Tessedik Sámuel

Részlet az általa alapított mezőgazdasági szakiskola latin nyelvű tanítási tervéből. Ford. dr. Fábián István.