A magyar királyok


A magyar királyok

Fejedelmek

Árpád            895-907
Zsolt            907-947
Fajsz            947
Taksony           947-972
Géza             972-997
István (Vajk)        997-1000

Árpád-házi királyok

I. (Szent) István      1000-1038
Péter            1038-1041
Aba Sámuel          1041-1044
Péter másodszor       1044-1046
I. András          1046-1060
I. Béla           1060-1063
Salamon           1063-1074
I. Géza           1074-1077
I. (Szent) László      1077-1095
(Könyves) Kálmán       1095-1116
II. István          1116-1131
II. (Vak) Béla        1131-1141
II. Géza           1141-1162
III. István         1162-1172
II. László ellenkirály    1162-1163
IV. István ellenkirály    1163-1165
III. Béla          1172-1196
Imre             1196-1204
III. László (kiskorú)    1204-1205
II. András          1205-1235
IV. Béla           1235-1270
V. István          1270-1272
IV. (Kun) László       1272-1290
III. András         1290-1301

Vegyesházi uralkodók

(Cseh) Vencel        1301-1305
(Bajor) Ottó         1305-1307
(Anjou) I. Károly Róbert   1308-1342
(Anjou) I. (Nagy) Lajos   1342-1382
(Anjou) Mária        1382-1385
(Durazzói) II. (Kis) Károly 1385-1386
(Anjou) Mária        1386-1395 (1387-től társuralkodó)
(Luxemburgi) Zsigmond    1387-1437
(Habsburg) Albert      1438-1439
(Jagelló) I. Ulászló     1440-1444
(Habsburg) V. László     1444-1457
Hunyadi János kormányzó   1446-1453
(Hunyadi) I. Mátyás     1458-1490
(Jagelló) II. Ulászló    1490-1516
(Jagelló) II. Lajos     1516-1526
Szapolyai János       1526-1540

Habsburg-ház

I. Ferdinánd         1526-1564
I. Miksa           1564-1576
II. Rudolf          1576-1608
II. Mátyás          1608-1619
II. Ferdinánd        1619-1637
III. Ferdinánd        1637-1657
IV. Ferdinánd        1647-1654
I. Lipót           1657-1705
I. József          1705-1711
III. Károly         1711-1740
Mária Terézia        1740-1780

Erdélyi fejedelmek

János Zsigmond        1542-1551
János Zsigmond másodszor   1556-1571
Báthori István        1571-1586
Báthori Zsigmond       1588-1597
Báthori Zsigmond másodszor  1598-1599
Báthori András        1599
Báthori Zsigmond harmadszor 1601-1602
Székely Mózes        1603
Bocskai István        1605-1606
Rákóczi Zsigmond       1607-1608
Báthori Gábor        1608-1613
Bethlen Gábor        1613-1629
Brandenburgi Katalin     1629-1630
Bethlen István        1630
I. Rákóczi György      1630-1648
II. Rákóczi György      1648-1660
Rhédey Ferenc        1657-1658
II. Rákóczi György másodszor 1658-1659
Barcsai Ákos         1658-1660
Kemény János         1661-1662
I. Apafi Mihály       1661-1690
Thököly Imre         1690
II. Rákóczi Ferenc      1704-1711

Habsburg-Lotaringiai-ház

II. József          1780-1790
II. Lipót          1790-1792
I. Ferenc          1792-1835
V. Ferdinánd         1835-1848
I. Ferenc József       1848-1916
IV. Károly          1916-1918

Államfők

Kossuth Lajos        1849. 4. 14.-1849. 8. 11.
Ferenc József        1867. 6. 8.-1916. 11. 24.
IV. Károly          1916. 11. 21.-1918. 11. 16.
Károlyi Mihály közt. elnök  1918. 11. 16.-1919. 3. 21.
Garbai Sándor        1919. 3. 21.-1919. 8. 1.
Habsburg József       1919. 8. 7.-1919. 8. 23.
Horthy Miklós kormányzó   1920. 3. 1.-1944. 10. 16.
Szálasi Ferenc nemzetvezető 1944. 10. 26.-1945. 3. 27.
Nemzeti Főtanács       1944-1946
Tildy Zoltán közt. elnök   1946. 2. 2.-1948. 7. 30.
Szakasits Árpád közt. elnök 1948. 8. 23.-1950. 5. 8. (1949-től az Elnöki Tanács elnöke)
Rónai Sándor az ET elnöke  1950. 5. 8.-1952. 8. 14.
Dobi István, az ET elnöke  1952. 8. 14.-1967. 4. 14.
Losonczi Pál, az ET elnöke  1967. 4. 17.-1987
Németh Károly, az ET elnöke 1987-1988
Straub F. Brúnó, az ET eln. 1988-1989
Szűrös Mátyás közt. elnök  1989-1990
Göncz Árpád közt. elnök   1990-

Miniszterelnökök

Batthyány Lajos gróf     1848
Szemere Bertalan       1849
Andrássy Gyula gróf     1867-1871
Lónyay Menyhért gróf     1871-1872
Szlávy József        1872-1874
Bittó István         1874-1875
Wenckheim Béla báró     1875
Tisza Kálmán         1875-1890
Szapáry Gyula gróf      1890-1892
Wekerle Sándor        1892-1895
Bánffy Dezső báró      1895-1899
Széll Kálmán         1899-1903
Khuen-Héderváry Károly gróf 1903
Tisza István gróf      1903-1905
Fejérváry Géza báró     1905-1906
Wekerle Sándor        1906-1910
Khuen-Héderváry Károly gróf 1910-1912
Lukács László        1912-1913
Tisza István gróf      1913-1917
Esterházy Móric gróf     1917
Wekerle Sándor        1917-1918
Károlyi Mihály gróf     1918-1919
Berinkey Dénes        1919
Forradalmi Kormányzótanács  1919
Peidl Gyula         1919
Friedrich István       1919
Huszár Károly        1919
Simonyi-Semadam Sándor    1919-1920
Teleki Pál gróf       1920-1921
Bethlen István gróf     1921-1931
Károlyi Gyula gróf      1931-1932
Gömbös Gyula         1932-1936
Darányi Kálmán        1936-1938
Imrédy Béla         1938-1939
Teleki Pál gróf       1939-1941
Bárdossy László       1941-1942
Kállay Miklós        1942-1944
Sztójay Döme         1944
Lakatos Géza         1944
Szálasi Ferenc        1944-1945
Dálnoki Miklós Béla     1944-1945
Tildy Zoltán         1945-1946
Nagy Ferenc         1946-1947
Dinnyés Lajos        1947-1948
Dobi István         1948-1952
Rákosi Mátyás        1952-1953
Nagy Imre          1953-1955
Hegedüs András        1955-1956
Nagy Imre          1956
Kádár János         1956-1958
Münnich Ferenc        1958-1961
Kádár János         1961-1965
Kállai Gyula         1965-1967
Fock Jenő          1967-1975
Lázár György         1975-1987
Grósz Károly         1987-1988
Németh Miklós        1988-1990
Antall József        1990-1993
Boross Péter         1993-1994
Horn Gyula          1994-Hátra Kezdőlap Előre