Gellivara

(ejtsd: jelliváre), 1. Lulea-Lappmark legnagyobb járása Svédországban, 16 970 km2 területtel, 3800 lak., ércgazdagsággal. - 2. Hegy az ugyanily nevü járásban, amely igen sok vasércet tartalmaz. A bányákat egy Luleaban székelő részvénytársaság művelteti (évenként 66 000 kg.); a bányákat Luleaval vasut köti össze.

Gelma

(Guelma), város Algeriában, Constantine départementban, 2 km.-nyire a Seybousetól, vasut mellett, egy domb aljában, termékeny, jól öntözött vidéken, (1891) 6709 lak., kiknek több mint fele arab és kabil. G. egy részét foglalja el az ókori Calama városnak, melynek romjaiból még sok volt látható, midőn 1836. a franciák elfoglalták.

Gelmetti

(ejtsd: dselmetti) Lajos, olasz iró, szül. Dolceban (Verona tartományban) 1828 máj. 18. Filologiát, jogot tanult és 1861. Milanóban az olasz irodalom tanára lett. Művei: Roma e l'avenire della lingua Italiana (Milano, 1864; függelék Novici 1867); La quistione della lingua italiana dopo la relazione di Alessandro Manzoni (u. o. 1868); Difesa del Manzoni (u. o. 1872); La lingua parlata di Firenze e la lingua scritta d'Italia (u. o. 1874); Manzoni e Stecchetti, analogia fra i due verismi (u. o. 1879); La dottrina Manzoniana (u. o. 1881); Il Paternoster e il Deprofundis (u. o. 1882), stb.

Gelnhausen

az ugyanily nevü járás székhelye Kassel porosz területben, 140 km.-nyire Kasseltől, a Kinzig és vasut mellett, (1890) 3925 lakossal, szép plébániatemplommal, amely 1230-1260-ig épült, régi üvegfestmények díszítik, 1876-79-ig restaurálták, továbbá Reisnek emlékszobrával. A város mellett, a Kinzig egyik szigetén épített magának 1170. Barbarossa Frigyes pompás palotát, amelynek romjai maig is láthatók; még tisztán látható egy fej, amelyet sokan Barbarossa képének tartanak, a hohenstaufi oroszlán, a kápolna és birodalmi terem. Itt tartotta 1180. a császár azon birodalmi gyülést, amely Oroszlán Henriket birodalmi átokkal sujtotta. A későbbi császárok IV. Károlyig még gyakran laktak benne. Azonban a 30 éves háboruban a svédek nagyon megrongálták. IV. Károly az egykori birodalmi várost 1349. zálogba adta; 1803. a hesseni választóknak, 1866. pedig Poroszországnak birtokába jutott.

Gelon

Deinomenes fia, Hippokrates tirannus lovasvezére, ennek halála (491) után megszerezte magának Gelában az uralmat. Az arisztokraták (gamorok) érdekében, kiket Szirakuzából kiüztek, hadat viselt, visszavezette őket, Szirakuzát elfoglalta s 485. ide tette székhelyét, mig Gelát öccsének, Hieronnak adta. Tekintélye, hatalma a görögökhöz is eljutott s ezek Xerxes ellen (481-480) tőle kértek segélyt. A karthagóiak 480. Hamilkar alatt betörtek a szigetre, de Gelon Theron szövetségében Himeránál szárazon és vizen leverte őket. Uralmát lassanként az egész Sziciliára kiterjeszté mely alatta békés fejlődésnek örvendezett. Valószinüleg 478 őszén halt meg. Halála után mint félistent tisztelték. Uralma öccsére, Hieronra szállt. V. ö. Lübbert, Syracus zur zeit Gelon und Hieron (Kiel 1875).

Gelse

1. Kisközség Szabolcs vmegye nagykállói j.-ban, (1891) 1076 magyar lak. - 2. G. kisközség Zala vmegye kanizsai j.-ban, (1891) 1668 magyar lak., vasuti állomással, posta- és táviróhivatallal, postatakarékpénztárral.

Gelsemium

Juss. (Gelseminum Eaton, növ.), a Loganiaceák kopasz, felfutó cserjéje, átellenes vékony levelekkel, nagy sárga virágokkal. Három faja khinában, Sumatrán és É.-Amerika melegebb vidékein él. A G. nitidum Michx. (G. sempervirens Ait.), lándsás levelü, virága jóillatu. Gyökere a radix Gelsemii erős narkotikus hatásu.

Gelsenkirchen

az ugyanily nevü járás székhelye Arnsberg porosz kerületben, 6 km.-nyire Bochumtól, vasut mellett, (1890) 28 057 lakossal, gazdag kőszénbányával, acél-, gőzkazán- és szappangyártással, vasöntéssel és fürészmalommal.

Geltch

F. Frigyes, ev. lelkész, szül 1815., megh. 1851. mint lelkész Romoszon; az első ev. egyházi lapnak megalapítója a szászok között, iró és költő szülőföldjének viharos éveiben. Főmunkája: Liederbuch der Siebenbürger Deutschen (1847).

Gelyva

v. gelyvagomba, giva v. gilva, gyertyángelyva (növ., Pleurotus Fr.), a galócanemüek génusza, kalapja nyeletlen v. nem a középpontból nyeles, teles borítéka nincs, fátyola is ritkán van. hazánkban a P. ostreatus jacq, meg a P. sapidus Schulz. ehető. Amaz sürün nő egymás fölött vénebb lombos fák hasadékában, emez szlavoniai.


Kezdőlap

˙