Kigyók

(Ophidia Brogn., lásd a három képmellékletet), a csúszó-mászó gerincesek osztályának egyik rendje. Az ide tartozó állatok egyik fő tulajdonsága az, hogy testük erősen megnyult, pikkelyekkel fedett, végtagjaik csaknem mindig hiányzanak és vállövük soha sincs. A testet borító pikkelyek a hasoldalon és a fejen négy- vagy sokszögletü lemezekké módosultak, de valamennyit finom hámréteg takarja, amely szabályos időközökben, esetleg havonként a testről leválik, vagyis a test vedlik. Vedléskor a kigyó szájnyilásán lép ki a régi hámtakaróból. Gerincoszlopuk nagyszámu (300) csigolyából áll, amelyek közül az első nyakcsigolya kivételével a törzscsigolyák mindannyian álbordákat viselnek s ezek a helyváltoztatásnál igen fontos szerepet játszanak. Az óriáskigyó-féléknek alfelnyilása előtt az ülőcsontok csökevényét találjuk meg, minr az elveszett medenceövnek utolsó maradványát. A nyakszirtcsont egybütykü. Fejük a törzstől csak ritkán különült el, csontjaik nem nőttek össze egymással szorosan s ennek következtében igen mozgékonyak, különösen mozgékonyak a felső állkapcsok s a velük összeköttetésben álló szájpadcsontok, továbbá az al állkapcsok s a négyszögcsont. A fej csontjainak ilyenforma összeköttetése teszi lehetővé azt, hogy a kigyók szája rendkivüli módon kitágulhat. Fogaik nagyszámuak, hátrafelé hajlottak s csupán a zsákmány megragadására szolgálnak. E fogakon kivül azonban számos kigyó felső állakapcsán barázdás vagy csatornás fogak is vannak, az ugynevezett méregfogak, amelyeknek alapja a hatalmas méregmirigy vezetékével közlekedik s a kifolyó mérget felveszik, csúcsukon az ütött sebbe vezetik. A csatornás fogak mindig kisebb számuak, mint a barázdásak, az elsők mindig a felső állkapcsok elején, az utóbbiak ellenben különböző pontjain ülhetnek. A méregfogak szerkezete szerint régebben megkülönböztettek csatornás fogu, elől és hátul barázdás fogu kigyókat (soleno-protero-opisthogliphi). L. Kigyóméreg.

[ÁBRA] Csörgő kigyó

[ÁBRA] Keresztes vipera

[ÁBRA] Szemüveges kigyó

[ÁBRA] Lachesis muta

[ÁBRA] Tigris kigyó

[ÁBRA] Réz sikló

[ÁBRA] Bálvány kigyó

[ÁBRA] Vizi sikló

[ÁBRA] Anakonda

A K. belszervezete a test külső formájához alkalmazkodott. Hosszu, erősen kitáguló és vékony falazatu garatjuk a tömlő- vagy zsákforma gyomorba vezet; légcsövük igen hosszu, bal tüdőjük leggyakrabban csenevész, mig ellenben a jobb annál erősebben fejlett és hátulsó végén egy légtartóval közlekedik. Hallószervüknek külső hangfogó készüléke és szemeiknek héjai nincsenek; a szemeket az átlátszó bőr födi óraüvegformán; orrnyilásaik a fej legmellső csúcsán, néha kissé oldalt fekszenek. Nyelvük villaformán ágazott, szaruállományu, tapogatásra szolgál, egy hüvelybe húzható vissza. Helyüket ide-oda hajlongással, illetőleg kigyózva változtatják s ilyenkor mindig álbordáikat veszik igénybe. Kizárólag élő állatokkal táplálkoznak, amelyeket leggyakrabban körülkigyóznak, összeropogtatnak, vagy pedig mérgükkel ölnek meg s aztán szétaprózás nélkül egészben nyelnek el, miközben nyálmirigyeik dúsan öntik a szükséges nyálat, amely a zsákmányt sikamlássá teszi. Nyeléskor a gégefő előre tolul az állkapcsok közé, hogy a lélegzést lehetővé tegye. A nyelés befejezte után a kigyó elpihen és hosszabb vagy röidebb ideig emészt. Veséik megnyultak, húgyvezetékeik a kloakába nyilnak, húgyhólyaguk nincs. A himnek közösülő szervei vannak. A nőstény keveset tojik, tojásai meglehetős nagyok, meszes hártyával fedettek, egyesek eleveneket szülnek. Az anya csak ritkán költi ki tojásait, rendesen meleg helyre rakja azokat s ugy a föld, vagy a nap melegére bizza a költést. Legnagyobb számmal a forró öv alatt élnek, a honnan kezdve számuk északfelé fokozatosan csökken; leginkább szárazföldön élnek, különösen erdős-bokros helyeken, hol a kövek, mohok, legullott falevelek alá rejtőznek el; egyik-másik a vizbe is megy, sőt vannak viziek is, de vannak fákon és homokos talajon élők is. A mérsékelt és hideg övi kigyók télen téli álmot alusznak s ilyenkor nem egyszer nagyobb társaságokba gyülnek össze. Kihalt kigyókat a harmadkorból ismerünk s ezek az óriáskigyókhoz tartoznak. A jelenleg élő mintegy ezer kigyófaj 250 nembe tartozik s ezek a szájnyilás szerint keskenyszájuakra (Stenostomata) és tágszájuakra (Eurystomata) osztatnak. A keskenyszájuak fejcsontjai egymással mozdulatlanul összenőttek; mindannyian kis, féregforma kigyók, rövid farkkal és méregfogak nélkül, gyakran csenevész hátsó lábakkal; önvájta lyukakban v. kövek alatt élnek; hazájuk Dél-Európa, Dél-Ázsia, Afrika és Ausztrália, ide tartoznak a Typhlopidae család fajai. A tágszájuak fejcsontjai mozgékonyak és szájuk erősen kitágulhat; fogaik szerkezete szerint osztatnak fel: 1. Méregtelen siklók (Colubrina innocua, Aglyphodonta, Opisthoglypha), majdnem mind méregfog nélkül; ide tartoznak az óriáskigyók (Pythonidae, Boidae), továbbá a siklók (Colubridae), a vizikigyók (Homalopsidae), fakigyók (Dendrophidae), a homoki kigyók (Psammophidae). 2. Mérges siklók (Colubrina venenosa, Proteroglyha), elől barázdás hatalmas méregfogakkal, fejük keskeny. Európában egy sem él; ide tartoznak az Elapidák és a tengeri kigyók (Hydrophidae). 3. Viperák (Viperina, Solenoglypha) csatornás méregfoggal; fejük hátrafelé szélesedik, némileg szivforma; ide tartoznak a csörgőkigyók (Crotalidae), a viperák, (Viperidae), melyek közül hazánkban a kurta kigyó (Pelias) fajai s a homoki vipera (Vipera ammodytes Mert.) él. Hazai irodalmunkban v. ö. Károli S. és Méhely L. dolgozatait, valamint Gerenday I. munkáját.

Kigyókaktusz

(növ.), l. Cereus.

Kigyókaruak

(áll., Ophiuroidea), a tüskebőrüek állatkörének egyik osztálya, többé-kevésbbé kerek vagy ötszögletü, lapított testtel; hengeres, vagy lapos, keskeny, majd egyszerü, majd ágas, kigyóforma mozgást végző öt karral; szabályos, néha tüskéket viselő mészlemezekből álló köztakaróval; ambulakrál lábacskáik két sorosak; szájnyilásuk a korongtest hasoldalának közepén nyilik; alfelnyilásuk nincs; madreporalemezük a szájnyilás közelében fekszik. Valamennyi faja tengeri s ez idő szerint mintegy 700-at ismerünk, amelyeket két rendbe, több családba és mintegy 90 nembe osztanak.

Kigyókonty

(növ., Arisarum Tourn.), a kontyvirágfélék családjába tartozó fű, 3 fajjal a mediterrán vidéken. Az A. vulgare Targ.-Tozz. vagy Arum Arisarum L. Fiume környékén is terem. Tőkéje radix arisari néven officinális volt.

Kigyókő

l. Szerpentin.

Kigyómárvány

a. m. szerpentines márvány.

Kigyóméreg

tiszta, csaknem szintelen, néha sárgás vagy zöldes folyadék, mely a mérges kigyók rágó- (maseter) és halánték- (temporalis) izma között helyet foglaló, s a fültőmirigynek megfelelő méreg mirigyének váladéka. Beszárítva hasonlít a gummi arabicumhoz; újabb vizsgálatok szerint egy globulinból és egy albuminoseból áll, de valószinüleg még alkaloidszerü anyagokat is tartalmaz. A legtöbb kigyó mérgét 107-125 °C.-ra is lehet hevíteni, 12-15 évig száradni hagyni, hosszabb ideig főzni anélkül, hogy hatásából veszítene. A méreg hatása kis állatoknál igen gyors, embernél csak az esetben, ha véletlenül egy vivőérbe jutott. A harapás után 1/2-1 óra mulva az illető testrész rendkivül fájdalmas és duzzadt lesz; a duzzanat vörös, igen feszes, helyenként kékes, majd kékesfekete, rohamosan terjed. Egy a kézfejen vagy ujjakon történt harapás után a bőr alatti kötőszövet lobosodása és egész karra, a vállra, sőt a törzs illető oldalára, a bordák fölé is terjedhet; súlyos esetekben elhalásokkal jár. Ha a méreg véletlenül egy vivőérbe került, villámgyorsan hat, s a mérgezett ugy szólván helybeli tünetek nélkül az idegrendszer hűdítése következtében pár perc, vagy pár óra alatt elpusztul. A mérgezés kezelése helybeli és általános. Első sorban a méreg eltávolítása képezi a főfeladatot, s ezt tehetjük a harapási seb tágításával, bő kimosásával (különösen 1-5% káliumhipermanganikum-oldattal, vagy más antiszeptikummal), esetleg kiégetésével (marólúggal, ammoniakkal, tüzes vassal), más segédeszköz hiján erős kiszopással (a beteg maga szopja ki!). A seb fölött azonnal erős szorító kötést alkalmazunk, hogy a méreg a keringés útján ne terjedhessen tovább. A már kifejlődött mérgezéssel szemben tüneti kezelést alkalmazhatunk: gyengeség, ájulás esetén izgatókat, különösen alkoholidákat nagy dózisban, étert, kámfort, ammoniak-készítményeket, sztrichnint bőr alá adagolhatuni. A dalmátok az alkoholt tartják a legkitünőbb ellenszernek s azt mondják, hogy ha erős borokkal, rummal stb. sikerült leitatni a megharapottat, akkor meg van mentve.

Kigyónyelvfélék

(növ., Ophioglosseae), a harasztokkal rokon, v. alájok is rendelt növényosztály, de csak három és ritka, sem nem káros, sem nem valami hasznos génusz: a kigyónyelvfű (Ophioglossum L.), a K.-indiai Helminthostachys Kaulf. meg a holdfű alkotja.

Kigyónyelvfű

(növ.), rendesen a régebben officinális Ophioglossum vulgatum L. neve; l. Kigyónyelvfélék. Az Opioglossum L. 15 faja (hazánkban egy, ritka) kivált a meleg tartományokban terem. K.-nek hazánkban keskeny lándsás levelü utifüvet (Plantago lanceolata L.) is neveznek.

Kigyóoszlop

l. Háromláb.


Kezdőlap

˙