Belesta

kis város Ariége francia départementban, 2545 lak., alabástrom-, márvány-és porfirbányákkal. Negyed órányira DNy-ra van a fontestorbe-i igen érdekes időszaki forrás; nagy esők után állandó folyásu; rendes időjárásban fölváltva 36 perc 37 mp.-ig folyik, ezután 32 p. és 30 mp.-ig szünetel.

Béléstok

rendesen 8-12 cm. széles, 8 cm. vastag, horonnyal ellátott ragasztó, melyhez az ablakszárnyakat vasalják. Kettős ablakoknál van egy külső és egy belső tok, melyeket bélésdeszka köt össze.

Belezna

nagyközség Somogy vmegye csurgói járásában, 1395 magyar lakossal.

Beleznay

-család (pilisi gróf). Somogy vármegye régi családja; ott fekszik ősi fészkük Belezna község, melyet már a XIV. században birtak, s melytől nevüket is vették. A család őse András, ki II. Ferdinándtól uj adományt nyert Pest vármegyében s innen ered a család későbbi virágzása. Unokája II János (szül. 1673., megh. 1754) II Rákóczy Ferenc alatt a kuruc seregben szolgált, s a nemzeti ügy bukásával a császáriakhoz pártolt. Mint tábornok nagy érdemeket szerzett 1735-ben a Pero-féle lázadás leverésében. Egyike volt azoknak, kik 1741. Pestmegyében legjobban buzgólkodtak a Mária Terézia védelmére gyüjtött csapatoknak szervezésében és begyakorlásában. Huszárezrede élén az 1742. hadjáratban tüntette ki magát, amidőn a porosz sereget annyira nyugtalanította, hogy az Brünn alól kénytelen volt elvonulni. Részt vett a rajnamelléki és belgiumi hadjáratokban is. Veje volt Gassalkovics Antal perszonálisnak. Unokája I. Sámuel (megh. 1818.) ifju korában katonáskodott, később Pest vmegye táblabirája lett s mint ilyen 1800 okt. 30. báróságot, 1805 okt. 25. pedig grófi rangot nyert. Hasonnevü fia által agyonlövetett, melyért az vérpadra jutott. Barsy Zsuzsannától származott gyermekei közül Károly (szül. 1804., megh. 1846.) és Ferenc (szül 1812., megh. 1887.) 1848-49-iki honvédkapitány utódai élnek jelenben.

Bélfa

v. függesztőoszlop. A függesztő szerkezetek alkatrésze könnyü szerkezeteken egy nehezéken két, egymáshoz csavarokkal erősített vagy kaloda kötéssel kapcsolt gerendából áll. Keresztmetszete quadratikus; fölül a ducgerendák támasztják meg, alul pedig vaspántok és csavarok segítségével a kötőgerendát függeszti föl. A B. mindig huzásnak van alávetve és a függesztőszerkezetben funkciója az, hogy a kötőgerenda közepére eső megterhelést a ducgerendák segítségévela kötőgerenda végére átvigye. B. az ökörjárom közepén felnyuló függélyesen álló fa, mely erősítésül szolgál és melyet sok helyen ékesen kifaragnak és befestenek.

Belfast

1. kikötő és iparos város Irországban, Ulster tartomány és Antrim grófság székhelye, a Belfast Lough nevü széles és mély öböl végében a Ltgan torkolatánál, 273.055 lak., tiszta, egyenes utcákkal, melyek e város jólétére vallanak. Régibb műemlékei nincsenek, mert a XIV. században Bruce Ed. teljesen földúlta. Ujabbkori kiváló épületei a városháza, a vámház, a posta, az Ulster-Hall (hangverseny-terem). Tudományos intézetekben és jótékony egyesületekben B. gazdag; jelentékenyebbek: a Queen's College, az Academy, az Academical institution. Külvárosai a Lagan jobb partján: Ballymaccaret és Ballynafeigh, D.-en pedig Malone. Gyors felvirágzását és jólétét a város első sorban óriási vászoniparának köszönheti (1889. termékei értékét 14,5 millió frtra becsülték); egyéb jövedelmező iparágak: a kémiai, a hajóépítés, a gépgyártás, a vasöntés, kötél-, sör- és szeszgyártás. Az igen élénk kereskedelemnek (1889. tisztán a parti forgalom szol gálatában 19.706 hajó fordult meg benne 3,6 millió tonna tartalommal) előmozdítására szolgálnak a terjedelmes dockok (39 ha.). B. városa legujabban a Gladstone által tervezett Home-Rule elleni agitációnak és népgyűlésnek zajos szinhelye volt. A környékbeli angol lakosság itt tartotta 1893 ápril elején Balfour vezérlete alatt az óriási mérvü tiltakozási meetinget.

2. B., város Maine É.-Amerikai államban, Waldo county székhelye, a nagy Penobscot nyugati partján 5280 lak., kikötője igen tágas és biztos; kivitelének főcikkei: a halak és fa. - 3. B., kikötőváros Viktoria ausztráliai gyarmatban 3000 lak., akik gabonával és gyapjuval űznek élénk kereskedést.

Bélfekély

(orvostan), mely a bélcsatorna hosszában mindenütt előfordulhat, lehet 1. traumatikus eredetü, melyet éles, idegen test okoz a bél nyákhártyáján. Ha ezen sérülés kisebb, akkor csak felületes horzsolást (erosio) okoz, de néha a sérülés a bélfal egész vastagságán áthatol, mikor genyes v. eves hashártyalob v. a környező kötőszövet lobja kiséri. A végbélfecskendő ügyetlen és célszerütlen alkalmazása nem ritkán oka ezen fekélyeknek. 2. A gümőkóros fekélyek (ulcera tuberculotica) az egész bélcsatornában előjöhetnek, ritkán a gyomor és vastagbélben. Előjövetelük oka általános gümőkór, s a tüdővészesek ama rossz szokása, hogy a köpetet lenyelik. E fekélyek a savós hártyáig juthatnak, sőt azt át is törhetik. 3. A hagymázos fekély (ulcera typhosa) a Peyer-féle mirigyek s a magányos mirigyek velős beszűrődésének folyama alatt lép fel. Ha t. i. a velős mirigy fel nem szívódik, de elüszkösödik, akkor e helyen genyedés lép fel, mire a pörk leesik és egy kis mélyedés, fekély képződik, mely néha bélátfúródáshoz vezethet. E fekélyek 5-9 százalékában bélvérzések lépnek fel. 4. Difteritikus bélfekély, ez felületes és kedvenc helye a végbél; vérhasnál és koleránál fordul elő. 5. Bujakóros fekélyek (ulcera syphilitica) gyakoriak a végbélben, nagy terjedelmüek, lassan gyógyulnak s szükülést idéznek elő. 6. Rákos fekély (ulcera carcinomatosa) felhányt szélüek, gyomor vékonybél s végbélrák következményei. 7. Tüszős mirigyek fekélye a vastagbél mirigyeinek elgenyedése által keletkezik, idült bélhurutok következménye; gyermekeknél gyakori. Végül 8. a szívbajosok beleiben előforduló embolikus bélfekély.

Bélfenyér

kisközség Biharmegye tenkei j.-ban, 1232 magyar lak., kik igen jó szekereket készítenek nagy mennyiségben.

Bélféreg

(féregkór, helminthiasis). - Lásd a Bélféreg című képmellékletet. - Az élő test belsejében előforduló élősdiek. Az emberi testben 24-féle féreg fordul elő. A ritkábbak és kevésbbé veszélyesek az ázalagok (infusorium) osztályába tartozó cercomonas intestinalis és a balantidium coli; a fontosabbak és zavart okozók részben a galand-, részben az orsóférgekhez tartoznak.

[ÁBRA] Ascaris lumbricoides. A) Nőstény. - B) Hím. a) A női ivarnyilás, b) az állat fejvége a három ajakkal, c) a himek két spiculuma.

[ÁBRA] Taenia solium feje nagyítva.

[ÁBRA] Bothryokephalus szabad embryója, csillószőrös ruhájával.

[ÁBRA] Taenia solium petéi. a) primitív peteburokkal, b) a nélkül nagyítva.

[ÁBRA] Taenia solium félig érett s egész érett izei.

[ÁBRA] Bothryokephalus latus.

[ÁBRA] Oxyuris vermicularis. a) Nemileg érett nőstény. b) Petékkel telt nöstény. c) Hím.

[ÁBRA] Taenia mediocanellata v. saginata feje összehúzódva. Nagyítva.

[ÁBRA] Taenia solium két proglottisa uterus-sal

[ÁBRA] Bothryokephalus petéi. egyik a petetartalom kiürítése után.

[ÁBRA] Cystcercus cellulosae nagyítva.

[ÁBRA] Taenia mediocanellata egy ize.

[ÁBRA] Taenia mediocanellata darabjai.

[ÁBRA] Oxyuris vermicularis külömböző fokán a fejlődésnek, a) b) c) pete barázdálódás, d) békaporontyszerü, e) féregszerü ébrény.

A lapos alaku, száj és bélcsatorna nélküli galandférgek csoportjába tartozik: 1. a közönséges galandféreg (taenia solium); fonálszerü mellső része vékony, s végén gombostűfejnyire duzzadt, ez a fej (scolex), melyen tapadó szerv van; e fej után 3 cm.-rel következnek a mindinkább szélesbedő izek (proglottis), melyekben az ivarszerv van elhelyezve s pedig a him és a nő is. A hím az ondóvezeték izomvégét képviselő tövisszerü nyujtvánnyal (cirrus) termékenyíti a hüvelyen át a petefészekből kikerült petét. A termékenyített petéből fejlődik az embrio ugy, hogy a vékonyfalu petét átlátszatlan héj veszi körül, melyen belül egy 6 horoggal ellátott világos test foglal helyet. Az ily módon terhes izek a törzstől leválnak s a széklétét által a testből eltávolodnak, hogy más testben folytassák átalakulásukat. Ha az ily izben levő, 14 napig is életképes embriók bekerülnek az ételt kereső állat belébe, akkor először is méhet körülvevő burok pattan föl, az embriók kiszabadulnak s vagy áttörnek a bél falán vagy a véredény-falakon hatolva visszeres utón a májba, agyba v. az izomzatba jutnak. Ezen helyeken az embriókból kötőszöveti tokkal ellátott cysta lesz, melyből 2 1/2 hó alatt borsóféreg vagy borsóka (hólyagféreg) képződik, mely 3-6 évig is életképes. Ha e borsóka ezen időn belül p disznóhúsevésnél az ember beleibe jut, akkor a hólyagot a gyomornedv feloldja, a fej kiszabadul s tapadó eszközivel a bélfalba kapaszkodva a galandféreg fejlődése megindul. A közönséges galandféreg a disznóhúsevőknél, különösen henteseknél és szakácsnéknál gyakran előfordul; 2. a vájthátú galandféreg (taenia mediocanellata) izei hosszabbak és szélesebbek mint a közönségesé. Svájcban és Bajorországban gyakoribb mint Magyarországon. Az állatok közül eddig csak a szarvasmarhában találták; az ember ennek az állatnak a husával veszi azt magába; 3. széles gödörfejü galandféreg (botrio kephalus latus) a legnagyobb emberi bélféreg; embriója az édes ivóvízzel jut a bélcsatornába. Orosz-, Svéd-, Lengyelországban gyakori.

Az orsóférgekhez tartozik a főleg gyermekek beleiben előforduló barna bélgiliszta (ascaris lumbricoides), a fehér orsó alaku kukacgiliszta (oxyuris vermicularis), mely a végbélben foglal helyet, továbbá a vakbélben ülő, vékony hajalaku trichokephalus dispar. Az ezen csoportba tartozó férgek többnyire gyermekeknél fordulnak elő, mig a galandférgek csoportjába tartozók inkább felnőtteknél. Mindkét csoportbeli férgek a bélcsatornában hurutot esetleg étvágytalanságot s émelygést okoznak, de oly veszély es és komoly tünetekkel, mint ezt a nép hiszi, nem járnak. A gyógyítás, mely csakis akkor foganatosítandó, ha a bélsárban az eltávolodott bélférgeket vagy a féregizeket látjuk, az u. n. antihelminthikus szerek által történik; ilyenek a granát almafa gyökerének héjja, vagy annak alkaloidja a pelletierinum tannicum, a filix mas gyöktörzse, a flores Kousso, kamala, mindez a galandférgek ellen. Az ascarist a santoninnal űzhetjük el, v. az ezt tartalmazó cinavirágokkal. Az oxyuris vermicularis elűzésére legjobb kevés ecetes fokhagyma-forrázatnak a végbélbe fecskendezése. Mindezeknek a szereknek alkalmazása előtti napon gyér és sós étkezés (heringsaláta), enyhe hashajtó, valamint a szerek bevétele után is hashajtó rendeltetik. Az óvó gyógymódnak pedig arra kellene törekednie, hogy a nyers disznóhus és marhahus evését tiltsa.

Bélfodor

(mesenterium) a hasüreget belül fedő finom hártyának, a hashártyának a hátulsó hasfalaktól a belekig terjedő részét teszi, mely az utóbbiaknak a felfüggesztésére és a helyökben megtartására való. A vékony bélfodor a belektől a gerincoszlop felé vonul s ott a gyökere összefügg a hátulsó hasfalakat takaró hashártyával. A leghosszabb része 10-11 cm. hosszu, fenn és lenn kurtább; hossza és vékonysága lehetővé teszi a vékonybelek helyváltozását. L. Bél.


Kezdőlap

˙