Bhiksu

szószerinti jelentése a. m. koldus (bhiks a m. kéregetni, kivánni). Igy nevezik a kolduló brahmánokat és a buddhista szerzeteseket, mert szegénységi fogadalmat tesznek és csak alamizsnából élnek.

Bhil

v. bhilla v. nisáda. Keletindia egyik ősbenszülött népe, melyet a később bevándorlott ázsiaiak egészen háttérbe szorítottak és beolvasztották, úgy hogy ma már csak a hegységekbe visszaszorult részük tartotta meg függetlenségét. Falvaikat mindig a magaslatokra építik és minden ház egy-egy kis vár módjára van megerősítve; a falvakat átjárhatatlan tövisnövények élő sövénye veszi körül. Veszély idején a nyájakat az asszonyok és gyermekek barlangokban rejtik el. Exogámia uralkodik náluk, t. i. a feleséget mindig idegen törzsből veszik. A házasság minden különös szertartás nélkül megy végbe. Vallásuk a legprimitivebb. Két főistenségük van: 1. a természet elemei és 2. a betegségek. Templomuk egy vörös okkerrel befestett magas kőtömb, amelyen durván faragott ékítések láthatók. A Mhova óriásfát, mely őket étellel és részegítő itallal ellátja, különösen tisztelik. Papjaik, dalnokaik és jósaik vannak. A táplálékban nem válogatósak, megeszik a patkányt, kigyót is. Főfoglalkozásuk a vadászat és halászat; a férfi soha íj és nyíl nélkül nem jár. Örökös háboruságban élnek egymással és csak külső veszély idején tartanak össze. Háboru idején a völgyek hadi jelszótól (kiszri a. m. harci lárma) visszhangzanak és csakhamar fölfegyverezett csapatok verődnek össze egyes pontokon. A férfiak igen ügyesen tudják hangjukkal a sakálok, hiénák üvöltéseit meg az éjjeli madarak huhogását utánozni és ily hangokon adnak egymásnak jelt.

Bhilsza

(a szánszkrit Bidisza), város Elő-Indiában a felső Betva jobb partján, Bhopáltól 55 km-re, Gvalior angol hűbérfejedelemség déli végében, (1881) 7070 lak. Környékén nagy kiterjedésü dohányültetvényekkel és igen számos buddhista emlékkel. L. Cunningham: The B. Topes, London 1854.

Bhima

folyó a Dekán Ny-i részében; 1000 m. magasságban a Ny-i Gatsban ered és mintegy 800 km. hosszu folyás után a Kisztnahba torkol, nagyobb mellékvizei: a God, Szina és Nira.

Bhima

-Gora, a brahmin hinduk búcsujáróhelye Hardvar közelében, ahol a Gangesz a hegyeket elhagyja; az ott levő tó vize minden bűnt lemos.

Bhivani

város Elő-Indiában Hisszar kerületben (Punjab), 32255 lak.

Bhopal

(szánszkrit Bhupala), az angolok fenhatósága alatt álló mohammedánus állam a Nerbâda északi partján az angol Középtartományok, Szindia, Holkar és Narszingar benszülött fejedelemségek közt 17500 km2 területtel, (1881) 954900 lak. Nagyobb része fensik; a Vindya ágai borítják. Folyói a Narbâdan kivül a Betva és a Parbatî. Földje elég termékeny. Az állam alapítója a mult század elején Doszt Mohammed volt. 1818. Naszar Mohammed az angolokkal kötött szerződést, amely máig is érvényben van s amely szerint B. megtartja függetlenségét és ezért mintegy 1000 katonát állít az angolok rendelkezésére. Naszar Mohammed halála után nő utódai uralkodnak B-ban. 2. Az ugyanily nevü állam fő- és székvárosa a felső Betva partján, két nagy tó között, (1891) 70630 lak.

Bhot-rádsput

néven a Himalája hegység északnyugati részében lakó (hindu-tibeti) keverék népségeket nevezik.

Bhrigu

a Vedákban félisten-féle lények elnevezése, kik a tüzet az embereknek megszerezték. Mások Matarisvannak tulajdonítják ezt a jó szolgálatot. Mint ügyes kocsisok és kocsikészítők szerepelnek, kik a démonokkal háborut viselnek. A későbbi hindu irodalomban B -nak hivják a hét bölcs egyikét, Brahma isten fiát. Ez volt a neve egy hires papi családnak is. V. ö. Kuhn, Herabkunft des Feuers (Berlin 1859).

Bhuds

fővárosa a Bombay angol presidencyhez tartozó Kacs (Cutch) hűbérállamnak, az ész. sz. 29° 13' alatt, (1881) 22308 lak., szűk és piszkos utcákkal több tekintélyes mecsettel és brahmin templommal és a rádsának khinai izlésben épült palotájával.


Kezdőlap

˙