Hidas-Németi

kisközség Abauj-Torna vmegye kassai j.-ban, 563 lak. Vasuti állomás, tavirda, posta. Határában 1849 febr. 8. heves küzdelem folyt a hernád hidjáért Klapka csapata és Schlick utóhada közt. Klapka febr. 8. d. u. érte el H.-t, hol az ellenség utóhada megszállva tartá a Hernád hidjának feljárását. Klapka azonnal megtámadta a hid mellett elterülő erdőségben levő ellenséget és sikerült is neki az abauji önkéntesekkel, meg a lengyel legióval azt onnét ki s a hidra felszorítani. De ezután gyors ágyu- s puskatüz lett, mialatt katonái közül, sik helyen lévén felállítva. sokan elestek. Hősi küzdelem után mégis sikerült az abauji önkéntes csapatnak az ellenséget a hidról elüzni, mit az felgyujtva tovább menekült Kassa felé, öldöztetve az abauji legióhoz csatlakozott zászlóaljaktól.

Hidassy

Kornél, kat. püspök, szül. Komáromban 1828 jun. 13. A hittudományokat Budapesten hallgatta, 1851. szentelték pappá. Tanár, majd igazgató volt a nagyszombati gimnáziumban. 1873. esztergomi cimzetes kanonoknak, 1875-ben miniszt. oszt. tanácsosnak, 1876. esztergomi kanonoknak, 1878. cimz. apátnak és 1878. tribunici cimz. püspöknek nevezték ki. 1882 okt. 8. óta a szombathelyi püspöki megye főpásztora. Értekezései az iskolai értesítőkben jelentek meg. Ilyenek: A bölcsészet hazánkban való előhaladásának története (Nagyszombat 1854-55); De stilo bene latino (u. o. 1856-57); De sermonis latini usu quotidiano (u. o. 1857-58). V. ö. Zelliger A., Egyh. irók csarnoka.

Hidászok

(pontoniers). Némely hadseregben s a miénkben is az e század közepéig, a hadjáratok alatt a hadseregnek a hadszinhelyen való mozgósítása alatt szükségessé váló hidak építésére kiképzett s e különleges szolgálatot teljesíthetésére felszerelt csapatok. A cs. és kir. közöshadseregben a hadjárat alatt rögtönző hadihidak felállításával és az ellenség által lerombolt hidak helyreállításával s jókarban tartásával az utász-csapatok bizattak meg.

Hidászvonat

A hadseregek hadjárat alatt szekereken magukkal visznek mindent, ami hidag rögtönzésére szükséges. Az egy kisebb folyó áthidalására szükséges készlet képez egy elővéd-H.-ot, mig a nagy folyókon való átkelésre szükséges hajók s egyéb, hidépítésre szükséges készletek összege képez egy hadi-H.-ot, l. Ponton.

Hidatid

régibb elnevezése az achinocoecus-tömlőnek, amely hólyagférge egy a kutyafajok vékonybeleiben élő kis galandféregnek, a Taenia echinococcusnak. Gyakori a háziállatok májában, tüdejében és más szerveiben, de előfordul az emberi májban, tődőben, vesében, agyban is; az állatok között ritkán okoz betegséget, ellenben az emberekben súlyos következményekkel jár. L. Bélféreg.

Hidatisz

tiszta vizszerü folyadékkal telt hólyagcsa, mely a férfi mellékherén, a női ivarszerveknél a kürt cafrangjai közt található v. az agyban a gyomrocsok plexus cheroideusán s esetleg más szerveken is mint lefüződött nyéllel biró vagy nyélnélküli tömlőcske fordul elő. Némelyek szerint a borsóka s galandféreg (l. Bélféreg) hólyagcsáit is H.-nak nevezik s az ebből származó betegséget hidatizmusnak mondják.

Hidatopirogén

az olyan ásványokról meg kőzetekről mondjuk, hogy H. képződésü, melyek tulhevített vizgőzöktől átjárt magmából kristályosodtak ki, illetőleg merevedtek meg. Tehát sem nem tisztán viz-, sem nem tisztán tüzeredésüek, hanem mintegy a két erő együttes működésének a következményei. Némely quarcról meg földpátról, valamint gránitról is mondják, hogy H. képződésü, amire a néha benne található folyós szénsav-zárványokról következtetnek, melyeket némelyek a magma tulhevített gőztartalmának maradéka gyanánt tekintenek.

Hidcsapágytartó

az, mellyel reá a két gerenda közép a végből hidalják át, hogy reá a két gerenda közé helyezendő csapágyat felszerelhessék.

Hiddékel

1. Khiddékel.

Hiddemann

Frigyes, német festő, szül. Düsseldorfban 1829 okt. 4., megh. u. o. 1892 jan. 19. Hildebrandt és Schadow tanítványa, beutazta Svájcot, Belgiumot, Hollandot és Franciaországot. Történeti és genreképeket festett. A legjelesebbek: Látogatás a börtönben; Falusi orvos; Temetés Vesztfáliában: Gyermekek hajót építenek; Elmult időkből; Műkedvelők quartettje; Piknik; Nagy Frigyes verbunkosai (1870, berlini nemzeti kaptár); Kinvallatás (1886). Illusztrációkat rajzolt Rauter Frigyes Ut mine Stromtid cimü hires művéhez.


Kezdőlap

˙