Bátaszék

(Báttaszék), nagyközség Tolnam., központi járásában, (1891) 1454 házzal és 8153 lak., köztük 1649 magyar, 6189 német és 266 szerb. Van takarékpénztára és számos egyesülete. Vörös bora jó. Vasuti állomás, posta- és távíróhivatal, postatakarékpénztár. B. és Baja közt a Dunán vasuti hid van tervben.

Batátasz

(növ.), indiai édes répa (Batatas Chois). A Convolvulaceák génusza. Fűnemü szétfutó v. tekergőző, cserjés v. fűnemü növény, hajnalkaféle virágokkal. Szára felfutó, 11/2-2 m. magas, levele szívalaku, kikanyargatott szélü v. 3-7 karéju; virága körülbelül 5 cm. hosszu, belül biborpiros, kivül vörösen csíkozott, néha egészen fehér vagy vörös. Kúszó gyökerének rostjai húsos gumókká vastagodnak; a gumó többnyire henger vagy orsóalaku, fehér vagy piros, belül sárgásfehér édes; sok keményítőt és tejnedvet tartalmaz, 25 kg. sulyra is megnőhet, de rendesen 1,5-6 kg nehéz. Izét és szinét tekintve sok fajta van. Alkotó részei: 1 1,5% fehérjenemü anyag, 9-16% keményítő 3,5-10% cukor, 0,5% cellulóza, 0,2-0,3 % zsiradék, 3% só s 79-67 viz. A B. gumója nagyon tápláló, könnyen emészthető és egészséges, csaknem oly sokféle módon készíthető el mint a burgonya, de az ize jobb. Rendesen vajban pörkölve, de főve, sőt nyersen is eszik, salátának s cukorba főzve is kedvelik. A felreszelt gumókból kenyeret sütnek; fiatal levelei zöldségnek jók. Erjesztés útján Mobby (portugál nyelven Marmóda) nepü jóízü szeszes ital lesz belőle. A B. a marhának is jó takarmány. Egyik faja a Jalapa (hois) vagy Jalapa repkény (1. ábra), hazánkban csak melegfekvésű, televényes talajon terem meg. A gumók melegházakban teleltetnek át s március vagy áprilisban itt kicsiráztatják azokat. A kicsirázott gumókat darabokra vagdalva eldugványozzák s ha e hajtás már 10-12 cm. hosszú úgy májusban 60-65 cm. távolságban a szabadba ültetik. Szétterjedő szárait, hogy gyökeret ne verjenek, s ezáltal a gumók fejlődését ne akadályozzák, fel keli kötözni. A növényt gyakran kell apálni, és gyomlálni. A gumók a burgonyaszedésidején szoktak megérni s akkor szedik ki. száraz homokban januárig eltarthatók. Vannak sárga, fehéres veresgumóju fajták.

[ÁBRA] A jalapa-repkény gyökérrel és egy virággal.

Bá-táu

l. Becsuán.

Batava

(növ.) l. Mustpálma.

Batavie

1. Hollandi kormányzóság Jáva szigetén;.terül.: 6982 km2; (1890) 1.032,577 lak.

2. Nagy és fontos város Jáva szigetén, annak ny-i oldalán, a Csi-Livong kis viz torkolatánál, melynek vize csatornákba levezetve, azt egészen behálózza, egy lapos öbölnél. B. fővárosa a hollandiak összes kelet-indiai birtokainak. A régi és uj városból áll; amaz a tenger partján, a XVII. sz: beli hollandi városok mintájára, magas házakból épült; most nagyobbára csak árutárakul és üzletkötések helyéül szolgál. Az uj város, amelynek alapját 1808-ban Daendels kormányzó tette le, tulajdonképen óriási park, amelynek nagy kertjeiben állanak sokszor egészen elrejtve az európaiak pompás palotái, klubjai. Jelentékenyebb épületek az uj városban: a Het palais, kormány-palota, ahol a legmagasabb hivatalok vannak, az arzenál, a kaszárnyák, a katonai kórházak, a színház; az ó városban a börze, a városház és a kormány meg kereskedelmi társaságok nagy árutárai. Nagyobb tudományos társaságok is alakultak a tudományok és művészetek művelésére. A lakosok száma (1890) 99,527 volt, köztük 7302 európai, 25,579 khinai, a többi benszülött; a khinaiak és benszülöttek részint az ó városban, részint az európaiak városrészei körül laknak; a khinaiak hazai szokás szerint, a benszülöttek pedig bambuszból épített kunyhókban. B. ipara jelentékeny, kereskedelmi forgalma rendkívül nagy; ennek fentartására a hollandi kormány a régi, eliszaposodó kikötő helyett; Tandsong Prioknál, a város közelében ujat építtetett. 1886-ban 1606 hajó fordult meg kikötőjében. Tíz európai hajózási társulat rendes összeköttetést tart fenn B.-val. A kivitel főcikkei: kávé, cukor, rizs, fűszerek, cin, bőrök és arak. Az összes forgalom értéke kitesz mintegy 40 millió hollandi forintot. Az osztrák-magyar monárkiának is van konzula B: ben. B.-t 1619-ben alapították a benszülöttek, Csakatra nevü helységének romjain; eleinte falakkal volt körülvéve, de ezeket 1808-ban lerombolták. 1811-16-ig az angolok birtokában volt.

3. B., jelentékeny folyó York félszigeten Ausztráliában; a Karpentária-öbölbe szakad; 40 kilométerre hajózható; partjai termékenyek. 4. B., fővárosa Genesee. grófságnak New-York é.-amerikai államban a Tunavanda-creeknél 8000 lak., élénk kereskedéssel, vakok intézetével.

Batávia

sima, vagy sávolt selyem, félselyem, vagy pamut, 0,4 mét. széles kelme, sima vagy sávolt alappal, közbeszőtt virágokkal és repkényekkel vagy ezek nélkül.

Bataviai csöppek

l. Üvegcsöppek.

Batáviai köztársaság

név alatt szerepel a Pichegru tábornok által meghódított Németalföld 1795 jan. 26-tól 1806 jun. 8-áig. Az egyes tartományok elvesztették függetlenségüket, a kormányhatalmat pedig az ujonnan alakított törvényhozó testület és az öt tagu direktorium kezelte; ez utóbbinak helyére 1805. egy kormányzó lépett. Németalföld ez egész idő alatt teljesen ki volt szolgáltatva a franciáknak és anyagi téren roppant károkat szenvedett. 1806. Napoleon császár a köztársaságot királysággá alakította és öccsét, Lajost ültette a trónra. V. ö. Mangold világtörténelmében 3. köt. 189. és 203. 1. Jorissen, De eerste coalitie en de republiek der vereenigde Nederlanden. U. az: Napoléon 1. et le roi de Hollande. 1806 -1813. Vitrvnga, Geschiedenis der Bataafsche republiek 2. köt.

Batávok

Germaniából kivándorolt néptörzs, mely a Rajna torkolatánál, a Rajna, Vahalis és Mosa által képezett szigeten (Insula Batavorum) települt meg. Később odább, délre terjeszkedett. Fővárosa Lugdunum Batavorum (ma Leyden) volt. Augnstus uralkodása alatt a B. a rómaiaknak szövetségesei voltak, kiknek főleg lovasságukkal nagy szolgálatokat tettek germaniai hadjárataikban. A terhes viszonytól megszabadulandók, ismételten fellázadtak. A legjelentékenyebb lázadás élén Vespasianus idejében (Kr. u. 69-70). Claudius Civilis állott. Bár vállalata meghiusult, a B. adómentesek maradtak. más tekintetben is a rómaiak jóindulatát élvezték.

Batbajan

vagy Batobajan (Batbajagan). Theofanes szerint Kuvrát donmenti bolgár és onogur király első fia, ki, midőn Kuvrát fiai szétváltak, népével, a bolgárokkal és kotragokkal a régi hazában maradt az azovi tenger és Kubán mentén s a Berziliából előtörő keleti turkoknak (kozároknak) meghódolt. Valószínű, hogy az ő népe volt az, mely később kabar s a mi hagyományainkban hun, kun és Soba-moger (Csaba-magyar, Csaba-nép) név alatt szerepel, szövetkezve a honfoglaló magyarsággal. Neve a török «batu» (magas) és «baján» (hatalmas, úr) szóknak felel meg:


Kezdőlap

˙