A kőkor története


A kőkor története

Af Afrika
Am Amerika
Au Ausztrália
Eu Európa

 1500 Qilakitsoqi múmiák
 1000 A Chaco-kultúra virágkora
    Au: első kapcsolat a külvilággal?
    Sarkvidéki kultúrák
    Mogollon-, Hohokam- és Anasazi-kultúra
   0 Földművelés és pásztorkodás D-Afban
    Hopewell-kultúra: az első földművelők É-Am keleti részén
    Au: röntgen stílusú festmények megjelenése
    Kőbányászat baltafejkészítéshez a Wahgi-völgyben
 -1000 A vaskohászat kezdete É-Afban
    Eu: az urnamezős kultúra időszaka
    Az árasztásos rizstermelés kezdete Koreában és Japánban
    A mezőgazdaság megszilárdulása É-Am DNy-i részén
    A legkorábbi lapita kerámia
 -2000 Au: a tompított hátú pengék készítésének kezdete
    Eu: magányos sírok, halomsírok
 -3000 Au: gondosan megmunkált dárdahegyek és csiszolt kőbalták megjelenése
    A gödrös kerámia kultúrája
    Az első kerámia Óceániában
    Harci baltás kultúrák Euban
    A rizstermelés D-Kínából eljut DK-Ázsiába
    Eu: a megalitikus hagyományok hanyatlása
    A legrégibb ismert kukoricamaradványok
    A Jangsaó-korszak É-Kínában
    Eu: a megalitikus hagyományok virágkora: Carnac, Newgrange, Stonehenge I
 -4000 A tenger szintje a mai magasságig emelkedik
    A földművelés megjelenése a Hindusztáni-félszigeten
    Eu: rézhasználat
    A földművelés eljut É-Euba
    Az Ubaid-korszak Mezopotámiában
 -5000 A legkorábbi megalitikus sírok Írországban és Bretagne-ban
    A legkorábbi skandináviai temetkezések
 -6000 Földművelés és pásztorkodás É-Afban
    DK-Eu: a földművelés megjelenése
    Korai köles- és rizstermesztés Kínában
 -7000 Az első kerámia: korai Khartúm
    Kertek és mocsárlecsapolás Kukban (Óceánia)
 -8000 A Komsa- és Fosna-kultúra vadászai Skandináviában
    Korai termesztett növények az Andokban
    A földművelés legkorábbi bizonyítékai DNy-Ázsiában
    A Natúf-kultúra
    Eu: mezolitikus vadászok és gyűjtögetők
-10000 Specializált vadászat és gyűjtögetés DNy-Ázsiában
    Iberomaurusi kultúra népei ÉNy-Afban
    A Dzsómon-kultúra halászai és fazekasai Japánban
                              [A kőkori világ]Hátra Kezdőlap Előre