Tessedik Sámuel

"Memorabilia Szarvaschiensia"
Szarvasi nevezetességek, azaz Szarvas mezőváros gazdasági krónikája. (Ford. és szerk. Nádor Jenő) Bp., 1938.
/A magyarságtudomány könyvei. Szerk. Ortutay Gyula. 1./ C 6874