Apátia

(gör.), mínden benyomás iránt való érzéketlenség; érzelmi közönyösség, mikor a lélek teng s a benyomások nem találnak benne kellő visszhangra. Az A.-ban leledzőnek közönyös az öröm, szenvedés s vágyai is eltompulnak. Megbénult idegek s elernyedt lélek állapota az A. Legtöbbször tompult ész s tompult érzékenység következése. Származhatik hosszabb-rövidebb időre az idegek tulfeszítéséból ís; beállhat megerőltetett szellemi munka, nagy szenvedések, fölgerjedt lelki állapotok után. Az idiota már A.-val születik; elmebetegség következése is lehet az A. Másnemü a stoikusok A: ja. Szerintük ez a lélek legtökéletesebb állapota, melyben minden szenvedélytől, az életnek hiú, becset adó érzelmeitől megszabadul. Igy az A. a lélek szabadságának lesz feltétele. Kantnak erkölcstörvénye ís némileg ezt a stoikus A.- t kivánja meg..

Apatin

nagyközség Bács-Bodrogm. apatini járásában (1891) 1962 házzal és 12,818 túlnyomóan német lakossal (csak 616 magyar), a megye egyik legszebb helye; hosszu széles utcái eperfákkal szegélyezettek, a lakóházak csinosak s tiszták s a lakosok rendszeretetéről és jóléteről tanuskodnak; szolgabirói hivatal, járásbiróság, jegyzői székhely, erdőhivatal, állami ispánság, polgári iskola, takarékpénztár, betegápolási, ipar- és lövészegylet van itt. A. lakói igen sok kendert termesztenek, de olajütéssel, kereskedéssel és selyemtermeléssel is foglalkoznak (1883-ban 11,985 kg. gubót váltottak be itt); igen sok dúsgazdag földmíves van köztük. Azelőtt az eperfa lehulló gyümölcséből a tudovica (tuda = eperfa) nevü szeszes italt készitették; most fasarukat, szalmakalapokat és fűzfakosarakat készítenek. Termékeny határa 12,172 ha. A. a legrégibb magyar helységek egyike, melyet Szt. István 1011-ben a veszprémvölgyi apácáknak adományozott; később a kalocsai érsekséghez tartozott. Gyakran volt kitéve a körüllakó főurak támadásainak. Itt verte meg 1514-ben a Szapolyay János által kíküldött Bánffy Jakab a temesvári csata után még megmaradt és Lőrinc pap vezetése alatt álló parasztlázadókat. Itt kezdödik az u. n. római sánc, mely a Tiszáig huzódik, de ujabb kutatások szerint nem a rómaiaktól, hanem a jászoktól, gepidáktól, hunoktól, vagy avaroktól ered.

Apatit

foszfát ásvány, még pedig foszforsavas mész vagy fluór, vagy klór tartalommal, úgy, hogy fluór-A.- t (Fca5P3O12) vagy klór-apatitet (ClCa5P3O12) szoktak megkülönböztetni. Oszlopos vagy táblás hatszöges rendszerbeli kristályokben, fennőve vagy bennőve; elég gyakori, de még gyakoribb szemcsés, rostos vagy földes tömegekben és akkor nem A., hanem fosz forit a neve (l. o.). Kristályai fél méter hosszuak, még mikroszkópos kicsinységüek lehetnek. Vannak szintelenek, fehérek, de gyakrabban sárgások, zöldek, kékek, vörösek; utóbbiakon dichroizmust is észlelhetni. Néha átlátszó, többnyire azonban csak áttetszö vagy egészen átlátszatlan. K.5; fs.3,16 - 3,22. Hazánkban nagyobb kristályok nem találhatók; a legszebbek a Gotthardhegységből, a Zillerthalból, a salzburgi Alpokból (Untersulzbach), Schlackenwaldból ismeretesek. Igen nagy kristályokat hoznak Arendalról, Suarumról New-York államból (Hammond) és É.-Amerika egyéb helyeiről. - A frankolit, vesédedforma apatit Devonshireből; a moroxit, szemcsés mészkőben bennőtt kékszinü apatit (Arendal, Pargas); a spárga zöld vagy borsárga színü, steatitpalában (Zillerthal, Greiner) bennőtt apatit-nak spárgakő, asparagolit a neve. Az oszteolit tömött, kívül földes, belül a litográtkőhöz hasonló apatit, melyben sem klór, sem fluór nincs. Bazaltban és doleritban képez telepet (Wetterau, Felsőpfalz) és inkább már foszforit, mint apatit. Az apatitot régebben fluoritnak, aquamarinnak, krizolitnak, turmalinnak tartották és csak 1776-ban ismerte fel Born, hogy külön ásvány, azért kapta Werner-től az apatit nevet; apataein (gör.) a. m. csalni.

Apátnő

(abbatissa), valamely nőszerzet élén álló előljárónő, kit a rend szabályai szerint életfogytig, vagy bizonyos időre választanak a rendtagok. A választandónak törvényes ágyból származottnak s szabály szerint legalább 40 évesnek kell lennie s a letett fogadalom után legalább 8 évig a zárdában élnie. Köteles és jogosult a házi fegyelmet gyakorolni, a szerzet vagyonát is kezelheti, de minden fontosabb ügyben köteles a püspök tanácsát kérnl.

Apatovac

község Belovár-Kőrösmegye kőrösi járásban, (1891) 785 horvát-szerb lakossal, erdős völgyben fakadó égvényes sós savanyuvizzel, mely mint üdítő ital Horvátországban nagyon el van terjedve; a forrás tulajdonosa a magyar királyi kincstár.

Apátság

l. Apát.

Apc

virágzó nagyközség Hevesmegyének hatvani járásában, (1891) 1767 magyarajku lak., kik jó bort termesztenek. Van itt vasut, posta s táviró. Régente az Opuz nemzetség birtoka volt s ezen a néven már 1333-ban említik. I. Mátyás király, kinek itt vadásztanyája volt, a helységet szabadalmakkal látta el. Ma a gr. Ráday és Teleki családok birtoka.

Ape

kenyeret jelent a hinduknál; dara és rizsliszt kevérékéből készül.

Apecka havas

1504 m. magas havas neve. A Tarac és a Szopurka völgyei közt van, a mármarosi havasokban.

Apedeuzía

(gör.) a. m. műveltség és iskolázottság hiánya; apedeutikus, tudatlan, oktalan.


Kezdőlap

˙