Köszvénypapir

(Charta resinosa, antirheumatica, antarthritica), többnyire gyántákkal, aromatikus, kissé bőrvörösítő anyagokkal átitatott papiros, amelybe a köszvényes v. reumás testrészt göngyölik. Állítólag a bőr vérkeringését, tevékenységét emeli s ez által hatna. Előállítható 6 rész kátrány, 6 r. terpentin, 4 r. sárga viasz s 10 r. hegedügyánta összeolvasztott keverékével, amit papirosra lehet kenni.

Köszvényszemcsék

(növ.), az Anguillula tritici Roffr. nevü fonalféreg okozta feketebarna gubacs, mely a búzaszemből képződik.

Köszvényvászon

éppen ugy készül és hat, mint a köszvénypapir (l. o.), előállításakor papir helyett vásznak használnak.

Kötbér

(lat. vinculum), ugy a foglalótól (l. o.), mint a bánatpénztől (l. o.) lényegesen különbözik, s a szerződés teljesítés biztosításának ezektől lényegileg eltérő harmadik módját képezi. A K. az a kikötött összeg v. érték, melyet az tartozik fizetni, aki a szerződést egyáltalán nem, v. nem kellő módon, v. nem kellő időben teljesíti, más szóval, aki a szerződést megszegi. A K.-re nézve magánjogi törvényeink nem intézkednek. A kereskedelmi törvény erre vonatkozó intézkedései a következők: a) a K. összege semmi korlátolásnak alávetve nincs; b) a választás, - a K. lefizetése v. a szerződés teljesítése - nem az adóst, hanem a hitelezőt illeti, hacsak az ellenkező világosan kikötve nincs; kétség esetében tehát az adósnak nem áll jogában magát a K. lefizetése által a teljesítés alól kivonni; c) midőn a K. arra az esetre szól, ha az adós a szerződést nem kellő időben v. nem kellő helyen teljesíti, a hitelező a szerződés teljesítését és a K.-t követelheti; d) a K. kikötése kétség esetében nem zárja ki az igényt a K. összegét meghaladó kártérítéshez. Ha tehát a szerződésszegés a K. összegét meghaladó kárt okozott, a hitelező ellenkező kikötés hiányában a K. mellett a kártöbbletet is igényelheti; e) a K. nem követelhető, ha a szerződés teljesítése véletlen baleset, v. a hitelezőnek vétkessége miatt lehetetlenné válik, v. ha a hitelező a szerződés teljesítését fentartás nélkül elfogadta. Ezzel ellentétben némely törvényhozás szerint a K. tisztán a szerződésszegés által okozott kárt helyettesíti, amiért a tulságosnak bizonyított K.-t a biró mérsékelheti.

Kötcsont

l. Láb.

Köteg

máskép nyaláb is, kisebb-nagyobb szállítható tárgyaknak egy darabba, egy csomóba kötött mennyisége; különösen a szénáról mondják, melynek egységét képezi a kimérésben és kiosztásban.

Kötegyán

nagyközség Bihar vármegye nagyszalontai j.-ban, (1891) 2728 magyar lak.; vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és postatakarékpénztár.

Kőtej

természetes mésztej, melyet néhol mészkő üregeiben találni.

Kötél

l. Drótkötél, Fonal, Fonalgyártás, Gúzskötél, Kenderkötél, Kenderfonás, Kötélzet.

Kötéldob

Az emelőgépeknek egyik alkatrésze, melyre az emelőkötél felcsavarodik. A K. öntöttvasból készült henger, két végén peremmel. Átmérője a reá csavarodó kötél vastagságának 10-12-szeresére választható. L. Kúpos kötéldob.


Kezdőlap

˙