AZ ÉLETRAJZOKBAN SZEREPLŐ
RÖVIDÍTÉSEK FELOLDÁSA

 

A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U V W X Y Z
A
. ­ Aquila
AA. ­ Acta Agronomica
AÉ. ­ Akadémiai Értesítő
AGD. ­ Acta Geographica Debrecina
AIÉ. ­ Ampelológiai Intézet Évkönyve
AP. ­ The American Parfümer
At. ­ Agrártudomány
AT. ­ Agrokémia és Talajtan
AtK. ­ Agrártudományi Közlemények
AtSz. ­ Agrártörténeti Szemle


Á
K. ­ Állattani Közlemények
ÁKI. ­ Állattenyésztési Kutató Intézet
ÁL. ­ Állattenyésztők Lapja
ÁoL. ­ Állatorvosi Lapok
Át. ­ Állattenyésztés
ÁtEÉ. ­ Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve
ÁtSz. ­ Állattenyésztési Szemle


B
. ­ Baromfiak
BÉ. ­ Békési Élet
Bg. ­ Borgazdaság
BH. ­ Budapesti Hírlap
Bi. ­ Baromfiipar
BK. ­ Botanikai Közlemények
BL. ­ Borászati Lapok
BNZ. ­ Berliner National Zeitung
BR. ­ Budapester Rundschau
BSz. ­ Borsodi Szemle
Bt. ­ Baromfitenyésztés


C
. ­ Cukorrépa


D
DMÉ. ­ Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
DGZ. ­ Deutsche Gärtner Zeitung
DmTRMTÉ. ­ Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat Értesítője


E
. ­ Egyetértés
EF. ­ Erdőgazdaság és Faipar
EFE. ­ Erdészeti és Faipari Egyetem
EFETK. ­ Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei
Eg. ­ Erdőgazdaság
Egr. ­ Ethnográfia
EgSz. ­ Erdőgazdasági Szemle
EK. ­ Erdészeti Kísérletek
EL. ­ Erdészeti Lapok
Er. ­ Az Erdő
EtK. ­ Erdészettudományi Közlemények
EV. ­ Esztergom és Vidéke


É
i. ­ Élelmezési Ipar
ÉI. ­ Élet és Irodalom
ÉiK. ­ Élelmiszeripari Közlemények
Éll. ­ Élelmiszer Ipar
ÉKMEÉ. ­ Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve
ÉT. ­ Élet és Tudomány
Év. ­ Élővilág
ÉvK. ­ Élelmiszervizsgálati Közlemények


F
. ­ Forrás
FA. ­ Folia Archeologica
FC. ­ Folia Cryptogamica
FEH. ­ Folia Entomologica Hungarica
FÉ. ­ Földmívelési Érdekeink
Fi. ­ Faipar
FK. ­ Filológiai Közlöny
Fm. ­ Földművelés
FNNKIK. ­ Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézet Közleményei
FrÉ. ­ Földrajzi Értesítő
FrK. ­ Földrajzi Közlemények
FSz. ­ Felsőoktatási Szemle
FtK. ­ Földtani Közlöny


G
. ­ Gazdálkodás
Ge. ­ Georgikon
Gi. ­ Gabonaipar
GL. ­ Gazdasági Lapok
GT. ­ Gazdasági Tanügy
GtL. ­ Gazdatisztek Lapja
Gy. ­ Gyógyszerészet
Gyk. ­ Gyümölcskertész
GyM. ­ Gyakorlati Mezőgazda


H
. ­ Hangya
Ha. ­ Hazánk
HBmMK Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei
HH. ­ Herba Hungarica
Hi. ­ História
HKF. ­ Hazai és Külföldi Tudósítások
Hn. ­ Hírnök
HT. ­ Hidrológiai Tájékoztató


I
. ­ Időjárás
IF. ­ Illustrierte Flora
IKN. ­ Iparos és Kereskedő Napló (A Pesti Napló melléklete)


K
. ­ Kert
Ka. ­ Kisalföld
Ke. ­ Kertészet
Kg. ­ Kertgazdaság
KG. ­ Kerti Gazdaság
KgÉ. ­ Közgazdasági Értesítő
KgSz. ­ Közgazdasági Szemle
KK. ­ Kísérletügyi Közlemények
KL. ­ Kertészeti Lapok
Klny. ­ Különlenyomat
Km. ­ Kertészmérnök
KNKN. ­ Kecskeméti Nagy Képes Naptár
Kő. ­ Könyvtáros
KSz. ­ Kertészet és Szőlészet
KSzFÉ. ­ Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve
KSzl. ­ Kertészeti Szemle
Kt. ­ Köztelek
Kts. ­ Kortárs


L
k. ­ Légkör
LK. ­ Levéltári Közlemények


M
. ­ Méh
MÁ. ­ Magyar Állattenyésztés
MaK. ­ Magyar Kertész
MÁL. ­ Magyar Állatorvosok Lapja
MaM. ­ Magyar Méh
MAtFK. ­ Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei
MÁSz. ­ Magyar Állatorvosi Szemle
MBGy. ­ Magyar Bor és Gyümölcs
MBL. ­ Magyar Botanikai Lapok
ME. ­ Magyar Erdész
Mé. ­ Méhészet
MÉTE. ­ Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület
Mg. ­ Mezőgazdaság
MG. ­ Magyar Gazda
MGH. ­ Magyar Gazda Hírmondó
MgK. ­ Mezőgazdasági Közlemények
MgKl. ­ Mezőgazdasági Közlöny
MgiK. ­ Mezőgazdasági Kutatások
MgMt. ­ Mezőgazdasági Munkatudomány
MgSz. ­ Mezőgazdasági Szemle
MGSz. ­ Magyar Gazdák Szemléje
MGy. ­ Magyar Gyümölcs
MGyTÉ. ­ Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője
MGtSz. ­ Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle
Mi. ­ Malomipar
MI. ­ Mezőgazdaság és Ipar
MK. ­ Mezőgazdaság és Kertészet
MKF. ­ Magyar Kémiai Füzetek
MKL. ­ Magyar Kémikusok Lapja
MKsz. ­ Mezőgazdasági Könyvszemle
MKu. ­ Magyar Kurir
ML. ­ Molnárok Lapja
MM. ­ Magyar Mezőgazdaság
MMÉK. ­ Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye
MMgM. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum
MMgMA. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára
MMgMF. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Füzetei
MMgMK. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei
MML. ­ Magyar Molnárok Lapja
MN. ­ Magyar Nemzet
MNy. ­ Magyar Nyelv
MSSz. ­ Magyar Statisztikai Szemle
MSzt. ­ Magyar Szesztermelő
MT. ­ Magyar Tudomány
MTAAtOK. ­ MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei
MTABOK. ­ MTA Biológiai Osztályának Közleményei
MTAÉ. ­ MTA Értesítője
MTAKOK. ­ MTA Kémiai Osztályának Közleményei
MTtÉ. ­ Matematikai Természettudományi Értesítő
MTTÉ. ­ Magyar Tudós Társaság Évkönyve
Mú. ­ Malomújság
Mv. ­ Műemlékvédelem


N
. ­ Nimród
Ne. ­ Népegészségügy
NKÁK. ­ M. ­ kir. ­ Növényélet- és Kórtani Állomás Közleményei
Nö. ­ Növénytermesztés
Nt. ­ Növénytermelés
NtK. ­ Növénytani Közlemények
Nv. ­ Növényvédelem


O
EE. ­ Országos Erdészeti Egyesület
OH. ­ Orvosi Hetilap
OMgK. ­ Országos Mezőgazdasági Könyvtár
OSzK. ­ Olaj-Szappan-Kozmetika
OVfÉ. ­ Országos Vetőmagfelügyelőség Évkönyve


Ö
BZ. ­ Österreichische Botanische Zeitschrift


P
H. ­ Pesti Hírlap
PL. ­ Protestáns Lap
PSz. ­ Pedagógiai Szemle


R
tK. ­ Rovartani Közlemények
RtL. ­ Rovartani Lapok


S
. ­ Sütőipar
SMK. ­ Savaria Múzeum Közleményei
STi. ­ Sütő- és Tésztaipar
StSz. ­ Statisztikai Szemle


Sz
. ­ Századok
SzGy. ­ Szent György
SzKIÉ. ­ Szőlészeti Kutató Intézet Évkönyve
SzMKIÉ. ­ Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Évkönyve


T
. ­ Tisia
Tb. ­ Takarmánybázis
TG. ­ Tiszántúli Gazdák
TGy. ­ Tudományos Gyűjtemény
TiT. ­ Tejipari Tudósító
TK. ­ Természettudományi Közlöny
TM. ­ Tudomány és Mezőgazdaság
TmN. ­ Tolna Megyei Népújság
TSz. ­ Társadalmi Szemle
TSzl. ­ Történelmi Szemle
Tt. ­ Tiszatáj
TtK. ­ Természettudományi Közlemények
TtSz. ­ Technikatörténeti Szemle


U
K. ­ Unitárius Közlöny
UL. ­ Ungarischer Landwirte


V
. ­ Valóság
Ve. ­ Veterinarius
Vg. ­ Vízgazdálkodás
VÚ. ­ Vadász Újság
VüK. ­ Vízügyi Közlemények
VVEK. ­ Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei
VVl. ­ Vadász- és Versenylap

ZtKIB. ­ Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bullentinje

 

A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U V W X Y Z