CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KONCSOL LÁSZLÓ

(Deregnyő, 1936. jún. 1.): költő, kritikus, esszéíró, műfordító. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1979, 1991 <1978*KKKP>; Fábry Zoltán-díj 1993; Bethlen Gábor-díj 1994.

M.: Szélkiáltó. Szlovákiai magyar költők antológiája, szerk., Pozsony, 1966; Kísérletek és elemzések, tan., Pozsony, 1978; Ívek és pályák, tan., Pozsony, 1981; Színmuzsika, fényvarázs, gyv., Pozsony, 1981; Vizesnapló, gyv., Pozsony, 1984; A Barátság Kórus 1971-1985, monogr., Diósförgepatony, 1986 <1985*ÚMIL>; Nemzedékem útjain, esszék, tan. [utószó Duba Gyula], Pozsony-Bp., 1988; Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers, verstan gyerekeknek, Bp.-Szeged, 1990; Félegyházyné Gregosits Irén: Öt levél, vallomások, szerk., Győr, 1990; Diósförgepatony I-II., történelmi olvasókönyv, vál., ford., Pozsony, 1990-93; Törmelék, kisesszé gy., 1992; Kacsa, Kacsa, boszorkány vagy!, Régi csallóközi bűnügyek, Pozsony, 1992 <1993*>; Válogatott kritikai dolgozatok, irodalomkritikák, Pozsony, 1995; Kemény a föld a patonyi határba. Dióspatony népzenei hagyománya [Ág Tiborral és Barsi Ernővel], Dunaszerdahely, 1997.

Műford.: R. Kaliský: Vádlott, álljon fel!, bűnügyi riportok, Pozsony, 1964; R. Jašík: A kristályvizű folyó partján, r., Pozsony, 1966; V. Nezval: Tárgyak, virágok, állatok, emberek - gyerekszemmel, prózaversek, Pozsony, 1966; A tenger mélyébe. Fiatal szlovák prózaírók antológiája, Pozsony, 1966 <A tenger mélye*CSMIL>; V. Šolc-P. Hořejš: Amerika őslakói, művel. tört., Pozsony, 1970; J. Havlíček: Petróleumlámpák, r., Pozsony, 1977; V. Cubula: Prágai regék, művel. tört., Pozsony, 1979; J. Johanides: A betétkönyv balladája, r., Pozsony, 1981; M. Rúfus: A költő hangja, esszék, Pozsony, 1981; J. Johanides: Letagadott varjak, riportr., Pozsony, 1982; D. Tatarka: A bólogatás démona, r. és 2 pamflet, Pozsony, 1970 [bezúzták; 2. kiadás 1991]; V. Beniak: Válogatott versek. Az igric énekei 1-3., 5-8., Pozsony, 1978; Mélyföld. A jugoszláviai szlovák költészet antológiája, ford., utószó [vál. Viťazoslav Hronec], Újvidék, 1982 <1981*>; Összegező. Paľo Bohuš válogatott versei, Újvidék, 1985; M. Babinka: Madárcseresznye, gyv., Újvidék, 1987.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,KKKP:567,ÚMIL,HungÉrt1990-93,CSMIL,OSZKK]