CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

TÓTH ISTVÁN

(Tenkegörbed, Bihar m., 1923. okt. 25.): költő, műfordító. [ROM]

A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1969; Ro. Írószövetség díja 1984.

M.: Ódák és elégiák, v., Bk., 1957; A kalászok lehajolnak, v., Bk., 1961; Névtelen emlékek között, v., Bk., 1964; Vízválasztók, v., Bk., 1967; Amerre jártam, v., Bk., 1968 <1967*KMIK>; A szétszedett szobor, v., Kvár, 1971; Jégbuborékok, v., Bk., 1973; Európa kövei között, v., Kvár, 1975; Törékeny tükrök, v., Kvár, 1979; Sziklás parton. Válogatott versek, Bk., 1980; Antifóna <Antifónia*ÚMIL>, v., Bk., 1983; Napvárás, v., Kvár, 1984; "Ha azt mondom, hogy élek..." vál, v., Bp., 1987; "Üdvözlégy te Boldog Várad!" Versek Szt. Lászlóról, vál., Mvh., 1992; Közös nevező, v., Mvh., 1994; Irodalmi műveltségünk fobb korszakai. Őskor és középkor. Gyulafehérvár, 1994; Párbeszédek és limerickek, Mvh., 1995; Irodalmi műveltségünk főbb korszakai. Reneszánsz és manierizmus. Gyulafehérvár, 1996; Phoebus forrása. A váradi latin nyelvű humanista költészet antológiája. összeáll., jegyz., utószó, Nagyvárad, 1996.

Műford.: M. R. Paraschivescu legszebb versei, vál., ford., Bk., 1963; Jó reggelt, Párizs! Kortárs francia költők versei, vál., ford., utószó, Bk., 1969; Alkinoosz kertje. Humanista költőink Janus Pannoniustól Bocatius Jánosig, vál., ford., jegyz., Kvár, 1970; Írásjelek a földön. Francia nyelvű belga költők, vál., bev., Bk., 1972; Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége [közzéteszi Jakó Zsigmond] vers, Bk., 1974; Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyelvű humanista költészet antológiája, vál., ford., utószó, Bk., 1977; Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak, a latin verseket ford., Bk., 1977; Eugène Guillevic legszebb versei, Bk., 1978; Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája [Jakó Zsigmonddal, Weöres Sándorral], 1978; A feledés kapuja. Edmond Vandercammen versei, vál., ford., 1979; Talált kincs. Német költők antológiája, I-II., vál., bev., jegyz., ford., Kvár, 1981; A tűz és a rózsa. Jean Rousselot versei, vál., ford., 1986; Ha azt mondom, hogy élek... Válogatott versek és műfordítások, 1987; Kolozsvári emlékírók 1603-1720, a latin szövegeket ford. Köllő Károllyal és Puskás Lajossal, Bk., 1990.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,RMKK]