Aemilius Paulus

1. Lucius, római hadvezér, Kr. e. 219-ben mint konzul az illireken ült diadalmenetet, 216-ban másodszor választatva meg konzulnak, az akarata ellenére Hannibállal kezdett szerencsétlen ütközetben Kannénál elesett. 2. Fia Lucius Macedonicus, 192-ben aedills, 182-ben konzul. Legyőzte a rabló ligurokat s diadalmenetet ült felettök. Már hajlott korában 168-ban megverte Perseust, Macedónia királyát Pydnánál s akkora hadi zsákmánnyal tért haza, hogy ennek következtében a polgárok rendes adóját elengedhették. Megh. 160-ban. Régi római szigoruság és hazaszeretet jellemezték. Négy fia közül kettő korán elhalt, a másik kettő adopció révén más családokba olvadt. Ezek egyike mint ifjabb Scipio Africanus lett hiressé.

Aemulatio

(lat.), utánzás, verseny.

Aeneas

(gör. Aineiás), Anchisés és Aphrodite fia. A. mondáját a rómaiak között Vergilius dolgozta fel legbővebben ki az «Aeneis» címü eposzában elmeséli A. vándorlásait Trójától kezdve Alsó-Olaszországig, Sziciliában és Karthagóban való kikötését, mely utóbbi helyen vendégszerető fogadtatásban részesíti őt Didó királyné, ki a hazátlan hőst megszereti, s midőn magánál nem marasztalhatja, miatta öngyilkossá lesz. Elmeséli azután Vergilius, miként ér A. Karthagóból Cumaebe, hol kértére Deiphobé szibilla az alvilágba vezeti. A. ott viszontlátja atyját és Didót. Sok viszontagság után erre a Tiberishez ér s Latinus király országában, Latiumban telepszik meg. Nőül kéri s kapja is a király leányát, Laviniát, nevéről kereszteli el az általa épített várost (Laviniumot). Latinus halála után A. három esztendeig uralkodik Latium fölött, a negyedikben egy a rutulokkal vívott harcban hirtelen eltünik. A latin néptörzs héroszként tisztelte. Fia és utódja a latinok trónján a monda szerint Askanios (l. o.) A.-t a görög mondában lásd Aineiás alatt.

Aeneas Silvius

l. II. Pius.

Aeneis

(lat.), Vergilius hőskölteménye, melynek alapja az Aeneasról szóló monda. V. ö. Némethy Géza az Aeneis mint nemzeti eposz. (Philologiai Közl. 1888.)

Aenesidemos

szkeptikus bölcsész, szül. Knossosban Kreta szigetén, valószinüleg a keresztény korszak első századában. Alexandriában irt s tanított, de egyik műve sem maradt fenn, csak idézetek jutottak hozzánk műveiből. Főműve «Pyrrhonion logoi», s valószinüleg ebben fejtette ki hires kételkedését az okság törvényére vonatkozólag mellyel megelőzte Hume-ot. Ő szedte rendszerbe a szkeptikus gondolkodást, ő tőle származik a szkeptikusok hires tiz tropusa (l. Pyrrho).

Aenigma

latinosított görög. szó, l. Rejtvény.

Aenigmatit

(ásv.), l. Kölbingit.

Aeolanthus Martius

(növ.), eoluszvirág, az ajakosak közé tartozó, illatos (Ae. suavis Mart.) fű a kafferek földjén.

Aeolhárfa

l. Eolhárfa.


Kezdőlap

˙