Ayamonte

kikötőváros Huelva spanyol tartományban, a Guadiana balpartján, félórányira torkolatától: erődítményei gyöngék. (1887) 6585 lakossal, akik főképen szardiniahalászattal és bárkák készítésével foglalkoznak. Keletre tőle van Isla Cristina, (1887) 4478 lak.

Aydin

Arzen, a bécsi mechitarista örmény szerzeteseknek 1887 óta főapátja és salaminai érsek. Irodalmilag működve legnagyobb sikereket mint örmény nyelvész ért el.

Aylesbury

(ejtsd: élszböri), Buckingham angol grófság főhelye, a Thame-től, a Themse mellékfolyójától öntözött termékeny síkságon (1891) 8674 lakossal, akik szárnyasokkal űznek élénk kereskedést. Környékén van a Hartwell kastély, amelyben XVIII. Lajos francia király lakott számüzetése idejében.

Aylesbury-kacsa

(Anas domestica buckinghamensis). A legszebb kacsafajta, mely Buckingham grófság fővárosától, a Thame partján fekvő Aylesbury-tól vette nevét. Csőre az állatnak halavány rózsaszin, tollazata hófehér s oly finom, hogy a lúdpehellyel vetekedik; bőre épp oly fehér, mint tollazata. Kitünő húsa van. Jó tojó, évente 100, 72 g. súlyu tojást rak; a tojást igen korán, már decemberben vagy januárban megkezdi. A fiókok igen gyorsan fejlődnek, úgy hogy 7-8 hetes korukban piacra vihetők; súlyuk ilyenkor eléri néha a 11/2 kg.-ot is. Könnyen híznak, a két-hároméves állatokat 5 kg. sulyon túl is lehet hizlalni.

Aylesford

(ejtsd: élszford), Kent angol grófság városa, a Medway mellett; komlótermeléssel és papírgyártással; 2100 lakossal; kelta emlékekkel. Az angol-szász időkben Aeglesford volt a neve; itt verte meg Alfred 893-ban a dánokat.

Aymara

l. Ájmárá.

Ayodad

(evak-dad), pehlevi szó. mely a zend aevo-dala (egyedül teremtett) szóból ered. Az első emberrel Gajo meretannal (annyit tesz zendül, hogy halandó élet) együtt teremtett ősbikának a neve a perszik hitregéje szerint. Arimán (Anro Mainjusz) hosszas küzdelem után mind a kettőt, az ősembert és az ősbikát is megölte. Az ősembertől származnak az emberek, az ősbikától az oktalan állatok.

Ayr

(ejtsd: ér), 1. grófság Skócia délnyugati részében, a Clyde-öböl mellett; sikság, amely a szárazföld felé amfiteátrumszerüen emelkedik; főfolyói: a Doon, az Ayr, az Irvine és a Garnock. Területe: 2976 km2 224,200 lakossal. Déli részén jól művelt földek vannak virágzó állattenyésztessel; középső és északi részében igen gazdag szén- és vasércbányákkal; itt jelentékeny az ipar is. Főhelyei Ayr és Kilmarnock. Azelőtt 3 kerületre volt osztva; ezek: Carrick, Kyle és Cunningham. Az első a Doontól délre, a 2.-ik a Doon és Irvine közt, a 3.-ik az Irvine-től Északra. E fölosztásnak ma már csak földrajzi becse van. 2. A. grófság ugyanily nevű főhelye; az Ayr bal partján; egykor híres halászattal, parti hajózása ma is jelentékeny,(1891) 24,800 lakossal; 3 km-re délre a Doon mellett van Alloway falu, Burns költő születéshelye, ennek emlékszobrával.

Ayrault

Péter, kiváló francia büntető jogász, születért 1536-ben, megh. 1601-ben. A:-t Franciaország legnevezetesebb jogászai ma is «un grand esprit el no grand coeur» (nagy szellem és nagy szív) epitetonnal tisztelik meg. Főmunkájában: Ordre, formalité el instrúction judiciaire élénk szinekkel ecseteli a középkori francia bűnvádi eljárásnak veszélyeit, s magasra túlszárnyalván korát és kortársait, hangosan s határozottan követeli a polgári s egyéni szabadság nélkülözhetetlen biztosítékai gyanánt a szóbeliségét, a nyillvánosságot, a védelemnek szabadságát, s tiltakozik a vizsgálati fogsággal űzött visszaélések ellen. Fájdalom. a közvélemény közönnyel fogadta a «nagy szív» intelmeit, a «nagy szellem» tiltakozása kiáltó szó maradt a pusztában. XIV. Lajosnak 70 éwel későbbi «ordonnance criminelle -je, mely a forradalmi törvényhozásig Franciaországnak élő jogát képezte, nagy részben A. eszméinek negációja.

Ayrenhoff

Kornél, német szinműíró, szül. Bécsben 1733 máj. 28., megh. mint nyug. osztrák altábornagy u. o. 1819 aug. 15. Szomorujátékai (Tumellcus, Hermanns Tod stb.) a francia klasszikus tragédia mintájára készültek, azzal a tudatos törekvéssel, hogy Goethe, Schiller, de főleg Shakespeare műveit kiszoritsák, melyeket A. teljesen eltévesztetteknek s barbároknak tekintett. E célját gyenge erejével el nem érhette, bár drámáit Bécsben befolyásos állásánál fogva szinre hozhatta. Sikerültebb vígjátékai, különösen Der Postzug oder die noblen Passionen (1769) és Die grosee Batterie (1770), melyeket sokáig minden német szinpadon játszottak. A Postzug címü Nagy Frigyes tetszését is megnyerte. Esztetikai történeti dolgozatai s útleírása (Briefe über Italien) legfeljebb történeti értéküek. V. ö. Rerndt, Cornelius von Ayrenhoff, 1852.


Kezdőlap

˙