezés, 1970; R. Andrieu-J. Effel: Képes francia történelem, 1971; Vercors: A Meduza tutaja, r., 1971; S. G. Colette: Kóborélet és más kisregények [Brodszky Erzsébettel, Rajman Katalinnal], 1972; J. Duclos: Harcaim, emlékeim, 1. rész [Gergely Pállal, Józsa Péterrel], 1974; C. Dulong: A szerelem a XVII. században, 1974; P. Guimard: Az élet dolgai, kisr., 1978; K. Waldheim: Nehéz mesterség, 1979; C. Arnothy: Afrikai szél, r., 1990; Német elbeszélők, 1990; C. McCullough: Róma első embere I-II., r., 1991; E-F. Vidocq: Emlékiratok, 1992; E. H. J. Gombrich: Rövid világtörténet fiataloknak az ősidőktől a közelmúltig, 1992; Ch. de Gaulle: Háborús emlékiratok [Losonczi Já], 1997; S. Zweig: Elbeszélések [másokkal], 1997.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Dániel Ferenc

(?, 1937. okt. 8.): kritikus.

M.: Kortársunk a film, esszék, szerk. [1985]; Milos Forman, filmogr., 1988; Ah Amerika! Dokumentumok a kivándorlásról, 1896-1914 [Orosz Istvánnal], 1988; Négykézlábtrappban, r., 1988.

[HungÉrt1990-93,MNBCD]

Dánielisz Endre

(Nagyszalonta, Bihar m., 1925. ápr. 6.): irodalomtörténész, író. [ROM]

M.: Arany János: Toldi, Toldi estéje, szerk., előszó, Bk., 1964; Arany János-emlékek Nagyszalontán, Bk.-[Bp.], 1984 {1982*KK96}; "Szülőhelyem, Szalonta..." Tanulmányok, esszék Arany János köréből, Nagykőrös, 1992; Arany János a szalontai iskolában, 1992; Nagyszalonta jeles szülöttei, Gyula, 1993; Szalontai séták. Barangolás múltban és jelenben, Nagyvárad, 1993; A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke, önéletrajz családtörténettel, Nagyvárad, 1994; "És áhitattal ejtsétek a szót". Száz nyelvművelő cikk, Nagyvárad, 1997.

Szerk.: Arany János összes művei. 13. kötet. Hivatali iratok, s. a. r. [másokkal], Bp., 1966; Kalevipoeg. Szemelvények az észt nép hőskölteményéből, elmeséli D. E., Bk., 1970; Arany J.: Toldi - Toldi estéje, bev., függelék, Kvár, 1976; Tompa Mihály: Válogatott versek és levelek, vál., előszó, függelék, Kvár, 1977.

[MIL,ROMIL,ÚMIL,KK96,KKACs,RMKK,MNBCD]

Dankanits Ádám

(Kolozsvár, 1932. jan. 2.-Bukarest, 1977. márc. 4.): történész, könyvtáros, újságíró. [ROM]

M.: Coménius válogatott írásai, s. a. r., Bk., 1971; A XVI. századi olvasmányok, Bk., 1974; A hagyományos világ alkonya Erdélyben, 1983.

Műford.: Erasmus világa, társford., Bk., 1972 {1970*MÉL3}; M. Maliţa: Eszmék faggatása [Farkas Lászlóval], Bk., 1976.

[ÚMIL,ROMIL,MÉL3]

Dankó Imre

(Bp., 1922. jan. 22.): etnográfus.

A néprajztud. kandidátusa 1967, doktora 1989; Kiváló Tanár 1952; Szocialista Kultúráért 1955, 1959; Kiváló Népművelő 1964; Móra Ferenc-emlékérem 1976; Bessenyei György-emlékérem 1979; A Munka Érdemrend arany fokozata 1982; Dimitrov-emlékérem (bolgár) 1982; Cirill és Metód Rend (bolgár) 1986; Györffy István-emlékérem 1988; Bél Mátyás-emlékérem 1995.

M.: A sárospataki járás története, Miskolc, 1955; A Sajó-Hernád melléki hajdútelepek, Sárospatak, 1955; Szépha­lom, Sárospatak, 1956; Túrkeve kutatása, Túrkeve, 1957; Túrkeve története 1945-ig [Györffy Lajossal, Veress Évá­val], 1957; Nyírbátor hajdúváros, Nyírbátor, 1957; Baja irodalma, Baja, 1957; A Körösköz-Bihari hajdúság, Gyula, 1959; Kötegyán [Korek Józseffel], Gyula, 1960; Szakál Lajos, Gyula, 1961; Petik Ambrus: Békés megye leírása, 1784, szerk., Gyula, 1961; A gyulai vásárok, Gyula, 1963; A gyulai fazekasság, Gyula, 1963; Ismeretlen török kép Gyula váráról, Gyula, 1966; Változások a magyar parasztság (dél-bihari síkság) életmódjában, 1967; A magyar­hertelendi női fazekasság, Pécs, 1968; The Functions of Hungarian Fairs, 1971; Bajomi krónika, ant., szerk., Biharnagybajom, 1973; Csengeri krónika, ant., szerk., Csenger, 1975; Bagosi krónika, ant., szerk., Hajdúbagos, 1976; A Dériek, a Déri-gyűjtemények, Debrecen, 1977; Opuscula Ethnographi­ca, vál. tan., 1977; Csenger története [Fábián Lászlóval], Mátészalka, 1978; Vándorlás és árucsere, 1979; Békés Város néprajza, szerk., Békés, 1983; Árucsere és migráció, 1986; Rendkívüli vételformák, szerzési módok, 1988; A javak cseréjének néprajza, 1991; Régi vásáraink világa, 1992; Nagyecsed, Debrecen, 1994; Püspökladányi tanulmányok, Püspökladány, 1996.

[KK94,KK96]

Dános Miklós

(Marosvásárhely, Maros-Torda m., 1923. jan. 16.-Bonn, 1996. szept.?): újságíró, író. [ROM, 1974-től NSZK]

M.: A gyorsfémvágó, riport, Bk., 1951; Marosszéki krónika. Riportok a Magyar Autonóm Tartományból [románul is], Bk., 1953; Lengyel földön, rip. [Kovács Györggyel, T. G. Maiorescuval, Sütő Andrással], Mvh., 1956; Két hét a Dunán, útinapló [Marosi Barnával], Mvh. {Bk.*ROMIL}, 1957; Üzenet a tetőről, riportr., Mvh., 1959 {Bk.*ÚMIL}; Így történt, riportok, Bk., 1960; Nyugtalan part, r., Bk., 1961; Kettős vetítés. Grivicai krónika, irod. riport, Bk., 1963; Tirgu-Mureş, útikönyv, Bk., 1966; Halálűző. Kortársak Salamon Ernőről, szerk., Bk., 1968; Utójáték, kisr., Bk., 1969 [románul: 1971]; Árvízkönyv, 1970. május 13.-június 10., tudósítások, interjúk, fényképek [Kacsó Judittal], Bk., 1970; Hibaigazítás, r., Bk., 1972.

Műford.: H. Liman: Régi idők, új tavaszok Bukarestben, Bk., 1963.

[MIL,MEIL,ÚMIL,ROMIL,KMIK,OSZKK,MIB8]

Danyi Gyula

(Nemti, 1926. ápr. 20.): költő.

M.: Nyár elé, v., 1956.

[MIL,MIB8,ÚMIL]

Danyi Magdolna

(Palics, 1950. nov. 10.): költő, irodalomtörténész, kritikus. [JU]

Sinkó Ervin-díj 1973; Üzenet-díj 1993; Híd Irodalmi Díj 1996.

M.: Sötéttiszta, v., Újvidék, 1975; Czóbel Minka, tan., Újvidék, 1980; Rigólesen, v., Újvidék, 1988; Paul Celan metaforikus főnévi szóösszetételeinek értelmezéséhez, tan., Újvidék, 1988; Palicsi versek [utószó Nádas Péter], v., Újvidék, 1996.

[KMIK,ÚMIL]

Darabos Pál

(Békéscsaba, 1931. márc. 2.): könyvtáros.

M.: Hamvas Béla (1897-1968): Közös életrend. Válogatás esszéiből és életművének teljes bibliográfiája, bev. és bibliogr. [előszó: Kiss Jenő, szerk. Báthory János], 1988; Hamvas Béla - Egy életmű fiziognomiája, 1997-, 1/1. Terra incognita - A pálya kezdete (1897-1926), 1997; 2/1. A lényegkereső (1926-1948), 1997.

Műford.: R. Guemon: A keleti metafizika, ford., utószó, index [További cím: A Lény sokféle állapotának metafizikája], 1993.

[MNBCD]

Darányi Sándor

(Bp., 1951. szept. 24.): etnográfus, könyvtáros.

A néprajztud. kandidátusa 1994.

M.: Ókori keleti epikus szövegek összehasonlítása számítógéppel, 1986; Maszk és más, elb. [Vajda Lajos grafikáival], 1992.

[MNBCD]

Darázs Endre

(Bp., 1926. febr. 15. {26.*KMIK}-Bp., 1971. jún. 29.): költő, író, műfordító.

JA-díj 1950, 1952.

M.: Kunyhó, füsttel, v., 1947; Vasszobor, v., 1948; Martinkemencétől a kenyérig, elbeszélő költemény, 1949; Fiatalok, v., 1950; Üdvözlet, v., 1952; Tüzek tánca, v., 1955; Erőd utca, v., 1956; Rosszban-jóban, v., 1958; Valaki, villámfénynél, v., 1960; Portré ezüstkeretben, v., 1964; Szarvasok futása, vál. v., 1966; Egy főkönyvelő hegedül, v., 1972; Vashold. Csillaghajó. Tigrisemberek, tud.-fant. r.-ek és elb.-ek, 1975.

[MIL,MÉL3,ÚML,ÚMIL,KMIK,MIB8,OSZKK]

Darázs László

(): író.

M.: Kusid, tört. r., Kaposvár, 1994.

Darkó István [Székely István]

(Szentendre, 1902. márc. 19.-Bp., 1972. aug. 6.): író, publicista, lapszerkesztő.

Csehszlovák Állami Díj 1936.

M.: Két ember, egy árnyék, elb., Losonc, 1925; A legnagyobb úr, elb., Kassa, 1926; Zúzmara, r., Berlin, 1926; Szakadék, r., Kassa, 1928; A felhők hőse Pákozdon, ifj. r., Berlin, 1929; A szép ötvöslegény. A ferdetorony, r.-ek, Kassa, 1929; Égő csipkebokor, r., 1935; Deszkaváros, r., Pozsony, 1938; Kassai legenda, Kassa, 1941; Magyar hegyek népe, elb., Kassa, 1943; Romok és fények, elb. [összeáll.: Turczel Lajos], Pozsony-Bp., 1969.

[ÚMIL,CSMIL,MÉL3,OSZKK]

Darkó István

(Kolozsvár, 1954. máj. 4.- Nagyvárad, 1982. szept. 7. {1983. szept. 5.*KMIK}): költő. [ROM]

M.: A következő pillanatban. Fantasztikus történetek, Bk., 1981.

[KMIK]

Darvas Ferenc

(1936): költő.

M.: Korállszínű ég, v., Szekszárd [1990]; Fekete-fehér körök, v., Debrecen, 1991; Sirályfiak, v., Szekszárd, 1992; A lélek csendje, v., Szekszárd, 1993; Gondolat-LÉT, v., Szekszárd, 1994; Vásárlátogatás, v., Szekszárd, 1996; Pírral szegezett égbolt, v., Szekszárd, 1997; Katicabogár, ... zsiráf és a többiek, v., Szekszárd, 1997; Fintor, szatíra, Szekszárd, 1997.

Darvas József [Dumitras]

(Orosháza, 1912. febr. 10.-Bp., 1973. dec. 3.): író, újságíró, szerkesztő, (politikus).

Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata 1947; A Magyar Népköztársaság Érdemrendje 1948; Kossuth Érdemrend 1948; Kossuth-díj 1956, 1960; Szocialista Hazáért Érdemrend 1967; A Munka Érdemrend arany fokozata 1968; A Munka Vörös Zászló Érdemrendje 1970; SZOT-díj 1970.

M.: Fekete kenyér, r., 1934; Vízkereszttől Szilveszterig, r., 1934; Állomás, r., 1935; Gyermekéveimből, elb., 1936; A legnagyobb magyar falu, szociogr., 1937; A törökverő, tört. r., 1938; Egy parasztcsalád története, r., 1939; Máról holnapra, r., 1939; Elindult szeptemberben, r., 1940; Harangos kút, tört. r., 1942; Szakadék, d., 1943; Város az ingoványon, szociogr., vallomás, 1945 [bolgárul: Szófia, 1976]; Hazafias nevelés iskoláinkban, tan., 1952; Képzőművészetünk időszerű kérdéseiről, tan., 1954; Új népért, új kultúráért, cikkek, beszédek, 1956; Tiszántúl, szociogr., r., útijegyz., 1957; Kormos ég, d., 1959; Országúton, városon, riportok, cikkek, 1960; Hajnali tűz, d., 1961; Végig a magyar Szaharán, rajzok, cikkek, tan.-ok, 1961; Részeg eső, r., 1963, d., 1964; A térképen nem található, d., 1969; Életműkiadás: Fekete kenyér - Vízkereszttől Szilveszterig - Máról holnapra, r., 1966; Gyűjtőlencse, riportok 1936-1944, 1968; Az író vizsgája, tanulmányok, cikkek, 1968; Zrínyi, d., 1968; A legnagyobb magyar falu - Egy parasztcsalád története - Város az ingoványon, szociográfiák, 1969; Elindult szeptemberben, r., 1970; Októberi köd - Állomás, r., 1970; Részeg eső, r., 1972; A térképen nem található - Pitypang - Részeg eső, d. és esszé, 1974; Darvas József ifjúkori levelei, s. a. r. Beck Zoltán, Békéscsaba, 1978; Darvas József ifjúkori költeményei, s. a. r. Beck Zoltán, Békéscsaba, 1982; A léleknek kenyere, cikkek, tan.-ok, előadások, interjúk, 1982.

[MIL,MÉL3,ÚMIL,KMIK,MNBCD]

Darvas Szilárd

(Bp., 1909. nov. 30.-Bp., 1961. márc. 9.): költő, író, humorista.

M.: Tánc a kép körül, tragikomédia, Rákospalota, 1930; A tündérek karácsonya, d., Rákospalota, 1930; Ember az óramutatón, v., 1934; Ördögsziget, v., 1939; A csodálatos papagáj, irodalmi paródiák, 1947; Ugyanaz viccben, humoreszkek, 1950; Mackó pajtás elindul, kisr., 1950; Állami Áruház, vígjáték [Barabás Tiborral és Gádor Bélával], 1954; Tréfás kalauz, humoreszkek, 1955; Nevetni is lehet!, szatírák, humoreszkek, 1959; Bízisten nem kötekedem, humoreszkek, paródiák, 1961; Ne hagyjatok!, v., 1962; Hogy köhögjünk - mit köhögjünk...?, humoreszkek, 1967; A Patyomkinnál fogok jelentkezni, humoreszkek, 1987.

[MIL,MÉL1,ÚMIL,KMIK]

Darvasi László [álnév: Szív Ernő]

(Törökszentmiklós, 1962. okt. 17.): költő, író, újságíró, szerkesztő.

A Beszélő c. lap Különdíja 1992; Szinnyei Júlia-emlékdíj [1993. évi] 1994; Déry Tibor-jutalom 1993; Az Év Könyve Jutalom 1994; Szép Ernő-jutalom 1994; Krúdy Gyula-díj (Soros) 1996; Alföld-díj 1996; JA-díj 1998.

M.: Horger Antal Párizsban, v., 1991; A portugálok, v. és elb.-ek, 1992; A Borgognoni-féle szomorúság, elb. gy., Pécs, 1994; A vonal alatt, elb.ciklus, Szeged, 1994; A veinhageni rózsabokrok, elb., Pécs, 1994; Vizsgálat a rózsák ügyében, d., 1994; A Kleofás-képregény, elb., Pécs, 1995; Határ-járás: Darvasi, Márton, Kukorelly mű­vei [kétnyelvű, német-magyar kiadás], Pécs, 1996; Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?, r., Pécs, 1997.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]

Darvay Nagy Adrienne

(Nagyvárad, 1958. márc. 22.): színháztörténész.

M.: Köszöntünk színház, szép tündérvilág! Jelenetek a magyar hivatásos színjátszás 200 éves történetéből, 1990; A mesebeli szent madár. Képek a kolozsvári hivatásos magyar színjátszás 200 éves történetéből, Bp.-Kvár, 1992; Csiky Gergely válogatott drámái, vál., utószó [további cím: A proletárok; Szép leányok; Buborékok; A jó Fülöp; A nagymama], 1997. 

Dávid András

(Orlód, 1935. jan. 31.-Újvidék, 1996. aug. 2.): irodalomtörténész, műfordító. [JU]

A Jó Pajtás Aranyplakettje 1972; A Jugoszláv Művelődésügyi Minisztérium Ezüst- és Aranyjelvénye 1980; A Népért Tett Szolgálatok Ezüst Csillagos Érdemrendje 1980; A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület posztumusz díja 1996.

M.: Mostovi uzajamnosti [A kölcsönösség hídjai,  a magyar-délszláv művelődési és irodalmi kapcsolatok áttekintése szerbül], tan., Újvidék, 1977; Délszláv epikus énekek, magyar történeti hősök, tan., Újvidék-Bp., 1978; Nyelv és varázs, értekezés, Bp., 1980; Egyazon égtájon. Fejezetek a magyar-délszláv és délszláv-magyar kapcsolattörténet köréből, Újvidék, 1993; Nyelvünk, édes anyanyelvünk, 1995.

Szerk.: Fehér Ferenc: Szívemben nyugvó tengerek, vál, v., szerk., Újvidék, 1973 [szerbül: 1981]; Magasan repül a daru. Magyar népdalok könyve, ant., szerk., Újvidék, 1980; 2. röv. kiad. 1989; Hol volt, hol nem volt. Válogatás a jugoszláv népek és nemzetiségek mesekincséből, szerk., Újvidék, 1981; Liliomról pergő harmat. Válogatás a magyar népballadák és műballadák köréből, vál., Újvidék, 1987.

Műford.: V. Nazor: Gyermekek könyve, v., ford. és utószó, Szabadka, 1961; V. Nazor: A fehér szarvas, r., Újvidék, 1980.

[KMIK,MIB8,ÚMIL]

Dávid Antal [írói név: 1944-ig Dávid Iván]

(Kézdivásárhely, Háromszék vm., 1913. júl. 30.-Bp., 1988. júl. 26.): író, újságíró.

Minisztériumi Nívódíj 1973, 1982; IBBY-díj 1985; Munka Érdemrend ezüst fokozata 1988.

M.: Hírek, elb. [Dávid Iván néven], Kézdivásárhely, 1936 {Kvár, 1935*MÉL4}; Üstökös a kéményen, elb. [Dávid Iván néven], Mvh., 1941 {Kvár*MÉL4}; Hazátlan voltam, kisr., 1941; Muzsikáló kút, r., 1969; A kolozsvári futár, ifj. r., 1972; Háromszék nem alkuszik, r., 1973; Erdély nagy romlása, r. trilógia: A sárkány papja, r., 1974; A boldogított ország, r., 1975; Fordul az idő, r., 1977; A tanú, r., 1981; Az első felvonás, r., 1982; A szolgadiák, életrajzi r., 1983.

[ÚMIL,KKMGY,KMIK,MÉL4]

Dávid Csaba [álnév: Dino Francesco]

(): író, műfordító.

M.: Buda megvétele, ifj. tört. r., 1975; Szerelmed percei [Dino Francesco néven], r., 1991.

Műford.: A. Bahdaj: Az elcserélt kalap, ifj. r., 1973; M. Rusinek: Kopernikusz, életrajz és korrajz, 1973; A. Bah­daj: A holdfény-rend lovagja, r., 1975; E. Jackiewiczowa: A bitófa árnyékában, r., 1976; K. Filipowicz: Ritka pillangó. Válogatott elbeszélések [másokkal], 1980; A. C. Rae: Az okkultizmus [Nikowitz Oszkárral], 1991.

[OSZKK,MNBCD]

Dávid Gyula

(Árapatak, Háromszék m., 1928. aug. 13.): irodalomtörténész, szerkesztő, tankönyvíró. [ROM]

Tamási Áron-díj 1991.

M.: Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben, kismonogr., Kvár, 1971; Petőfi Erdélyben, tan. [Mikó Imrével], Bk., 1972; Tolnai Lajos Marosvásárhelyen (1868-1884), tan., Bk., 1974; Találkozások. Tanulmányok a román-magyar irodalmi kapcsolatok múltjából, Kvár {Bk.*ÚMIL}, 1976; Romániai magyar irodalmi lexikon, főszerk., Bk., 1981-.

Műford.: T. Şelmaru: Híradás az új Kínáról [Fáskerthy Györggyel], Bk., 1954; B. Ştefănescu-Delavrancea: Novellák és elbeszélések [Nagy Gézával], Bk., 1955 {1956*ÚMIL}; Şt. Bănulescu: Férfipróbák telén, Bk., 1968; A. Marino: Bevezetés az irodalomkritikába [Kántor Lajossal], Bk., 1979; I. Slavici: A világ, amelyben éltem, Bk., 1980; R. Cioflec: Örvényben, r., Bk., 1983; T. Maiorescu: Bírálatok, vitacikkek, tanulmányok. vál., bev., jegyz., Bk., 1985.

Szerk.: A kuruckor költészete, összeáll. Tordai Zádorral, Bk., 1956; Szeptemberi emlék. Magyar írók a régi iskoláról, összeáll., bev., jegyz., Bk., 1957; Jókai Mór: Az arany ember, előszó, függelék, Bk., 1967; Irodalomkritikai antológia, vál., jegyz., 1-3., Bk., 1968-1969, 4., Kvár, 1972; I. Slavici: Jószerencse malma, utószó, Bk., 1970; Daday Loránd: A lápon át, szerk., előszó, Bk., 1970; Jókai Mór: Fekete gyémántok, bev., függelék, Kvár, 1972; Jókai Mór: Szegény gazdagok, előszó, jegyz., Kvár, 1973; Jókai Mór: Sárga rózsa, előszó, jegyz., Kvár, 1974; Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, előszó, jegyz., Kvár, 1974; Jókai Mór: A kiskirályok, előszó, jegyz., Kvár, 1979; St. Sarkany: Az irodalomelmélet mint társadalomtudomány, utószó, Bk., 1979; Jókai Mór: A tengerszem tündére, vál., jegyz., előszó, Bk., 1979; Kemény Zsigmond: A rajongók, utószó, Bk., 1980; Tamási Áron: Zeng a magosság, vál. novellák, 1-2., vál., utószó, Bk., 1980; Jókai Mór: Egy magyar nábob, utószó, füg­gelék, Kvár, 1980; Tamási Áron: Tiszta beszéd. Publicisztika 1923-1940, jegyz., Bk., 1981; Jókai Mór: Kár­páthy Zoltán, bev., függelék, Kvár, 1981; Jókai Mór: Rab Ráby, előszó, függelék, Kvár, 1983; Tolnai Lajos: A polgármester úr, r., utószó, jegyz., Bk., 1986; Jókai Mór: Fekete gyémántok, bev., Kvár, 1987; Jókai Mór: Bál­ványosvár, r., előszó, függelék, Kvár, 1992; Bajor Andor: Betűvetők becsülete, s. a. r., Kvár, 1996; Egy kisebbségi kisebbségei, szerk. [Veress Zoltánnal], Stockholm, 1997.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,RMKK,KKACs,OSZKK]

Dávid József

(1921): író.

M.: Talpasok unokái, ifj. r., 1981; Skorpió a küszöbön, r., magánkiad., 1996.

[MIB8]

Dávid Katalin

(Szeged, 1923. aug. 16.): művészettörténész.

A műv.tört. tud. kandidátusa 1974; Móra Ferenc-emlékérem 1984; Széchenyi-díj 1995; Magyar Örökség-díj 1997.

M.: Courbet, 1953; Van Gogh, 1957; Van Gogh levelei, vál., jegyz., 1964; Rabinovszky Máriusz: Két korszak határán, vál., szerk., 1965; Chagall, 1966; Moore, 1968; Masaccio, 1972; Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája, 1974; Magyarország, Lengyelország. A barátság ezer éve [Kovács Endrével], Bp.-Varsó, 1978; Anna Margit, 1980; Magyar egyházi gyűjtemények kincsei, 1981 [németül, angolul: 1982]; Van Gogh válogatott levelei, vál., ford., előszó, jegyz., 1996; A megváltás tipológiája, 1996.

[MTAA,KK94,KK96,MNBCD]

Dávid Katalin Zsuzsanna

(): irodalomtörténész.

M.: Színek és ének. Kaffka Margit nárcisztikus hősnői, Szeged, 1994.

Dávid Teréz [eredeti név: Davidovics, Bräuer Gézáné]

(Görgényszentimre, Maros vm., 1906. aug. 9.): író, műfordító. [Szlovákia]

A Szlovák Irodalmi Alap Díja 1957; A Szlovák Írók Szövetségének Nemzetiségi Díja 1973; A Szlovák Nőszövetség ezüstérme 1973; CSEMADOK-érem ezüst fokozata 1973, arany fokozata.

M.: Dódi, d., Komárom, 1958 [szlovákul: Pozsony, 1959, csehül: Prága, 1959]; Lidércfény, d., Pozsony, 1959 [szlovákul: Pozsony, 1958]; Fekete bárány, d., Pozsony, 1960; A Vidor család, d., Pozsony, 1961 [csehül: Prága, 1959]; Kísértetek múzeuma, elb., Pozsony-Bp., 1964; Kásahegy, r., Pozsony-Bp., 1966; Ifjúságból elégtelen, r., Pozsony-Bp., 1970; A feneketlen láda kincsei, ifj. r., Pozsony-Bp., 1972 [szlovákul: Pozsony, 1977]; Időzített boldogság, színmű, Pozsony, 1972 [csehül: Prága, 1975]; Időzített boldogság, r. Pozsony-Bp., 1973; Könnyű a nőknek, színmű, Pozsony, 1973; Fekete bárány, d., Pozsony, 1974; Látomások, karcolatok, Pozsony-Bp., 1974; Bölcs Johanna, színmű, Pozsony, 1975 [szlovákul: Pozsony, 1975]; Lidércfény, drámák, Pozsony-Bp., 1976; Mesélő nemzedék, elb., Pozsony-Bp., 1981; A szerelem házhoz jön, színmű, Pozsony, 1981 [szlovákul: Pozsony, 1980]; Utóirat (...amíg a téma eljut odáig). Önéletrajzi írások, Pozsony-Bp., 1986.

Műford.: J. Chalupka: A vén szerelmes, d., Pozsony, 1966; L. Zelienka: Gyermekszínpad, jelenetek, Pozsony, 1970; I. Bukovčan: Űzd a farkast, színmű, Pozsony, 1971; J. Kedro: A zabosi szakácsnők, színmű, Pozsony, 1971; J. Barč-Ivan: Anya, színmű, Pozsony, 1974; I. Bukovčan: Luigi szíve, avagy kivégzés tompa bárddal, színmű, Pozsony, 1974.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,KKKP:232,MIB8,ÚMIL,CSMIL]

Dávidházi Péter

(Tata, 1948. jan. 9.): irodalomtörténész.

Kritikusi Nívódíj 1985, 1987; Oltványi-díj 1987; Az irodalomtud. kandidátusa 1989, doktora 1994; Déry Tibor-jutalom 1992; Az Év Könyve Jutalom 1993; Alföld-nívódíj 1997; Kosztolányi Dezső-díj 1997.

M.: "Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, monogr., 1989; Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége, 1992 [2. jav. kiad., 1995]; Literature and its Cults: An Anthropological Approach. Littérature et ses Cultes, szerk. [Karafiáth Judittal], angol és francia nyelvű tan.-ok, 1994; Shakespeare and Hungary, társszerk., 1996.

[MTAA,ÚMIL,KK96,MNBCD]

Deák Botond

(1969. jún. 15.): költő.

M.: Majdnem blues. Deák Botond, Müllner András, Neményi Zsolt, Pálinkás István versei, Szfvár, 1993.

[MNBCD]

Deák Ernő

(Pereszteg, 1940. jún. 9.): szerkesztő, műfordító, gazdaságtörténész. [Ausztria]

M.: Geschichte der Herrsshatt Landsee - Lackenbach im XVI. und XVII. Jahrhundert. Mit Ausblick auf die mariatheresianische Urbari alverordnung, Bécs, 1969; Recidiva. Versek 1960-70, ford., Bécs, 1970; Számadás három évtizedről. Magyar változások 1948-1978, tan., szerk., Bécs, 1979; Das Städtewesen der Länder der ungarischen Krone, 1780-1918 I-II., Bécs, 1979, 1989; Die Volksgruppen in Österreich, tan. gy., szerk., Bécs, 1979.

[MEIL,Borbándi,OSZKK]

Deák Ferenc

(Magyarittabé, 1938. jan. 1.): költő, író. [JU]

Sterija-díj 1969; Újvidék Októberi Díja 1969; Neven-díj 1970; A Forum Könyvkiadó regénypályázatának II. díja 1970; A Jugoszláv RTV I. díja (rádiójátékért) 1972; A Jugoszláv RTV I. díja (tévéjátékért) 1975; Az Eurovízió Nagydíja 1980; Arany aréna és aranydíj (Vrnjačka Banja) 1990; Vajdaság Felszabadulási Díja 1991; A Kultúra Szikrái Díj 1991; IBBY-díj 1993.

M.: Ponoćni ribar - Éjféli halász, v. [kétnyelvű kiadás], Újvidék, 1959; Rekviem, elb., Újvidék, 1961; A nap gyökerei, elb., Újvidék, 1965; A bőség országa, verses képeskönyv, Ljubljana, 1965; Dönci, verses mese, Újvidék-Ljubljana, 1966; A nyuszi tanyáján, gyv., Ljubljana, 1968; Áfonyák, d., Újvidék, 1968; Bagoly és csizma, elb., Újvidék, 1969; Métely, r., Újvidék, 1969; Zsivány, ifj. r., Újvidék, 1970; Honfoglalás, v., Újvidék, 1971; Tor, szín­művek, hangjátékok, Újvidék, 1972; Aszály, r., Újvidék, 1973; Parlag, filmforgatókönyv, 1974; Csillagos időkön vörös ékezet, oratórium, Újvidék, 1977; Kudarc, v., Újvidék, 1982; Árnyjáték, filmforgatókönyvek, tévédrámák, Újvidék, 1986 {1982*KMIK}; Szerelmes episztolák, v., Kanizsa, 1994.

[KMIK,MIB8,ÚMIL]

Deák István

(Székesfehérvár, 1926. máj. 11.): történész. [1948-tól FRO, 1951-től USA]

Lionel Trilling-könyvdíj 1979; Wayne S. Vuchinich-könyvdíj 1990; Az MTA külső tagja 1990-től.

M.: Weimar Germany's "Homeless Left": The World of Carl von Ossietzky, New York, 1964; Weimar Ger­many's Left-wing Intellectuals: A Political History of the "Weltbühne" and its Circle, Berkeley-Los Angeles, 1968; Eastern Europe in the 1970's, tan. gy., szerk. [Peter C. Ludzcal], New York, 1972; Everyman in Europe. Essays in Social History, tan. gy., szerk. [Allan Mitchell-lel], Englewood, 1974; The Month of Defiance: Revolutionary Hungary in September 1848, New York, 1974; The Social and Psychological Consequences of the Desin­tegration of Austria-Hungary in 1918, Bécs, 1980; The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849, New York-London, 1979 [németül: Wien-Köln-Graz, 1979], magyarul: A törvényes forradalom. Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben, 1983; Die Rechtmässige Revolution, Bécs-Köln-Graz, 1989; Hungary from 1918 to 1945, New York, 1989; Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps 1848-1918, New York, 1990; Volt egyszer egy tisztikar, 1993.

[MKK,KK94,KK96,ÚMIL,Borbándi,MEIL,OSZKK,HUNG]

Deák László

(Bp., 1946. okt. 9.): költő, kritikus.

IRAT-nívódíj 1994; JA-díj 1996.

M.: Magasles, v., 1979; A közös csapda, v., 1982; A gyarló esély, v., 1985; A változatlan hatalma, v., 1988; Az árvaság kora. Válogatott és új versek, 1994; Mindenfélékből Pantheont. Kortárs költészeti antológia, vál. [Pomogáts Bélával és Tarján Tamással], Bp.-Dunaszerdahely, 1997.

Műford.: F. Pessoa: Üzenet, v., Szeged, 1994.

[KMIK,ÚMIL,KK94,KK96]

DEÁK MÁRTA [álnév: Kristóf Eszter]

(Sopron, 1967. jan. 31.): műfordító.

M.: A. Quesnel: Görögök, összeáll., szerk., 1992.

Műford.: A. Christie: Harmadik lány, bűnügyi r., 1989; A. Christie: Úti célja ismeretlen, bűnügyi r., 1989; A. Christie: No. 16, bűnügyi r., 1989; Sh. Kitzinger: Már élsz, ism. terj., 1990; R. Scarry: Nagy iskoláskönyv az ab­laktól a zsiráfig, 1991; R. Scarry: Tesz-vesz Város karácsonya, mesekönyv, 1991; W. Strieber: Átalakulás, r., 1991; S. Gallagher: EPL-szindróma, r., 1991; I. Selberg: A mélység titkai, ism. terj., 1991; H. McAllister: A sárga kisvonat, mesekönyv, 1993; ; H. McAllister: A kék kisvonat, mesekönyv, 1993; Mítoszok földjén, ism. terj., 1994; I. B. Singer: Gólem [Kristóf Eszter álnéven], r., 1997.

[MNBCD]

Deák Mór

(Mór, 1959. nov. 22.): költő, író.

Hidas Antal-jutalom 1989; A M. Írószövetség pályázatának II. díja 1995.

M.: Levél a kikötőből, v., 1983; Hogy megmaradj!, bűnügyi elb., 1990; Gyermeknap, gyv., Kistarcsa, 1997.

Műford.: Tijó: "Mentor", bűnügyi elb., 1990.

[ÚMIL,KMIK]

Deák Tamás

(Arad, Arad m., 1928. márc. 23.-Bp., 1986. jan. 24.): író, műfordító. [ROM]

A Ro. Írószövetség Díja 1974; A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1980.

M.: Odysseus üzenete, esszék, Bk., 1966; Testvérek, d., Bk., 1967; Egy agglegény emlékezései, r., Bk., 1971 (Bp., 19812); Átváltozások, 1968; A forró sziget, d., Bk., 1972 {1968*MIB8}; Boldog verseny, esszék, Bk., 1973; Hallatlan történetek, elb., Bk., 1974; Antal a nagyvilágban, r., Bk., 1975 (Bp., 19852) {1976*ÚMIL}; Don Juan, r., Bk., 1979; Újabb hallatlan történetek, elb., Bk., 1980; Káprázat és figyelem, esszék, Bk., 1980; Alagutak a halálig, elb., 1984; Álomfejtés, vál. esszék, 1985; A történet értelme, vál. esszék, 1986; Don Juan - Don Juan halála, r., 1986; Az érsek imája, d., 1988; Történet kutyával, vál. elb. [vál. Tarján Tamás], 1994.

Műford.: G. Alexandrescu: Mesék, Bk., 1961; N. D. Cocea: Életem lapjaiból, vál. publ., utószó, Bk., 1962; C. Chiriţă: A fehér ruhás leány vára, r., Bk., 1963 (uo., 19652); Tomasi di Lampedusa: A párduc, utószó, Bk., 1963; Nina Cassian legszebb versei, előszó, Bk., 1966; George Călinescu legszebb versei, előszó, Bk., 1967; Átváltozások. Latin, fr., ném., ang., román költők verseiből, vál., Bk., 1968; Montherlant: Spanyolország bíborosa. - Don Juan, d., utószó, Bk., 1971; G. Călinescu: A dolgok dicsérete, v., Bk., 1974; I. L. Caragiale: Az elveszett levél, utószó, Bk., 1975; Shakespeare utolsó, kitalált szonettjei Vasile Voiculescu tolmácsolásában, előszó, Bk., 1976.

Szerk.: Corneille: Cid, utószó, Bk., 1965; Szemlér Ferenc: Versek (1924-1944), bev., Bk., 1967; Horváth István: Tornyot raktam, bev., Bk., 1972; Goethe: Götz von Berlichingen, utószó, Bk., 1972; Thomas Mann: Egy szélhámos vallomásai, utószó, Bk., 1973; Terentius: Az androsi lány, utószó, Bk., 1973; Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, utószó, Bk., 1973; Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok, utószó, Bk., 1973; Goethe: Vonzások és választások, utószó, Bk., 1974; Goncsarov: Oblomov, utószó, Bk., 1974; K. Mansfield: Egy csésze tea, utószó, Bk., 1975; Gogol: A revizor, utószó, Bk., 1975; H. Broch: A kísértő, utószó, Bk., 1975; Gogol: Holt lelkek, utószó, Bk., 1976; E. A. Poe: Az elveszett lélegzet, utószó, Bk., 1976; T. Mann: Lotte Weimarban, utószó, Bk., 1977; Dosztojevszkij: A félkegyelmű, utószó, Bk., 1977; L. Tolsztoj: A hamis szelvény, elb., vál., Bk., 1978; J. L. Borges: A titokban végbement csoda, vál., utószó, Bk., 1978; H. Ibsen: Ha mi, halottak, feltámadunk, utószó, Bk., 1978; Heinrich von Kleist: Eljegyzés Santo Domingón, utószó, Bk., 1979; Cervantes: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, utószó, Bk., 1980; I. Sz. Turgenyev: Rugyin - Nemesi fészek, utószó, Bk., 1981; Goethe és Schiller levelezése, vál., előszó, jegyz., Bk., 1984.

[ÚMIL,ROMIL,KMIK,MÉL4,MIB8,OSZKK]

Deák Zoltán

(Ungvár 1905. jan. 7.-New York 1972. jan. 5.): újságíró, író. [USA]

M.: A mindenség áramában, v., Újpest, 1929; Szerelem, r., 1941; Egyetlen szerep, r., 1947; Nemrég meghaltam, v., New York, 1968.

[GULYÁS,MEIL,OSZKK]

Deák-Sárosi László

(Székelyudvarhely, Magyar Aut. Tart., 1969. okt. 18.): költő, zeneelméleti író.

M.: Teremtés, v., 1992; A zene. Nyílt titkok - Új módszer a komolyzene művelésére, tan. [magyar, angol, francia, német nyelven], 1995; A kőgyerek játékszere, v., 1996; Könyv a zenéről, 1997.

Debreczeni Attila

(Debrecen, 1959. nov. 9.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1992.

M.: Csokonai Vitéz Mihály: Szépprózai művek, kritikai kiad., s. a. r., 1990; Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1993 [2. bőv. kiad., Debrecen, 1997]; Szentjóbi Szabó László összes művei, s. a. r., 1995; Csokonai Vitéz Mihály: Lilla. A ciklus teljes, gondozott szövege, 1996; Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései, szerk., Debrecen, 1996.

Debreczeni József [családnév: Brunner]

(Bp., 1905. okt. 13.-Belgrád, 1978. ápr. 26.): író, költő, műfordító. [JU]

Híd Irodalmi Díj 1975.

M.: Történet, v., Zombor, 1925; Miss Universum, szatirikus r., Szabadka, 1929, [Világszép kisasszony címmel, 1933]; Tündöklő tájon, v., Újvidék, 1949; Hideg krematórium. Auschwitz regénye, naplór., Újvidék, 1950; Vacsoracsillag, v., Újvidék, 1952; Az első félidő, ifj. r. [1939], Újvidék, 1953; Belgrádi éjfél, vál. v. 1923-1958, Újvidék, 1958; Kísértetjárás, 1958; Csodabolt, rajzok, szatírák, Újvidék, 1959; Emberhús, elb., Újvidék, 1959 {1958*MÉL3}; Szamár a hegyen, tárcák, Újvidék, 1962; Dal legyen a jel, vál. v., Újvidék, 1966.

[MIL,MÉL3,MIB8,ÚMIL,KMIK]

Debreczeny György

(Bp., 1958. febr. 2.): költő.

M.: ellentétpárhuzamok, v., 1982; elodázható elégiák, v., 1989.

[ÚMIL,KMIK]

Décsy Gyula

(Negyed, ma: Szlovákia, 1925. márc. 19.): filológus, nyelvész. [1956-tól NO, 1977-től USA]

A nyelvtud. kandidátusa 1955.

M.: Der Münchener Kodex I., Wiesbaden, 1958; Einführung in die finnisch-ugrische sprachwissenschaft, Wiesbaden, 1965; Der Münchener Kodex II. Das Ungarische Hussiten-Evangeliar aus dem 15. Jahrhundert, Wiesbaden, 1966; Yurak Chrestomaty, Bloomington, 1966; The First Votyak Grammar, Bloomington-Hága, 1967; Die linguistische Struktur Europas, Wiesbaden, 1973; Müncheni Kódex [1466]. A négy evangélium szövege és szótára Décsy Gyula olvasata alapján, 1985; Statistical Report on the Languages of the World as of 1985, 1-5., Bloomington, 1986-1988; The Uralic Protolanguage. A comprehensive reconstruction, Blooming-
ton, 1990.

[FÉL,MKK,MEIL,Borbándi,KK94,KK96,ÚMIL,HUNG]

Dedinszky Erika

(Bp., 1942. jan. 26.): költő, műfordító. [Hollandia]

Martinus Nijhoff-díj 1981.

M.: Gyógyfüvek, beszélő állatok, v., Párizs, 1973; Kornoel jeboom, v., Haarlem, 1973; De ijstijd begint met de kou, v., Haarlem, 1980; Folyton valami más, vál. v., 1983.

Műford.: De toren van het zwijgen, ant., szerk., ford., Amszterdam, 1977; Álcázott fény. Tíz holland költő, ant., vál., ford., 1981; Vers Vuur, próza- és versant., Haarlem, 1982.

Műford.: C. Nooteboom: Szertartások, r., 1986.

[KMIK,MEIL,Borbándi,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Deér József

(Bp., 1905. márc. 4.-Bern, 1972. szept. 26.): történész. [Svájc]

Az MTA lev. tagja 1945-48.

M.: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája, 1928; A magyar-horvát államközösség kezdetei, tan., 1931; Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie, Szeged, 1934; Zsigmond király honvédelmi politikája, Pécs, 1936; Pogány magyarság - keresztény magyarság, 1938; A magyar királyság megalakulása, 1942; Der Kaiserornat Friedrich II., Bernae, 1952; Mittelalterliche Frauenkronen in Ost und West, Stuttgart, 1955; The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in Sicily, Cambridge, 1959; Karl der Grosse und der Untergang des Awarenreiches, Düsseldorf, 1966; Die Heilige krone Ungarns, Graz-Bécs-Köln, 1966; Das Papsttum und die süditalienischen Normannstaaten 1053-1212, összeáll., bevez., Göttingen, 1969; Die Anfänge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft. Die Dalmatinische Munizipialverfassung unter der ungarischen Herrschaft bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts, Darmstadt, 1970; Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, Köln-Bécs, 1972.

[ÚMIL,MEIL,MÉL3,Borbándi]

Dégh Linda [eredeti név: Doctor Linda; Vázsonyi Endréné, névváltozat: Dégh-Vázsonyi Linda]

(Bp., 1918. márc. 18. {1920*KK94, 1921*HUNG}): etnográfus. [1965-től USA]

Az irodalomtud. (folklorisztika) kandidátusa 1956; Giuseppe Pitré-díj 1963.

M.: Pandúr Péter meséi I-II., 1941-42; Bodrogközi mesék, gyűjt., 1945; A magyar népi színjátszás kutatása, 1947; A szabadságharc népköltészete, 1952; Népek meséi, vál., ford., 1952; Kakasdi népmesék, I-II., 1955-1960; Latenz und Aufleben des Märchengutes einer Gemeinschaft, Bonn, 1957; A bolond meg a tűzszerszám, mesék, átd., 1959; Gonaquadate, a víziszörny, indián mesék, vál., ford., 1960; Magyar népmesék, I-III., vál., szerk. [Ortutay Gyulával, Kovács Ágnessel], 1960; Törökverő Volga vitéz, mesék, vál., ford., 1960; A világjáró királyfi. Angol, ír, skót, walesi, cornwalli, izlandi, holland, belga mesék, Pozsony, 1961; Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft, mesék, Berlin, 1962; Folktales of Hungary, szerk., Chicago-London, 1965; Two Old World Narrators in Urban Setting, Göttingen, 1969; Folktales and Society: Storytelling in a Hungarian Peasant Community, Bloomington, 1969; Sägen och tro. - TROM, sanning, sägen [Vázsonyi Endrével], Stockholm, 1973; People in the Tobacco Belt. Four Lives, Ottawa, 1975; The Hypothesis of Multiconduit Transmission in Folklore [Vázsonyi Endrével], The Hague, 1975; Folklore Today, Bloomington, 1976; Indiana Folklore, szerk., Bloomington, 1980; Folktales and Society, Bloomington-Indianapolis, 1989; American Folklore and Mass Media, Bloomington, 1990; Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narration, 1995.

[KK94,KK96,ÚMIL,MEIL,Borbándi,OSZKK,HUNG]

Dehel Gábor

(Szatmárnémeti, Szatmár m., 1940. ápr. 29.): író (színművész). [ROM]

M.: Elődöntő, elb. és egyfelv., Bk., 1971; Kulisszatitok, r., Kvár, 1974; Öngól, r., Bk., 1980; A kölyök, ifj. r., Kvár, 1981; Az utolsó négy nap, r., Kvár, 1984.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KKACs,RMKK]

Dékán István

(Győrvár, 1919. máj. 6.-Bp., 1975. máj. 14.): katonatiszt.

M.: Vihar Ukrajnában. Egy magyar partizán naplója, 1945; Partizán utakon, 1955; Medveles, 1958; Utak és ösvények [Kardos Évával], 1975.

[MIB8,MÉL4]

Dékány András

(Kecskemét, 1903. jan. 11.-Bp., 1967. máj. 30.): író.

JA-díj 1961.

M.: Félálomban, r., 1929; A gyár, r., 1933 {1932*MÉL1}; Ruhr, r., 1934; Aranysziget, népszínmű, bemutató: Nemzeti Színház, 1938; Tátrai tüzek, elb., 1939; A fiúk királya. Lord Baden Powell élete, 1940; Végig Kárpátalján, útirajz, 1941; A Mosolygó történelem, szerk., 1941; Kétszáz négyszögöl, r., 1941; A huszadik század világvándorai, 1942; A folyam dala, r., 1942 [Egy csónak eltűnt címmel, 1944]; Vitézi énekek XVI. századtól XX. századig, szerk, 1942; Andrea udvarháza, r., 1944; Náderdőben vadmadár, karcolatok, 1955; Afrikából jöttek, ifj. r., 1958; Matrózok, hajók, kapitányok, ifj. r., 1958; Kalózok, bálnák, tengerek, ifj. r., 1959; Csempészek, hősök, kikötők, ifj. r., 1960; Az elveszett sziget, ifj. r., 1961; A gyöngyhalászok titka, ifj. r., 1962; Az óceán császára, ifj. r., 1962; Jokkó visszatér, ifj. r., 1963; A nagy kapitány. Ferdinand Magellán élete, r., 1963; Kossuth Lajos tengerésze, ifj. r., 1964; A fekete herceg, ifj. r., 1966; A Sarkvidék meghódítója. Roald Amundsen élete, r., 1966; Robinson utolsó kalandja, ifj. r., 1967; S.O.S. Titanic, ifj. r., 1967; Mexikói legények, ifj. r., 1968.

[MIL,UML,MÉL1,ÚMIL,KMIK]

Dékány András

(): műfordító.

M.: Gabriel Marcel, tan., 1982.

Műford.: R. Descartes: A lélek szenvedélyei, Szeged, 1994; R. Descartes: A filozófia alapelvei, 1996.

Dékány Endre

(Szeged, 1926. dec. 6.): költő, bibliográfus.

M.: A pedagógus Kálvin, 1987; A magyar református egyház Németh László életművének tükrében, tan., 1987; A Magyar Nemzet repertóriuma III-IV., 1941-1944, szerk., 1990-91; Változatok az életre, vál. v., 1993; Trócsányi Dezső Emlékkönyv, szerk. [Kövy Zsolttal, Simon Kálmánnal], Pápa, 1995; Pusztaszer alkotmánya, vál. v., 1996.

[ÚMIL,MNBCD]

Dékány Kálmán

(Cibakháza, 1921. dec. 22.): író, újságíró.

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1996.

M.: Építők becsülete, elb., 1951; Felső határ az égbolt, elb., 1952; Megszállottak, kisr. és elb., 1961; Út nem vezet ki a világból, kisr., 1964; Sátorkaland, kisr., 1968; Fölfelé az Etnán, elb., 1971; Jelzőtűz, elb., 1974; Vakítás, kisr., 1977; A gyalogló látomásai, két kisr. és elb., 1981; Tolvajkulcs, kisr., 1984; Ábránd elsötétítéskor, kisr., 1984; A tükörszoba vendége, kisr., 1986 {1985*ÚMIL}; Tüzes tű, két kisr. és elb., 1986; Az örök valaki, elb., 1989; A színpadszolga, r., elb., 1993; Közjáték vasfüggönnyel, elb., 1995; A színlelés játszmái, 1996; A piros virág bajnoka, r., 1996; Árnyékgyár, r., 1996; A szerelem tornácán, elb.-ek, 1997; Diákvér - Az úrilány lovagja, r., 1997.

[MIL,KMIK,MIB8,ÚMIL,KKH,MNBCD]

Dékány Károly

(Dévaványa, 1920. márc. 8. {febr. 11.*KMIK}-Szentendre, 1994. febr. 13.): költő, író, műfordító. [NO, FRO, 1956-tól Hollandia, 1989-től MO]

M.: Küldött a puszta, v., Hamburg, 1953; Tijdschriften in Bibliotheken, Amszterdam, 1965; Régi versek, gyűjteményes kötet, Amstelveen, 1973; Zoltán Kodály, tan., Amstelveen, 1982; Petőfi külföldön, tan., Amstelveen, 1983 {1984*Borbándi}; Hollandiai könyvtártörténelem - középkori könyvtárak, tan., Amstelveen, 1983, Bp., 1985; Mozaikok-paletták, v., Amstelveen, 1985; Csókcsiholó, v., Amstelveen, 1985; Őszi lángok, v., Amstelveen, 1985; Szép­míves, v., Amstelveen, 1985; Szurrogátum, v., Amstelveen, 1985; Tisztítótűz, v., Amstelveen, 1985; Drie novellen, elb., Amstelveen, 1985 {1981*Borbándi}; Válogatott versek, Amstelveen, 1987.

Műford.: Nederlandstalige Gedichten Bloemlezing 1966-1976, versant., Amstelveen, 1980; Holland költők Gor­tertől napjainkig - Nederlandse dichters van Gorter tot heden, ant., Amstelveen, 1982, 1986 {1985*Borbándi}.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,OSZKK,HUNG]

Delnei József, B.

(): műfordító. [ROM]

Műford.: I. Jipa: Bim, Big, Bumm és a többi mókás cimbora, mese, Bk., 1960; N. Filimon: Külvárosi gavallérok, elb., előszó, Bk., 1962; N. Filimon: Táltos Román, elb., Bk., 1962; B. Şt. Delavrancea: Napnyugta, d., Bk., 1964; Al. Brătescu-Voineşti: A fürjfióka, mesék, Bk., 1971.

Deme László [álnév: Kurdi Péter]

(Pécel, 1921. nov. 14.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1956, doktora 1970; Szinnyei Emlékérem 1943; Szily-jutalom 1947; Akadémiai-jutalom 1953, 1955; Szocialista Kultúráért 1955; Akadémiai-díj 1964; Révai Emlékérem 1969; Ifjúsági Díj 1982; Déry Tibor-jutalom 1986; SZOT-díj 1987; Bölöni-jutalom 1988; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1997.

M.: Csillagszóró, v. [Kiss Andrással, Tatár Zoltánnal], Sárospatak, 1939; Hangátvetés a magyarban, 1943; A magyar nyelvjárások néhány kérdése, 1953; Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái, 1956; A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez, 1959; Helyesírási tanácsadó szótár, szerk. [Fábián Pállal], 1961; Helyesírási rendszerünk logikája, 1965; A nyelvről - felnőtteknek, 1966; A magyar helyesírás rendszere [Fábián Pállal, Bencédy Józseffel], 1966; A magyar nyelvjárások atlasza I-VI., társszerk., 1968-1977; Az általános nyelvészet alapjai, Pozsony, 1969; Mondatszerkesztési sajátosságok gyakorisági vizsgálata, 1971; Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról, Pozsony, 1970 {1971*}; A rádióban elhangzott beszédről [Cserés Miklóssal], 1976; A beszéd és a nyelv, 1976; Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség, 1978; Helyesírási kéziszótár, szerk. [Fábián Pállal], 1988; Nyelvünk használatáról, használóiról, tan., Szeged, 1994.

[MTAA,ÚML8,DKA,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Demény István Pál

(Nagyenyed, Alsó-Fehér vm., 1949. ápr. 28.): folklorista. [ROM]

M.: Kerekes Izsák balladája, tan., Bk., 1980; A Szent László-legenda és Molnár Anna balladája, Kvár, 1992; A magyar szóbeli hősi epika, Csíkszereda, 1997.

[ÚMIL,ROMIL]

Demény János

(Bp., 1915. szept. 23.-Bp., 1993. márc. 31.): zenetörténész, író, könyvtáros.

A zenetud. kandidátusa 1968; Erkel Ferenc-díj 1974.

M.: Fehér Buda. Az evangéliumi magyarság mítosza, 1939; Bartók, tan., 1946; Bartók élete és művei, 1948; Bartók Béla. Levelek, fényképek, kéziratok, kották, összegyűjt., 1948; Bartók Béla levelei, összegyűjt., s. a. r., 1951; Bartók Béla levelei. Új dokumentumok. 1-4., s. a. r., 1955-1965; Bartók Béla: Weg und Werk. Schriften und Briefe, Bonn-Bp., 1957; 2. átd. kiad. 1972; Bartók Béla: Ausgewählte Briefe, szerk., 1960; Bartók Béla, a zongoraművész, 1968; Bartók Béla: Lettere scelte, szerk., Milano, 1969; Bartók Béla: Letters, szerk., 1971; Csáth Géza: Éjszakai esztetizálás, esszék, szerk., 1971; Bartók Béla levelei, szerk., 1976; ... Veress Sándor. Tanulmányok [Berlász Melindával, Terényi Edével], 1980; Rézkarcok hidegtűvel, esszék, 1985; Boëthius boldog fiatalsága, vál. Molnár Antal leveleiből és írásaiból, szerk., 1989.

[BRZL,DKA,KKZÉ,KK92,MTAA,MKK,ÚMIL,OSZKK]

Demény Lajos [írói név: Enyedi Lajos]

(Kisfülpös, Kolozs vm., 1926. okt. 6.): történész, esszéíró. [ROM]

A történelemtud. kandidátusa 1956; A Ro. Akadémia Bălcescu-díja 1977; Az MTA külső tagja 1995-től.

M.: Az 1437-38-as bábolnai népi felkelés, Bk., 1960; Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Româ­nească şi Transilvania în secolele XVI-XVIII. [Paul Cernovodeanuval], Bk., 1974; Székely felkelések a XVI. század második felében, Bk., 1976; Paraszttábor Bábolnán, Bk., 1977; A székelyek és Mihály vajda 1593-1601, Bk., 1977; Székely felkelés 1595-1596, szerk., társszerző [Benkő Samuval és Vekov Károllyal], Bk., románul: 1978, magyarul: 1979; Bethlen Gábor és kora, Bk., 1982; Székely oklevéltár, új sorozat I-II. [Pataki Józseffel], Bk., 1983, 1985; Parasztfelkelés Erdélyben 1437-1438, 1987; Az 1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai, Bk., 1991.

[KK94,KK96,ÚMIL,ROMIL]

Demény Ottó

(Bp., 1928. ápr. 5.-Bp., 1975. dec. 12.): költő.

SZOT-díj 1959.

M.: Virág utca, v., 1958; A legszebb kor, v., 1960; Szigorú hétfő, v., 1963; Örömöt, könnyű álmot, v., 1966; Élet­forma, v., 1968; Ki látta Erzsit?, ifj. r., 1968; Ég, föld, ég, v., 1970; Közhír, vál. v., 1973; Felhőárnyék, v., 1973; Révfülöpi nyár, ifj. r., 1974; Álom a havon, v., 1976; A tornyos ház, mesék, 1976; A kőkutya, gyv., 1977; Arany-patak, tárcák, karcolatok, 1980.

[MIL,MÉL3,MIB8,ÚMIL,KMIK]

Demény Pál

(Bp., 1901. aug. 29.-Bp., 1991. jan. 14.): politikus.

M.: "A párt foglya voltam", életr., 1988; Rabságaim I-II., visszaemlékezés, 1989; Zárkatársam, Spinoza, 1989; Az első koncepciós per, TV-beszélgetés, 1989.

[KK90,MNBCD]

Demény Péter

(Kolozsvár, 1972. júl. 24.): költő. [ROM]

A Látó c. folyóirat Debüt díja 1993; A Ro. Írószövetség Debüt díja 1995.

M.: Ikarosz imája, v., Mvh., 1994; Szilágyi Domokos: Leltár az évszakokról, v., vál., Bk., 1996; Bolyongás, v., Mvh., 1997.

[RMKK]

Demeter Imre

(Dunaharaszti, 1921. nov. 11. {dec. 11.*MIL}-Bp., 1975. aug. 14.): színikritikus, író, újságíró.

Rózsa Ferenc-díj 1965.

M.: Rivalda, anekdoták, 1959; Fészek. Emlékkönyv a Fészek Klub alapításának 60. évfordulójára, szerk., 1962; Köszönöm a tüzet. Tímár József élete, 1971; Somlay Artúr, 1972.

[MIL,MÉL3,MIB8,ÚMIL]

Demeter János

(Kerlés, Szolnok-Doboka vm., 1908. júl. 6.-Bp., 1988. júl. 6.): politikus, jogi író. [ROM]

M.: Románia gazdasági válsága [Demeter Bélával], Kvár, 1930; A  "Harmadik birodalom" Romániában, Kvár, 1933; A nemzetiségi kérdés a Dunavölgyében és a Szovjetunióban, Kvár, 1945; A nemzetiségi nyelv a közigazgatásban, Kvár, 1946; Alkotmányunk hiteles román és magyar nyelvű szövege [Kiss Gézával, Khon Hillel-vel], Bk., 1949; Az állam és a jog elmélete I-II., Kvár, 1951; A román alkotmány fejlődése 1947-től 1957-ig, Bk., 1957; Zur nationalen Frage in Rumänien [angolul, franciául, oroszul és spanyolul is; Eduard Eisenburgerrel és Valentin Lipattival], Bk., 1972; Századunk sodrában, emlékezés, Bk., 1975; A nemzetiségiek egyenjogúsításának útján. A nemzetiségi jog fejlődése a népi demokratikus Romániában, 1944. szept. 2.-1948. ápr. 13. [Joó Rudolf beszélgetése Demeter Jánossal], 1983.

[ÚMIL,ROMIL,MÉL4]

Demeter József

(*...): költő. [ROM, 1990-től MO]

M.: Szóletétel, v. [közös kötetben Somosdi Veress Károly verseivel], Bk., 1985.

Demeter Mária

(1953): költő.

M.: Kagylóba zárva, v., Hajdúböszörmény [1987]; Pipacs és hómező, v., Hajdúböszörmény [1993].

[MNBCD]

Demeter Tibor

(Bp., 1912. dec. 23.-Bp., 1978. dec. 16.): irodalomtörténész, bibliográfus.

M.: Bibliographica Hungarica. Magyar szépirodalom idegen nyelven I-XI., 1958; Bibliographica Hungarica. Magyar szépirodalom idegen nyelven. Supplementum. I-XVII. köt, 1960-1976; Radnóti Miklós bibliográfia, 1966.

[ÚMIL,MIB8,MÉL4,OSZKK]

Demjén István

(Alsóábrány, 1933. aug. 17.): költő.

M.: Kőkapu, gyv., Miskolc, 1991; Kemény úton, v., Edelény, 1992; Szivárványok, gyv., Miskolc, 1994.

[MNBCD]

Dénémeth István [eredeti név: Németh István; írói név: 1985-ig D. Németh István, álnév: Jeremy Taylor]

(Bp., 1952. okt. 13.): költő, műfordító.

A Kilencek Díja 1981.

M.: Tájképek és történetek, v., 1982; Hölgyek és urak, v., 1987; Bolygófalók, tudományos-fantasztikus r. [Jere­my Taylor néven], 1988.

[JAKL,KMIK,ÚMIL]

Dénes Géza

(1924): író, műfordító.

Krúdy Gyula-emlékérem 1994.

M.: Viharban, vál. elb., 1994.

Dénes Gizella

(Ócsárd, 1902. jan. 25.-Pécs, 1975. nov. 24.): író, újságíró.

M.: Mecseki csend, elb., Szombathely, 1920; Venyigelángok, elb., Pécs, 1923; Két fehér galamb, tört. r., 1925; Csodálatos fazekas, r., Pécs, 1927; Fehér torony, r., 1929; Fekete emberek, r., 1930; Aranyliliom, r., 1931; Boldogasszony hadnagya, r., 1931; Kék láng, r., Bp.-Pécs, 1932; Néma szökőkút, r., 1932; Tavaszi búzavetés, r., 1933; Császármadár, ifj. tört. r., 1933 {1938*ÚMIL}; Asszonyok a hegyek között, r., 1934; Jön a bajnok!, ifj. r., 1934; Ezüstnyárfák, 1934; Eliza tündöklése, 1935; Kisasszonykirály, r., 1937; Marianne kisasszony, ifj. r., 1937; A hegyek hercegnője, r., 1938; Két sor ház, r., 1938; Csipkekesztyű, regényes életrajz, 1939; Magyar nagyasszonyok, tört. elb.-ek, 1939; Az ország katonája, ifj. r., 1939; Mezei asszonyok, elb.-ek, 1940; Az asszony, aki vétkezett, r., 1940 {1941*ÚMIL}; A magyar szimfónia, r., 1941; A kék autó, 1942; Magyar nyár, r., 1943; Boldogasszony völgye, r., 1943; A puszta asszonya, r., 1943; Virrasztó asszony, életrajzi r., 1943; Ég és föld között, r., 1944; Szép koszorú, elb.-ek, 1947; Görcsöny ékessége, legendák, 1972; Kisasszonykirály [ifjúsági átdolgozás; ill. Eszik Alajos], 1990.

[ÚMIL,OSZKK,MK21/44,MNBCD]

Dénes György [családnév: ifj. Dusik Dániel]

(Pelsőc, 1923. máj. 24.): költő, szerkesztő, műfordító. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1971.

M.: Magra vár a föld, v., Pozsony, 1952; Kék hegyek alatt, v., Pozsony, 1955; Hallod, hogy zengenek a fák?, Pozsony, 1962; Évek hatalma, v., Pozsony-Bp., 1966; Az idő börtönében, vál. v., Pozsony-Bp., 1970; Mélység {Mélységek*KKKP} fölött, v., Pozsony-Bp., 1972; Tücsökhegedű, gyv., Pozsony-Bp., 1974; Szemben a mindenséggel, v., Pozsony, 1976; Fenyéren boróka, v., Pozsony-Bp., 1979; Virágzó némaság, v., Pozsony-Bp., 1981; Hajnaltól alkonyig, vál. v., Pozsony-Bp., 1983; Pipitér, gyv., Pozsony, 1984; Bükkfamakk {Bükkmakkfa*KMIK}, gyv., Pozsony-Bp., 1987; Elfogy a fény, v., Pozsony-Bp., 1988; Zebramadár, gyv., 1991; Sétálni ment három kalap, gyv., Pozsony, 1994.

Műford.: Sz. J. Marsak: A buta egérkéről, leporelló, Pozsony, 1966; J. Lenko válogatott versei, társford., Pozsony, 1985.

[MIL,KMIK,KKKP:242,MIB8,ÚMIL,CSMIL]

Dénes Iván Zoltán

(Bp., 1946. okt. 25.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1979, doktora 1991.

M.: A "realitás" illúziója. A historikus Szekfü Gyula pályafordulója, monogr., 1976; Szekfü Gyula magántanári képesítésének az ügye. 1914-1916, tan., 1976; A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. [Gergely Andrással és Pajkossy Györggyel] Some Fundamental Issues of Hungary's Embourgeoisement Process. Essays in Honour of György Szabad's 60th Birthday, 1984; Az önrendelkezés érvényessége, tan., 1988; Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években, monogr., 1989; A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről, szerk., Pécs, 1993; Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában, szerk., 1993.

[KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Dénes László

(Tenke, Nagyvárad tart., 1959. szept. 28.): költő, újságíró. [ROM]

M.: Búcsú a majomszigettől. Előkerített versek, Nagyvárad, 1997.

[RMKK]

Dénes Tibor

(Nagyvárad, Bihar m., 1907. júl. 15.-Lugano, 1983. márc. 17.): író, irodalom- és színháztörténész. [Svájc]

M.: A költői lélektan kísérlete, tan., Pécs, 1929; Péterfy Jenő esztétikája, tan., Pécs, 1930; Kaffka Margit, tan., Pécs-Bp., 1932 {1930*ÚMIL}; Éjszaka, r., 1943; Villanykereszt a dombtetőn, r., 194?; Az idegen, r., 1945 {1944*ÚMIL,KMIK}; Századvég, tan., 1947; Vízválasztó, esszék, 1948; Sztaniszlavszkij {Sztravinsz­kij*KMIK,MÉL4}, esszé, Kispest, 1949; A Thália története, tan. [Katona Ferenccel], 1954; Musique, elb., Genf, 1957; Une nuit d'un portier d'Hotel, elb., Trogen, 1959; Sírontúli beszélgetés, elb., München, 1960; Oiseaux et Mortels, r., Genf, 1962; Fák, tavak, tengerek, elb., Washington, 1967; Socrate et la valeur de la pédagogie, Párizs, 1969; Agónia, r., München, 1971 [franciául: Párizs, 1976]; Le décor de théâtre en Hongrie, tan., München, 1973; Charles II. duc de Brunswich et Genève, Genf, 1973; Élmények a forradalomban, Genf, 1976; Barátunk, Bunyák. Fejezetek egy nagytermetű kisember regényéből, r., München, 1977; Arcok és harcok, esszék, München, 1979; Az ember milyen volt?, esszék, München, 1980; Budapest nincs többé Budapesten, r., München, 1981; Un imprimeur hongrois à Genève au siècle dernier, Genf, 1983; Holnap, holnapután, tegnapelőtt, elb., Zürich, 1984.

[MIL,ÚMIL,MEIL,KMIK,Borbándi,MÉL4]

Dénes Zsófia [Szalatnyay Józsefné]

(Bp., 1885. jan. 14.-Bp., 1987. jan. 21.): író.

Tanácsköztársasági Emlékérem 1969; Munka Érdemrend arany fokozata 1970, 1975; Szocialista Hazáért Érdemérem 1979; JA-díj 1981; A Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje 1985.

M.: A láthatatlan kendő, kisr., 1932; Élet helyett órák, emlékezések, 1935; Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady, szerk., 1942; Akkor a hársak épp szerettek..., emlékezések, 1957; Zrínyi Ilona, ifj. r., 1959; Egyszeri kaland, önéletrajzi r., 1964; Gyalog a baloldalon, önéletrajzi r., 1965; Párizsi körhinta, önéletrajzi r., 1966; Szivárvány, emlékezések, 1970 {1974*ÚMIL,MÉL4}; Úgy, ahogy volt, emlékezések, 1974; Tegnapi újművészek, emlékezések, 1974; El ne lopd a léniát, emlékezések, 1978; Szivárvány Pesttől Párizsig, emlékezések, 1979; Élet helyett órák - Talán Hellász küldött, emlékezések, dokumentumok, 1980; Ami a százból kimaradt, tárcák, cikkek, esszék, 1985.

[ÚMIL,KMIK,OSZKK,MNBCD,MÉL4]

Dér Endre

(Békéscsaba, 1922. júl. 7.): író, szerkesztő, könyvtáros.

JA-díj 1956; SZOT-ösztöndíj 1959; Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970; Szeged Város Alkotó Díja 1972; Szocialista Kultúráért 1977; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1982; Békés Megyei Tanács Műv. Díja 1987; Szeged Város Emlékérme 1997.

M.: Mutatkozzál be nekem egészen, v., Szatmárnémeti, 1944; Az első próba, r., Szeged, 1955; Ifjú szívekben, r., 1958; Májusi adósság, elb., karcolatok, Szeged, 1959; Marika, színmű, bemutató: Szeged, 1960; A bódé, kisr., Szeged, 1962; Mi pulóveresek, kisr.-ek, 1972; Vadember veszélyben, ifj. r., 1977; Csak atom, elb., Békéscsaba, 1981 {1980*KK96}; A kékcsillagos sárkány, elb., Békéscsaba, 1981; Tornádó, életrajzi r., 1989; Szégyen vagy szerelem, kisr., 1992; Veszélyzóna, r., Békéscsaba, 1993; Paradicsommadarak, három kisr., Szeged, 1997.

Műford.: E. Plachá: A zöld szekrény titka, r., 1981.

[MIL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,KKH]

Dér Zoltán [családnév: Dévavári]

(Szabadka, 1928. okt. 22.): író, irodalomtörténész, kritikus. [JU]

Az Újvidéki Rádió Hangjáték-pályázatának I. Díja 1971; Üzenet-díj 1979; A Szabadkai Művelődési Érdekközösség Különdíja 1987; Szenteleky Kornél-díj 1988; Szocialista Kultúráért Díj 1988; A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád M. Tagozatának Irodalmi Díja 1990; Bodrogvári-díj 1991.

M.: Az öröm felé, v., Szabadka, 1954, 1955; Emlékek aknamezőjén, v., Újvidék, 1962; Az árny zarándoka. Csáth Géza emléke, Szabadka, 1969; Fecskelány, dokumentumr., Újvidék, 1970; 2., bőv., 1985; Az első műhely. Kosztolányi Dezső önképzőköri évei, tan., Szabadka, 1970; A tudós tanár. Toncs Gusztáv, monogr., Sza­badka, 1972; Örvénysodró, ifj. r., Újvidék, 1975; Három tudós tanár. Iványi István, Loósz István, Toncs Gusztáv, portrék, Újvidék, 1975; Csáth Géza-bibliográfia, Újvidék, 1977; Szembesülések, kritikák, esszék, Sza­badka, 1979; Ikercsillagok, tan., kritikák, dokumentumok, Újvidék, 1980; Szülőföld és költője. Írások Kosztolányiról, esszék, kritikák, Szabadka, 1985; Örvénysodró, gyv., 1987; Perben a pusztulással, kritikák, tan., Újvidék, 1989; Tutajon, szín- és hangjátékok, Szabadka, 1990.

Szerk.: Kosztolányi Dezső: Mostoha és egyéb kiadatlan művek, Újvidék, 1965; Schwalb Miklós: A szén, v., s. a. r., Szabadka, 1971; Kosztolányi Dezső: Negyvennégy levél, s. a. r., Szabadka, 1972; Csáth Géza: Írások az élet jó és rossz oldalairól, s. a. r., Újvidék, 1975; Csáth Géza: Ismeretlen házban I-II., s. a. r., Újvidék, 1977; Dettre János: Új partok felé, cikkek, s. a. r., Szabadka, 1979; Csáth Géza-Havas Emil-Munk Artúr: A repülő Vucsidol, s. a. r., 1980; Lányi Sarolta: Próbatétel, s. a. r., Szabadka, 1982; Somlyó Zoltán: Szabadkai karnevál, s. a. r., Szabadka, 1982; Levelek Kosztolányihoz 1907-1936, szerk., Szabadka, 1985; Emlékkönyv Csáth Géza születésének századik évfordulójára, szerk., Szabadka, 1987; A Kosztolányi család levelezéséből, szerk., Szabadka, 1988; Lévay Endre: Régi utcák porában, jegyzetek, karcolatok, szerk., Szabadka, 1989; Csáth Géza: Tej a pohárban. Napló és levelek 1914-1916, s. a. r. [Szajbély Mihállyal], [Bp.], 1997.

[KMIK,MIB8,ÚMIL,MNBCD]

DERCSÉNYI BALÁZS

(Bp., 1940. szept. 4.):  művészettörténész.

Fitz József-díj 1991.

M.: Árkay Aladár, kismonogr., 1967; A pécsi székesegyház, ism. terj., 1969; Kunstführer durch Ungarn [Dercsényi Dezsővel], útikönyv, 1974; Guide artistique de la Hongrie [Dercsényi Dezsővel], útikönyv, 1979; Magyar kastélyok [Koppány Tiborral, Hegyi Gáborral, angolul, németül is], 1990; Budapesti műemlékek [németül is], 1991; Katolikus templomok Magyarországon [Hegyi Gáborral, Marosi Ernővel és Török Józseffel], 1991 [spanyolul, angolul, németül és olaszul is]; Református templomok Magyarországon [Hegyi Gáborral, Marosi Ernővel és Takács Bélával, angolul és németül is], 1992; Evangélikus templomok Magyarországon [másokkal, angolul és németül is], 1992.

[MNBCD]

Dercsényi Dezső

(Vác, 1910. júl. 17.-Bp., 1987. jún. 22.): művészettörténész.

Az MTA Kornfeld-díja 1943; A művészettört.tud. kandidátusa 1953, doktora 1974; Kossuth-díj 1954; Herder-díj 1966; Ipolyi Arnold-emlékérem 1967; A Munka Érdemrend arany fokozata 1970; Hild-emlékérem 1971; Magyar Műemlékvédelemért 1972; Pro Urbe-díj 1987.

M.: Korszerű műemlékvédelem Olaszországban, 1941; Nagy Lajos kora, 1941; A székesfehérvári királyi bazilika, 1943; A mozaik, 1943; Visegrád műemlékei, 1951; A sárospataki Rákóczi-vár [Gerő Lászlóval], 1953; Sopron és környéke műemlékei [Csatkai Endrével], 1953; 2., átdolg. kiad. 1956; Magyarországi művészete a honfoglalástól a XIX. századig, 1956; Esztergom [Zolnay Lászlóval], 1956; Pécs [Pogány Frigyessel], 1956; A jáki templom, 1957; Franciaország románkori művészete, 1958; Pest megye műemléki topográfiája I-II., szerk., 1958; Itália románkori művészete, 1960; Népvándorláskori és preromán művészet, 1960; La tutela dei monumenti in Ungheria, Roma, 1960; Vác [Granasztói Pállal], 1960; Románkori művészet. Németország, 1962; Ják, útikalauz, Szombathely, 1965; Pécs városképei, műemlékei [Pogány Frigyessel, Szentkirályi Zoltánnal], 1966; Monuments de Hongrie. Leur sauvegarde, restauration et mise en valeur, 1969; Heves megye műemlékei, szerk., 1969; A magyarországi művészet története I-II. [szerk. Zádor Annával, főszerk. Fülep Lajos], 1970; Románkor, 1970; Román kori építészet Magyarországon, 1972; Az esztergomi királyi palota, 1975; Guide artistique de la Hongrie [Dercsényi Balázzsal], 1979; Kis magyar művészettörténet a honfoglalás korától a XIX. század végéig [Zádor Annával], 1980; Mai magyar műemlékvédelem, 1980; Baranya középkori templomai, 1984.

[OSZKK,KK3-4,MKL,ML,MTAA,ÚML,MÉL4,MNBCD]

Dérczy Péter

(Bp., 1951. nov. 19.): irodalomtörténész, kritikus.

Pro Literatura díj 1997.

M.: Fasírt, avagy viták a "fiatal irodalomról", ant., szerk., 1982.

[JAKL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KKH]