Kebesd

kisközség Bihar vármegye belényesi j.-ban, (1891) 1107 oláh lakossal.

Kebír

l. Kabír.

Kebla

a. m. Kibla (l. o.).

Kece

háromszögletü súlyozott fakeretre alkalmazott fenékháló, melyet csónak után vonszolnak. K.-köröm, a keceháló fakerete.

Kecel

1. nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye solti alsó j.-ban, (1891) 1149 házzal és 5984 magyar lakossal; vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és postatakarékpénztárral. - 2. Oláh-K. (Catielu romanescu), kisközség Szilágy vármegye krasznai j.-ban, (1891) 1382 oláh lakossal.

Kacér

v. vizipók, l. Buvárpók.

Kechety

Márton, régi dobokavármegyei család sarja. 1528. mint veszprémi püspök szerepel. 1543. tagja volt ama 5 tagu küldöttségnek, mely a besztercebányai országgyülés alkotta törvénycikket a Prágában időző I. Ferdinánd királyhoz vitte jóváhagyás céljából. K. többször végzett diplomáciai megbizásokat Csehországban, Stájerországban, Erdélyben stb. Miután még káptalanját megzsarolta, 1548. lemondott püspökségéről, áttért a protestáns vallásra és elvette a dúsgazdag Homonnai Borbálát. 1550. kir. főudvarmester lett. Valószinüleg Pozsonyban halt meg 1554 körül.

Kechua

l. Kecsua.

Kecől

kisközség Sopron vármegye kapuvári j.-ban, (1891) 1170 magyar lakossal. Itt ágazik szét a Rába Öreg-Rábára és Kis-Rábára, mely ágak a Rábaközt körülfogják.

Kecs

kecses (eszt.), a báj és bájos (l. o.) árnyalatai; a K. inkább a fizikum bája, mozdulatokban, mosolyban nyilatkozó természetes inger, minden mélyebb lelki alap nélkül.


Kezdőlap

˙