Hukeu

(Hu-keu, Hu-kov), kereskedő város Kiangszi khinai tartományban, a Jangcsekiáng partján. Az 1876 szept. 13. angol-khinai szerződés értelmében a külföldieknek csak berakódni és kirakódni szabad H.-ban, letelepedniök benne tilos.

Hulagu

a persiai mongol dinasztia alapítója, Dsingiz khán unokája Tului nevü fiától. Uralkodott 1258-65. Bagdadot, a khalifatus székhelyét 1258-ban elfoglalta. Iszonyu kegyetlenséggel a lakosság nagy részét a khalifa és fiával együtt leölette. A persa történetirók állítása szerint több ember veszett volna akkor el nyolcszázezernél. Iránt meghódítva az azerbaidsáni Maragha egy Tebriz közelében fekvő városban székel. Utolsó éveiben a tudományt és művészetet pártolta. Naszir ud-Din az ő udvaránál irta hires csillagászati mávét. V. ö. Hammer, Geschichte der Ilchane d. id. Mongolen in Persien (Darmstadt 1842-44, 2 köt.); Malcolm, History of Persia (London 1821, 2 köt).

Hulda

Huldr, l. Holda.

Hulec

l. Hunn mondák.

Hulényi

István, kat. egyházi szónok, szül. Vittencen (Nyitra) 1819 jun. 29. Tanult Nyitrán és Nagyszombatban. Felvétetvén 1839. a besztercebányai egyházmegyébe, 1840. a budapesti központi szemináriumba küldetett. 1844. szentelték pappá. A szabadságharc alatt tábori lelkész vlt. 1849 okt. 31. gimnáziumi tanár lett Besztercebányán. Az abszolut korszakban ott hagyta tanári állását és prochoti (1853), később (1857) lopeji plébános lett. 1872. Besztercebányára választották plébánosnak. Ez időtől kezdve mindig felfelé haladt. Alesperes, szentszéki ülnök, proszinodális vizsgáló, tiszteletbeli kanonok. 1878. valóságos kanonok, 1888. poroszlói apát, 1889. főesperes. Aranymiséjét 1894 aug. 6. tartotta.

Hulin

francia tábornok, l.Hullin.

Hulk

l. Avult hajó és Hadihajók.

Hull

(ejtsd: höll), l. H. v. Kingston-upon-H., kikötőváros York (ettől 50 km.-nyire) angol grófságban. East-Ridingben, a H. és Humber összefolyásánál, több vasuti vonal találkozásánál, (1891) 199 991 (1881 165 690) lak., nagy hajó- és gépgyárakkal, olaj- és őrlőmalmokkal, kémiai-, kötél-, cukor- és sörgyárakkal. Nagy jelentőségét azonban kereskedelmének köszönheti. Dockjai (a régiebbek: Queens, Humber, Prince; ujabbak: a vasuti, az Albert, a Victoria és az Alexandra) 59 ha.-nyi felületet foglalnak el. Az egykor Wyke nevet viselő város a XIII. sz.-ban jelentőségre nézve Anglia 3-ik kikötője volt és III. Eduárdnak 16 hajót bocsátott a franciák ellen rendelkezésére. Jelenleg beviteli forgalmában a nyers termékek játszák a főszerepet, a többi között hazánkból is, ahonnan az Adria hajói szállítják; nagy mennyiségben szállítanak kikötőjébe fát is Skandináviából és Oroszországból. A kiviteli forgalomban a szén, vas, acél, gazdasági és egyéb gépek, kémiai cikkek, olajok, pamutáruk a főkiviteli cikkek. Az évi bevitel értéke átlag 20, a kivitelé 16 millió font sterling. 1891. 2801 gőzös 1,9 millió tonna tartalommal érkezett meg kikötőjébe. Rendes gőzhajóösszeköttetésben van az Északi- és Keleti-tenger melléki összes nagyobb kikötőkkel. A város legrégibb része szük és rendetlen; a nagy piacon áll a nagy Trinity-templom 1312-ből, a High-streeten a városháza. Az ujabb városrészek É-nak és Ny-nak feküsznek; bennök 3 nagy park terül el. A nagy piacon a III. Vilmos emlékszobra látható; ezenkivül Wilbeforcenek, a néger-felszabadítás apostolának emlékét, aki H.-ban szül. 1759., egy oszlop hirdeti. Hajós-, kémiai iskolán kivül H.-nak van muzeuma, botanikus és állatkertje, zene- és tudományos egyesületei és egy uj szinháza. V. ö. Tindall, Wildridge H. (1888). - 2. H., város Quebec kanadai tartományban, az Ottawa É-i partján, amely itt hatalmas vizesést alkot, Ottawával (l. o.) szemben, amelynek iparos külvárosát alkotja. 1800 Wright Filemon alapította.

Hulla

minden élő lény az élet megszünte után. Szükebb értelemben azonban csak az emberi holttest neve. Az állati élettelen test közneve dög (l. o.). Törvényszéki orvosi szempontból pedig nem minden emberi élettelen test H., hanem csakis az életképes kiviselt magzatnak v. felnőtt embernek holtteste. Kora v. torzszülött, életképtelen magzat holtteste e szempontból nem H. A H.-n jelentkező elváltozásokat H.-tüneteknek nevezzük. Ilyenek a test meghidegülése, az izomzat s végtagok megmerevedése; ilyenek továbbá a H.-foltok (l. o.) s rothadási foltok a H.-n, a szemek fényének megtörése stb. Friss H.-n 24-48 óráig rothadás nem szokott látszani még melegben sem, hidegben pedig még tovább tartható. A rothadás előjelei a test felületén jelentkező zöldessárga foltok, melyek a vérben levő vasnak a testben levő fehérnyével vaskéneggé való egyesüléséből származnak, utóbb a hasfal puffad, rothadási gázok fejlődése folytán s végül az izomzat s az összes szervek zöldesszürkésen elszinesednek s avval karöltve a H. megbüzösödik. Ha a H.át huzamosabban akarjuk eltartani, legcélszerübb hideg helyre, ha lehet jégre tenni s 3‰ szublimátba áztatott kendőkbe csavarni. Rothadástól a H. csak balzsamozás (l. o.) által óvható meg. L. még Halál.

Hullaboncolás

l. Hullaszemle.


Kezdőlap

˙