CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

JUNG KÁROLY

(Gombos, 1944. jún. 26.): költő, műfordító, író (etnográfus). [JU/MO]

Neven-díj 1965; Az irodalomtud. doktora 1984; Bazsalikom-díj 1979, 1987; Üzenet-díj 1988; Híd Irodalmi Díj 1991; Ortutay Gyula-emlékérem 1993.

M.: Ég az erdő, v., Újvidék, 1968; Leng, v., Újvidék, 1970; Bájoló, gyv., Újvidék, 1975; Ami nincs, v., Újvidék, 1977; Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások, Újvidék, 1978; Táltosok, ördögök, garabonciások. Bevezetés népi hiedelmeink - babonáink - világába, Újvidék, 1985; A szépen zengő pelikánmadár. Jugoszláviai magyar népmesék, ant., vál., szerk., Újvidék, 1986; Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi hitvilágához, Újvidék, 1990; Barbaricvm, v., Újvidék, 1991; Köznapok és legendák. Tanulmányok a népi kultúráról, Újvidék, 1992; Adalékok a jugoszláviai magyar néprajzkutatás történetéhez, Újvidék, 1992; Az emlékezet útjain. Ötvenöt olvasmány a néphagyományról, esszék, Újvidék, 1993; Mondavilágunk I-IV. [Bognár Antallal], 1990-93; Őrszerek könyve, tan., Újvidék, 1994; Összefüggések és kapcsolatok. Esszék, tanulmányok a peremvidék népi kultúrájáról, Újvidék, 1997.

Szerk.: A sárkányölő királyfi. Szerb népmesék Vuk Karadžić gyűjtéséből, vál., szerk., a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta, Újvidék, 1987; Mátyás király országlása, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal. Újvidék, 1990; Szent Péter atyafisága, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1992; Rózsa Sándor menedéke, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1993; Tündér Ilona kertje, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1994.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]