Híres görögök az i. e. 5-4. századból


Híres görögök az i. e. 5-4. századból

Aiszkilosz   Athén      költő, drámaíró
Anaxagorasz   Klazomenai    filozófus, tudós
Arisztofanész  Athén      költő, drámaíró
Arisztotelész  Sztageira    filozófus, tudós
Démoszthenész  Athén      szónok
Epikurosz    Athén      filozófus, tudós
Euripidész   Athén      költő, drámaíró
Feidiász    Athén      szobrász, festő, építész
Gorgiasz    Leontini     szónok
Hégemón     Thaszosz     költő, drámaíró
Hérodotosz   Halikarnasszosz történetíró
Hippiász    Elisz      filozófus, tudós
Hippodámosz   Milétosz     szobrász, festő, építész
Hippokratész  Kósz       orvos
Iktinosz    Athén      szobrász, festő, építész
Iszokratész   Athén      szónok
Jón       Khiosz      költő, drámaíró
Lisziasz    Szirakuszai   szónok
Periklész    Athén      szónok
Platón     Athén      filozófus, tudós
Polignótosz   Thaszosz     szobrász, festő, építész
Praxitelész   Athén      szobrász, festő, építész
Prodikosz    Keosz      filozófus, tudós
Protagorasz   Abdéra      filozófus, tudós
Szaffó     Leszbosz     költőnő
Szofoklész   Athén      költő, drámaíró
Szókratész   Athén      filozófus, tudós
Theofrasztosz  Leszbosz     filozófus, tudós
Thraszimakhosz Khalkedón    filozófus, tudós
Thukididész   Athén      történetíró
Xenofón     Athén      történetíró
Zénón      Ciprus      filozófus, tudós

Az említett városok mai helye

Abdéra      Thrákia
Elisz      Nyugat-Peloponnészosz
Halikarnasszosz Törökország Kósszal szemközti partja
Khalkedón    Isztambul ázsiai része
Klazomenai    Törökország Khiosszal szemközti partja
Leontini     Olaszország déli partja
Milétosz     Halikarnasszosztól északra
Szirakuszai   Olaszország déli partja
Sztageira    Thesszaloníki

A hét görög bölcs

Thalész (Milétosz)
Biasz (Priéné)
Szolón (Athén)
Pittakosz (Mütiléné)
Kleobulosz (Lindosz)
Khilón (Lakedaimón)
Periandrosz (Korinthosz) vagy Müszón (Khénai)Hátra Kezdőlap Előre