CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

FARKAS GYULA [Julius von Farkas]

(Kismarton, 1894. szept. 27.-Göttingen, 1958. júl. 12.): irodalomtörténész, nyelvész. [NO]

M.: Forrongó lelkek, r., 1922 [németül: Potsdam, 1929]; Petőfi legnagyobb elbeszélő költeményei és forrásai, 1923; Hadak útján, r., 1923; A tábortűz üzen, elb., Berlin, 1924; Vörösmarty, az ember, ant., szerk., Berlin, 1924; Erdélyi költők, Berlin, 1924; Az elszakított Felvidék magyarságának szellemi élete, 1927; Gragger Róbert emlékezete, Pécs, 1927; Mécs László, 1929; A reformáció korának irodalma, Debrecen, 1929; Románc - romántos - romantikus, 1929; Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-ungarischen Literarischen Beziehungen, Berlin, 1929; Graf Johann Mailáth und Joseph Freiherr von Lassberg, Berlin-Lipcse, 1930; A magyar romantika, 1930 [németül: Berlin, 1931]; A magyar romantika megoldatlan problémái, 1931; Deutsche Zeitschriften der Ungarkunde, Berlin-Lipcse, 1931; Táj- és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban, 1931; A fiatal Magyarország kora, 1932; Deutsch-ungarische geistige Auseinandersetzung im Vormärz, Berlin-Lipcse, 1932; A magyar irodalom története, Bp.-Berlin, 1934; Kultur der ungaro-finnischen Völker [K. Hahmmal], Potsdam, 1936; Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914, 1938; Die Kultur der Ungarn, 1939; Der Freiheitskampf des ungarischen Geistes, Berlin, 1940, magyarul: A magyar szellem felszabadulása, 1943; Der ungarische Vormärz. Petőfis Zeitalter, Berlin, 1943; Eräs suomalais-ungarischen tutkimuksen kuhoistusaika 1700 - Urvulla, Helsinki, 1952; Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten, Wiesbaden, 1955; Südosteuropa, ein Überblick, Göttingen, 1955; Der uralaltaische Akkusativ und Genitiv, 1956; Zur Geschichte des slawischen Einflusses auf den altungarischen Vokalismus, Wiesbaden, 1956; Der Münchener Kodex. Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466, kiad. [Décsy Gyulával], Wiesbaden, 1958; Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten, szerk., Wiesbaden, 1959; Die Kultur der Ungarn [1-2], Konstanz [196?]; Die Kulturen der eurasischen Völker, társszerző, Frankfurt, 1968.

[ÚMIL,MEIL,MÉL1,Borbándi]