Változások húsz év alatt


Változások húsz év alatt

       1972                  1992

               A Föld népessége

3,84 milliárd 72%-uk a harmadik     5,47 milliárd, 77%-uk a harmadik
világban; növekedés '72-ben mintegy   világban; növekedés évente csaknem
70 millió                100 millió

              Háború és menekültek

680 milliárd $ hadi költség (1980-as  800 milliárd $ hadi költség; a jugo-
árfolyam szerint); mintegy 3 millió   szláv háború előtt kb. 17 millióan
ember hagyta el hazáját         hagyták el hazájukat

                Atomerőművek

100 polgári célú 15 országban;     428 erőmű 31 országban; két súlyos
jelentős baleset nem volt, szivárgás  szerencsétlenség: Three Mile Island
kétszer (Nagy-Britannia, Szovjetunió)  (USA, '79), Csernobil (Ukrajna, '86)

                 Közlekedés

mintegy 250 millió gépjármű a világon, több mint 600 millió gépjármű, ebből
ebből 200 millió személyautó; első-   480 millió személyautó; a szennyezés
sorban a fejlett országokban      megjelent a harmadik világban is

                 Éghajlat

nincs változás             a 19. sz. közepe óta a 8 legmelegebb
                    év közül 7 '80-'92 között; a nagy
                    viharok gyakoribbak és erősebbek

                Üvegházhatás

10 milliárd tonna szén-dioxid került  23 milliárd tonna szén-dioxid került
a levegőbe; koncentrációja 327     a levegőbe; koncentrációja 356
milliomod                milliomod; az erdőtüzek is növelik

                 Ózonréteg

senki sem tudja, mennyi ózonpusztító  az Antarktisz felett 4,5 millió km2-en
gáz van a magaslégkörben; az      az ózon 95%-a eltűnt; a sűrűn lakott
ózonlyukat még nem fedezték fel     területek fölött is vékonyodik

                 Nagyvárosok

3 város van 10 millió lakos fölött,   13 város van 10 millió lakos fölött,
ebből 2 a harmadik világban; a     ebből 9 a harmadik világban; a
lakosság 38%-a él városokban      lakosság 46%-a él városokban

                 Élővilág

számos tudós hívja fel a figyelmet   naponta 140 állat- és növényfaj
az állat- és növényfajok tömeges    tűnik el végleg
kipusztulásának veszélyére

                Trópusi őserdők

1/3 részt már elpusztítottak; kb.    évi 170000 km2 trópusi őserdőt
0,5%-ot, vagyis 100000 km2 pusztul   termelnek ki
el ebben az évben

                 Halászat

56 millió t halat fogtak ki ebben az  90 millió t halat fogtak ki;
évben; az országok növelik       egyre fenyegetőbb egyes fajok
halászflottáikat            kipusztulásának veszélye

                             [Verdire, Norvégia]Hátra Kezdőlap Előre