Tessedik Sámuel

A parasztember Magyarországon mitsoda és mi lehetne . . . (Ford. Kónyi János) Pécs, 1786. 508 lap. C 51.046