CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

RADÓ GYÖRGY

(Bp., 1912. okt. 10.-Bp., 1994. júl. 2.): író, műfordító, irodalomtörténész.

A Polonia Restituta Érdemrend tisztikeresztje 1948 [Lengyelország]; A Magyar-Szovjet Baráti Társaság aranykoszorús jelvénye 1955; Madách-emlékérem 1964 [Nógrád m.]; A Munka Érdemrend arany fokozata 1972; A Lengyel Kultúráért Érdemrend 1975; A Német Szövetségi Köztársaság Fordító- és Tolmácsszövetségének Aranytűje 1985; FIT-Nathhorst Nemzetközi Műfordítói Díj 1987; A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1987.

M.: A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája I-V., kiad. [Kozocsa Sándorral], 1950-57; Gorkij Magyarországon, 1951; Majakovszkijról, tan., 1960; Fehér éjszakáktól a Fekete-tengerhez, útirajz, 1962; Világjáró Besse János [Tardy Lajossal], r., 1963; Gorkij élete, életrajzi r. <v.*ÚMIL>, 1967; Szomszédunk Ukrajna, tan., 1969; Túl a Kaukázuson, útirajz, 1971; Nyelvrokonok között, útirajz, 1975; A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon, tan., 1976; Moszkvától Moszkváig, útirajz, 1977; Madách Imre. Életrajzi krónika, tan.,1987; Így élt Madách Imre, 1990; Az én hazám, v. és tan., 1990; Radó György költői, műfordítói, filológusi, szerkesztői munkásságának bibliográfiája, Szhely, 1992.

Műford.: Pervomajszkij: Budapesti levél, v., 1945; Majakovszkij: V. I. Lenin, poéma, 1946; M. Gorkij: Aki az életet keresi, r., 1947; M. Gorkij: Életem. Gyermekkor, önéletrajzi r., 1949; Ny. Osztrovszkij: Az acélt megedzik I., r., 1949; M. Lermontov: A démon, v., 1949; D. Karelin: A Sarkvidék hősei, 1950; M. Huszejn: Apseron, r., 1952; M. Saginyan: Goethe, tan., 1952; R. Giovagnoli: Spartacus, r., 1952; L. Koszmogyemjanszkaja: Zoja és Sura, dokumentumr., 1953; Ny. Nyikityin: Észak hajnala, r., 1953; A. Szobkovics: Iván Vázov, tan., 1953; V. Beljajev: A régi vár, r., 1953; Sz. Podjacsev: Gyötrődés, elb., 1953; A. Peregudov: Elmúlt idők, r., 1954; Sz. Obrazcov: Hivatásom, önéletrajz, 1954; Sz. Ivanov: Lermontov, tan., 1954; V. Majakovszkij: Neki a tollal!, v., 1954; A. Mickiewicz: Krími szonettek, versciklus, 1955; N. Ribak: Örökre együtt, r., 1956; H. Böll: Ádám, hol voltál?, r., 1957; G. Morcinek: Arat a halál, r., 1958; A. Laktyionov: Az Északi sark meghódítása, tört. tan., 1958; H. Bloom: Epizód, dokumentumr., 1959; Ny. Csukovszkij: A balti égbolt, r., 1959; Ju. Dold-Mihajlik: Ordasok között, r., 1959; M. Muratov: Veszélyek felé, dokumentumr., 1959; M. Wehrli: Általános irodalomtudomány, 1960; J. Putrament: Szeptember, r., 1960; J. Smuul: Déli jégmezőkön, irod. útirajz, 1961; Ju. Tinyanov: A követ halála, r., 1961; Ty. Szjomuskin: A jégvilág Robinsonja, r., 1963; L. Schiller: A hatalmas színház, tan., 1963; M. Janovszkaja: Pasteur, életrajz, 1963; Ju. Zbanackij: Egyetlenem, r., 1964, I. Stone: Matróz lóháton, életrajzi r., 1965; B. Jarusztovszkij: Igor Sztravinszkij, életrajz, 1968; L. Pervomajszkij: Vadméz, r., 1969; K. Koźniewski: Száz lóval száz határig, r., 1971; S. Lem: Summa technologiae, tan., 1972; A. Sztaszj: Zöld útvesztő, r., 1974; A. Gerskovics: Petőfi és a színház, tan., 1980; Szerelmes szembesítés, v. [kétnyelvű], 1984.

[MIL,KK92,KK94,ÚMIL,MIB8,MNBCD]