A hét szabad művészet


A hét szabad művészet (Septem artes liberales)

Trivium (szóval, szöveggel foglalkozó tudományok)

grammatika (latin nyelvtan)
retorika (a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése)
dialektika (a gondolatok logikus kifejtésének tárgya)

Quadrivium (számokkal, számviszonyokkal foglalkozó ismeretkörök)

asztronómia (csillagászat)
aritmetika (számtan)
geometria (mértan)
zene (a zene matematikai-fizikai viszonyainak elmélete)

                             [Rejtvényböngészde]Hátra Kezdőlap Előre