El Pardo

spanyol város, l. Pardo.

Elpárolgás

l. Elgőzölgés.

Elpárologtatás

Azon fizikai művelet, melynek célja oldatban levő anyagokat az oldószernek gőzalakban való eltávolításával megkapni. Ha az oldószert egészen eltávolítjuk, ugy hogy az oldott anyagot száraz állapotban megkapjuk, a műveletet beszárításnak is mondjuk, mig ha az oldószernek csak egy részét távolítjuk el, a művelet neve besürítés. Az E. műveletét igen gyakran végzi a kémikus. E célra lapos csészéket használ, amelyekbe az oldatot önti s a csészét vagy lánggal vagy gőzzel melegíti. Ha célunk az oldószert is megkapni, a fejlődő gőzöket ujból meg kell süríteni, s igy az E.-t desztillációval kombináljuk. Gyakran igen fontos, hogy az elpárologtatandó folyadék hőmérséklete bizonyos fokon tul ne menjen, mert ez esetben az illető oldott anyag bomlást szenved. Közönséges hőmérséken igen lassu az elpárolgás, de ha az oldatot légüres térbe helyezzük, továbbá gondoskodunk a folyadék gőzének eltávolításáról, az elpárolgás igen gyors lesz és a forrásig fokozódhatik. A gőz eltávolítására oly kémiai készítményeket használunk, amelyek a folyadék gőzét elnyelik. A gyakorlatban szivattyukkal távolítják el a folyadék gőzét. Ilyenek a vákuum-készülékek, amelyekben a folyadékok már gyenge hevítéskor is forrnak; vákuum készülékeket használnak p. cukoroldat besürítésére a cukor gyári előállításakor.

El Paso

1. Két county az É. amerikai Egyesült-Államokban, az egyik Coloradoban, 1000 lak., Coloradó-City székhellyel, a másik Texasban, 4000 lak., E. székhellyel. 2. Város Texasban, l. Paso. 3. E. del Norte, város Mexikóban, l. Paso.

Elpénór

Odysseusnak egyik társa, akit Kirké sertéssé változtatott. Emberi alakját visszanyervén, Kirké palotájának tetőzetén részegen aludt s midőn Odysseus embereit összehivta, leesett és szörnyet halt. Odysseus az alvilágban találkozott vele s kértére visszatérte után testét elégettette és siremléket állított neki.

Elphinstone

(ejtsd: Elfinszt'n) Mount Stuart angol államférfi, India történésze, szül. 1779 okt. 6. megh. 1856 nov. 20. E. lord negyedik fia volt, 18 éves korában a kelet-indiai társ. szolgálatába lépett. A peisvahi udvarnál tartozkodó angol rezidens attachéjaként szerepelt, később Wellington herceg oldalán mint hadsegéd részt vett az assyei ütközetben. A tifliszi béke után, mikor az oroszokkal szövetkezett franciák Indiát fenyegették, E. Kabulba küldetett, hol az afghan emirrel szövetséget kötött. A szövetségnek nem lett gyakorlati jelentősége, mert időközben az emir trónjától megfosztatott. 1816. a peisvahi udvarnál mint angol meghatalmazott miniszter működött és a Peisvah-árulást felfedezve, csak nagy bajjal tudott a fejedelem bosszuja elől az angol táborba menekülni. 1820. Bombay kormányzójává nevezték ki. 1827. Angliába tért vissza. A neki többször felajánlott peeri méltóságot és India meg Kanada főkormányzói tisztjét visszautasította. Első irodalmi műve: Account of the kingdom of Cabul (London 1819) volt. Főműve a legjobb keleti, különösen persa forrásokon alapuló: A history of India: The Hindoo and Muhammedan periods (1841., 5. kiad. jegyzetekkel Cowelltől 1866), melynek előszava még a marathi nyelvre is le van fordítva. (Puna 1855). Hagyatékában a következő munkát találták: The rise of the British power in the East, mely 1886. jelent meg a könyvpiacon. V. ö. Cottsn J. L., E. M. (Lond. 1892).

Elpisz

(gör.) a. m. remény; az 59. planetoid neve. Elpisztikusoknak mondja Plutarch azokat a görög filozofusokat, akik a reményben látták az élet főtámaszát.

Elporzás

(növ.), virágzáskor s a himgömbök felrepedésekor a himsejt-szemek kiszóródása. Fenyvesek és barkás fák alkotta erdők körül elporzás idején néha egész (him)-porfelhő lebeg, melynek, ha a zápor a földre lecsapja, a nép hitében kénköves-eső a neve, l. Beporzás.

Elposványosodás

valamely területnek a rajta állandóan veszteglő viz által előidézett latyakos állapota; átvitt értelemben vmely ügy E.-a azt jelenti, hogy az elintézést nem nyert s bár napirenden maradt, befejezését huzzák-halasztják.

Elqui

(Villa Vicuna v. Jan Isidro de Vicuna) az ugyanily nevü departamento székhelye Coquimbo chilei tartományban, az E. termékeny völgyében, vasut mellett, (1885) 3882 lak., akik fügével és aszalt szőllővel kereskednek.


Kezdőlap

˙