Újságok


Újságok

gz  gazdasági
hl  hetilap(ja)
hm  heti magazin(ja)
ké  képes
KP  Kommunista Párt lapja
lr  a legrégibb
nl  napilap(ja)
pé  a legnagyobb példányszámú
po  politikai
sza szatirikus
szl szakszervezetek lapja
vl  vasárnapi lap(ja)
7.  hetenként
!  a legjelentősebb

ABC               E   nl
Akhata             J   KP nl
Akropolisz           GR   !nl
Al-Ahram            ET   (az arab világban) ! nl
Alarma             MEX  !po hl
Arbeiter-Zeitung        A   nl
Aszahi Simbun          J   (a világon) pé nl
Avante!             P   KP hl
Bild-Zeitung          D   pé ké bulvárnl
Borba              YU   szl nl
Bunte              D   ké hl
Burda              D   divatmagazin
Business Week          USA  gz po hl
Cambio 16            E   ké hírhm
Christian Science Monitor    USA  nl Boston
Combat             F   nl
Corriere della Serra      I   pé nl Milánó
Daily Express          GB   nl
Daily Mirror          GB   pé nl
De Telegraaf          NL   nl
Der Spiegel           D   ké po hl Hamburg
Die Presse           A   nl
Die Welt            D   nl Hamburg
Die Weltwoche          CH   po hl
Die Zeit            D   po hl Hamburg
Elle              F   női hm
Eulenspiegel          DDR  sza po hl
France-Dimanche         F   a France-Soir vl
France-Soir           F   pé nl
Frankfurter Allgemeine Zeitung D   nl
Frankfurter Rundschau      D   nl
Für Dich            DDR  női hm
Granma             C   KP nl
Helsingin Sanomat        SF   pé nl
Hürriyet            TR   pé nl
Il Giorno            I   nl
Il Tempo            I   ké hl
International Herald Tribune  USA  nl London, Párizs, Zürich
Izvesztyija           SU   Legfelsőbb Tanács Elnöksége nl
Krokogyil            SU   sza 7. 3-szor
Kronen-Zeitung         A   bulvárnl
Kurier             A   bulvárnl
L'Epoca             I   ké hl
L'Europeo            I   !po hm
L'Express            F   hírhm
L'Humanité           F   KP nl
L'Humanité-Dimanche       F   a L'Humanité vl
L'Unità             I   KP nl
La Stampa            I   nl Torino
Le Canard Enchainé       F   sza po hl
Le Figaro            F   lr polgári nl
Le Monde            F   nl
Le Nouvel Observateur      F   po hl
Le Soir             B   !nl
Lityeraturnaja Gazeta      SU   Írószövetség hl
Morning Star          GB   KP nl
Mundo Obrero          E   KP hl
NBI (Die Zeit im Bild)     DDR  hm
National Geographic Magazine  USA  ké földrajzi folyóirat
Neue Zürcher Zeitung      CH   nl
Neues Deutschland        D   Szocialista Egységpárt nl
Newsweek            USA  hírhm
Nhan Dan            VN   KP nl
Nodong Szinmun         É-ROK Munkapárt nl
Ny Dag             S   KP 7. 3-szor
O Dia              I   hm
Oggi              I   hm
Ogonyok             SU   ké hl
Osservatore Romano       V   egyetlen nl
Paris-Match           F   hm
Polityka            PL   po hl
Pravda             SU   KP nl
Punch              GB   sza hl
Quick              D   hm
Rabotnicseszko Delo       BG   KP nl
Rudé Právo           CS   KP nl
Scientific America       USA  tudományos folyóirat
Scînteia            RO   KP nl
Stern              D   hm
Süddeutsche Zeitung       D   nl München
The Economist          GB   gz po hl
The Guardian          GB   nl
The New York Post        USA  nl
The New York Times       USA  nl
The Observer          GB   hl
The Sun             GB   nl
The Sunday Express       GB   po hl
The Sunday Mirror        GB   nl
The Sunday Times        GB   vl
The Times            GB   nl
The Washington Post       USA  nl
Time              USA  ké po hm
Trud              SU   szl nl
Trybuna Ludu          PL   Egyesült Munkáspárt nl
U. S. News and World Report   USA  po ké hl
Unen              mongol kormánynl
Unsere Zeit           D   KP hl
Vi               S   ké hl
Vjesnik             YU   nl
Volksstimme           A   KP nl
Wall Street Journal       USA  gz nl
Zsenmin Zsipao         VRC  KP nl
Zycie Warszawy         PL   nl
                             [Rejtvényböngészde]Hátra Kezdőlap Előre