Tudománytár repertórium

Rövidítések

Nyitólap Tárgymutató Névmutató


 

Aufl. - Auflage      h.n. - hely nélkül      r. - rész
ausgew - ausgewählte [Ausgabe]   Hrsg. - Herausgeber, heraus-   t. - tábla
berab. - bearbeite       gegeben   Tan. - tanulmány
Bev. - bevezette, bevezetés   Ism. - ismertette, ismertetés   trad. - traduit, tradotto/tradotta
bibl. - bibliográfia   Jav. - javított   tkp. - tulajdonképpen
bőv. - bővített   Jegyz. - jegyzetekkel ellátta,   u. - und
c. - című       jegyzetek   ua. - ugyanaz
coll. - collegit   kelt. n. - keltezés nélkül   übertr. - übertragen
ed. - edit   kiad. - kiadás   übs. - übersetzt
é.n. - év nélkül   közl. - közlemény, közli   veränd. - veränderte [Ausgabe]
et al. - et alii   ld. - lásd   verm. - vermehrte [Ausgabe]
f. - folyam   Mut. - mutató   v. - von
Ford. - fordította, fordító   Nachl. - Nachlab   verb. - verbessert
Füz. - füzet   Összeáll. - összeállította   z. J. - zum Jahr