Dak

Palankinnal (gyaloghintó) való utazás Keletindiában, továbbá a posta neve. A gyaloghintók hordozói bizonyos állomásokon felváltásra készen állnak. Naponkint 66-90 km. utat lehet igy megtenni. V. ö. Gr. Széchenyi Béla: Keleti utazása.

Dakar

város és kikötő francia Senegambiában, a Verde-foki félszigeten, Gorée szigettel szemben, amelytől 2000 m. széles csatorna választja el; püspöki székhely (1891) 4800 lak. Kikötője, amelyet 1867. kezdtek építeni, egyike a legjobbaknak Ny.-Afrikában. Mióta Saint-Louis-val vasut köti össze, kereskedelme gyorsan növekszik. A Bordeauxból D.-Amerikába menő postahajók állomása.

Dake

Nils, l. Dacke.

Dák flóravidék

(növ.), l. Erdély flóravidéke.

Dakha

Délafrikában előforduló vad kender, melyet a vadak dohánnyal keverve élveznek; Szibériában egy szőrével kifelé fordított bundát jelent, melyet utazás alkalmával a rendes bunda fölött viselnek.

Dakhel

(Dachel, Dakhleh), az Egyiptomtól függő nagy oázisoknak egyike, 3 napi járatra Chargehtól (Khsardch) Ny-ra; hossza: 140 km., szélessége: 20 km.; Rohlfs szerint 100 m. magasban a Földközi-tenger szine fölött. Éghajlata változó, télen gyakran nagy esők érik; a chamzin máj. és juniusban sürün fuj. Általában termékeny. Főterméke a datolya. A lakosok száma 17000. Székhelye: El-Kaszr (1200-1500 lak.); ettől közel 2 órányira egy Ammonnak szentelt egyiptomi templom romjai láthatók, amelyeket a lakosok Deir-el-Hadsarnak (a. m. kőkolostor) neveznek. El-Kaszr mellett meleg források is vannak. Az oázisnak mintegy 12 helységét egymástól kopár, homokbuckás területek választják el.

Dakiki

Abú Manszúr, a Firduszit megelőző legnagyobb persa költők egyike. Tuszban, vagy mások szerint

Bokharában született. Nuh bin Manszúr szaszanida családbeli persa király parancsára hozzáfogott a régi iráni királyok történetének megénekléséhez. Ő kezdte meg a Sahnámeh-t melyet később a halhatatlan Firduszi befejezett. Mindössze 1000 verset készített el a királyok könyvéből, mikor orgyilkos kéz véget vetett ifju életének.

Dakka

l. Dhaka.

Dákó

az a bot, mellyel a billiardon a golyókat lökdösik. - Dákos, régi iróinknál a. m. rövid kard v. tőr, melyet medve- és vaddisznóvadászatnál használtak.

Dákok

l. Dácia. - Dáko-román, l. Románok.


Kezdőlap

˙