JANCSOVICS ANTAL

HANGSZERTANULÁS KEZDETEI GYERMEKDALOKKAL


Gyermekdalok hangterjedelem szerint     Dalok abc sorrendben


Hangszertanítás során sok kérdés merül fel tanárainkban, keresik a legegyszerűbb, legtermészetesebb utat. Természetesen sokféle megoldás lehetséges. A gépies, száraz ujjgyakorlatok, skálák mellett új művek is születnek. Mi - Kodály országában - sok szép, eredeti, játékkal együtt élő gyermekdalt ismerünk, hála ragyogó kiadványainknak.

Jelen munkánkban egy kis ízelítőt szeretnénk adni a két, három, majd egyre több hangot igénylő bölcsődalok, óvodai, iskolai példák közül. Legtöbb tanárunk ismeri ezeket a dalokat, így csak alkalmazni kell az éppen kívánt hangfekvésben. Ez a közelítés, mely szolmizációs jeleket ad, lehetőséget biztosít bármely hangszernek a kívánt hangok alkalmazására. Kodály például a fekete billentyűkön ajánlotta a zongoratanítás kezdeteit.

Az elmúlt fél évszázad kísérletei nagyon sokfélék, talán összegezhetjük, sikerül-e gyermekeink élővilágát hangszereiken is megszólaltatni?

Kiadványunk - a legtöbb iskolában alkalmazott - c-furulyát veszi kiindulópontnak, de bármely dallamjátszó hangszer adottságai alapján válogathat a tanár (pl. vonósok, gitárosok üres húrjaitól indulhatunk).

Szeretnénk javasolni, hogy kottázásra neveljük gyermekeinket, tehát írják le a megadott kezdettel a dalokat. (Lehet előkészíteni is néhány "félkész " ritmust, kottafejet, amit a gyermek egészít ki.) Ha még nem próbálkoztunk ilyennel, talán szokatlannak tűnik, de idővel észrevétlenül otthonosan mozgunk a különféle transzpoziciókban, sőt még írni sem lesz szükséges.

Miért érdemes nekünk kidolgozni egy ilyen - minden hangszeren alkalmazható - módszert?

Sok gyermek keserűségét okozta már, hogy számára megoldhatatlan problémák lehetetlenné tették egy-egy mű eljátszását, volt, aki abbahagyta a tanulást. Művészetellenes korunkban kettőzött erővel kell küzdeni a nemes, értékes zene megszerettetéséért (és itt még a gyenge képességűek oktatása is hangsúlyos feladat). Ha saját gyermekdalai után más népek dalai, egyházi, világi dalok is könnyen eljátszhatóak lesznek, léphetünk tovább a barokk, klasszikus, romantikus szerzők világába.

Amerikai tanárok joggal igénylik tőlünk a hangszertanítás legegyszerűbb módját, hiszen a Kodály-módszer (vagy "magyar módszer") már náluk is elsöprő sikert aratott. Japán, Franciaország, egyéb jelentős zenei nagyhatalmak már saját gyermekdal-irodalmuk feldolgozásán fáradoznak ezzel a módszerrel.

Ne legyünk hitetlenek, tőlünk még sokat várnak a világ zenészei!