Kavelin

Konstantin Dimitrijevics, orosz tudós és államférfi, szül. Szt. Pétervárott 1818 nov. 4., megh. u. o. 1886 máj. 3. Filologiát, majd jogot tanult Moszkvában, 1842. az igazságügyi minisztériumba lépett, 1844. pedig a moszkvai egyetemen habilitáltatta magát. 1848-57. újra hivatalt vállalt s a tanügyekkel foglalkozott, majd jogtanár lett a szt. pétervári egyetemen, de ezt az állását is elhagyta, hogy Golonin miniszter megbizásából a külföldi tanügyet tanulmányozza. A hetvenes évek végén a katonai jogi akadémia tanárává nevezték ki, mely állásában holtáig megmaradt. Egyik elszánt harcosa volt a jobbágyság eltörlésének és sokat fáradozott a munkások sorsa javításán, nem törődve azzal sem, hogy e miatt többször magára vonta a hatalmasok haragját. Munkái: Ocserk juridjicseszkih otnosenij, voznijikajuscsih iz szemejnavo szojuza (A családi kötelékből folyó jogi viszonyok rajza, Szt. Pétervár 1884); Ocserk juridjicseszkih utnosenij, voznjikjusztih iz naszljedovanija imuscsesztva (A vagyonöröklésből folyó jogi viszonyok rajza, u. o. 1885); Kresztjomszkij voprosz (A paraszt-kérdés, u. o. 1882); Obscsinnoje vladjenije (A vagyonközösség u. o. 1876); összegyüjtött munkái négy vaskos kötetben jelentek meg: Szocsinjenjija (Összes művek, Szt. Pétervár 1887).

Kávépótlék

(növ.), l. Kávéfa és Abelmoschus.

Kaveri

(Cauvery), 650 km. hosszu folyó Elő-India D-i felében; átfolyik Maiszuron, Szalemen, Kaveripuramnál áttöri a K-i Ghats-hegységet és Tricsinipolinál nagy deltát csinál és azután az Indiai-oceánba torkollik. Deltájának legszélesebb ága a Kolerun. A hinduk szent folyónak tartják.

Kávésav

C9H8O4, organikus sav, mely a kávécsersavból lúggal való főzéskor képződik. Sárgás, vizben kevéssé oldható kristálykákból áll. Vizes oldata ferrikloridtól megzöldül.

Kavi

a jávaiak régi irodalmi nyelve. Nevét, mely eredetileg Khasza-kavi a. m. költői nyelv volt, onna nyerte, hogy jobbára ind tárgyu költemények megirására szolgált. A kavi vegyes nyelv, nyelvtana jávai, de szókincse csaknem teljesen szanszkrit. Mai napság a benszülöttek nem értik.

Kaviár

(az olasz Caviale-tól, sós halikra, oroszul ikra), a nagyobb tok-halak, főként a tok és a viza megsózott feketés ikrája (egy-egy hal 12-20 kg.-ot ad), melyet leginkább Dél-Oroszországban a Kaspi-tengerből és az Alsó-Volgából nyernek. Fontos és nagyon becses delikatessz-eledel. Van folyékony vagy szemcsés és szilárd vagy sajtolt K. Az előbbiből, amely a legjobb és legdrágább, évenként 5-600,000 kg.-ot hoznak forgalomba. A másik faja (pájusznája) Oroszországban a népnek általánosan elterjedt táplálószere. Rendesen sajtolva jön forgalomba (K.-sajt). Minőségileg gyengébb és kisebb szemü a német K., melyet hamburgi vagy elbei K.-nak is neveznek; Svédországban és Oroszországban a süllő, ponty, csuka ikráiból is készítenek világos szinü, gyakran vöröses K.-t. Az orosz K.-kereskedés főhelye Asztrakán. 1890. Oroszországból 2,35 millió rubel értékü K.-t vittek ki. Újabban Amerikából is sok K.-t hoznak forgalomba. L. Ikra.

Kaviársajt

l. Kaviár.

Kavics

kisebb görgeteg (l. o.). - K.-zátony, l. Zátony. - K.-ágy, l. Ágyazás.

Kawerau

Gusztáv, német prot. hittudós, szül. Bunzlauban 1847 febr. 25. Berlinben végezvén tanulmányait, 1871 után több helyütt lelkészkedett, 1882. Magdeburgban lett tanár és az ottani lelkésznövendékek konviktusának felügyelője, 1886. a kieli egyetemre hivták meg a gyakorlati teologiai tudományok tanárául. Ő alapította Köstlinnel és Jacobsszal együtt 1883. a vallásjavítás történelmével foglalkozó egyesületet. Művei közül kiválóbbak: Johann Agricola von Eisleben (Berlin 1881); Kaspar Güttel, ein Lebensbild aus Luthers Freundeskreis (Halle 1882); Über Berechtigung u. Bedeutung des Landesherrlichen Kirchenregiments (Kiel 1887); De digamia episcoporum (u. o. 1889). Résztvett K. a Luther műveinek weimari kiadásában és a Jónás Justusszal váltott leveleit, valamint Cranach L. Passional Christi u. antichristi c. művét ő adta ki (1884 és 1886).

Kay

falu Frankfurt porosz kerületben, 8 km.-nyire Züllichautól, 78 lak. Ismeretes azon ütközetről, melyben 1759 jul. 23. az oroszok a Wedell vezérelte poroszokat megverték.


Kezdőlap

˙