Császársziget

vagy Jenő-sziget, jelentékeny dunai sziget Pétervárad mellett, Szerém vármegyében.

Császártallér

a régebbi konvenciós pénzlábnak 2 forintos darabja.

Császártöltés

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye solti alsó j.-ban, (1891) 2464 német és magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Német lakói mecklenburgi eredetü svábok, nagyobbára állattenyésztők.

Császárválasztási kapitulációk

(Capitulatio Caesarea), a római-német birodalomban azokat a feltételeket tartalmazták, melyek alatt a császárrá választás történt. Az első C. Károly császár választása alkalmából kelt (1519 jul. 3.), azóta minden egyes császár választásánál megujultak. Az utolsó volt II. Ferencnek 1792. évi C.-ja.

Császárvirág

(növ.), l. Árvácska.

Császka

György, kalocsai érsek, szül. Szerdahelyen 1826 dec. 4. Iskoláit Nyitrán, Tatán, Esztergomban, a pozsonyi Emericánumban; majd Nagyszombatban, a teologiát mint pázmáneumi növendék Bécsben végezte. 1850 szept. 21. szentelték pappá az esztergomi érseki főmegyében. Mint nagyszombati érseki finevelőintézeti tanulmányi felüggyelő s főgimn. tanár kezdte működését. 1853. nagyszombati szt.-széki jegyző s levéltáros, 1856. helynöki titkár, 1864-ben pedig Scitovszky primás irodaigazgatója lett Esztergomban. Simor primás 1870-ben kanonokká, négy év mulva szepesi püspökké neveztette ki; e minőségben 17 évet töltött. Sokat áldozott közművelődési, egyházias és hazafias célokra, miért ő felsége v. b. t. tanácsossá, a vaskoronarend I. oszt. lovagjává, majd 1891. Haynald Lajos helyébe, kalocsai érsekké nevezte ki.

Császmai

István, unitárius pap volt Gyulafehérvártt János Zsigmond fejedelem idejében. Élete részletei ismeretlenek. 1568. részt vett a gyulafehérvári hitvitában. Ugyanabban az évben kiadta: Thordai Sándor András irására való feleletét. Thordai C.-t tartotta a Dávid Ferenc De falsa et vera unius Dei cognitione c. műve szerzőjének s amiatt megtámadta. Erre válaszolt C. azon kis könyvével, mely ma egyetlen példányban van meg az unitárius főiskola könyvtárában Kolozsvártt.

Császta

kisközség Baranya vmegye hegyháti j.-ban, (1891) 616 magy. és német lak.; a pécsi püspökség kőszénbányájával (bányaterülete 36,1 ha.).

Csát

község, l. Mező-Csát.

Csat

nehezen oldható, erősen szorító kötés a kötéllel valamely bakra, vagy coborra. Vontatásnál ily kötést használnak az egymás mögé akasztott vontató hajók utáncsatolására szolgáló szárnyu-kötélnél, v. midőn valamely kötélnek lógó végét biztosan megerősíteni akarják. L. még Csomó.


Kezdőlap

˙