CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LUKÁCS JÓZSEF

(Bp., 1922. dec. 16.-Bp., 1987. jan. 6.): filozófus.

Szocialista Munkáért Érdemérem 1960; Rózsa Ferenc-díj 1963; Munka Érdemrend ezüst fokozata 1968, arany fokozata 1970; a filozófiai tud. doktora 1971; az MTA lev. tagja 1976-tól, r. tagja 1982-től; Szocialista Magyarországért Érdemrend 1982.

M.: Bevezetés a valláskritikába I-II. [többekkel], tankönyv, 1970; Igent mondani az emberre, tan., 1973; Istenek útjai. A kereszténység előzményeinek tipológiájához, 1973; Történelem, filozófia, vallásosság, tan., 1979; Egyházak és vallásosság a szocialista Magyarországon, szerk., 1979; Eszmék és választások, 1983; A mítosz ideje, értekezések, 1985; Vallás és vallásosság a mai Magyarországon. A hazai tudományos kutatások néhány eredménye, 1987; Élő múlt. Előadások, cikkek, tanulmányok, 1988.

[MÉL4,ÚMIL,MNBCD]