Kissoda

(Kisoda), kisközség Temes vármegye központi j.-ban, (1891) 1445 oláh és német lak., vasúti megálló.

Kisszer

(Kiszar), kis mészkősziklákból álló sziget a Banda-tengerben, Timor K-i végétől 22 km.-nyire, 154 km2 területtel, 7-8000 lak. Amboina hollandi residentiehez tartozik. K. annyiban érdekes, hogy rajta az európai hollandok a XVII. sz.-ban telepedtek meg és ezeknek korcsutódai, bár újabb európaiak hozzájuk nem jutottak, a fekete és sárgabőrü lakosok között is, néhány európai sajátságot (kék szem, szőke) megőiztek.

Kistelek

nagyközség Csongrád vármegye tiszáninneni j.-ban, (1891) 1177 házzal és 7459 magyar lakossal, van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, postatakerékpénztára. Nagy határa (11,274 ha.) igen termékeny, a földmívelés és baromtenyésztés virágzó.

Kisuca

a Vág jobboldali mellékvize, ered a Javornik-hegységben, Trencsén vármegye és Morvaország határán, eleintén ÉK-felé folyik, majd Csácánál D-re kanyarodik és DNy-i folyással a Vág felé tart, melybe Budatinnál ömlik. Hossza mintegy 60 km., forrásának torkolatától való távolsága ellenben csak 28 km.

Kisuca-Újhely

l. Kiszuca-Újhely.

Kis Ujság

képes politikai napilap, szerkeszti 1887 óta Papp László, kiadják Wodiáner F. és fiai Budapesten, kis ívrétü egy íven jelenik meg.

Kisújszállás

(Kis-Újszállás), rendezett tanácsu város Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, (1891) 2610 házzal és 12,527 magyar lakossal (közte 11,444 református, 621 római katolikus és 401 izraelita); van református gimnáziuma, ipariskolája, ipartestülete, járásbirósága és adóhivatala, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakerékpénztára. Itt jelenik meg a Kisújszállás és vidéke c. hetilap (III. évf.). Termékeny határa 19,786 ha.

Kisújszállás-dévavány-gyomai h. é. vasút

Hossza 45,08 km. Tényleges befektetés: 1.205,000 frt. Ennek megszerzésére kibocsájtottak 768,000 törzs- és 1,152,800 elsőbbségi részvényt, összesen 1.921,400 frt névértékkel. Jellege: síkpálya. Igazgatóság székhelye Budapest. Az üzemet a m. kir. államvasutak kezelik.

Kisütő

elektromos kisérleteknél használt eszköz, mely lényegében izolált nyélen levő vezető; utóbbi rendesen két mozgatható részből áll, melyek mindegyike golyóban végződik. A vezető résszel két különböző feszültségre sütött vezetőt összekötve, az elektromosságok kiegyenlítődnek, kisülnek. Innen az elnevezés.

Kisvárdai Géza

Szokoly Viktror irói álneve.


Kezdőlap

˙