Bhagavad Gitá

szó szerint szent ének, az óriási óhindu eposznak a Mahá-bháratának egyik fejezete. Tárgya a pandu családból eredő Ardsuna beszélgetése az emberi alakba öltözött istenséggel. Emelkedett költői nyelven 18 fejezetben az egész hindu vallásos bölcsészetet előadja eklektikus szellemben. Indiában nagy tiszteletnek örvend és számos kommentár megírására adott alkalmat. Legjobb szövegkiadásai Schlegel (Bonn, 2. kiadás 1846) és Thomsontól (Hertford 1855) valók. Németre fordítptták: Peiper (1834), Lorinser (1869), Boxberger (1870) és Hartmann F. (1882), angolra Thomson ford. (Hertford 1855) klasszikus bevezetést írva hozzá.

Bhagavant

szanszkritul mint melléknév a. m. boldog, jeles, szent, kitünő (egyénekről), mint főnév istennevek helyett használtatik a buddhisták könyveiben

Bhagavata

szanszkrit szó a. m. Krisna Visnu-ra vonatkozó. A Burnouf által kiadott és franciára fordított egyik purána címe. Bhagavata-Purana ou hist poet de Krichna. Texte sanscrit et trad. franç. par E. Burnouf et Hauvette-Besnault 4 vols folio, Páris 1840-1884.

Bhagavati

nőnemü alakja a bhagavant szónak, a. m. szent. Durga, Siva isten nejének és Laksminak, Visnu feleségének jelzője.

Bhagirati

a Gangesz egyik forrásfolyója és deltájának egyik ága. L. Gangesz és Hugli.

Bhákhá

a szanszkrit bhásá nyelv szóból származó rontott elnevezése a X. században a prakritból támadt nyelvnek, mely a hindi és hindosztáni alapja.

Bhamo

l. Bamo

Bhandak

város és járási székhely Nagpur brit-indiai tartományban, 2800 lak., számos érdekes régiséggel: templomokkal, faragott oszlopos barlangokkal. A hagyomány azonosítja a Mahâbhâratában említett Bhadravatival.

Bhandara

járási székhely a brit-indiai Középtartományok egyikében Nagpurban a Bainganga partján, (1881) 11150 lak., akik közt, kevés a brahmin és mohammedán; a benszülöttek kézmű-iparának fontos piaca.

Bhang

vagy guaza (növ.), az indiai kendernek (Cannabis Indica Lam) virágzó csúcsa, v. pedig az érés első felében levő ágacskája. Kelet-Indiában, mint a dohányt úgy szíják, v. cukorárúkkal megsütik és úgy élvezik.


Kezdőlap

˙