Floyd

több county az északamerikai Egyesült Államokban; és pedig Georgiában (1400 km.2 ter., 18780 lak., Roma székhellyel), Indianaban (580 km.2 ter., 24700 lak., New-Albany székh.), Jowaban (1300 km.2 ter., 7650 lak., Prestonburgh székh.), Virginiában (725 km.2 ter., 9850 lak., F.'s Courthouse székh.).

Flögel

Károly Frigyes, német irodalomtörténész, szül. Jauerben, Sziléziában 1729 dec. 3., megh. Liegnitzben 1788 márc. 7. Nevezetesebb művei: Gesch. des menschl. Verstandes (Boroszló 1765); Geschichte des gegenwärtigen Zustandes der schönen Litteratur in Deutschland (Jauer 1771); Gesch. der komischen Litteratur (Liegnitz 1784-87); Gesch. der groteskkomischen Litteratur (u. o. 1788); Geschichte der Hofnarren (u. o. 1789); Geschichte des Burlesken (u. o. 1793). Magyarul megjelent: Az emberi értelemnek természeti históriája stb. (Ford. Tsernátoni W. Sámuel, Kolozsvár 1795).

Flöha

járási székhely Zwickau szászországi kerületi kapitányságban, 13 km.-nyire Chemnitztől, a F. és Zschopau összefolyása közelében, vasut mellett, (1890) 2180 lak., pamutfonással, kötélgyártással, gőzfürészmalommal, nagy agyag- és kőbányával; közelében a Schellenbergen Augustusburg nevü kastéllyal.

Fl. pl.

kerti virágok neve mellett a. m. flore pleno, azaz teljes virágu, l. Virágteljesedés.

Fluctuatio

l. Hullámzás.

Fludd

Róbert (latinosan Robertus de Fluctibus), angol filozofus, szül.Milgateben (Kent) 1754., megh. Londonban 1637 szept. 8. Theophrastus Paracelsus filozofiáját és alkémiáját ösmertette meg az angol előkelő közönséggel. Kiválóbb műve: Utriusque cosmi, majoris et minoris, metaphysica, physica atque technica historia (Oppenheim 1617). Sokat utazott. Orvos is volt. Nevét a hőmérő feltalálói között említik, de kevés jogosultsággal, minthogy ő maga sem tart igényt rá. A hőmérő leirása «Philosophiy Mosayca» 1638. megjelent művében foglaltatik «instrumentum, vulgo speculum calendarium» c. alatt. A F.-tól leirt hőmérő lényegében megegyezik a Galilei-félével.

Fluellit

(ásv.) fluórtartalmu ritka ásvány, fluóraluminium vizzel (AlF3 + H2O); fehér fennőtt, apró rombos rendszerbeli piramisok quarcon Angliából (Cornwall: Stenna-Gwyn).

Fludiál-szövet

a petrografiában a kőzetek vizsgálatánál észlelhető sajátszerü folyóssági szerkezet. Az ilyen szövet gyakran már szabad szemmel is látható, de leginkább a kőzetekből készített vékony csiszolatlan mikroskóp alatt. Hullámzatos mozgásból eredt világos és sötét sávok árulják el, mely szerkezet arra vall, hogy a kőzet anyaga valamikor folyékony v. izzón folyós állapotban volt. A kőzetekben levő apró kristálykák, melyeket a kristályképződés első termékének (mikrolitok) tekinthetünk, ugyancsak az anyag mozgása irányában helyezkednek el. F.-et észlelhetni a legtöbb vulkáni kőzetben, legjellemzőbben azonban az obszidiánban és a lávában.

Fluid meat

(ang. ejtsd: fljuid mit) a. m. folyékony hus: Darby által előállított, meglehetős drága, barna szirupszerü folyadék, melyben a hus fehérjéi állítólag peptonokká átalakítva foglaltatnak, hogy gyomorbajos embereknek jól felszivódó, könnyen emészthető táplálékot nyujtson. Ize és szaga enyvhez v. huskivonatéhoz hasonló. Két evőkanál belőle állítólag 625 gm. hus tápláló erejével ér föl. Az egyik hasonló készítményt ugy állítják elő, hogy 100 gm. Buschenthal-féle huskivonatot, 8 gm. konyhasót és 4 gm. klórkálit 20 gm. viznek és 12 gm. borszesznek elegyéhez adnak s a folyadékot a leülepedő csapadékról leöntik.

Fluidum

(lat.) a. m. folyadék. Igy nevezték a régi fizikusok azt a hipotétikus anyagot, mellyel a különböző fizikai jelenségeket magyarázták; valamennyi F.-ot felruházták azzal a tulajdonsággal, hogy a nehézsége mérhetetlen kicsiny, ugy hogy a testekbe belejutva, azok sulyát meg nem változtatja. Volt hő F., mely a testekbe jutva vagy kilépve, azok hőmérsékletét nagyobbítja, ill. csökkenti. A fényjelenségeket is a testekből kiáramló F.-ra vezették vissza. A mágneses F. a mágneses állapotot hozta létre; megkülömböztettek északi és déli mágneses F.-ot; a mágnesezés folyamata a vas és acél legkisebb részeiben egyenlő mennyiségben elhelyezett kétféle F. szétválasztásából állott. Kétféle elektromos F. szolgált az elektromos jelenségek magyarázatára. Ha a modern fizika át is vette a «mágneses» és «elektromos» folyadék elnevezéseket, ugy az csak a mult örökségéből származó kényelmes kifejezésmód a mágneses ill. elektromos jelenségek tárgyalásában s nem köti hozzá valami igen finom anyag fogalmát.


Kezdőlap

˙