Gorin

(Gorinj), 780 km. hosszu jobboldali mellékfolyója a Pripetnek, Volhinia és galicia határán, a Kárpátok végső kiágazásain ered, Osztrognál hajózhatóvá lesz és belép Minszk kormányzóságba, amelyben két, egymástól 16 km.-nyire levő ágban torkollik.

Gorinchem

l. Gorkum.

Gorionides

József ben-Gorion, Pseudo (ál-) Josephus, egy Flavius Josephusnak tulajdonított fércmű szerzője, ki a X. sz.-ban héber nyelven irta a zsidóknak a számüzetés utáni történetét egész a jeruzsálemi templom pusztulásáig. Adatait Josephusból, a Makkabeusok könyveiből s különféle mondákból állította össze. A könyv, bár nem bir történelmi értékkel, latin, német s angol fordításban, sőt arab kivonatban is megjelent.

Gorjan

község Horvát-Szlavonországban, Verőce vármegye djakovári j.-ban (1891) 1737 horvát-szerb és német lak. Hajdan a Garák birtoka volt.

Gorjanci hegység

l. Uszkóki hegység.

Gorjanović

(ejtsd: -ics) Károly, horvát geologus, született Zágrábban 1856 október 28. Tanulmányait Zürichben, Münchenben és Bécsben végezte, jelenleg a zágrábi egyetemen a geologia és paleontologia tanára és a horvát nemzeti muzeum geologiai és paleontologiai osztályának igazgatója, a délszláv akadémia tagja stb. Számos paleontologiai értekezést irt horvát és német nyelven. Legnevezetesebb önálló munkái: Die jungtertiäre Fischfauna Kroatiens (2. köt., Bécs 1882 és 1883); Die Präpontischen Bildungen des Agramer Gebirges (Zágráb 1892) stb.

Gorjiu

(ejtsd: gorsi), járás Romániában, 4780 km2 területtel, (1889) 153574 lak., Targujiul székhellyel.

Górkalász

(növény, Brachypodium Beauv., nyelec Brass., kurtatopp Hazsl.), egy- vagy többnyári pázsit, a kalászos pázsitok meg a festuca-félék összekötője. Virágzata kalász módjára összehuzódik (különbség a festucától), füzérkéje kurtanyelü (különbség a buzától); sokvirágu, hengerded, kétsoros füzérré alakul és szálkás. A Br. pinnatum L. tarackol, jó magas pázsit, bokros dombokon, hegyeken, erdőszélen, vágásban, főleg meszes márgatalajon terem, a fenyő ültetvénynek árnyékával árthat. Jó takarmány, de elvirágzás után megvénül. Tarackjával a karst meg a homok javítására és megkötésére hasznos. A B. silvaticum Huds. gyepes növésü, a felsőbb virágok szálkája hosszabb mint a pelyva, amazé rövidebb. Erdőben terem, jó takarmány.

[ÁBRA] Górkalász teteje.

Gorkha

Nepál indiai tartomány legnevezetesebb néptörzse. A tartomány többi lakói közül harciaságukkal tünnek ki. Hamilton szerint külalakjuk a khinai és maláj népfajokra emlékeztet. Bőrszinük a sárgásszürke és a rézbarna közt van. Termetre nézve középmagasságuak, de jól kifejlett széles mellel s apró, éles tekintetü szemekkel birnak. Orruk szélesre nyomott lapos. Ők maguk a ksatriják, azaz a hadi kasztra vezetik vissza eredetüket. A brahmánokkal együtt a hindu vallásos szabályok közül sokat tiszteletben tartanak. Nyelvük az ugynevezett parabatija.

Gorki

(Gori-Gorki), az ugyanily nevü járás székhelye Mohilev orosz kormányzóságban, 128 km.-nyire Mohilevtől, a Proina forrásai közelében, (1888) 6597 lak. Előbbi mezőgazdasági intézetét a szt. pétervári erdészeti intézethez csatolták.


Kezdőlap

˙