Őstörténeti korszakok


Őstörténeti korszakok

                      kezdete (évvel ezelőtt)
PREKAMBRIUM
őskor (archaikum)               4,5-4,6 milliárd
előkor (proterozoikum)            2,5 milliárd

ÓKOR (PALEOZOIKUM)
fanerozoikum
 kambrium                   570 millió
 ordovícium                  500 millió
 szilur                    435 millió
 devon                    395 millió
 karbon                    345 millió
 perm                     280 millió

KÖZÉPKOR, MÁSODKOR (MEZOZOIKUM)
 triász                    225 millió
 jura                     193 millió
 kréta                    136 millió

ÚJKOR, HARMADKOR ÉS NEGYEDKOR (KAINOZOIKUM)
 eocén                    65 millió
 oligocén                   38 millió
 miocén                    26 millió
 pliocén                   7 millió
 pleisztocén                 2,5 millió
 paleolitikum (őskőkor)
  alsó
  középső                  150 ezer
  felső                   40 ezer
 holocén
  középső kőkor (mezolitikum)        10 ezer
  újkőkor (neolitikum)            7 ezer
  rézkor
  bronzkor                  4500
  vaskor                   2500

Az évszámok millió évet jelentenek a jelenkor előtt. k. karbonifer eon éra periódus korszak kezdete fanerozoikum cenozoikum negyedkor holocén 0,01 pleisztocén 4 harmadkor pliocén 10 miocén 25 oligocén 40 eocén 55 paleocén 65 mezozoikum kréta 135 jura 190 triász 225 paleozoikum perm 280 pennsylvaniai k. 315 mississippi k. 345 devon 400 szilur 440 ordovícium 500 kambrium 570 kriptozoikum proterozoikum prekambrium archeozoikum azoikum 4550
A földtörténet áttekintése millió kor jellemző képződmény éve 2,5 újkor negyedkor jelenkor mai partvonal, éghajlat, vízrajz feltöltött síkságok, alföldek jégkor belföldi jégtakaró súrolóhatása: tóvidékek, lepusztult síkságok, morénahalmok; futóhomok, lösz harmadkor fiatal, gyűrt lánchegységek: Eurázsiai-, Pacifikus-hegységrendszer vulkánosság; barnakőszén, kőolaj, földgáz stb. 65 középkor a tenger térhódítása: tengeri eredetű üledékes kőzetek keletkezése (homokkő, dolomit, mészkő); kősó, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 580 ókor röghegységek: Skandináv-hegység, Német-középhegység, Urál, Tien-san feketekőszén, sokféle érc 4600 őskor ősföldek, pajzsok: Finn-ősföld (Balti-pajzs), Kanadai-ősföld vasérc, nikkel, rézércHátra Kezdőlap Előre