A robotika három törvénye


A robotika három törvénye

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie,
  hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve,
  ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik
  az első és második törvény előírásaiba.
                            A robotika kézikönyve,
                               56. kiadás, 2058

1. A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human
  being to come to harm.
2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such
  orders would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not
  conflict with the First or Second Law.
                          From Handbook of Robotics,
                           56th Edition, 2058 A.D.

       [Isaac Asimov: Én, a robot. Móra, 1991. Baranyi Gyula fordítása.
       Isaac Asimov: I, Robot. A Signet Book the New American Library,
       New York, 1964.]

A robotika nulladik törvénye

0. A robot nem árthat az emberiségnek, és nem nézheti tétlenül, ha az
  emberiséget veszély fenyegeti.
0. A robot may not injure humanity or, through inaction, allow humanity to
  come to harm.

Az e törvényt tartalmazó robotoknál az első törvény átalakul: A robot nem
árthat emberi lénynek és nem nézheti tétlenül, hogy emberi lény bármilyen kárt
szenvedjen, kivéve, ha ez összeütközésbe kerül a nulladik törvénnyel.
Hasonlóan változik a második és harmadik törvény szövege is.Hátra Kezdőlap Előre