Lakos

János báró, hadtudományi iró, szül. Ajkán (Veszprém) 1776 ápr., evangelikus papi családból, megh. 1843 jun. 23. Iskoláit otthon kezdve s a pozsonyi és soproni evang. gimnáziumokban folytatva, 1793. hadi szolgálatba lépett a Jellachich gyalogezredbe s itt fényes pálya nyilt meg előtte, 1809. a tábornoki karnál kapitány, 1814. őrnagy, 1820. alezredes, 1835. vezérőrnagy s dandárparancsnok, végre eszéki várparancsnok lett. Vitézségéért a Mária Terézia-rend lovagkeresztjével s bárói ranggal tüntették ki. Hadtudományi dolgozatain kivül, melyek jobbára német nyelvü folyóiratokban jelentek meg, a magyar szépirodalom terén is működött. Ifjukorában a soproni magyar társaságnak is tagja volt. Versei és nápolyi levelei vándor szünórái címen jelentek meg (Pest 1839, 2 köt.).

Lakosok

mindazok, akik valamely helyen, - község, ország - állandóan tartózkodnak. Igy szokás továbbá nevezni a L. közül azokat, kik a lakhelyen polgárjoggal, illetőséggel nem birnak.

Lakosztály

l. Lakóház.

Lakozás

l. Lakodalom.

Lakpénz

l. Lakáspénz.

Laksár-Ujfalu

nagyközség Pozsony vmegye malackai j.-ban, (1891) 1585 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Laksértés

l. Magánlaksértés.

Laksmi

a szerencse, jóllét, szerelem, házasélet és a szépség istennője az indeknél. Visnu (l. o.) isten neje. A monda szerint a nektár előállítása végett az istenek és démonok által fölkavart tenger habjaiból született csodálatos módon. Neki van szentelve az indek legtiszteltebb állata, a tehén. Jelképe a lótuszvirág, a termékenység képviselője a növényvilágban. Rendesen fényes királynői öltözetben, lótuszvirágon ülve ábrázolják. Fia Manmatha, az ind rege Amorja. Másik neve L.-nak Sri, mely szanszkritül fényt, gazdagságot, szerencsét és boldogságot jelent. Visnu második nejével, Szaraszvatival, a beszéd és ékesszólás istennőjével rossz viszonyban él, mert a gazdagság és tudomány ritkán egyeznek meg egymással.

Laktamid

tejsavamid. Az amidek csoortjába tartozó szénvegyület, mely a tejsavból ugy származik, ha benne az egyik hidroxil - OH - helyét az amido- - NH2 - gyökkel pótoljuk. Képlete tehát

[ÁBRA]

Képződik akkor, ha tejsavanhidridet (laktid) ammoniakkal összehozunk, vagy ha a tejsavas etilt ammoniakkal melegítjük. A L. vizben és alkoholban igen könnyen oldódó kristályokból áll; op. 74°. Lúgokkal főzve tejsavra és ammoniakra bomlik szét.

Laktámok

(amidanhidridek), az ortoamidosavakból vizvesztés révén képződő szénvegyületek. Ugy származnak az ortoamidosavakból, hogy a vizképződéshez e vegyületnek hidroxil - OH - csoportja lép ki. P.

[ÁBRA]

Laktanya

l. Kaszárnya.


Kezdőlap

˙